Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến ​​chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261%.

Theo đó, Baoviet Group sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày GDKHQ 27/11. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được thanh toán 3.026 đồng. Việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% tương ứng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến ​​trả cổ tức cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt kể từ khi cổ phần hóa (2007) đến nay lên đến gần 11.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551. và 1,250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất đến 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với 31/12/2021.

Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,4% và 4,1% so với cuối năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng vào năm 2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

Manulife vượt Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt để dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm mới trong nửa đầu năm 2022

Phương Nga


Thông tin thêm

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến ​​chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261%.

Theo đó, Baoviet Group sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày GDKHQ 27/11. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được thanh toán 3.026 đồng. Việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% tương ứng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến ​​trả cổ tức cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt kể từ khi cổ phần hóa (2007) đến nay lên đến gần 11.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551. và 1,250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất đến 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với 31/12/2021.

Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,4% và 4,1% so với cuối năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng vào năm 2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

Manulife vượt Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt để dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm mới trong nửa đầu năm 2022

Phương Nga


Tập đoàn Bảo Việt dự kiến ​​chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

Hình ảnh minh họa: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261%.

Theo đó, Baoviet Group sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày GDKHQ 27/11. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được thanh toán 3.026 đồng. Việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% tương ứng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến ​​trả cổ tức cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt kể từ khi cổ phần hóa (2007) đến nay lên đến gần 11.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551. và 1,250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất đến 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với 31/12/2021.

Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,4% và 4,1% so với cuối năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng vào năm 2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

Manulife vượt Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt để dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm mới trong nửa đầu năm 2022

Phương Nga

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

 

 Ảnh minh hoạ: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30,261%.
Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11. Cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được chi trả 3.026 đồng. Mức cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. 
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2021.
Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng tương ứng 3,4% và 4,1% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

21-09-2022

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng năm 2022

16-08-2022

Manulife vượt qua Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới nửa đầu năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tap-doan-bao-viet-du-kien-chi-hon-2246-ty-dong-tra-co-tuc-trong-thang-12-422022118202026745.htm

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

[rule_2_plain]

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

[rule_3_plain]

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi hơn 2.246 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/12/2022.

 

 Ảnh minh hoạ: Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30,261%.
Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261% vào ngày 28/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11. Cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được chi trả 3.026 đồng. Mức cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. 
Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 40.254 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.551 và 1.250 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/9/2022 đạt 190.853 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm 31/12/2021.
Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,9% và 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại cuối tháng 9 đạt 19.559 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 19.278 tỷ đồng, tăng tương ứng 3,4% và 4,1% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tập đoàn Bảo Việt đầu tư hơn 800 tỷ đồng vào cổ phiếu CTG và VNM

21-09-2022

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng năm 2022

16-08-2022

Manulife vượt qua Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới nửa đầu năm 2022

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tap-doan-bao-viet-du-kien-chi-hon-2246-ty-dong-tra-co-tuc-trong-thang-12-422022118202026745.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tập #đoàn #Bảo #Việt #dự #kiến #chi #hơn #tỷ #đồng #trả #cổ #tức #trong #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Phố Wall nói đồng USD khó hạ nhiệt trong nay mai

Viết một bình luận