Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề xuất tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000. tỷ đồng vào năm 2025 và lên đến 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.

(Hình minh họa: Vietnamnet).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển của hệ thống ngân hàng. phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng…, báo chính phủ Tin tức.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm đầy đủ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% – 95%, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm xuống còn 30 ngày làm việc vào năm 2025 và 15 ngày làm việc vào năm 2030, nhằm giúp người gửi tiền sớm tiếp cận được nguồn tiền. tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị xử lý.

Phấn đấu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

Quyết định này cũng kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng. đến năm 2025 và đến năm 2030 là 15.000 tỷ đồng.

Nguồn tăng vốn từ tích lũy tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi. chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư bao gồm mua, bán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có kết quả hoạt động tốt.

Mua, bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt và mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn thi hành và được xếp hạng tín nhiệm cao .

Ngoài ra, đề nghị bổ sung hình thức vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả phí bảo hiểm. Xây dựng phương án tiếp cận vốn hỗ trợ trong trường hợp vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả phí bảo hiểm.

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

02-12-2022

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi lời khuyên và lưu tối thiểu 5 năm theo dự thảo mới

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Huyền Phương


Thông tin thêm

Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề xuất tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000. tỷ đồng vào năm 2025 và lên đến 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.

(Hình minh họa: Vietnamnet).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển của hệ thống ngân hàng. phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng..., báo chính phủ Tin tức.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm đầy đủ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% - 95%, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm xuống còn 30 ngày làm việc vào năm 2025 và 15 ngày làm việc vào năm 2030, nhằm giúp người gửi tiền sớm tiếp cận được nguồn tiền. tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị xử lý.

Phấn đấu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

Quyết định này cũng kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng. đến năm 2025 và đến năm 2030 là 15.000 tỷ đồng.

Nguồn tăng vốn từ tích lũy tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi. chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư bao gồm mua, bán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có kết quả hoạt động tốt.

Mua, bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt và mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn thi hành và được xếp hạng tín nhiệm cao .

Ngoài ra, đề nghị bổ sung hình thức vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả phí bảo hiểm. Xây dựng phương án tiếp cận vốn hỗ trợ trong trường hợp vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả phí bảo hiểm.

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

02-12-2022

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi lời khuyên và lưu tối thiểu 5 năm theo dự thảo mới

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Huyền Phương


Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề xuất tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000. tỷ đồng vào năm 2025 và lên đến 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.

(Hình minh họa: Vietnamnet).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển của hệ thống ngân hàng. phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng…, báo chính phủ Tin tức.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm đầy đủ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% – 95%, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm xuống còn 30 ngày làm việc vào năm 2025 và 15 ngày làm việc vào năm 2030, nhằm giúp người gửi tiền sớm tiếp cận được nguồn tiền. tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị xử lý.

Phấn đấu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025

Quyết định này cũng kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng. đến năm 2025 và đến năm 2030 là 15.000 tỷ đồng.

Nguồn tăng vốn từ tích lũy tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi. chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư bao gồm mua, bán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có kết quả hoạt động tốt.

Mua, bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt và mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn thi hành và được xếp hạng tín nhiệm cao .

Ngoài ra, đề nghị bổ sung hình thức vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả phí bảo hiểm. Xây dựng phương án tiếp cận vốn hỗ trợ trong trường hợp vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả phí bảo hiểm.

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

Doanh số bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

02-12-2022

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi lời khuyên và lưu tối thiểu 5 năm theo dự thảo mới

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Huyền Phương

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

[rule_3_plain]

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề xuất thực hiện tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.

(Ảnh minh họa: Vietnamnet). 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng…, Báo Chính phủ đưa tin.
Mục tiêu cụ thể của chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% – 95%, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được xử lý.
Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.
Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 
Quyết định này cũng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp luật để thực hiện tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Nguồn tăng vốn được lấy từ nguồn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Đồng thời tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư gồm mua và bán trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt.
Mua và bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt phát hành và mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn và được xếp hạng tín nhiệm cao.
Ngoài ra, đề xuất bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Xây dựng đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm. 

Doanh thu bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

02-12-2022

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm theo dự thảo mới

15-11-2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tang-von-dieu-le-cho-to-chuc-bao-hiem-tien-gui-len-10000-ty-dong-vao-nam-2025-4220231215238674.htm

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

[rule_2_plain]

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

[rule_2_plain]

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

[rule_3_plain]

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đề xuất thực hiện tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.

(Ảnh minh họa: Vietnamnet). 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng…, Báo Chính phủ đưa tin.
Mục tiêu cụ thể của chiến lược là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% – 95%, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được xử lý.
Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi.
Tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 
Quyết định này cũng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp luật để thực hiện tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Nguồn tăng vốn được lấy từ nguồn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Đồng thời tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư gồm mua và bán trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh; gửi tiền tại ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt.
Mua và bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt phát hành và mua, bán trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, các văn bản hướng dẫn và được xếp hạng tín nhiệm cao.
Ngoài ra, đề xuất bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm. Xây dựng đề án tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm. 

Doanh thu bán bảo hiểm qua ngân hàng của MIC tăng 57% trong 9 tháng đầu năm

02-12-2022

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm theo dự thảo mới

15-11-2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tang-von-dieu-le-cho-to-chuc-bao-hiem-tien-gui-len-10000-ty-dong-vao-nam-2025-4220231215238674.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Tăng #vốn #điều #lệ #cho #tổ #chức #bảo #hiểm #tiền #gửi #lên #tỷ #đồng #vào #năm

Xem thêm thông tin hay:  10 ngân hàng được dự báo lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh trong quý III/2022

Viết một bình luận