SSI: Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn chịu giới hạn bởi nguồn vốn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SSI: Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn chịu giới hạn bởi nguồn vốn phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng trích lập dự phòng.

Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn còn hạn chế bởi nguồn vốn (CAR khoảng 9%), còn dịch vụ. các hoạt động hiện đang thiếu động lực tăng trưởng chính.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng (giảm 19% so với cùng kỳ). ROE do đó có thể tăng lên 16% (từ 9-13% trong ba năm qua).

Theo SSI, do ngân hàng không đẩy mạnh cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp đối với các công ty bất động sản trong thời gian qua nên BIDV có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với các ngân hàng TMCP khác từ những động thái này. các cơ quan quản lý gần đây đối với thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng cũng đã trải qua giai đoạn xử lý các tài sản có vấn đề, với chi phí trích lập dự phòng thường chiếm 40% tổng thu nhập hoạt động. Ước tính đến năm 2022-2023, tỷ lệ chi phí dự phòng trên tổng thu nhập hoạt động sẽ giảm xuống còn 35% và 33%, giúp cải thiện dần khả năng sinh lời.

Ngoài ra, mặc dù ngân hàng đang xem xét lại cơ cấu sở hữu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ (BIDV MetLife), nhóm phân tích cho rằng việc này có thể sẽ không sớm hoàn thành (ít nhất là vào năm 2022). Về khả năng phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 9%, giá dự kiến ​​40.000 đồng / cổ phiếu

Nguồn: SSI, BIDV.

Cho đến năm 2023, công ty chứng khoán ước tính BIDV có thể đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập ngoài lãi được giả định tăng 18% do thu nhập từ hoạt động dịch vụ phục hồi (24%) từ mức thấp vào năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 10% và 11,3%. Giả sử BIDV phát hành cổ phiếu mới thành công (9% trước khi thực hiện), hệ số CAR có thể cải thiện 0,8-0,9 điểm phần trăm lên 9,6-9,7%. Đây vẫn là mức thấp so với mặt bằng chung của các ngân hàng TMCP, do đó, SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2023 của ngân hàng có thể không có nhiều biến động so với năm 2022.

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

BIDV lần thứ 8 bán nợ doanh nghiệp xây dựng để thu hồi nợ

02-05-2022

Lợi nhuận của BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Phương Nga


Thông tin thêm

SSI: Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn chịu giới hạn bởi nguồn vốn

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng trích lập dự phòng.

Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn còn hạn chế bởi nguồn vốn (CAR khoảng 9%), còn dịch vụ. các hoạt động hiện đang thiếu động lực tăng trưởng chính.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng (giảm 19% so với cùng kỳ). ROE do đó có thể tăng lên 16% (từ 9-13% trong ba năm qua).

Theo SSI, do ngân hàng không đẩy mạnh cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp đối với các công ty bất động sản trong thời gian qua nên BIDV có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với các ngân hàng TMCP khác từ những động thái này. các cơ quan quản lý gần đây đối với thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng cũng đã trải qua giai đoạn xử lý các tài sản có vấn đề, với chi phí trích lập dự phòng thường chiếm 40% tổng thu nhập hoạt động. Ước tính đến năm 2022-2023, tỷ lệ chi phí dự phòng trên tổng thu nhập hoạt động sẽ giảm xuống còn 35% và 33%, giúp cải thiện dần khả năng sinh lời.

Ngoài ra, mặc dù ngân hàng đang xem xét lại cơ cấu sở hữu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ (BIDV MetLife), nhóm phân tích cho rằng việc này có thể sẽ không sớm hoàn thành (ít nhất là vào năm 2022). Về khả năng phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 9%, giá dự kiến ​​40.000 đồng / cổ phiếu

Nguồn: SSI, BIDV.

Cho đến năm 2023, công ty chứng khoán ước tính BIDV có thể đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập ngoài lãi được giả định tăng 18% do thu nhập từ hoạt động dịch vụ phục hồi (24%) từ mức thấp vào năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 10% và 11,3%. Giả sử BIDV phát hành cổ phiếu mới thành công (9% trước khi thực hiện), hệ số CAR có thể cải thiện 0,8-0,9 điểm phần trăm lên 9,6-9,7%. Đây vẫn là mức thấp so với mặt bằng chung của các ngân hàng TMCP, do đó, SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2023 của ngân hàng có thể không có nhiều biến động so với năm 2022.

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

BIDV lần thứ 8 bán nợ doanh nghiệp xây dựng để thu hồi nợ

02-05-2022

Lợi nhuận của BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng trích lập dự phòng.

Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn còn hạn chế bởi nguồn vốn (CAR khoảng 9%), còn dịch vụ. các hoạt động hiện đang thiếu động lực tăng trưởng chính.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng (giảm 19% so với cùng kỳ). ROE do đó có thể tăng lên 16% (từ 9-13% trong ba năm qua).

Theo SSI, do ngân hàng không đẩy mạnh cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp đối với các công ty bất động sản trong thời gian qua nên BIDV có thể ít bị ảnh hưởng hơn so với các ngân hàng TMCP khác từ những động thái này. các cơ quan quản lý gần đây đối với thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng cũng đã trải qua giai đoạn xử lý các tài sản có vấn đề, với chi phí trích lập dự phòng thường chiếm 40% tổng thu nhập hoạt động. Ước tính đến năm 2022-2023, tỷ lệ chi phí dự phòng trên tổng thu nhập hoạt động sẽ giảm xuống còn 35% và 33%, giúp cải thiện dần khả năng sinh lời.

Ngoài ra, mặc dù ngân hàng đang xem xét lại cơ cấu sở hữu liên quan đến bảo hiểm nhân thọ (BIDV MetLife), nhóm phân tích cho rằng việc này có thể sẽ không sớm hoàn thành (ít nhất là vào năm 2022). Về khả năng phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 9%, giá dự kiến ​​40.000 đồng / cổ phiếu

Nguồn: SSI, BIDV.

Cho đến năm 2023, công ty chứng khoán ước tính BIDV có thể đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập ngoài lãi được giả định tăng 18% do thu nhập từ hoạt động dịch vụ phục hồi (24%) từ mức thấp vào năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 10% và 11,3%. Giả sử BIDV phát hành cổ phiếu mới thành công (9% trước khi thực hiện), hệ số CAR có thể cải thiện 0,8-0,9 điểm phần trăm lên 9,6-9,7%. Đây vẫn là mức thấp so với mặt bằng chung của các ngân hàng TMCP, do đó, SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2023 của ngân hàng có thể không có nhiều biến động so với năm 2022.

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

KBSV chỉ ra 3 yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% vào năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

BIDV lần thứ 8 bán nợ doanh nghiệp xây dựng để thu hồi nợ

02-05-2022

Lợi nhuận của BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Phương Nga

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

[rule_3_plain]

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng ước tính đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng.

Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn chịu giới hạn bởi nguồn vốn (CAR khoảng 9%), trong khi hoạt động dịch vụ hiện tại đang thiếu động lực tăng trưởng chủ lực.
Cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước tính đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng (giảm 19% so với cùng kỳ). ROE do đó có thể tăng lên 16% (từ 9-13% trong ba năm qua).
Theo SSI, do ngân hàng không đẩy mạnh cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp đối với các công ty bất động sản trong những năm vừa qua, BIDV có thể chịu ít ảnh hưởng hơn so với các ngân hàng TMCP khác từ những động thái gần đây của các cơ quan quản lý đối với thị trường bất động sản &  trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng cũng đã trải qua giai đoạn xử lý tài sản có vấn đề, với chi phí dự phòng thường chiếm 40% tổng thu nhập hoạt động. Ước tính cho năm 2022-2023, tỷ lệ chi phí dự phòng trên tổng thu nhập hoạt động sẽ giảm còn 35% và 33%, giúp khả năng sinh lời dần cải thiện. 
Ngoài ra, mặc dù ngân hàng đang xem xét về cấu trúc sở hữu liên quan đến mảng bảo hiểm nhân thọ (BIDV MetLife), nhóm phân tích cho rằng việc này có thể chưa sớm hoàn thành (ít nhất trong năm 2022). Về khả năng phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 9% , mức giá ước tính là 40.000 đồng/cp

 Nguồn: SSI, BIDV.

Cho năm 2023, công ty chứng khoán ước tính BIDV có thể đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập ngoài lãi giả định tăng 18%, do thu nhập từ hoạt động dịch vụ hồi phục (tăng 24% so với cùng kỳ) từ mức thấp trong 2022.
Tăng trưởng tín dụng và huy động ước tính đạt 10% và 11,3%. Nếu giả định BIDV phát hành thành công cổ phiếu mới (9% trước thực hiện), CAR có thể cải thiện 0,8-0,9 điểm % lên 9,6-9,7%. Đây vẫn là mức thấp so với trung bình các ngân hàng TMCP, do đó, SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong 2023 có thể không biến động nhiều so với 2022.

KBSV chỉ ra ba yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% trong năm 2022

16-05-2022

BIDV rao bán lần thứ 8 khoản nợ của một doanh nghiệp xây dựng để thu hồi nợ

02-05-2022

Lợi nhuận BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ssi-tiem-nang-tang-truong-dai-han-cua-bidv-van-chiu-gioi-han-boi-nguon-von-42202262101525846.htm

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

[rule_2_plain]

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

[rule_2_plain]

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

[rule_3_plain]

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng ước tính đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng.

Theo báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định tiềm năng tăng trưởng dài hạn của BIDV vẫn chịu giới hạn bởi nguồn vốn (CAR khoảng 9%), trong khi hoạt động dịch vụ hiện tại đang thiếu động lực tăng trưởng chủ lực.
Cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước tính đạt 20.650 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm gánh nặng dự phòng (giảm 19% so với cùng kỳ). ROE do đó có thể tăng lên 16% (từ 9-13% trong ba năm qua).
Theo SSI, do ngân hàng không đẩy mạnh cho vay và mua trái phiếu doanh nghiệp đối với các công ty bất động sản trong những năm vừa qua, BIDV có thể chịu ít ảnh hưởng hơn so với các ngân hàng TMCP khác từ những động thái gần đây của các cơ quan quản lý đối với thị trường bất động sản &  trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng cũng đã trải qua giai đoạn xử lý tài sản có vấn đề, với chi phí dự phòng thường chiếm 40% tổng thu nhập hoạt động. Ước tính cho năm 2022-2023, tỷ lệ chi phí dự phòng trên tổng thu nhập hoạt động sẽ giảm còn 35% và 33%, giúp khả năng sinh lời dần cải thiện. 
Ngoài ra, mặc dù ngân hàng đang xem xét về cấu trúc sở hữu liên quan đến mảng bảo hiểm nhân thọ (BIDV MetLife), nhóm phân tích cho rằng việc này có thể chưa sớm hoàn thành (ít nhất trong năm 2022). Về khả năng phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 9% , mức giá ước tính là 40.000 đồng/cp

 Nguồn: SSI, BIDV.

Cho năm 2023, công ty chứng khoán ước tính BIDV có thể đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập ngoài lãi giả định tăng 18%, do thu nhập từ hoạt động dịch vụ hồi phục (tăng 24% so với cùng kỳ) từ mức thấp trong 2022.
Tăng trưởng tín dụng và huy động ước tính đạt 10% và 11,3%. Nếu giả định BIDV phát hành thành công cổ phiếu mới (9% trước thực hiện), CAR có thể cải thiện 0,8-0,9 điểm % lên 9,6-9,7%. Đây vẫn là mức thấp so với trung bình các ngân hàng TMCP, do đó, SSI cho rằng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong 2023 có thể không biến động nhiều so với 2022.

KBSV chỉ ra ba yếu tố giúp BIDV đạt tăng trưởng lợi nhuận 51% trong năm 2022

16-05-2022

BIDV rao bán lần thứ 8 khoản nợ của một doanh nghiệp xây dựng để thu hồi nợ

02-05-2022

Lợi nhuận BIDV tăng 33% lên hơn 4.500 tỷ trong quý I, vẫn thấp hơn VietinBank

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ssi-tiem-nang-tang-truong-dai-han-cua-bidv-van-chiu-gioi-han-boi-nguon-von-42202262101525846.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SSI #Tiềm #năng #tăng #trưởng #dài #hạn #của #BIDV #vẫn #chịu #giới #hạn #bởi #nguồn #vốn

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất