SSI: Thị phần CASA của Vietcombank lần đầu tiên tăng sau ba năm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SSI: Thị phần CASA của Vietcombank lần đầu tiên tăng sau ba năm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong ba ngân hàng TMCP Nhà nước, tăng 7,4% so với đầu năm.

23 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 23/5: Đồng loạt tăng giá 15 ngoại tệ
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Hòa Phát, Vietcombank và 3 ngân hàng Việt Nam khác lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, thị phần CASA của ngân hàng này lần đầu tiên tăng sau ba năm.

Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong 3 ngân hàng TMCP Nhà nước với mức tăng 27.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giữa khách hàng cá nhân & SME và doanh nghiệp lớn là 60% / 40%. Đến cuối quý I / 2022, tiền gửi không kỳ hạn đạt 33% tổng tiền gửi. Mục tiêu của ngân hàng đến năm 2022 là 35%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA được cải thiện giúp chi phí bình quân tại Vietcombank giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,17 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,19 điểm phần trăm theo quý lên 6,38%. Do đó, xuất phát từ cả giá vốn và lợi suất tài sản, NIM đã tăng 0,2 điểm phần trăm theo quý. và tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,36%, thu nhập lãi thuần tăng 17%.

Tín dụng ngân hàng tăng 5,9% và 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất 8% so với đầu năm. Vietcombank cũng là một trong số ít ngân hàng còn rất nhiều room tín dụng trước khi đạt đến hạn mức do Ngân hàng Nhà nước cấp (15%), giúp ngân hàng đạt mức tăng trưởng ổn định trong quý tới.

Về chất lượng tài sản, tổng chi phí dự phòng tăng 5.000 tỷ đồng lên 31.000 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ quá hạn và nợ cơ cấu lại. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lần lượt là 0,825 và 373%.

Trong quý I / 2022, Vietcombank đã hoàn nhập 3.000 tỷ đồng dự phòng cho khoản vay Ngân hàng Xây dựng (CBB), khiến tổng chi phí dự phòng quý I / 2022 không đổi so với cùng kỳ năm trước. kỳ với 2.300 tỷ đồng.

Điểm lại KQKD quý I, thu nhập ngoài lãi thuần giảm 18%, tương ứng 774 tỷ đồng chủ yếu do giảm doanh thu từ ngân hàng số và chương trình miễn phí giao dịch bắt đầu từ năm 2022. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi cũng giảm. một phần là do Vietcombank chưa ghi nhận khoản thưởng theo hợp đồng bancassurance (thưởng cột mốc) với FWD.

Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại trong quý đầu tiên tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó thị phần tài trợ thương mại của ngân hàng cải thiện lên 17%, tăng 1,7% theo quý. III / 2021.

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có ròng ròng quý cao nhất I / 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

SSI: Thị phần CASA của Vietcombank lần đầu tiên tăng sau ba năm

Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong ba ngân hàng TMCP Nhà nước, tăng 7,4% so với đầu năm.

23 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 23/5: Đồng loạt tăng giá 15 ngoại tệ
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Hòa Phát, Vietcombank và 3 ngân hàng Việt Nam khác lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, thị phần CASA của ngân hàng này lần đầu tiên tăng sau ba năm.

Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong 3 ngân hàng TMCP Nhà nước với mức tăng 27.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giữa khách hàng cá nhân & SME và doanh nghiệp lớn là 60% / 40%. Đến cuối quý I / 2022, tiền gửi không kỳ hạn đạt 33% tổng tiền gửi. Mục tiêu của ngân hàng đến năm 2022 là 35%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA được cải thiện giúp chi phí bình quân tại Vietcombank giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,17 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,19 điểm phần trăm theo quý lên 6,38%. Do đó, xuất phát từ cả giá vốn và lợi suất tài sản, NIM đã tăng 0,2 điểm phần trăm theo quý. và tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,36%, thu nhập lãi thuần tăng 17%.

Tín dụng ngân hàng tăng 5,9% và 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất 8% so với đầu năm. Vietcombank cũng là một trong số ít ngân hàng còn rất nhiều room tín dụng trước khi đạt đến hạn mức do Ngân hàng Nhà nước cấp (15%), giúp ngân hàng đạt mức tăng trưởng ổn định trong quý tới.

Về chất lượng tài sản, tổng chi phí dự phòng tăng 5.000 tỷ đồng lên 31.000 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ quá hạn và nợ cơ cấu lại. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lần lượt là 0,825 và 373%.

Trong quý I / 2022, Vietcombank đã hoàn nhập 3.000 tỷ đồng dự phòng cho khoản vay Ngân hàng Xây dựng (CBB), khiến tổng chi phí dự phòng quý I / 2022 không đổi so với cùng kỳ năm trước. kỳ với 2.300 tỷ đồng.

Điểm lại KQKD quý I, thu nhập ngoài lãi thuần giảm 18%, tương ứng 774 tỷ đồng chủ yếu do giảm doanh thu từ ngân hàng số và chương trình miễn phí giao dịch bắt đầu từ năm 2022. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi cũng giảm. một phần là do Vietcombank chưa ghi nhận khoản thưởng theo hợp đồng bancassurance (thưởng cột mốc) với FWD.

Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại trong quý đầu tiên tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó thị phần tài trợ thương mại của ngân hàng cải thiện lên 17%, tăng 1,7% theo quý. III / 2021.

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có ròng ròng quý cao nhất I / 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

Huyền Vi


Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong ba ngân hàng TMCP Nhà nước, tăng 7,4% so với đầu năm.

23 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 23/5: Đồng loạt tăng giá 15 ngoại tệ
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Hòa Phát, Vietcombank và 3 ngân hàng Việt Nam khác lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn

Theo báo cáo cập nhật của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, thị phần CASA của ngân hàng này lần đầu tiên tăng sau ba năm.

Vietcombank là ngân hàng thu hút tiền gửi không kỳ hạn nhiều nhất trong 3 ngân hàng TMCP Nhà nước với mức tăng 27.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giữa khách hàng cá nhân & SME và doanh nghiệp lớn là 60% / 40%. Đến cuối quý I / 2022, tiền gửi không kỳ hạn đạt 33% tổng tiền gửi. Mục tiêu của ngân hàng đến năm 2022 là 35%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA được cải thiện giúp chi phí bình quân tại Vietcombank giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,17 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,19 điểm phần trăm theo quý lên 6,38%. Do đó, xuất phát từ cả giá vốn và lợi suất tài sản, NIM đã tăng 0,2 điểm phần trăm theo quý. và tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,36%, thu nhập lãi thuần tăng 17%.

Tín dụng ngân hàng tăng 5,9% và 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất 8% so với đầu năm. Vietcombank cũng là một trong số ít ngân hàng còn rất nhiều room tín dụng trước khi đạt đến hạn mức do Ngân hàng Nhà nước cấp (15%), giúp ngân hàng đạt mức tăng trưởng ổn định trong quý tới.

Về chất lượng tài sản, tổng chi phí dự phòng tăng 5.000 tỷ đồng lên 31.000 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ quá hạn và nợ cơ cấu lại. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lần lượt là 0,825 và 373%.

Trong quý I / 2022, Vietcombank đã hoàn nhập 3.000 tỷ đồng dự phòng cho khoản vay Ngân hàng Xây dựng (CBB), khiến tổng chi phí dự phòng quý I / 2022 không đổi so với cùng kỳ năm trước. kỳ với 2.300 tỷ đồng.

Điểm lại KQKD quý I, thu nhập ngoài lãi thuần giảm 18%, tương ứng 774 tỷ đồng chủ yếu do giảm doanh thu từ ngân hàng số và chương trình miễn phí giao dịch bắt đầu từ năm 2022. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi cũng giảm. một phần là do Vietcombank chưa ghi nhận khoản thưởng theo hợp đồng bancassurance (thưởng cột mốc) với FWD.

Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại trong quý đầu tiên tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó thị phần tài trợ thương mại của ngân hàng cải thiện lên 17%, tăng 1,7% theo quý. III / 2021.

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I / 2022

TOP 10 ngân hàng có ròng ròng quý cao nhất I / 2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất 3 tháng đầu năm 2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

TOP 10 ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất quý I / 2022

Huyền Vi

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

[rule_3_plain]

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

Vietcombank là ngân hàng thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất trong số ba ngân hàng TMCP Nhà nước khi tăng 7,4% so với đầu năm.

23-05-2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 23/5: Tăng giá 15 loại tiền tệ

13-05-2022
Hòa Phát, Vietcombank cùng ba ngân hàng Việt khác vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Theo báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết thị phần CASA của ngân hàng lần đầu tiên tăng lên sau ba năm qua.
Vietcombank là ngân hàng thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất trong số ba ngân hàng TMCP Nhà nước khi tăng thêm 27.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giữa khách hàng cá nhân & SME với các doanh nghiệp lớn là 60%/40%. Kết thúc quý I/2022, tiền gửi không kỳ hạn đạt mức 33% trên tổng tiền gửi. Mục tiêu của ngân hàng cho năm 2022 là 35%.
Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA được cải thiện giúp chi phí bình quân tại Vietcombank đã giảm 0,04 điểm % so với quý trước và giảm 0,17 điểm % so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,19 điểm % so với quý trước lên mức 6,38%.Do đó, xuất phát từ cả chi phí vốn và lợi suất tài sản, NIM tăng 0,2 điểm % so với quý trước và tăng 0,2 điểm % so với cùng kỳ lên mức 3,36%, thu nhập lãi ròng tăng trưởng ở mức 17%.

Tín dụng của ngân hàng tăng 5,9% và tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất là 8% so với đầu năm. Vietcombank cũng là một trong số ít ngân hàng còn nhiều room tín dụng trước khi chạm hạn mức mà NHNN cung cấp (15%), giúp ngân hàng đạt được mức tăng trưởng ổn định trong quý tới.
Về chất lượng tài sản, tổng chi phí dự phòng tăng 5.000 tỷ đồng lên 31.000 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ quá hạn và dư nợ tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lần lượt là 0,825 và 373%.
Trong quý I/2022, Vietcombank đã hoàn nhập khoản dự phòng 3.000 tỷ đồng đã được trích lập cho một khoản vay của Ngân hàng Xây dựng (CBB), làm cho tổng chi phí dự phòng của quý I/2022 khổng đổi so với cùng kỳ với 2.300 tỷ đồng.
Điểm qua kết quả kinh doanh quý I, thu nhập ròng ngoài lãi giảm 18%, tương đương 774 tỷ đồng chủ yếu do thu từ ngân hàng số giảm và chương trình miễn phí giao dịch bắt đầu diển ra trong năm 2022. Nhóm phân tích cũng cho rằng thu nhập ngoài lãi giảm một phần cũng là do Vietcombank chưa ghi nhận khoản thưởng theo hợp đồng bancassurance (milestone bonus) với FWD.
Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại trong quý I tăng 35% so với cùng kỳ, vì vậy thị phần tài trợ thương mại của ngân hàng cải thiện lên 17%, tăng 1,7% so với quý III/2021.

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I/2022

19-05-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ba tháng đầu năm 2022

16-05-2022

TOP 10 ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ssi-thi-phan-casa-cua-vietcombank-lan-dau-tien-tang-sau-ba-nam-42202252316353221.htm

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

[rule_2_plain]

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

[rule_2_plain]

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

[rule_3_plain]

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

Vietcombank là ngân hàng thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất trong số ba ngân hàng TMCP Nhà nước khi tăng 7,4% so với đầu năm.

23-05-2022
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 23/5: Tăng giá 15 loại tiền tệ

13-05-2022
Hòa Phát, Vietcombank cùng ba ngân hàng Việt khác vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Theo báo cáo cập nhật Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết thị phần CASA của ngân hàng lần đầu tiên tăng lên sau ba năm qua.
Vietcombank là ngân hàng thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất trong số ba ngân hàng TMCP Nhà nước khi tăng thêm 27.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA giữa khách hàng cá nhân & SME với các doanh nghiệp lớn là 60%/40%. Kết thúc quý I/2022, tiền gửi không kỳ hạn đạt mức 33% trên tổng tiền gửi. Mục tiêu của ngân hàng cho năm 2022 là 35%.
Bên cạnh đó, tỷ lệ CASA được cải thiện giúp chi phí bình quân tại Vietcombank đã giảm 0,04 điểm % so với quý trước và giảm 0,17 điểm % so với cùng kỳ. Lãi suất cho vay bình quân tăng 0,19 điểm % so với quý trước lên mức 6,38%.Do đó, xuất phát từ cả chi phí vốn và lợi suất tài sản, NIM tăng 0,2 điểm % so với quý trước và tăng 0,2 điểm % so với cùng kỳ lên mức 3,36%, thu nhập lãi ròng tăng trưởng ở mức 17%.

Tín dụng của ngân hàng tăng 5,9% và tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp mức tăng trưởng cao nhất là 8% so với đầu năm. Vietcombank cũng là một trong số ít ngân hàng còn nhiều room tín dụng trước khi chạm hạn mức mà NHNN cung cấp (15%), giúp ngân hàng đạt được mức tăng trưởng ổn định trong quý tới.
Về chất lượng tài sản, tổng chi phí dự phòng tăng 5.000 tỷ đồng lên 31.000 tỷ đồng, cao hơn tổng nợ quá hạn và dư nợ tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu lần lượt là 0,825 và 373%.
Trong quý I/2022, Vietcombank đã hoàn nhập khoản dự phòng 3.000 tỷ đồng đã được trích lập cho một khoản vay của Ngân hàng Xây dựng (CBB), làm cho tổng chi phí dự phòng của quý I/2022 khổng đổi so với cùng kỳ với 2.300 tỷ đồng.
Điểm qua kết quả kinh doanh quý I, thu nhập ròng ngoài lãi giảm 18%, tương đương 774 tỷ đồng chủ yếu do thu từ ngân hàng số giảm và chương trình miễn phí giao dịch bắt đầu diển ra trong năm 2022. Nhóm phân tích cũng cho rằng thu nhập ngoài lãi giảm một phần cũng là do Vietcombank chưa ghi nhận khoản thưởng theo hợp đồng bancassurance (milestone bonus) với FWD.
Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại trong quý I tăng 35% so với cùng kỳ, vì vậy thị phần tài trợ thương mại của ngân hàng cải thiện lên 17%, tăng 1,7% so với quý III/2021.

TOP 10 ngân hàng có lãi ròng cao nhất quý I/2022

19-05-2022

TOP 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ba tháng đầu năm 2022

16-05-2022

TOP 10 ngân hàng có chi phí dự phòng rủi ro lớn nhất quý I/2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ssi-thi-phan-casa-cua-vietcombank-lan-dau-tien-tang-sau-ba-nam-42202252316353221.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SSI #Thị #phần #CASA #của #Vietcombank #lần #đầu #tiên #tăng #sau #năm

Xem thêm thông tin hay:  Cách đối phó với app vay tiền khi bị khủng bố đòi nợ
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất