SSI: Lãi suất tiền gửi đã tăng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SSI: Lãi suất tiền gửi đã tăng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

SSI cho biết, sức ép tăng lãi suất huy động, trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Doanh nghiệp cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, biểu lãi suất huy động dành cho người dùng tư nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 tại một số nhà băng vừa và nhỏ.

Trong lúc đó, lãi suất huy động đối với người dùng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm phần trăm ở nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần lớn.

Thực tiễn, ngoại trừ nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần Nhà nước chưa ghi nhận điều chỉnh, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021 tại hồ hết các nhà băng thương nghiệp cổ phần. nhằm thu hút dòng tiền rảnh rỗi trong bối cảnh tín dụng 4 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh.

Theo SSI, sức ép tăng lãi suất huy động còn trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Số liệu từ NHNN cho thấy, tín dụng tới ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái) trong lúc huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 3,5% yoy). . 10,7% so với cùng kỳ).

Nguồn: SSI.

Trong tuần qua, hoạt động thị trường mở ghi nhận lượng hút ròng gần 2.800 tỷ đồng, chủ yếu do có 3.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn ngày 13/5 và Nhà băng Nhà nước (NHNN) chỉ bơm vào 1.700 tỷ đồng qua kỳ hạn 14 ngày. sắm với lãi suất 2,5%.

Thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Chốt tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,85% (giảm 0,137 điểm phần trăm so với tuần trước) và kỳ hạn một tuần ở mức 2,25% (giảm 0,171 điểm). Lãi suất các kỳ hạn dài dao động trong vòng 2,4% – 2,9% và đường cong lợi suất đã trở lại phổ biến.

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế

VNDirect: Việc thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, việc tăng lãi suất nếu có sẽ được hạn chế

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu sức ép tăng.

09-05-2022

Liệu Việt Nam có thay đổi chính sách tiền tệ giữa sức ép lạm phát và Fed tiếp tục tăng lãi suất?

Phương Nga


Thông tin thêm

SSI: Lãi suất tiền gửi đã tăng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021

SSI cho biết, sức ép tăng lãi suất huy động, trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Doanh nghiệp cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, biểu lãi suất huy động dành cho người dùng tư nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 tại một số nhà băng vừa và nhỏ.

Trong lúc đó, lãi suất huy động đối với người dùng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm phần trăm ở nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần lớn.

Thực tiễn, ngoại trừ nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần Nhà nước chưa ghi nhận điều chỉnh, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021 tại hồ hết các nhà băng thương nghiệp cổ phần. nhằm thu hút dòng tiền rảnh rỗi trong bối cảnh tín dụng 4 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh.

Theo SSI, sức ép tăng lãi suất huy động còn trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Số liệu từ NHNN cho thấy, tín dụng tới ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái) trong lúc huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 3,5% yoy). . 10,7% so với cùng kỳ).

Nguồn: SSI.

Trong tuần qua, hoạt động thị trường mở ghi nhận lượng hút ròng gần 2.800 tỷ đồng, chủ yếu do có 3.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn ngày 13/5 và Nhà băng Nhà nước (NHNN) chỉ bơm vào 1.700 tỷ đồng qua kỳ hạn 14 ngày. sắm với lãi suất 2,5%.

Thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Chốt tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,85% (giảm 0,137 điểm phần trăm so với tuần trước) và kỳ hạn một tuần ở mức 2,25% (giảm 0,171 điểm). Lãi suất các kỳ hạn dài dao động trong vòng 2,4% - 2,9% và đường cong lợi suất đã trở lại phổ biến.

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế

VNDirect: Việc thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, việc tăng lãi suất nếu có sẽ được hạn chế

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu sức ép tăng.

09-05-2022

Liệu Việt Nam có thay đổi chính sách tiền tệ giữa sức ép lạm phát và Fed tiếp tục tăng lãi suất?

Phương Nga


SSI cho biết, sức ép tăng lãi suất huy động, trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Doanh nghiệp cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, biểu lãi suất huy động dành cho người dùng tư nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 tại một số nhà băng vừa và nhỏ.

Trong lúc đó, lãi suất huy động đối với người dùng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm phần trăm ở nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần lớn.

Thực tiễn, ngoại trừ nhóm nhà băng thương nghiệp cổ phần Nhà nước chưa ghi nhận điều chỉnh, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021 tại hồ hết các nhà băng thương nghiệp cổ phần. nhằm thu hút dòng tiền rảnh rỗi trong bối cảnh tín dụng 4 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh.

Theo SSI, sức ép tăng lãi suất huy động còn trình bày ở chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm. Số liệu từ NHNN cho thấy, tín dụng tới ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối năm 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái) trong lúc huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 3,5% yoy). . 10,7% so với cùng kỳ).

Nguồn: SSI.

Trong tuần qua, hoạt động thị trường mở ghi nhận lượng hút ròng gần 2.800 tỷ đồng, chủ yếu do có 3.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn ngày 13/5 và Nhà băng Nhà nước (NHNN) chỉ bơm vào 1.700 tỷ đồng qua kỳ hạn 14 ngày. sắm với lãi suất 2,5%.

Thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Chốt tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,85% (giảm 0,137 điểm phần trăm so với tuần trước) và kỳ hạn một tuần ở mức 2,25% (giảm 0,171 điểm). Lãi suất các kỳ hạn dài dao động trong vòng 2,4% – 2,9% và đường cong lợi suất đã trở lại phổ biến.

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế

VNDirect: Việc thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, việc tăng lãi suất nếu có sẽ được hạn chế

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu sức ép tăng.

09-05-2022

Liệu Việt Nam có thay đổi chính sách tiền tệ giữa sức ép lạm phát và Fed tiếp tục tăng lãi suất?

Phương Nga

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

[rule_3_plain]

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

SSI cho biết sức ép tăng lãi suất huy động được trình bày qua chênh lệch giữa tín dụng – huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của CTCP Chứng khoán SSI cho biết biểu lãi suất huy động dành cho người dùng tư nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 ở một số nhà băng vừa và nhỏ.
Trong lúc đó lãi suất huy động dành cho người dùng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm % ở nhóm NHTM cổ phần lớn.
Trên thực tiễn, ngoại trừ nhóm NHTM cổ phần Nhà nước chưa ghi nhận sự điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021 ở hồ hết các NHTM cổ phần nhằm thu hút dòng tiền rảnh rỗi trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh trong 4 tháng đầu năm.
Theo SSI, sức ép tăng lãi suất huy động còn được trình bày qua chênh lệch giữa tín dụng – huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay. Số liệu từ NHNN cho thấy tín dụng tính tới ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ) trong lúc huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 10,7% so với cùng kỳ).

 Nguồn: SSI.

Trong tuần qua, hoạt động thị trường mở ghi nhận rút ròng gần 2.800 tỷ đồng, chủ yếu là do có tới 3.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn vào ngày 13/5 và Nhà băng Nhà nước (NHNN) chỉ bơm 1.700 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%.
Trạng thái thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng duy trì ở mức dưới 2%. Kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,85% (giảm 0,137 điểm % so với tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần 2,25% (giảm 0,171 điểm %). Lãi suất các kỳ hạn dài dao động trong vòng 2,4% – 2,9% và đường cong lãi suất đã trở về mức phổ biến. 

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, mức tăng lãi suất nếu có sẽ hạn chế

16-05-2022

Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, đáng chú ý lãi suất huy động chịu sức ép tăng

09-05-2022

Việt Nam liệu có thay đổi chính sách tiền tệ giữa lúc sức ép lạm phát xuất hiện, Fed tiếp tục tăng lãi suất?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ssi-lai-suat-tien-gui-da-tang-03-05-diem-so-voi-cuoi-nam-2021-422022516173531598.htm

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

[rule_2_plain]

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

[rule_2_plain]

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

[rule_3_plain]

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

SSI cho biết sức ép tăng lãi suất huy động được trình bày qua chênh lệch giữa tín dụng – huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay.

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của CTCP Chứng khoán SSI cho biết biểu lãi suất huy động dành cho người dùng tư nhân tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ trong những ngày đầu tháng 5 ở một số nhà băng vừa và nhỏ.
Trong lúc đó lãi suất huy động dành cho người dùng tổ chức cũng được điều chỉnh tăng khoảng 0,2 điểm % ở nhóm NHTM cổ phần lớn.
Trên thực tiễn, ngoại trừ nhóm NHTM cổ phần Nhà nước chưa ghi nhận sự điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021 ở hồ hết các NHTM cổ phần nhằm thu hút dòng tiền rảnh rỗi trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng mạnh trong 4 tháng đầu năm.
Theo SSI, sức ép tăng lãi suất huy động còn được trình bày qua chênh lệch giữa tín dụng – huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay. Số liệu từ NHNN cho thấy tín dụng tính tới ngày 25/4 đã tăng 6,75% so với cuối 2021 (tương đương 16,4% so với cùng kỳ) trong lúc huy động vốn chỉ tăng 3,55% (tương đương 10,7% so với cùng kỳ).

 Nguồn: SSI.

Trong tuần qua, hoạt động thị trường mở ghi nhận rút ròng gần 2.800 tỷ đồng, chủ yếu là do có tới 3.100 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn vào ngày 13/5 và Nhà băng Nhà nước (NHNN) chỉ bơm 1.700 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ sắm kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%.
Trạng thái thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên nhà băng duy trì ở mức dưới 2%. Kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,85% (giảm 0,137 điểm % so với tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần 2,25% (giảm 0,171 điểm %). Lãi suất các kỳ hạn dài dao động trong vòng 2,4% – 2,9% và đường cong lãi suất đã trở về mức phổ biến. 

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, mức tăng lãi suất nếu có sẽ hạn chế

16-05-2022

Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, đáng chú ý lãi suất huy động chịu sức ép tăng

09-05-2022

Việt Nam liệu có thay đổi chính sách tiền tệ giữa lúc sức ép lạm phát xuất hiện, Fed tiếp tục tăng lãi suất?

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ssi-lai-suat-tien-gui-da-tang-03-05-diem-so-voi-cuoi-nam-2021-422022516173531598.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SSI #Lãi #suất #tiền #gửi #đã #tăng #điểm #với #cuối #năm

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/4: Vietcombank tăng giá yen Nhật và giảm giá nhiều ngoại tệ khác

Viết một bình luận