SSI: Lãi suất huy động có thể tăng 0,5 – 0,7 điểm % sau khi nới room tín dụng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SSI: Lãi suất huy động có thể tăng 0,5 – 0,7 điểm % sau khi nới room tín dụng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lãi suất huy động cả năm 2022 được giới phân tích dự báo sẽ tăng khoảng 1-1,5%. Tuy nhiên, vào năm 2023, lãi suất huy động có khả năng chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm và hạ nhiệt trong nửa cuối năm do lạm phát giảm dần.

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty chứng khoán SSI, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu nới hạn mức tín dụng.

Cụ thể, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 – 0,7 điểm phần trăm sau khi hạn mức tăng trưởng tín dụng được nới rộng. Lãi suất huy động cả năm dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1-5%.

Theo các chuyên gia, trong năm 2023, diễn biến lãi suất có thể chênh lệch giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Cụ thể, lãi suất huy động vẫn sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần. SSI ước tính cả năm, lãi suất huy động dự kiến ​​sẽ tăng 0,7 – 0,8 điểm phần trăm và có thể tiệm cận mức trước COVID-19 tại một số ngân hàng.

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn từ 1-2% so với năm 2021, trong khi thông thường lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ phải mất từ ​​1-2 quý. được điều chỉnh hoàn toàn theo lãi suất tiền gửi.

Do đó, theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thu hẹp nhưng tỷ lệ NIM dự kiến ​​vẫn ổn định so với năm 2021 do hệ số LDR bình quân. của các ngân hàng tăng lên.

NIM của các ngân hàng. (Nguồn: Ngân hàng, Nghiên cứu SSI)

NIM cao hơn trong nửa cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022. NIM được dự báo sẽ tăng ở Sacombank, ACB, VPBank và MB, trong khi giảm ở các ngân hàng phụ thuộc. cho vay liên ngân hàng. Ở các ngân hàng còn lại, NIM được dự báo sẽ ổn định.

Các chuyên gia dự báo NIM trung bình của các ngân hàng sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước Covid là 3,5%, chịu ảnh hưởng tích cực từ CASA và các yếu tố LDR gia tăng, các chuyên gia dự báo. lên. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa giảm xuống còn 30%. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa để tăng hệ số LDR có thể là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến NIM

Trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Thực tế, trước áp lực lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý II, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ nguồn dự trữ ngoại hối nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tác động đến thị trường. lãi suất.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng 15%, lãi suất huy động tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022

Công ty chứng khoán Côa dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 15%, lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022.

05-07-2022

SSI: Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ giảm vào cuối năm

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu áp lực tăng.

Huyền Vi


Thông tin thêm

SSI: Lãi suất huy động có thể tăng 0,5 – 0,7 điểm % sau khi nới room tín dụng

Lãi suất huy động cả năm 2022 được giới phân tích dự báo sẽ tăng khoảng 1-1,5%. Tuy nhiên, vào năm 2023, lãi suất huy động có khả năng chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm và hạ nhiệt trong nửa cuối năm do lạm phát giảm dần.

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty chứng khoán SSI, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu nới hạn mức tín dụng.

Cụ thể, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 - 0,7 điểm phần trăm sau khi hạn mức tăng trưởng tín dụng được nới rộng. Lãi suất huy động cả năm dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1-5%.

Theo các chuyên gia, trong năm 2023, diễn biến lãi suất có thể chênh lệch giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Cụ thể, lãi suất huy động vẫn sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần. SSI ước tính cả năm, lãi suất huy động dự kiến ​​sẽ tăng 0,7 - 0,8 điểm phần trăm và có thể tiệm cận mức trước COVID-19 tại một số ngân hàng.

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn từ 1-2% so với năm 2021, trong khi thông thường lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ phải mất từ ​​1-2 quý. được điều chỉnh hoàn toàn theo lãi suất tiền gửi.

Do đó, theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thu hẹp nhưng tỷ lệ NIM dự kiến ​​vẫn ổn định so với năm 2021 do hệ số LDR bình quân. của các ngân hàng tăng lên.

NIM của các ngân hàng. (Nguồn: Ngân hàng, Nghiên cứu SSI)

NIM cao hơn trong nửa cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022. NIM được dự báo sẽ tăng ở Sacombank, ACB, VPBank và MB, trong khi giảm ở các ngân hàng phụ thuộc. cho vay liên ngân hàng. Ở các ngân hàng còn lại, NIM được dự báo sẽ ổn định.

Các chuyên gia dự báo NIM trung bình của các ngân hàng sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước Covid là 3,5%, chịu ảnh hưởng tích cực từ CASA và các yếu tố LDR gia tăng, các chuyên gia dự báo. lên. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa giảm xuống còn 30%. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa để tăng hệ số LDR có thể là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến NIM

Trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Thực tế, trước áp lực lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý II, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ nguồn dự trữ ngoại hối nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tác động đến thị trường. lãi suất.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng 15%, lãi suất huy động tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022

Công ty chứng khoán Côa dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 15%, lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022.

05-07-2022

SSI: Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ giảm vào cuối năm

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu áp lực tăng.

Huyền Vi


Lãi suất huy động cả năm 2022 được giới phân tích dự báo sẽ tăng khoảng 1-1,5%. Tuy nhiên, vào năm 2023, lãi suất huy động có khả năng chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm và hạ nhiệt trong nửa cuối năm do lạm phát giảm dần.

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty chứng khoán SSI, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu nới hạn mức tín dụng.

Cụ thể, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 – 0,7 điểm phần trăm sau khi hạn mức tăng trưởng tín dụng được nới rộng. Lãi suất huy động cả năm dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1-5%.

Theo các chuyên gia, trong năm 2023, diễn biến lãi suất có thể chênh lệch giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Cụ thể, lãi suất huy động vẫn sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần. SSI ước tính cả năm, lãi suất huy động dự kiến ​​sẽ tăng 0,7 – 0,8 điểm phần trăm và có thể tiệm cận mức trước COVID-19 tại một số ngân hàng.

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn từ 1-2% so với năm 2021, trong khi thông thường lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ phải mất từ ​​1-2 quý. được điều chỉnh hoàn toàn theo lãi suất tiền gửi.

Do đó, theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thu hẹp nhưng tỷ lệ NIM dự kiến ​​vẫn ổn định so với năm 2021 do hệ số LDR bình quân. của các ngân hàng tăng lên.

NIM của các ngân hàng. (Nguồn: Ngân hàng, Nghiên cứu SSI)

NIM cao hơn trong nửa cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022. NIM được dự báo sẽ tăng ở Sacombank, ACB, VPBank và MB, trong khi giảm ở các ngân hàng phụ thuộc. cho vay liên ngân hàng. Ở các ngân hàng còn lại, NIM được dự báo sẽ ổn định.

Các chuyên gia dự báo NIM trung bình của các ngân hàng sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước Covid là 3,5%, chịu ảnh hưởng tích cực từ CASA và các yếu tố LDR gia tăng, các chuyên gia dự báo. lên. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa giảm xuống còn 30%. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa để tăng hệ số LDR có thể là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến NIM

Trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Thực tế, trước áp lực lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý II, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ nguồn dự trữ ngoại hối nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tác động đến thị trường. lãi suất.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng 15%, lãi suất huy động tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022

Công ty chứng khoán Côa dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 15%, lãi suất huy động sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm vào năm 2022.

05-07-2022

SSI: Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ giảm vào cuối năm

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là lãi suất huy động chịu áp lực tăng.

Huyền Vi

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

[rule_3_plain]

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

Lãi suất huy động cả năm 2022 được các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng 1-1,5%. Tuy nhiên trong năm 2023, lãi suất huy động có thể sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm và hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần.

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty Chứng khoán SSI, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu hạn mức tín dụng được nới.
Cụ thể, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,5 – 0,7 điểm % sau khi nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Lãi suẩt huy động cả năm được kỳ vọng tăng 1–1,5%.
Theo các chuyên gia, trong năm 2023 diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm với nửa cuối năm. Cụ thể, lãi suất huy động vẫn sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần. SSI ước tính trong cả năm lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 0,7 – 0,8 điểm % và có thể tiệm cận với mức trước dịch COVID-19 tại một số ngân hàng.
Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn 1 – 2% so với năm 2021, trong khi thông thường phải mất từ 1 – 2 quý để lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ điều chỉnh lại hoàn toàn theo lãi suất huy động.
Vì vậy, theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thu hẹp, nhưng tỷ lệ NIM được kỳ vọng sẽ vẫn ổn định so với năm 2021 do tỷ lệ LDR bình quân của các ngân hàng tăng lên.

 NIM của các ngân hàng. (Nguồn: Các ngân hàng, SSI Research)

NIM cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022. NIM dự báo sẽ tăng tại các ngân hàng Sacombank, ACB, VPBank và MB, trong khi giảm tại các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay liên ngân hàng. Tại các ngân hàng còn lại NIM được dự báo sẽ ổn định.
Các chuyên gia dự báo NIM trung bình của các ngân hàng được dự báo sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước Covid là 3,5%, được ảnh hưởng tích cực của các yếu tố CASA và LDR tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm xuống còn 30%. Bên cạnh đó tỷ trọng các khoản vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm đi; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa tăng LDR có thể là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến NIM
Trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế. Trên thực tế, trước những áp lực về lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý II, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm có thể ổn định thị trường và hạn chế việc tác động lên mặt bằng lãi suất.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 15%, lãi suất huy động tăng 0,5 điểm % trong năm 2022

05-07-2022

SSI: Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ rơi về cuối năm

16-05-2022

Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, đáng chú ý lãi suất huy động chịu áp lực tăng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ssi-lai-suat-huy-dong-co-the-tang-05-07-diem-sau-khi-noi-room-tin-dung-42202272215232785.htm

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

[rule_2_plain]

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

[rule_2_plain]

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

[rule_3_plain]

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

Lãi suất huy động cả năm 2022 được các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng 1-1,5%. Tuy nhiên trong năm 2023, lãi suất huy động có thể sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm và hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần.

Theo báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của Công ty Chứng khoán SSI, các chuyên gia cho rằng áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu hạn mức tín dụng được nới.
Cụ thể, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,5 – 0,7 điểm % sau khi nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Lãi suẩt huy động cả năm được kỳ vọng tăng 1–1,5%.
Theo các chuyên gia, trong năm 2023 diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm với nửa cuối năm. Cụ thể, lãi suất huy động vẫn sẽ chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 nhưng sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi lạm phát giảm dần. SSI ước tính trong cả năm lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 0,7 – 0,8 điểm % và có thể tiệm cận với mức trước dịch COVID-19 tại một số ngân hàng.
Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn 1 – 2% so với năm 2021, trong khi thông thường phải mất từ 1 – 2 quý để lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ điều chỉnh lại hoàn toàn theo lãi suất huy động.
Vì vậy, theo các chuyên gia của SSI Research, mặc dù mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động thu hẹp, nhưng tỷ lệ NIM được kỳ vọng sẽ vẫn ổn định so với năm 2021 do tỷ lệ LDR bình quân của các ngân hàng tăng lên.

 NIM của các ngân hàng. (Nguồn: Các ngân hàng, SSI Research)

NIM cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022. NIM dự báo sẽ tăng tại các ngân hàng Sacombank, ACB, VPBank và MB, trong khi giảm tại các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay liên ngân hàng. Tại các ngân hàng còn lại NIM được dự báo sẽ ổn định.
Các chuyên gia dự báo NIM trung bình của các ngân hàng được dự báo sẽ ổn định ở mức 3,8%, vẫn cao hơn mức trước Covid là 3,5%, được ảnh hưởng tích cực của các yếu tố CASA và LDR tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm xuống còn 30%. Bên cạnh đó tỷ trọng các khoản vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm đi; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa tăng LDR có thể là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến NIM
Trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế. Trên thực tế, trước những áp lực về lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý II, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm có thể ổn định thị trường và hạn chế việc tác động lên mặt bằng lãi suất.

Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 15%, lãi suất huy động tăng 0,5 điểm % trong năm 2022

05-07-2022

SSI: Áp lực tăng lãi suất huy động sẽ rơi về cuối năm

16-05-2022

Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây ra 5 tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, đáng chú ý lãi suất huy động chịu áp lực tăng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ssi-lai-suat-huy-dong-co-the-tang-05-07-diem-sau-khi-noi-room-tin-dung-42202272215232785.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SSI #Lãi #suất #huy #động #có #thể #tăng #điểm #sau #khi #nới #room #tín #dụng

Xem thêm thông tin hay:  4 sai lầm thường gặp khi cân đối đầu tư và tiết kiệm
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất