S&P Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => S&P Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank được S&P nâng hạng từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

01-06-2022
Đến lượt nhà nước tăng lãi suất tiền gửi
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, VCB ngược dòng hỗ trợ thị trường
01-06-2022
Tín dụng TP.HCM tăng 8,4% trong 5 tháng đầu năm
01-06-2022
Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất 2%

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Ratings (S&P) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “BB” lên “BB +” và ngay sau đó, S&P đã công bố cập nhật xếp hạng tín nhiệm. của Vietcombank (ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được cập nhật xếp hạng tín nhiệm).

Theo đó, Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

Tóm tắt một số khía cạnh xếp hạng chính của Vietcombank như sau:

STT Cạnh Đánh giá hiện tại
Đầu tiên Xếp hạng nhà phát hành dài hạn BB
2 Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn GỠ BỎ
3 Triển vọng tín dụng Sự ổn định

Vietcombank được đánh giá có khả năng hưởng lợi từ các nguồn lực bên ngoài khi Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao hơn và khả năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thỏa đáng của Chính phủ trong trường hợp khó khăn. khó khăn tài chính.

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần thế chấp?

01-06-2022

Agribank giảm mạnh giá nợ của Nông trường Sông Hậu, giảm 72% từ 349 tỷ xuống 98,5 tỷ đồng

Ngày 31 tháng 5 năm 2022

Kiểm soát tín dụng bất động sản: Một bước cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Phương Mai


Thông tin thêm

S&P Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank

Xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank được S&P nâng hạng từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

01-06-2022
Đến lượt nhà nước tăng lãi suất tiền gửi
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, VCB ngược dòng hỗ trợ thị trường
01-06-2022
Tín dụng TP.HCM tăng 8,4% trong 5 tháng đầu năm
01-06-2022
Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất 2%

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Ratings (S&P) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “BB” lên “BB +” và ngay sau đó, S&P đã công bố cập nhật xếp hạng tín nhiệm. của Vietcombank (ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được cập nhật xếp hạng tín nhiệm).

Theo đó, Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

Tóm tắt một số khía cạnh xếp hạng chính của Vietcombank như sau:

STT Cạnh Đánh giá hiện tại
Đầu tiên Xếp hạng nhà phát hành dài hạn BB
2 Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn GỠ BỎ
3 Triển vọng tín dụng Sự ổn định

Vietcombank được đánh giá có khả năng hưởng lợi từ các nguồn lực bên ngoài khi Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao hơn và khả năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thỏa đáng của Chính phủ trong trường hợp khó khăn. khó khăn tài chính.

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần thế chấp?

01-06-2022

Agribank giảm mạnh giá nợ của Nông trường Sông Hậu, giảm 72% từ 349 tỷ xuống 98,5 tỷ đồng

Ngày 31 tháng 5 năm 2022

Kiểm soát tín dụng bất động sản: Một bước cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Phương Mai


Xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank được S&P nâng hạng từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

01-06-2022
Đến lượt nhà nước tăng lãi suất tiền gửi
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, VCB ngược dòng hỗ trợ thị trường
01-06-2022
Tín dụng TP.HCM tăng 8,4% trong 5 tháng đầu năm
01-06-2022
Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam
01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất 2%

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Ratings (S&P) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “BB” lên “BB +” và ngay sau đó, S&P đã công bố cập nhật xếp hạng tín nhiệm. của Vietcombank (ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được cập nhật xếp hạng tín nhiệm).

Theo đó, Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ “BB-” lên “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

Tóm tắt một số khía cạnh xếp hạng chính của Vietcombank như sau:

STT Cạnh Đánh giá hiện tại
Đầu tiên Xếp hạng nhà phát hành dài hạn BB
2 Xếp hạng nhà phát hành ngắn hạn GỠ BỎ
3 Triển vọng tín dụng Sự ổn định

Vietcombank được đánh giá có khả năng hưởng lợi từ các nguồn lực bên ngoài khi Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao hơn và khả năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thỏa đáng của Chính phủ trong trường hợp khó khăn. khó khăn tài chính.

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần thế chấp?

01-06-2022

Agribank giảm mạnh giá nợ của Nông trường Sông Hậu, giảm 72% từ 349 tỷ xuống 98,5 tỷ đồng

Ngày 31 tháng 5 năm 2022

Kiểm soát tín dụng bất động sản: Một bước cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Phương Mai

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

[rule_3_plain]

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức “BB-” lên mức “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

01-06-2022
Đến lượt ‘ông lớn’ quốc doanh tăng lãi suất tiền gửi

01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, VCB ngược dòng gồng đỡ thị trường

01-06-2022
Tín dụng TP HCM tăng 8,4% trong 5 tháng đầu năm

01-06-2022
Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng kỳ vọng được hưởng lợi từ gói hỗ trợ 2% lãi suất

Mới đây, Tổ chức xếp hạng quốc tế S&P Ratings (S&P) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức “BB” lên mức “BB+’’ và ngay sau đó, S&P đã thông báo cập nhật xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank (là ngân hàng duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam được cập nhật xếp hạng tín nhiệm).
Theo đó, Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức “BB-” lên mức “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.
Tóm tắt một số khía cạnh xếp hạng chính của Vietcombank như sau:

STT
Khía cạnh
Xếp hạng hiện tại 
 

1
Định hạng nhà phát hành dài hạn
BB

2
Định hạng nhà phát hành ngắn hạn
B

3
Triển vọng tín nhiệm
Ổn định

Vietcombank được đánh giá có thể hưởng lợi từ các nguồn lực bên ngoài khi Việt Nam có xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao hơn và có khả năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và đầy đủ từ Chính phủ trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính.

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần tài sản thế chấp

01-06-2022

Agribank đại hạ giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu, giảm 72% từ 349 tỷ xuống 98,5 tỷ đồng

31-05-2022

Kiểm soát tín dụng bất động sản: Bước đi cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Phương Mai

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

[rule_2_plain]

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

[rule_2_plain]

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

[rule_3_plain]

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức “BB-” lên mức “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

01-06-2022
Đến lượt ‘ông lớn’ quốc doanh tăng lãi suất tiền gửi

01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục điều chỉnh, VCB ngược dòng gồng đỡ thị trường

01-06-2022
Tín dụng TP HCM tăng 8,4% trong 5 tháng đầu năm

01-06-2022
Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

01-06-2022
Cổ phiếu ngân hàng kỳ vọng được hưởng lợi từ gói hỗ trợ 2% lãi suất

Mới đây, Tổ chức xếp hạng quốc tế S&P Ratings (S&P) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức “BB” lên mức “BB+’’ và ngay sau đó, S&P đã thông báo cập nhật xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank (là ngân hàng duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam được cập nhật xếp hạng tín nhiệm).
Theo đó, Vietcombank được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức “BB-” lên mức “BB”. Đây là mức xếp hạng cao nhất và duy nhất trong các ngân hàng Việt Nam.
Tóm tắt một số khía cạnh xếp hạng chính của Vietcombank như sau:

STT
Khía cạnh
Xếp hạng hiện tại 
 

1
Định hạng nhà phát hành dài hạn
BB

2
Định hạng nhà phát hành ngắn hạn
B

3
Triển vọng tín nhiệm
Ổn định

Vietcombank được đánh giá có thể hưởng lợi từ các nguồn lực bên ngoài khi Việt Nam có xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao hơn và có khả năng cao sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và đầy đủ từ Chính phủ trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính.

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần tài sản thế chấp

01-06-2022

Agribank đại hạ giá khoản nợ của Nông trường Sông Hậu, giảm 72% từ 349 tỷ xuống 98,5 tỷ đồng

31-05-2022

Kiểm soát tín dụng bất động sản: Bước đi cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Phương Mai

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

Nguồn: besttaichinh.com

#SampP #Ratings #nâng #xếp #hạng #tín #nhiệm #của #Vietcombank

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất