SMBC đã bán ra hơn 132 triệu cp, không còn là cổ đông lớn của Eximbank

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SMBC đã bán ra hơn 132 triệu cp, không còn là cổ đông lớn của Eximbank phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Cổ đông ngoại SMBC ngày 13/1 đã bán hơn 132 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Eximbank.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đối tác chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thông báo đã chính thức bán ra 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13/1/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cổ phiếu) xuống 4,27% (52,51 triệu cổ phiếu), chính thức không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng. .

Trước đó, Bank of Japan là cổ đông lớn nhất tại Eximbank với hơn 185 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 15% vốn cổ phần của ngân hàng.

Ngày 13/1/2023, có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó có hơn 134,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3.421 tỷ đồng, tương ứng mức giá 25.505 đồng/cổ phiếu. .

Theo đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước, đúng bằng lượng cổ phiếu SMBC vừa công bố, tương đương giá trị hơn 3.388 tỷ đồng.

Thông tin về các bên nhận chuyển nhượng số lượng lớn cổ phiếu Eximbank này chưa được tiết lộ nhưng điều chắc chắn là cơ cấu cổ đông của ngân hàng đã có những thay đổi lớn.

Ngày 8/2/2022, HĐQT Eximbank công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận liên minh với cổ đông SMBC theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, kết thúc 14 năm hợp tác (từ 2007).

Đến tháng 3/2022, SMBC cũng công bố văn bản chính thức về việc chấm dứt thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank sau 15 năm hợp tác.

Trước đó, năm 2007, SMBC đã chi gần 225 triệu USD (tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để nắm giữ 15% cổ phần của Eximbank và cùng ngày bắt đầu ký kết thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank. 27/11.

SMBC cho biết dù chấm dứt hợp tác với Eximbank nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển đầu tư tại thị trường Việt Nam thông qua các chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM và việc rót vốn đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng FE. Tín dụng.

Eximbank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào tháng 2

Ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank bất thành

Ngày 15 tháng 1 năm 2023

Eximbank công bố danh sách nhân sự dự kiến ​​bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII

Diệp Bình


Thông tin thêm

SMBC đã bán ra hơn 132 triệu cp, không còn là cổ đông lớn của Eximbank

Cổ đông ngoại SMBC ngày 13/1 đã bán hơn 132 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Eximbank.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đối tác chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thông báo đã chính thức bán ra 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13/1/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cổ phiếu) xuống 4,27% (52,51 triệu cổ phiếu), chính thức không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng. .

Trước đó, Bank of Japan là cổ đông lớn nhất tại Eximbank với hơn 185 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 15% vốn cổ phần của ngân hàng.

Ngày 13/1/2023, có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó có hơn 134,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3.421 tỷ đồng, tương ứng mức giá 25.505 đồng/cổ phiếu. .

Theo đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước, đúng bằng lượng cổ phiếu SMBC vừa công bố, tương đương giá trị hơn 3.388 tỷ đồng.

Thông tin về các bên nhận chuyển nhượng số lượng lớn cổ phiếu Eximbank này chưa được tiết lộ nhưng điều chắc chắn là cơ cấu cổ đông của ngân hàng đã có những thay đổi lớn.

Ngày 8/2/2022, HĐQT Eximbank công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận liên minh với cổ đông SMBC theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, kết thúc 14 năm hợp tác (từ 2007).

Đến tháng 3/2022, SMBC cũng công bố văn bản chính thức về việc chấm dứt thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank sau 15 năm hợp tác.

Trước đó, năm 2007, SMBC đã chi gần 225 triệu USD (tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để nắm giữ 15% cổ phần của Eximbank và cùng ngày bắt đầu ký kết thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank. 27/11.

SMBC cho biết dù chấm dứt hợp tác với Eximbank nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển đầu tư tại thị trường Việt Nam thông qua các chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM và việc rót vốn đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng FE. Tín dụng.

Eximbank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào tháng 2

Ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank bất thành

Ngày 15 tháng 1 năm 2023

Eximbank công bố danh sách nhân sự dự kiến ​​bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII

Diệp Bình


Cổ đông ngoại SMBC ngày 13/1 đã bán hơn 132 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Eximbank.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đối tác chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) thông báo đã chính thức bán ra 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13/1/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cổ phiếu) xuống 4,27% (52,51 triệu cổ phiếu), chính thức không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng. .

Trước đó, Bank of Japan là cổ đông lớn nhất tại Eximbank với hơn 185 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 15% vốn cổ phần của ngân hàng.

Ngày 13/1/2023, có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó có hơn 134,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3.421 tỷ đồng, tương ứng mức giá 25.505 đồng/cổ phiếu. .

Theo đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước, đúng bằng lượng cổ phiếu SMBC vừa công bố, tương đương giá trị hơn 3.388 tỷ đồng.

Thông tin về các bên nhận chuyển nhượng số lượng lớn cổ phiếu Eximbank này chưa được tiết lộ nhưng điều chắc chắn là cơ cấu cổ đông của ngân hàng đã có những thay đổi lớn.

Ngày 8/2/2022, HĐQT Eximbank công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận liên minh với cổ đông SMBC theo yêu cầu của đối tác Nhật Bản, kết thúc 14 năm hợp tác (từ 2007).

Đến tháng 3/2022, SMBC cũng công bố văn bản chính thức về việc chấm dứt thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank sau 15 năm hợp tác.

Trước đó, năm 2007, SMBC đã chi gần 225 triệu USD (tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để nắm giữ 15% cổ phần của Eximbank và cùng ngày bắt đầu ký kết thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank. 27/11.

SMBC cho biết dù chấm dứt hợp tác với Eximbank nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển đầu tư tại thị trường Việt Nam thông qua các chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM và việc rót vốn đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng FE. Tín dụng.

Eximbank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào tháng 2

Ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank bất thành

Ngày 15 tháng 1 năm 2023

Eximbank công bố danh sách nhân sự dự kiến ​​bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII

Diệp Bình

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

[rule_3_plain]

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

Cổ đông ngoại SMBC đã bán ra hơn 132 triệu cổ phiếu EIB trong ngày 13/1 cho nhà đầu tư trong nước và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Eximbank.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), đối tác chiến lược nước ngoài là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) cho hay đã chính thức bán xong 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13/1/2023.
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cp) xuống còn 4,27% (52,51 triệu cp), chính thức không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng.
Trước đó, Ngân hàng Nhật Bản là cổ đông lớn nhất tại Eximbank với hơn 185 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 15% vốn cổ phần ngân hàng. 
Trong ngày 13/1/2023, đã có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó hơn 134,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3.421 tỷ đồng, tương đương mức giá 25.505 đồng/cp.
Theo đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước, đúng bằng số lượng cổ phiếu SMBC vừa công bố, giátrị tương ứng hơn 3.388 tỷ đồng.
Thông tin về các bên nhận chuyển nhượng số lượng lớn cổ phần Eximbank này vẫn chưa được tiết lộ song điều chắc chắn là cơ cấu cổ đông của ngân hàng đã có biến động lớn.
Ngày 8/2/2022, Hội đồng quản trị Eximbank công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận liên minh với cổ đông SMBC theo yêu cầu từ phía đối tác Nhật Bản, kết thúc 14 năm hợp tác(từ năm 2007).
Tới tháng 3/2022,SMBC cũng công bố văn bản chính thức về việc chấm dứt thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank sau 15 năm hợp tác 
Trước đó, năm 2007, SMBC chi ra gần 225 triệu USD (tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để nắm giữ 15% cổ phần của Eximbank, bắt đầu ký thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank vào ngày 27/11.
SMBC cho biết mặc dù chấm dứt hợp tác với Eximbank nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển đầu tư vào thị trường Việt Nam qua các chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM và việc rót vốn đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng FE Credit.

Eximbank triệu tập đại hội bất thường lần 2 vào tháng 2

16-01-2023

Đại hội cổ đông bất thường Eximbank bất thành

15-01-2023

Eximbank công bố danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/smbc-da-ban-ra-hon-132-trieu-cp-khong-con-la-co-dong-lon-cua-eximbank-422023116203432423.htm

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

[rule_2_plain]

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

[rule_2_plain]

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

[rule_3_plain]

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

Cổ đông ngoại SMBC đã bán ra hơn 132 triệu cổ phiếu EIB trong ngày 13/1 cho nhà đầu tư trong nước và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Eximbank.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), đối tác chiến lược nước ngoài là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) cho hay đã chính thức bán xong 132,8 triệu cổ phiếu EIB vào ngày 13/1/2023.
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SMBC tại Eximbank giảm từ 15,07% (185,3 triệu cp) xuống còn 4,27% (52,51 triệu cp), chính thức không còn là cổ đông lớn tại ngân hàng.
Trước đó, Ngân hàng Nhật Bản là cổ đông lớn nhất tại Eximbank với hơn 185 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 15% vốn cổ phần ngân hàng. 
Trong ngày 13/1/2023, đã có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được giao dịch, trong đó hơn 134,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 3.421 tỷ đồng, tương đương mức giá 25.505 đồng/cp.
Theo đó, khối ngoại đã bán gần 132,8 triệu cổ phiếu EIB cho nhà đầu tư trong nước, đúng bằng số lượng cổ phiếu SMBC vừa công bố, giátrị tương ứng hơn 3.388 tỷ đồng.
Thông tin về các bên nhận chuyển nhượng số lượng lớn cổ phần Eximbank này vẫn chưa được tiết lộ song điều chắc chắn là cơ cấu cổ đông của ngân hàng đã có biến động lớn.
Ngày 8/2/2022, Hội đồng quản trị Eximbank công bố quyết định chấm dứt thỏa thuận liên minh với cổ đông SMBC theo yêu cầu từ phía đối tác Nhật Bản, kết thúc 14 năm hợp tác(từ năm 2007).
Tới tháng 3/2022,SMBC cũng công bố văn bản chính thức về việc chấm dứt thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank sau 15 năm hợp tác 
Trước đó, năm 2007, SMBC chi ra gần 225 triệu USD (tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) để nắm giữ 15% cổ phần của Eximbank, bắt đầu ký thỏa thuận liên minh chiến lược với Eximbank vào ngày 27/11.
SMBC cho biết mặc dù chấm dứt hợp tác với Eximbank nhưng ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển đầu tư vào thị trường Việt Nam qua các chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM và việc rót vốn đầu tư vào công ty tài chính tiêu dùng FE Credit.

Eximbank triệu tập đại hội bất thường lần 2 vào tháng 2

16-01-2023

Đại hội cổ đông bất thường Eximbank bất thành

15-01-2023

Eximbank công bố danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/smbc-da-ban-ra-hon-132-trieu-cp-khong-con-la-co-dong-lon-cua-eximbank-422023116203432423.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SMBC #đã #bán #hơn #triệu #không #còn #là #cổ #đông #lớn #của #Eximbank

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 13/10: Tăng mạnh so với yen Nhật

Viết một bình luận