SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP, giá 15.000 đồng/cp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP, giá 15.000 đồng/cp phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2,99%. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 594 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 2,99% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng này sau một năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 50% tổng số cổ phần theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng. Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào năm 2022.

Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn. cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng cũng vừa xin ý kiến ​​cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản vay của tổ chức tài chính quốc tế IFC, giá trị khoản vay dự kiến ​​75 triệu USD.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông của ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Đồng thời, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần (TOI) của ngân hàng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với 38,3% cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống 1,6% như của ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Tổng giá trị Giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Lãi suất SeABank cập nhật tháng 9/2022

Huyền Vi


Thông tin thêm

SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP, giá 15.000 đồng/cp

SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2,99%. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 594 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 2,99% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng này sau một năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 50% tổng số cổ phần theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng. Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào năm 2022.

Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn. cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng cũng vừa xin ý kiến ​​cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản vay của tổ chức tài chính quốc tế IFC, giá trị khoản vay dự kiến ​​75 triệu USD.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông của ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Đồng thời, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần (TOI) của ngân hàng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với 38,3% cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống 1,6% như của ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Tổng giá trị Giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Lãi suất SeABank cập nhật tháng 9/2022

Huyền Vi


SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2,99%. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 594 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 2,99% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 15.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/9/2022 đến ngày 3/10/2022.

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng này sau một năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 50% tổng số cổ phần theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng. Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.

Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào năm 2022.

Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn. cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngân hàng cũng vừa xin ý kiến ​​cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản vay của tổ chức tài chính quốc tế IFC, giá trị khoản vay dự kiến ​​75 triệu USD.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông của ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Đồng thời, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu thuần (TOI) của ngân hàng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với 38,3% cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống 1,6% như của ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Tổng giá trị Giám đốc SeABank muốn bán gần 1,6 triệu cổ phiếu

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Lãi suất SeABank cập nhật tháng 9/2022

Huyền Vi

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 2,99%. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/9/2022 đến 3/10/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, ngân hàng phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị là 594 tỷ dồng với tỷ lệ phát hành là 2,99% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/9/2022 đến 3/10/2022.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng sau một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 50% tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng. Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.
Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.
Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Ngân hàng cũng vừa thực hiện xin ý kiến cổ đông về việc sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản vay từ tổ chức tài chính quốc tế IFC, giá trị khoản vay dự kiến là 75 triệu USD.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm.
Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, dự kiến mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.
Đồng thời, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu thuần (TOI) của ngân hàng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021.
Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với mức 38,3% cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,6% tại thời điểm 30/6/2022.

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán ra gần 1,6 triệu cổ phiếu

07-09-2022

Lãi suất ngân hàng SeABank cập nhật tháng 9/2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/seabank-phat-hanh-594-trieu-co-phieu-esop-gia-15000-dongcp-42202292375820954.htm

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

[rule_2_plain]

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

[rule_3_plain]

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

SeABank phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 2,99%. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/9/2022 đến 3/10/2022.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, ngân hàng phát hành 59,4 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị là 594 tỷ dồng với tỷ lệ phát hành là 2,99% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/9/2022 đến 3/10/2022.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng sau một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 50% tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng. Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.
Mới đây, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.
Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Ngân hàng cũng vừa thực hiện xin ý kiến cổ đông về việc sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản vay từ tổ chức tài chính quốc tế IFC, giá trị khoản vay dự kiến là 75 triệu USD.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm.
Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, dự kiến mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.
Đồng thời, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu thuần (TOI) của ngân hàng đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 226% so với cùng kỳ năm 2021.
Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với mức 38,3% cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,6% tại thời điểm 30/6/2022.

Phó Tổng giám đốc SeABank muốn bán ra gần 1,6 triệu cổ phiếu

07-09-2022

Lãi suất ngân hàng SeABank cập nhật tháng 9/2022

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/seabank-phat-hanh-594-trieu-co-phieu-esop-gia-15000-dongcp-42202292375820954.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SeABank #phát #hành #triệu #cổ #phiếu #ESOP #giá #đồngcp

Xem thêm thông tin hay:  Giảm đồng loạt, Coinbase chuẩn bị thu mua sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ với giá 3,2 tỷ USD
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất