SeABank chính thức tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SeABank chính thức tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Năm 2022, SeAbank tiếp tục đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 20/4, Nhà băng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ của SeABank từ 14.785 tỷ đồng lên 16.598 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2021, SeABank đã 2 lần tăng vốn điều lệ với tổng số 2.698 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán ra sức chúng.

Đại hội đồng cổ đông SeABank 2022 cũng vừa thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu. tăng trưởng đã nêu.

Theo đó, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu. Tương tự, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho người lao động theo phương án ESOP 2022; Đồng thời, tùy theo điều kiện thích hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228.700.000 cổ phần.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp nhà băng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: thực hiện chiến lược tụ hội số, đầu tư vào công nghệ, số hóa toàn diện các thứ tự, từ đó mang lại hiệu quả cho người dùng. kết quả hoạt động và giao dịch, tăng lên trải nghiệm của người dùng.

Kết thúc quý I / 2022, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.306,4 tỷ đồng, tăng 87,1%; Tổng tài sản 231,222 tỷ đồng; Tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của nhà băng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 28,32%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

Diệp Bình


Thông tin thêm

SeABank chính thức tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng

Năm 2022, SeAbank tiếp tục đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 20/4, Nhà băng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ của SeABank từ 14.785 tỷ đồng lên 16.598 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2021, SeABank đã 2 lần tăng vốn điều lệ với tổng số 2.698 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán ra sức chúng.

Đại hội đồng cổ đông SeABank 2022 cũng vừa thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu. tăng trưởng đã nêu.

Theo đó, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu. Tương tự, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho người lao động theo phương án ESOP 2022; Đồng thời, tùy theo điều kiện thích hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228.700.000 cổ phần.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp nhà băng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: thực hiện chiến lược tụ hội số, đầu tư vào công nghệ, số hóa toàn diện các thứ tự, từ đó mang lại hiệu quả cho người dùng. kết quả hoạt động và giao dịch, tăng lên trải nghiệm của người dùng.

Kết thúc quý I / 2022, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.306,4 tỷ đồng, tăng 87,1%; Tổng tài sản 231,222 tỷ đồng; Tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của nhà băng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 28,32%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

Diệp Bình


Năm 2022, SeAbank tiếp tục đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) vừa chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 20/4, Nhà băng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ của SeABank từ 14.785 tỷ đồng lên 16.598 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2021, SeABank đã 2 lần tăng vốn điều lệ với tổng số 2.698 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán ra sức chúng.

Đại hội đồng cổ đông SeABank 2022 cũng vừa thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng vào năm 2022 nhằm tăng lên năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu. tăng trưởng đã nêu.

Theo đó, SeABank dự kiến ​​phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu. Tương tự, dự kiến ​​mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu để tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Nhà băng cũng dự kiến ​​phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho người lao động theo phương án ESOP 2022; Đồng thời, tùy theo điều kiện thích hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến ​​chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228.700.000 cổ phần.

Ban lãnh đạo nhà băng cho biết, việc tăng vốn điều lệ giúp nhà băng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: thực hiện chiến lược tụ hội số, đầu tư vào công nghệ, số hóa toàn diện các thứ tự, từ đó mang lại hiệu quả cho người dùng. kết quả hoạt động và giao dịch, tăng lên trải nghiệm của người dùng.

Kết thúc quý I / 2022, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 1.306,4 tỷ đồng, tăng 87,1%; Tổng tài sản 231,222 tỷ đồng; Tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; Doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.

Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của nhà băng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 28,32%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

Diệp Bình

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

Trong năm 2022, SeAbank tiếp tục đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

 Nhà băng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vào ngày 20/4, Nhà băng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank từ 14.785 tỷ đồng lên 16.598 tỷ đồng 
Trước đó, trong năm 2021, SeABank đã hai lần tăng vốn điều lệ với tổng cộng tiền 2.698 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán ra sức chúng.
Đại hội đồng Cổ đông SeABank 2022 cũng vừa thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022 để tăng lên năng lực tài chính, bổ sung thêm tài chính cho hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 6,6%) để tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu. Tương tự, dự kiến mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.
Nhà băng cũng dự kiến phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho CBNV theo phương án ESOP 2022; đồng thời, tùy theo điều kiện thích hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228.700.000 cổ phiếu.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết tăng vốn điều lệ giúp nhà băng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: triển khai chiến lược tụ hội số, đầu tư công nghệ, số hóa toàn diện các thứ tự qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, tăng thêm trải nghiệm cho người dùng.
Kết thúc quý I/2022, SeABank đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.306,4 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1%; Tổng tài sản 231.222 tỷ đồng; Tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; Thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.
Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của nhà băng cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống mức 28,32%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

22-04-2022

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/seabank-chinh-thuc-tang-von-len-16598-ty-dong-422022428102942435.htm

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

Trong năm 2022, SeAbank tiếp tục đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

 Nhà băng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) đã chính thức tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công hơn 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vào ngày 20/4, Nhà băng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank từ 14.785 tỷ đồng lên 16.598 tỷ đồng 
Trước đó, trong năm 2021, SeABank đã hai lần tăng vốn điều lệ với tổng cộng tiền 2.698 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và chào bán ra sức chúng.
Đại hội đồng Cổ đông SeABank 2022 cũng vừa thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022 để tăng lên năng lực tài chính, bổ sung thêm tài chính cho hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 6,6%) để tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu. Tương tự, dự kiến mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ tài chính chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.
Nhà băng cũng dự kiến phát hành 59.400.000 cổ phiếu cho CBNV theo phương án ESOP 2022; đồng thời, tùy theo điều kiện thích hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228.700.000 cổ phiếu.
Ban lãnh đạo nhà băng cho biết tăng vốn điều lệ giúp nhà băng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu: triển khai chiến lược tụ hội số, đầu tư công nghệ, số hóa toàn diện các thứ tự qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, tăng thêm trải nghiệm cho người dùng.
Kết thúc quý I/2022, SeABank đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.306,4 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1%; Tổng tài sản 231.222 tỷ đồng; Tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; Thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.
Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của nhà băng cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. Đặc thù, tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống mức 28,32%. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ổn định ở mức 1,64%.

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

22-04-2022

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/seabank-chinh-thuc-tang-von-len-16598-ty-dong-422022428102942435.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SeABank #chính #thức #tăng #vốn #lên #tỷ #đồng

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất