SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Trong quý đầu năm, SeABank là một trong những nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất với mức tăng trưởng cả năm hơn 87%.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) vừa thông báo kết quả kinh doanh thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng.sự tăng trưởng 87.1% so với cùng kỳ năm 202Trước hết.

Trong đó, tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; doanh thu thuần về dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận mức tăng trưởng cao với 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng.

Tính tới hết ngày 31/03, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của nhà băng ở mức 1,64%.

Trong quý I / 2022, SeABank đã chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

Tháng 1/2022, SeABank chính thức chuyển Trụ sở chính về tòa nhà văn phòng BRG Tower (198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ vay. kiểm soát kém dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động vốn dự kiến ​​tăng 22 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​tăng vốn hơn 600 triệu cổ phiếu, mục tiêu lãi gấp rưỡi năm trước.

04-05-2022

SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 50%, tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Diệp Bình


Thông tin thêm

SeABank báo lãi quý I tăng 87%, đạt 1.306 tỷ đồng

Trong quý đầu năm, SeABank là một trong những nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất với mức tăng trưởng cả năm hơn 87%.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa thông báo kết quả kinh doanh thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng.sự tăng trưởng 87.1% so với cùng kỳ năm 202Trước hết.

Trong đó, tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; doanh thu thuần về dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận mức tăng trưởng cao với 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng.

Tính tới hết ngày 31/03, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của nhà băng ở mức 1,64%.

Trong quý I / 2022, SeABank đã chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

Tháng 1/2022, SeABank chính thức chuyển Trụ sở chính về tòa nhà văn phòng BRG Tower (198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ vay. kiểm soát kém dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động vốn dự kiến ​​tăng 22 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​tăng vốn hơn 600 triệu cổ phiếu, mục tiêu lãi gấp rưỡi năm trước.

04-05-2022

SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 50%, tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Diệp Bình


Trong quý đầu năm, SeABank là một trong những nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất với mức tăng trưởng cả năm hơn 87%.

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) vừa thông báo kết quả kinh doanh thống nhất quý I / 2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng.sự tăng trưởng 87.1% so với cùng kỳ năm 202Trước hết.

Trong đó, tổng doanh thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; doanh thu thuần về dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu nhập thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận mức tăng trưởng cao với 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng.

Tính tới hết ngày 31/03, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của nhà băng ở mức 1,64%.

Trong quý I / 2022, SeABank đã chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

Tháng 1/2022, SeABank chính thức chuyển Trụ sở chính về tòa nhà văn phòng BRG Tower (198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 50% so với năm trước lên 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ vay. kiểm soát kém dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 10%; huy động vốn dự kiến ​​tăng 22 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021; Vận tốc tăng trưởng tín dụng dự kiến ​​lên tới 17%, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Nhà băng Nhà nước Việt Nam, tương đương mức tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình. quyền chọn cho viên chức (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến ​​phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng / cổ phiếu, trong đó có 211,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 6,6%) để hiện hữu. cổ đông để tăng vốn cổ phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu.

Tương tự, mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến ​​phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán 228,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu tăng vốn, kế hoạch lợi nhuận bằng nửa năm trước

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến ​​tăng vốn hơn 600 triệu cổ phiếu, mục tiêu lãi gấp rưỡi năm trước.

04-05-2022

SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 50%, tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Diệp Bình

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

Trong quý đầu năm, SeABank là một trong những nhà băng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao top đầu với tăng trưởng so với cùng kỳ đạt hơn 87%.

 Nhà băng TMCP Đông Nam Á (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) vừa thông báo kết quả kinh doanh thống nhất quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận con số tăng trưởng cao 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. 
Tính tới hết 31/3, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của nhà băng ở mức 1,64%.
Trong quý I/2022, SeABank đã thực hiện chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.
Tháng 1/2022, SeABank đã chính thức chuyển Trụ sở về tòa nhà văn phòng BRG Tower (198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 50% so với năm trước đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 
Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; tỉ lệ tăng trưởng tín dụng dự kiến tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của NHNNVN, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021. 
ĐHĐCĐ cũng đã thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu.
Tương tự mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.
Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho CBNV và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu. 

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

05-04-2022

SeABank đặt mục tiêu tăng 50% lợi nhuận trong năm 2022, tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/seabank-bao-lai-quy-i-tang-87-dat-1306-ty-dong-42202242510557309.htm

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

Trong quý đầu năm, SeABank là một trong những nhà băng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao top đầu với tăng trưởng so với cùng kỳ đạt hơn 87%.

 Nhà băng TMCP Đông Nam Á (Ảnh: SeABank).

Nhà băng TMCP Đông Nam Á (SeABank – Mã: SSB) vừa thông báo kết quả kinh doanh thống nhất quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận con số tăng trưởng cao 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng. 
Tính tới hết 31/3, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời khắc 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) của nhà băng ở mức 1,64%.
Trong quý I/2022, SeABank đã thực hiện chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.
Tháng 1/2022, SeABank đã chính thức chuyển Trụ sở về tòa nhà văn phòng BRG Tower (198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 50% so với năm trước đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 
Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; tỉ lệ tăng trưởng tín dụng dự kiến tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của NHNNVN, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021. 
ĐHĐCĐ cũng đã thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ vốn đầu tư chủ sở hữu.
Tương tự mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ vốn đầu tư chủ sở hữu với tổng tỉ lệ gần 20%.
Với phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho CBNV và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu. 

ĐHĐCĐ SeABank: Dự kiến phát hành hơn 600 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận gấp rưỡi năm trước

05-04-2022

SeABank đặt mục tiêu tăng 50% lợi nhuận trong năm 2022, tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/seabank-bao-lai-quy-i-tang-87-dat-1306-ty-dong-42202242510557309.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SeABank #báo #lãi #quý #tăng #đạt #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular