SCB báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm gần gấp rưỡi cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => SCB báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm gần gấp rưỡi cùng kỳ phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 2.479 tỷ đồng. Các mảng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau 6 tháng như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 454%; từ giao dịch ngoại hối tăng 8%; góp vốn mua cổ phần tăng 413%.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động đầu tư và chứng khoán kinh doanh khác cũng giảm lần lượt 84% và 92% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SCB đạt 6761.178 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm ngoái, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% lên 389.792 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 16,1% lên 594.630 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của ngân hàng sau 6 tháng giảm 4% xuống còn hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm ngoái xuống 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 14.798 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý II

Tăng trưởng lợi nhuận ân hàng âm quý II

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng vọt, Eximbank có ‘hồi sinh’?

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

Phương Nga


Thông tin thêm

SCB báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm gần gấp rưỡi cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 2.479 tỷ đồng. Các mảng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau 6 tháng như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 454%; từ giao dịch ngoại hối tăng 8%; góp vốn mua cổ phần tăng 413%.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động đầu tư và chứng khoán kinh doanh khác cũng giảm lần lượt 84% và 92% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SCB đạt 6761.178 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm ngoái, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% lên 389.792 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 16,1% lên 594.630 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của ngân hàng sau 6 tháng giảm 4% xuống còn hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm ngoái xuống 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 14.798 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý II

Tăng trưởng lợi nhuận ân hàng âm quý II

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng vọt, Eximbank có 'hồi sinh'?

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

Phương Nga


Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 2.479 tỷ đồng. Các mảng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau 6 tháng như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 454%; từ giao dịch ngoại hối tăng 8%; góp vốn mua cổ phần tăng 413%.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động đầu tư và chứng khoán kinh doanh khác cũng giảm lần lượt 84% và 92% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SCB đạt 6761.178 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm ngoái, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% lên 389.792 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 16,1% lên 594.630 tỷ đồng.

Dư nợ xấu của ngân hàng sau 6 tháng giảm 4% xuống còn hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm ngoái xuống 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 14.798 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý II

Tăng trưởng lợi nhuận ân hàng âm quý II

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng vọt, Eximbank có ‘hồi sinh’?

29 tháng 7 năm 2022

Lợi nhuận quý II tăng vọt, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

Phương Nga

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 2.479 tỷ đồng. Các mảng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau 6 tháng như lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng 454%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 8%; thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng 413%.
Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư và hoạt động khác cũng giảm lần lượt 84% và 92% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SCB đạt 6761.178 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% đạt 389.792 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 16,1% đạt 594.630 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu sau 6 tháng của ngân hàng giảm 4% còn hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm trước về 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC trong đó đã trích lập dự phòng được 14.798 tỷ đồng.

 Một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý II

29-07-2022

Lợi nhuận tăng vọt trong nửa đầu năm, Eximbank đang ‘hồi sinh’?

29-07-2022

Lợi nhuận vọt tăng trong quý II, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/scb-bao-lai-truoc-thue-6-thang-dau-nam-gan-gap-ruoi-cung-ky-4220228128402894.htm

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 718 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 2.479 tỷ đồng. Các mảng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau 6 tháng như lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng 454%; từ kinh doanh ngoại hối tăng 8%; thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng 413%.
Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư và hoạt động khác cũng giảm lần lượt 84% và 92% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6, tổng tài sản của SCB đạt 6761.178 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% đạt 389.792 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 16,1% đạt 594.630 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu sau 6 tháng của ngân hàng giảm 4% còn hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm trước về 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC trong đó đã trích lập dự phòng được 14.798 tỷ đồng.

 Một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm của SCB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý II

29-07-2022

Lợi nhuận tăng vọt trong nửa đầu năm, Eximbank đang ‘hồi sinh’?

29-07-2022

Lợi nhuận vọt tăng trong quý II, MB lãi trước thuế gần 11.900 tỷ đồng trong 6 tháng, nợ xấu tăng 52%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/scb-bao-lai-truoc-thue-6-thang-dau-nam-gan-gap-ruoi-cung-ky-4220228128402894.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#SCB #báo #lãi #trước #thuế #tháng #đầu #năm #gần #gấp #rưỡi #cùng #kỳ

Xem thêm thông tin hay:  Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng trần nhưng thanh khoản suy yếu
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất