Saigonbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 25% kế hoạch

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Saigonbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 25% kế hoạch phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch. năm (190 tỷ đồng).

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu nhập chính của ngân hàng khi mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và lãi thuần từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 24% và 97% so với năm ngoái.

Cả năm 2022, Saigonbank trích dự phòng rủi ro tín dụng hơn 250 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên hơn 18.700 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ đồng.

Xem thêm thông tin hay:  Vay tiền trên app không trả có sao không? Những chuyện gì sẽ xảy ra

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. . Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 153%.

Một số mục tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

Bac A Bank lãi trước thuế 1.072 tỷ đồng năm 2022, tăng 18% so với năm trước

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cho cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

Huyền Phương


Thông tin thêm

Saigonbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 25% kế hoạch

Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch. năm (190 tỷ đồng).

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu nhập chính của ngân hàng khi mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và lãi thuần từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 24% và 97% so với năm ngoái.

Cả năm 2022, Saigonbank trích dự phòng rủi ro tín dụng hơn 250 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên hơn 18.700 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. . Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 153%.

Một số mục tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

Bac A Bank lãi trước thuế 1.072 tỷ đồng năm 2022, tăng 18% so với năm trước

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cho cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

Huyền Phương


Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch. năm (190 tỷ đồng).

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu nhập chính của ngân hàng khi mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và lãi thuần từ góp vốn, mua cổ phần giảm lần lượt 24% và 97% so với năm ngoái.

Cả năm 2022, Saigonbank trích dự phòng rủi ro tín dụng hơn 250 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên hơn 18.700 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. . Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 153%.

Một số mục tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ đồng trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

Bac A Bank lãi trước thuế 1.072 tỷ đồng năm 2022, tăng 18% so với năm trước

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cho cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

Huyền Phương

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

[rule_3_plain]

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm (190 tỷ đồng).
Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 24% và 97% so với năm ngoái.
Cả năm 2022, Saigonbank trích hơn 250 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 61% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn gần 27.700 tỷ đồng,  tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên trên 18.700 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ.
Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 83% và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 153%.

Một số chỉ tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

19-01-2023

Bac A Bank lãi trước thuế 1.072 tỷ đồng năm 2022, tăng 18% so với năm trước

18-01-2023

Ngân hàng Bản Việt báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/saigonbank-bao-lai-truoc-thue-nam-2022-vuot-25-ke-hoach-42202312414317844.htm

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

[rule_2_plain]

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

[rule_2_plain]

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

[rule_3_plain]

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm (190 tỷ đồng).
Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 24% và 97% so với năm ngoái.
Cả năm 2022, Saigonbank trích hơn 250 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 61% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn gần 27.700 tỷ đồng,  tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên trên 18.700 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ.
Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 83% và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 153%.

Một số chỉ tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

19-01-2023

Bac A Bank lãi trước thuế 1.072 tỷ đồng năm 2022, tăng 18% so với năm trước

18-01-2023

Ngân hàng Bản Việt báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/saigonbank-bao-lai-truoc-thue-nam-2022-vuot-25-ke-hoach-42202312414317844.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Saigonbank #báo #lãi #trước #thuế #năm #vượt #kế #hoạch

Viết một bình luận