Sacombank lãi hơn 1.500 tỷ trong quý I, tăng gần 60% so với cùng kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Sacombank lãi hơn 1.500 tỷ trong quý I, tăng gần 60% so với cùng kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lợi nhuận trước thuế của Sacombank ghi nhận tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 1.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở các mảng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, …

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế tăng 59% so với cùng kỳ lên 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của Sacombank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nên dù thu nhập lãi thuần giảm gần 9% nhưng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này vẫn tăng hơn 55%.

Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 83,4% mang về hơn 1.535 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 44% mang về 298 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức tăng mạnh. Gấp 9,4 lần cùng kỳ mang về hơn 545 tỷ đồng.

Với lợi nhuận tăng trưởng cao, nhà băng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro hơn 48% lên hơn 408 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp)

Sau 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay người mua của Sacombank tăng 6,5% lên 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng mạnh 7,1% lên 457.792 tỷ đồng.

Dù tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng nợ xấu của Sacombank đã giảm 7,4% xuống chỉ còn 5.299 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,47% cuối năm ngoái lên 1,28% vào cuối quý I.

Một số tiêu chí tài chính của Sacombank. (Nguồn: Tổng hợp DB).

Năm 2022, Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng tuần tự 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng vào năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết, tới cuối năm 2021, chúng tôi còn dư gần 6.000 tỷ đồng và nhà băng đã trích lập dự phòng gần 2.500 tỷ đồng trong quý I, còn lại trước hết. tất cả sẽ được trừ vào năm 2022, có thể tới quý 3 là hết, ko đợi năm sau. Chúng tôi xử lý triệt để hồ hết các khoản lãi cộng dồn trước lúc nộp cho nhà băng nhà nước.

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ đồng của tập đoàn FLC

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng số dư nợ 5.000 tỷ đồng của NHóm FLC

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Hoàn thành đấu giá khoản nợ tại Khu công nghiệp Phong Phú và trích lập toàn thể lãi dự thu còn lại trong năm nay

Diệp Bình


Thông tin thêm

Sacombank lãi hơn 1.500 tỷ trong quý I, tăng gần 60% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế của Sacombank ghi nhận tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 1.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở các mảng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, ...

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế tăng 59% so với cùng kỳ lên 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của Sacombank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nên dù thu nhập lãi thuần giảm gần 9% nhưng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này vẫn tăng hơn 55%.

Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 83,4% mang về hơn 1.535 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 44% mang về 298 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức tăng mạnh. Gấp 9,4 lần cùng kỳ mang về hơn 545 tỷ đồng.

Với lợi nhuận tăng trưởng cao, nhà băng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro hơn 48% lên hơn 408 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp)

Sau 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay người mua của Sacombank tăng 6,5% lên 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng mạnh 7,1% lên 457.792 tỷ đồng.

Dù tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng nợ xấu của Sacombank đã giảm 7,4% xuống chỉ còn 5.299 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,47% cuối năm ngoái lên 1,28% vào cuối quý I.

Một số tiêu chí tài chính của Sacombank. (Nguồn: Tổng hợp DB).

Năm 2022, Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng tuần tự 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng vào năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết, tới cuối năm 2021, chúng tôi còn dư gần 6.000 tỷ đồng và nhà băng đã trích lập dự phòng gần 2.500 tỷ đồng trong quý I, còn lại trước hết. tất cả sẽ được trừ vào năm 2022, có thể tới quý 3 là hết, ko đợi năm sau. Chúng tôi xử lý triệt để hồ hết các khoản lãi cộng dồn trước lúc nộp cho nhà băng nhà nước.

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ đồng của tập đoàn FLC

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng số dư nợ 5.000 tỷ đồng của NHóm FLC

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Hoàn thành đấu giá khoản nợ tại Khu công nghiệp Phong Phú và trích lập toàn thể lãi dự thu còn lại trong năm nay

Diệp Bình


Lợi nhuận trước thuế của Sacombank ghi nhận tăng 59% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 1.500 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở các mảng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, …

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế tăng 59% so với cùng kỳ lên 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của Sacombank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nên dù thu nhập lãi thuần giảm gần 9% nhưng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này vẫn tăng hơn 55%.

Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 83,4% mang về hơn 1.535 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 44% mang về 298 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức tăng mạnh. Gấp 9,4 lần cùng kỳ mang về hơn 545 tỷ đồng.

Với lợi nhuận tăng trưởng cao, nhà băng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro hơn 48% lên hơn 408 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp)

Sau 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay người mua của Sacombank tăng 6,5% lên 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của người mua tăng mạnh 7,1% lên 457.792 tỷ đồng.

Dù tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng nợ xấu của Sacombank đã giảm 7,4% xuống chỉ còn 5.299 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,47% cuối năm ngoái lên 1,28% vào cuối quý I.

Một số tiêu chí tài chính của Sacombank. (Nguồn: Tổng hợp DB).

Năm 2022, Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 5.280 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với năm 2021.

Tổng tài sản dự kiến ​​đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng tuần tự 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ đồng và 435.000 tỷ đồng vào năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Dự kiến ​​tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành tất cả các vấn đề còn tồn đọng thuộc dự án, chính thức hoàn thành trước thời hạn được Nhà băng Nhà nước phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ làm thủ tục xin phép Nhà băng Nhà nước để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết, tới cuối năm 2021, chúng tôi còn dư gần 6.000 tỷ đồng và nhà băng đã trích lập dự phòng gần 2.500 tỷ đồng trong quý I, còn lại trước hết. tất cả sẽ được trừ vào năm 2022, có thể tới quý 3 là hết, ko đợi năm sau. Chúng tôi xử lý triệt để hồ hết các khoản lãi cộng dồn trước lúc nộp cho nhà băng nhà nước.

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ đồng của tập đoàn FLC

Tổng giám đốc Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng số dư nợ 5.000 tỷ đồng của NHóm FLC

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Hoàn thành đấu giá khoản nợ tại Khu công nghiệp Phong Phú và trích lập toàn thể lãi dự thu còn lại trong năm nay

Diệp Bình

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế của Sacombank ghi nhận tăng 59% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 1.500 tỷ đồng nhờ các mảng như dịch vu, kinh doanh ngoại hối,… tăng trưởng mạnh.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế tăng 59% so với cùng kỳ đạt 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng.
Trong quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của Sacombank ghi nhận tăng trưởng mạnh nên mặc dù thu nhập lãi thuần giảm gần 9% nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng vẫn tăng hơn 55%.
Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 83,4% mang về hơn 1.535 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 44% mang về 298 tỷ đồng, mảng hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng đột biến gấp 9,4 lần so với cùng kỳ mang về hơn 545 tỷ đồng.
Với mức tăng trưởng lợi nhuận cao, nhà băng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro thêm hơn 48% với hơn 408 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp)

Sau 3 tháng đầu năm, cho vay người mua của Sacombank tăng 6,5% đạt 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi người mua tăng mạnh 7,1% đạt 457.792 tỷ đồng.
Mặc dù tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng nợ xấu của Sacombank lại giảm 7,4% chỉ còn 5.299 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,47% cuối năm trước về 1,28% cuối quý I.

 Một số tiêu chí tài chính của Sacombank. (Nguồn: DB tổng hợp).

Trong năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.
Tổng tài sản dự kiến đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư huy động và dư nợ tín dụng tăng tuần tự 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ và 435.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Dự kiến chậm nhất tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành xử lý toàn thể các vấn đề tồn đọng thuộc đề án, chính thức hoàn thành trước hạn đã được NHNN phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép NHNN để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.
Cho biết tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết tới cuối năm 2021 chúng tôi còn gần 6.000 tỷ đồng và nhà băng đã trích lập gần 2.500 tỷ dự phòng trong quý I, phần còn lại trích lập trước hết trong năm 2022, có thể tới quý III là hết chứ ko đợi tới năm sau. Gần như các khoản lãi dự thu chúng tôi xử lý triệt để trước lúc trình nhà băng nhà nước. 

TGĐ Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ của nhóm FLC

22-04-2022

ĐHĐCĐ Sacombank: Đấu giá dứt điểm khoản nợ tại KCN Phong Phú và trích lập hết lãi dự thu còn lại trong năm nay

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/sacombank-lai-hon-1500-ty-trong-quy-i-tang-gan-60-so-voi-cung-ky-4220225115718871.htm

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

[rule_2_plain]

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

[rule_3_plain]

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

Lợi nhuận trước thuế của Sacombank ghi nhận tăng 59% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 1.500 tỷ đồng nhờ các mảng như dịch vu, kinh doanh ngoại hối,… tăng trưởng mạnh.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) vừa thông báo báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế tăng 59% so với cùng kỳ đạt 1.589 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.274 tỷ đồng.
Trong quý đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của Sacombank ghi nhận tăng trưởng mạnh nên mặc dù thu nhập lãi thuần giảm gần 9% nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng vẫn tăng hơn 55%.
Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 83,4% mang về hơn 1.535 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 44% mang về 298 tỷ đồng, mảng hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng đột biến gấp 9,4 lần so với cùng kỳ mang về hơn 545 tỷ đồng.
Với mức tăng trưởng lợi nhuận cao, nhà băng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro thêm hơn 48% với hơn 408 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh quý I của Sacombank. (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp)

Sau 3 tháng đầu năm, cho vay người mua của Sacombank tăng 6,5% đạt 413.028 tỷ đồng, góp phần đưa tổng tài sản tăng 6% lên hơn 552.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi người mua tăng mạnh 7,1% đạt 457.792 tỷ đồng.
Mặc dù tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng nợ xấu của Sacombank lại giảm 7,4% chỉ còn 5.299 tỷ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu từ 1,47% cuối năm trước về 1,28% cuối quý I.

 Một số tiêu chí tài chính của Sacombank. (Nguồn: DB tổng hợp).

Trong năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021.
Tổng tài sản dự kiến đạt 573.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư huy động và dư nợ tín dụng tăng tuần tự 10% và 12%, đạt 512.700 tỷ và 435.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Dự kiến chậm nhất tới năm 2023, Sacombank sẽ hoàn thành xử lý toàn thể các vấn đề tồn đọng thuộc đề án, chính thức hoàn thành trước hạn đã được NHNN phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép NHNN để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.
Cho biết tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết tới cuối năm 2021 chúng tôi còn gần 6.000 tỷ đồng và nhà băng đã trích lập gần 2.500 tỷ dự phòng trong quý I, phần còn lại trích lập trước hết trong năm 2022, có thể tới quý III là hết chứ ko đợi tới năm sau. Gần như các khoản lãi dự thu chúng tôi xử lý triệt để trước lúc trình nhà băng nhà nước. 

TGĐ Sacombank: Đã thu hồi được 2.600 tỷ đồng trong tổng dư nợ 5.000 tỷ của nhóm FLC

22-04-2022

ĐHĐCĐ Sacombank: Đấu giá dứt điểm khoản nợ tại KCN Phong Phú và trích lập hết lãi dự thu còn lại trong năm nay

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/sacombank-lai-hon-1500-ty-trong-quy-i-tang-gan-60-so-voi-cung-ky-4220225115718871.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Sacombank #lãi #hơn #tỷ #trong #quý #tăng #gần #với #cùng #kỳ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular