Sacombank ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9)

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Sacombank ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9) phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sacombank và các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9). ).

Đại diện Sacombank, Ernst & Young Việt Nam và FPT IS ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9. (Ảnh: Sacombank).

Theo lộ trình của đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, từ năm 2025 trở đi, doanh nghiệp bắt buộc phải: áp dụng chuẩn mực quốc tế – IFRS khi lập và trình bày Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính).

IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế do Ủy ban lập báo cáo tài chính quốc tế IASB ban hành thay thế chuẩn mực cũ IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Việc áp dụng IFRS 9 gắn liền với những thay đổi tích cực trong mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Dịch vụ Tài chính của ERNST & YOUNG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi xin lưu ý rằng việc triển khai toàn diện IFRS 9 là một dự án có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo. Ban quản lý dự án và cán bộ nhân viên Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ các phòng ban trong Ngân hàng.”

Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc Sacombank phát biểu tại sự kiện. (Hình ảnh: Sacombank).

Về phía Sacombank, ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch, trung thực của ngân hàng. Báo cáo tài chínhgiúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư do các yêu cầu của IFRS đối với các khoản mục Báo cáo tài chính phải được ghi chép và trình bày theo bản chất chứ không theo hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong việc phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo tài chính theo IFRS là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro của Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện ngân hàng, là một định hướng vững chắc nền tảng để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập website sacombank.com.vn.

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Bích Thu


Thông tin thêm

Sacombank ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9)

Sacombank và các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9). ).

Đại diện Sacombank, Ernst & Young Việt Nam và FPT IS ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9. (Ảnh: Sacombank).

Theo lộ trình của đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, từ năm 2025 trở đi, doanh nghiệp bắt buộc phải: áp dụng chuẩn mực quốc tế - IFRS khi lập và trình bày Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính).

IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế do Ủy ban lập báo cáo tài chính quốc tế IASB ban hành thay thế chuẩn mực cũ IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Việc áp dụng IFRS 9 gắn liền với những thay đổi tích cực trong mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Dịch vụ Tài chính của ERNST & YOUNG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi xin lưu ý rằng việc triển khai toàn diện IFRS 9 là một dự án có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo. Ban quản lý dự án và cán bộ nhân viên Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ các phòng ban trong Ngân hàng.”

Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc Sacombank phát biểu tại sự kiện. (Hình ảnh: Sacombank).

Về phía Sacombank, ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch, trung thực của ngân hàng. Báo cáo tài chínhgiúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư do các yêu cầu của IFRS đối với các khoản mục Báo cáo tài chính phải được ghi chép và trình bày theo bản chất chứ không theo hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong việc phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo tài chính theo IFRS là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro của Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện ngân hàng, là một định hướng vững chắc nền tảng để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập website sacombank.com.vn.

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Bích Thu


Sacombank và các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9). ).

Đại diện Sacombank, Ernst & Young Việt Nam và FPT IS ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9. (Ảnh: Sacombank).

Theo lộ trình của đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, từ năm 2025 trở đi, doanh nghiệp bắt buộc phải: áp dụng chuẩn mực quốc tế – IFRS khi lập và trình bày Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính).

IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế do Ủy ban lập báo cáo tài chính quốc tế IASB ban hành thay thế chuẩn mực cũ IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Việc áp dụng IFRS 9 gắn liền với những thay đổi tích cực trong mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bộ phận Dịch vụ Tài chính của ERNST & YOUNG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi xin lưu ý rằng việc triển khai toàn diện IFRS 9 là một dự án có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo. Ban quản lý dự án và cán bộ nhân viên Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ các phòng ban trong Ngân hàng.”

Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc Sacombank phát biểu tại sự kiện. (Hình ảnh: Sacombank).

Về phía Sacombank, ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch, trung thực của ngân hàng. Báo cáo tài chínhgiúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư do các yêu cầu của IFRS đối với các khoản mục Báo cáo tài chính phải được ghi chép và trình bày theo bản chất chứ không theo hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong việc phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và trên thế giới.

Báo cáo tài chính theo IFRS là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro của Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện ngân hàng, là một định hướng vững chắc nền tảng để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.”

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập website sacombank.com.vn.

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Bích Thu

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

[rule_3_plain]

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

Sacombank cùng các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9).

Đại diện Sacombank,Ernst & Young Việt Nam và FPT IS  ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9. (Ảnh: Sacombank).

Theo lộ trình đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, kể từ năm 2025 trở đi, các Doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng chuẩn mực quốc tế – IFRS khi lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC).
IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được ban hành bởi Uỷ ban Báo cáo Tài chính quốc tế IASB thay cho chuẩn mực cũ là IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Việc áp dụng IFRS 9 đi liền với những thay đổi tích cực về mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó TGĐ lãnh đạo bộ phận Dịch vụ Tài chính Ngân hàng ERNST & YOUNG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với Dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chúng tôi muốn lưu ý rằng triển khai IFRS 9 một cách toàn diện là dự án với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự Dự án của Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ tất cả các phòng ban trong Ngân hàng.”

 Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng giám đốc Sacombank, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Sacombank).

Về phía Sacombank, ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch và trung thực của BCTC, giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư do IFRS yêu cầu các khoản mục của BCTC phải được ghi nhận và trình bày theo bản chất hơn là hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong phân tích, đánh giá BCTC của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và thế giới.
BCTC theo IFRS chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, là nền tảng vững chắc để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.”
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập website sacombank.com.vn.

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/sacombank-ky-ket-hop-dong-trien-khai-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-so-9-ifrs-9-4220221124154745984.htm

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

[rule_2_plain]

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

[rule_2_plain]

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

[rule_3_plain]

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

Sacombank cùng các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9).

Đại diện Sacombank,Ernst & Young Việt Nam và FPT IS  ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9. (Ảnh: Sacombank).

Theo lộ trình đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, kể từ năm 2025 trở đi, các Doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng chuẩn mực quốc tế – IFRS khi lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC).
IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được ban hành bởi Uỷ ban Báo cáo Tài chính quốc tế IASB thay cho chuẩn mực cũ là IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Việc áp dụng IFRS 9 đi liền với những thay đổi tích cực về mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thùy Dương, Phó TGĐ lãnh đạo bộ phận Dịch vụ Tài chính Ngân hàng ERNST & YOUNG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với Dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chúng tôi muốn lưu ý rằng triển khai IFRS 9 một cách toàn diện là dự án với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự Dự án của Ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ tất cả các phòng ban trong Ngân hàng.”

 Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng giám đốc Sacombank, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Sacombank).

Về phía Sacombank, ông Hà Văn Trung, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch và trung thực của BCTC, giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư do IFRS yêu cầu các khoản mục của BCTC phải được ghi nhận và trình bày theo bản chất hơn là hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong phân tích, đánh giá BCTC của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và thế giới.
BCTC theo IFRS chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, là nền tảng vững chắc để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.”
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập website sacombank.com.vn.

Nhận tiền triệu khi giới thiệu bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank

Bích Thu

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/sacombank-ky-ket-hop-dong-trien-khai-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-so-9-ifrs-9-4220221124154745984.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Sacombank #ký #kết #hợp #đồng #triển #khai #chuẩn #mực #báo #cáo #tài #chính #quốc #tế #số #IFRS

Xem thêm thông tin hay:  Có nên vay tiền online không, rủi ro khi vay tiền trên mạng?

Viết một bình luận