rủi ro tỷ giá là gì | BestTaiChinh.Com

Rủi ro tỷ giá có thể được phòng ngừa bằng các công cụ tài chính phái sinh như quyền chọn mua bán ngoại tệ hoặc nghiệp vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

rủi ro tỷ giá

Rủi ro tỷ giá xuất phát từ sự thay đổi giá trị của đồng ngoại tệ

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Rủi ro tỷ giá còn được là gọi là rủi ro tiền tệ, rủi ro ngoại hối, rủi ro tỷ giá hối đoái. Đây là loại rủi ro đề cập đến những tổn thất mà một giao dịch tài chính quốc tế có thể phải chịu do biến động tiền tệ, nó mô tả khả năng giá trị đầu tư có thể giảm do thay đổi giá trị tương đối của các loại tiền tệ liên quan.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

mũi tênXem thêm: Rủi ro lãi suất là gì?

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Tỷ giá là thước đo để tính toán và so sánh giá trị đồng nội tệ với đồng tiền ngoại tệ. Bởi vậy sự biến động của tý giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lạm phát và các hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Khi tỷ giá tăng tức là đồng nội tệ mất giá thì giá hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài sẽ rẻ hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Ngược lại giá cả của các loại hàng hóa nhập khẩu sẽ đắt đỏ hơn và đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng, nguy cơ lạm phát có thể xảy ra.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Khi tỷ giá giảm thì ngược lại: giá cả hoàng hóa xuất khẩu sẽ đắt hơn, giảm sức cạnh tranh tại thị trường nước ngoài. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hạn chế sản xuất, khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Tuy nhiên tỷ giá giảm khiến hàng hóa hàng hóa nhập khẩu sẽ rẻ hơn, người tiêu dùng có cơ hội mua được hàng hóa với giá thấp hơn.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Những công ty như Tập đoàn dầu khí quốc gia, doanh nghiệp dệt may, xuất khẩu thủy hải sản là những doanh nghiệp ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự biến động của tý giá.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Trong bối cảnh tỷ giá liên tục biến động, các chuyên gia khuyên những doanh nghiệp này cần chủ động sử dụng các công cụ tài chính phát sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Những công cụ này sẽ giúp doanh nghiệp giảm tác động đến hoạt động kinh doanh khi tỷ giá tăng.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Các công cụ tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá:

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

– Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn: là giao dịch mà bên bán cam kết bán một số lượng ngoại tệ với tỷ giá đã được xác định vào ngày giao dịch được định trước trong tương lai.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Mặc dù doanh nghiệp có thể sẽ phải mua ngoại tế với giá cao hơn hiện tại nhưng lại đảm bảo tỷ giá nằm trong kế hoạch kinh doanh của mình, tránh được trường hợp tỷ giá vọt lên tăng quá cao so với thời điểm hiện tại.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

– Quyền chọn mua ngoại tệ: là giao dịch thỏa thuận giữ bên mua quyền và bán quyền trong đó:

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

+ Quyền chọn mua: là quyền được mua ngoại tệ với tỷ giá đã được thoải thuận trước trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm đã được xác định từ trước.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Bên mua quyền có quyền những không bắt buộc phải mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ đã được xác định trong hợp đồng.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

+ Quyền trọn bán: Là quyền được bán ngoại tệ với tỷ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm đã xác định.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Bên bán có nghĩa vụ bán hoặc mua số lượng ngoại tệ theo tỷ giá đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng trước đó.

Đang hót: Host của chương trình là gì

Đọc thêm: Kiến Thức Hợp đồng khung, hợp đồng nguyên tắc là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng

Bạn đang xem: rủi ro tỷ giá là gì

Với quyền chọn mua ngoại tệ, doanh nghiệp có thể chủ động thực hiện quyền của mình. Trường hợp tỷ giá tăng, doanh nghiệp có thể thực hiện quyền mua ngoại tệ của mình với ngân hàng. Trường hợp tỷ giá giảm, doanh nghiệp có quyền từ chối thực hiện quyền mua bán của mình.

Đọc thêm: Bidv có phải ngân hàng nhà nước không

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular