Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam) đã chính thức ra mắt sau một thời kì dài sẵn sàng về nhân lực.

Thông báo hợp tác toàn diện về xúc tiến chiến lược ứng dụng blockchain trong nền kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia. (Hình ảnh: Vương Phát).

Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Association) được phép thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ phê duyệt vào ngày 27 tháng 4. Đây là pháp nhân chính thức trước nhất quy tụ những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Huêy, Chủ tịch Hiệp hội san sẻ: “Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết góp phần tăng lên nhận thức số đông và tư vấn xây dựng hành lang pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong việc ứng dụng và tăng trưởng các thành phầm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.

Trong thời kì tới, hiệp hội mong thu được sự tham gia tận tình và đóng góp xây dựng của các tư nhân, doanh nghiệp nghiên cứu và tăng trưởng công nghệ blockchain tại Việt Nam nhằm xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh. về chất lượng và số lượng ”.

Trong thời kì tới, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ blockchain vào mọi mặt của đời sống kinh tế với tham vọng sớm đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế trong nền kinh tế số. .

Hiệp hội Blockchain Việt Nam được coi là cầu nối pháp lý duy nhất giữa Số đông Blockchain Việt Nam với các cơ quan ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng hành lang pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam tác động tới mục tiêu quốc gia về công nghệ. kỹ thuật số – nền kinh tế kỹ thuật số.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi tụ hội của những người quan tâm tới việc nghiên cứu, thử nghiệm, nhận định, tiêu chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Hiệp hội sẽ mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và số đông blockchain trên toàn cầu, san sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai và kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của Hiệp hội. pháp luật việt nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành công nghiệp blockchain, huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân lực kỹ thuật số.

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về các doanh nghiệp khởi nghiệp blockchain ở Đông Nam Á

[Infographic]    Toàn cảnh về startup blockchain tại Daông Nam Á

30-03-2022

Tin tặc đánh cắp gần 600 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ chuỗi khối của Axie Infinity

28 tháng 2 năm 2022

Anh Hoàng Nam Tiến: Người bán hàng ngày nay phải biết về chứng khoán, bất động sản, blockchain, … để giao tiếp với người mua

Thanh Vu


Thông tin thêm

Ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam) đã chính thức ra mắt sau một thời kì dài sẵn sàng về nhân lực.

Thông báo hợp tác toàn diện về xúc tiến chiến lược ứng dụng blockchain trong nền kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia. (Hình ảnh: Vương Phát).

Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Association) được phép thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ phê duyệt vào ngày 27 tháng 4. Đây là pháp nhân chính thức trước nhất quy tụ những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Huêy, Chủ tịch Hiệp hội san sẻ: “Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết góp phần tăng lên nhận thức số đông và tư vấn xây dựng hành lang pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong việc ứng dụng và tăng trưởng các thành phầm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.

Trong thời kì tới, hiệp hội mong thu được sự tham gia tận tình và đóng góp xây dựng của các tư nhân, doanh nghiệp nghiên cứu và tăng trưởng công nghệ blockchain tại Việt Nam nhằm xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh. về chất lượng và số lượng ”.

Trong thời kì tới, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ blockchain vào mọi mặt của đời sống kinh tế với tham vọng sớm đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế trong nền kinh tế số. .

Hiệp hội Blockchain Việt Nam được coi là cầu nối pháp lý duy nhất giữa Số đông Blockchain Việt Nam với các cơ quan ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng hành lang pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam tác động tới mục tiêu quốc gia về công nghệ. kỹ thuật số - nền kinh tế kỹ thuật số.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi tụ hội của những người quan tâm tới việc nghiên cứu, thử nghiệm, nhận định, tiêu chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Hiệp hội sẽ mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và số đông blockchain trên toàn cầu, san sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai và kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của Hiệp hội. pháp luật việt nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành công nghiệp blockchain, huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân lực kỹ thuật số.

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về các doanh nghiệp khởi nghiệp blockchain ở Đông Nam Á

[Infographic]    Toàn cảnh về startup blockchain tại Daông Nam Á

30-03-2022

Tin tặc đánh cắp gần 600 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ chuỗi khối của Axie Infinity

28 tháng 2 năm 2022

Anh Hoàng Nam Tiến: Người bán hàng ngày nay phải biết về chứng khoán, bất động sản, blockchain, ... để giao tiếp với người mua

Thanh Vu


Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam) đã chính thức ra mắt sau một thời kì dài sẵn sàng về nhân lực.

Thông báo hợp tác toàn diện về xúc tiến chiến lược ứng dụng blockchain trong nền kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia. (Hình ảnh: Vương Phát).

Hiệp hội Công nghệ Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Association) được phép thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ phê duyệt vào ngày 27 tháng 4. Đây là pháp nhân chính thức trước nhất quy tụ những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Huêy, Chủ tịch Hiệp hội san sẻ: “Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết góp phần tăng lên nhận thức số đông và tư vấn xây dựng hành lang pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong việc ứng dụng và tăng trưởng các thành phầm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.

Trong thời kì tới, hiệp hội mong thu được sự tham gia tận tình và đóng góp xây dựng của các tư nhân, doanh nghiệp nghiên cứu và tăng trưởng công nghệ blockchain tại Việt Nam nhằm xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh. về chất lượng và số lượng ”.

Trong thời kì tới, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ blockchain vào mọi mặt của đời sống kinh tế với tham vọng sớm đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế trong nền kinh tế số. .

Hiệp hội Blockchain Việt Nam được coi là cầu nối pháp lý duy nhất giữa Số đông Blockchain Việt Nam với các cơ quan ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng hành lang pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam tác động tới mục tiêu quốc gia về công nghệ. kỹ thuật số – nền kinh tế kỹ thuật số.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi tụ hội của những người quan tâm tới việc nghiên cứu, thử nghiệm, nhận định, tiêu chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Hiệp hội sẽ mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và số đông blockchain trên toàn cầu, san sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai và kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của Hiệp hội. pháp luật việt nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành công nghiệp blockchain, huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân lực kỹ thuật số.

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về các doanh nghiệp khởi nghiệp blockchain ở Đông Nam Á

[Infographic]    Toàn cảnh về startup blockchain tại Daông Nam Á

30-03-2022

Tin tặc đánh cắp gần 600 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ chuỗi khối của Axie Infinity

28 tháng 2 năm 2022

Anh Hoàng Nam Tiến: Người bán hàng ngày nay phải biết về chứng khoán, bất động sản, blockchain, … để giao tiếp với người mua

Thanh Vu

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt sau thời kì dài sẵn sàng nhân lực.

Thông báo hợp tác toàn diện về xúc tiến chiến lược ứng dụng blockchain trong kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Vượng Phát).

Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockcham Việt Nam) được cho phép thành lập theo quyết định được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4. Đây là tổ chức có pháp nhân chính thức trước nhất quy tụ những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Huây, Chủ tịch Hiệp hội san sẻ: “Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết góp phần tăng lên nhận thức của số đông và tư vấn tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng tăng trưởng các thành phầm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.
Trong thời kì tới đây, hiệp hội mong thu được sự tham gia và đóng góp xây dựng tận tình của các tư nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, tăng trưởng công nghệ blockchain ở Việt Nam nhằm xây dựng hội ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất và lượng”.
Trong thời kì tới, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ thực hiện các hoạt động nghiện cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ blockchain trong mọi mặt của đời sống kinh tế với tham vọng sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam được xem cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa Số đông Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam hưởng tới mục tiêu quốc gia kỹ thuật số – kinh tế số.
Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi tụ hội của những người quan tâm tới nghiên cứu, thử nghiệm, nhận định, chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain ở Việt Nam.
Hiệp hội sẽ thực hiện mở rộng quan hệ với các tổ chức, số đông blockchain trên toàn cầu, san sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain, huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân lực công nghệ số.

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh startup blockchain tại Đông Nam Á

30-03-2022

Tin tặc đánh cắp gần 600 triệu USD tiền điện tử từ blockchain của Axie Infinity

28-02-2022

Ông Hoàng Nam Tiến: Dân sale thời nay phải biết về chứng khoán, bất động sản, blockchain,… để tiếp chuyện người mua

Thành Vũ

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ra-mat-hiep-hoi-blockchain-viet-nam-422022517122437755.htm

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt sau thời kì dài sẵn sàng nhân lực.

Thông báo hợp tác toàn diện về xúc tiến chiến lược ứng dụng blockchain trong kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Vượng Phát).

Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockcham Việt Nam) được cho phép thành lập theo quyết định được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4. Đây là tổ chức có pháp nhân chính thức trước nhất quy tụ những người nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Huây, Chủ tịch Hiệp hội san sẻ: “Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết góp phần tăng lên nhận thức của số đông và tư vấn tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng tăng trưởng các thành phầm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.
Trong thời kì tới đây, hiệp hội mong thu được sự tham gia và đóng góp xây dựng tận tình của các tư nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, tăng trưởng công nghệ blockchain ở Việt Nam nhằm xây dựng hội ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất và lượng”.
Trong thời kì tới, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ thực hiện các hoạt động nghiện cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ blockchain trong mọi mặt của đời sống kinh tế với tham vọng sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam được xem cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa Số đông Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam hưởng tới mục tiêu quốc gia kỹ thuật số – kinh tế số.
Đồng thời, Hiệp hội sẽ là nơi tụ hội của những người quan tâm tới nghiên cứu, thử nghiệm, nhận định, chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain ở Việt Nam.
Hiệp hội sẽ thực hiện mở rộng quan hệ với các tổ chức, số đông blockchain trên toàn cầu, san sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam; thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain, huấn luyện và tăng trưởng nguồn nhân lực công nghệ số.

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh startup blockchain tại Đông Nam Á

30-03-2022

Tin tặc đánh cắp gần 600 triệu USD tiền điện tử từ blockchain của Axie Infinity

28-02-2022

Ông Hoàng Nam Tiến: Dân sale thời nay phải biết về chứng khoán, bất động sản, blockchain,… để tiếp chuyện người mua

Thành Vũ

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ra-mat-hiep-hoi-blockchain-viet-nam-422022517122437755.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#mắt #Hiệp #hội #Blockchain #Việt #Nam

Xem thêm thông tin hay:  Coinbase thua lỗ nặng trong quý I, CEO Brian Armstrong vẫn lạc quan về triển vọng tiền điện tử

Viết một bình luận