Tổng hợp 20 quy định 24-qđ/tw hướng dẫn điều lệ đảng hot nhất được tổng hợp bởi Best Tài Chính

besttaichinh.com tổng hợp và liệt ra những quy định 24-qđ/tw hướng dẫn điều lệ đảng dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Nôi dung bài viết

1.Quy định 24-QĐ/TW 2021 về việc thi hành Điều lệ Đảng – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(261 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Khi nhận được ý kiến phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm phải trả lời theo thẩm quyền, chậm nhất là 30 ngày làm …
Xem thêm thông tin hay:  Top mẹo làm sạch chai đựng dầu ăn tốt nhất hiện nay

Xem ngay

2.Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban … – Tư liệu – Văn kiện

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(755 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Trích yếu: Về thi hành Điều lệ Đảng; Số hiệu: 24-QĐ/TW; Loại văn bản: Quy định; Lĩnh vực: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngày ban hành: 30/07/2021 …

Xem ngay

3.Những điểm mới trong Quy định 24 ”Về thi hành Điều lệ Đảng”

 • Tác giả: btc.lamdong.dcs.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(992 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, sau Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 29 thay thế cho Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1/11/2011 “Về hướng dẫn thi hành …

Xem ngay

4.8 điểm mới của Quy định 24-QĐ/TW hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1435 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7 …

 • Tác giả: dangbo.cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(297 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Quy định 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc về thi …

 • Tác giả: sct.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1732 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung …

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(545 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trích yếu: về thi hành điều lệ Đảng; Mã số: 24-QĐ/TW; Cơ quan BH: Người ký: Ban hành: 30/07/2021; Loại văn bản: Quy định; Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, …

Xem ngay

8.Một số điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW … – stp@hanam.gov.vn

 • Tác giả: stp.hanam.gov.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1312 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:
Xem thêm thông tin hay:  Danh sách 10+ cách viết 0.5 trong excel hay nhất được tổng hợp bởi besttaichinh.com

Xem ngay

9.Hội nghị chuyên đề công tác Đảng năm 2021 – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Tác giả: www.mpi.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(598 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Một số nội dung của Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

 • Tác giả: tuphap.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1911 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quyền được thông tin của đảng viên: Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp uỷ cấp trên, các cấp uỷ đảng thông tin …

Xem ngay

11.Một số điểm mới về thi hành Điều lệ Đảng – Chi tiết tin

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1254 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Quy định số 24-QĐ/TW đã bổ sung nội dung “Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn …

Xem ngay

12.Một số điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 … – Bộ Tư pháp

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(428 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

13.Quy định 24-QĐ/TW của BCH Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng

 • Tác giả: danguykhoi.phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1976 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quy định 24-QĐ/TW của BCH Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng … Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Xem ngay

14.Triển khai quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng

 • Tác giả: dongthap.gov.vn
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1760 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
Xem thêm thông tin hay:  Top font chữ 720 tốt nhất hiện nay

Xem ngay

15.Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng – Sở Tài chính

 • Tác giả: stc.binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1917 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

16.Hội nghị tổ chức thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban chấp …

 • Tác giả: conganthanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(770 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

17.Những điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ …

 • Tác giả: dukdn.nghean.gov.vn
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(715 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

18.Nghiệp vụ – Trang chủ

 • Tác giả: cpv.ctu.edu.vn
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(827 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Căn cứ Điểm 6.3.2 của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;. – Căn cứ Điểm 10.2.2 của Hướng dẫn số …

Xem ngay

19.Hướng dẫn mới thi hành Điều lệ Đảng. – Sở Tài chính

 • Tác giả: stc.bacninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1585 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Hướng dẫn mới thi hành Điều lệ Đảng. 07/09/2021 13:30 Số lượt xem: 499. Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành Quyết định số 24-QĐ/TW (Quy …

Xem ngay

20.Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung …

 • Tác giả: www.tnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1193 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quy định 24-qđ/tw hướng dẫn điều lệ đảng trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất