Quỹ đầu tư của MB muốn bán hết cổ phiếu MBB để giải thể quỹ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quỹ đầu tư của MB muốn bán hết cổ phiếu MBB để giải thể quỹ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 393.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MBB) để giải thể quỹ.

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (26/4), giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.350 đồng / cổ phiếu. Ước tính, với trị giá này, JAMBF sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.

JAMBF là quỹ dưới sự quản lý của MB Capital. Thành viên Hội đồng quản trị MB, bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB – đơn vị quản lý của JAMBF.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

Mới đây, JAMBF đã bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu được tổ chức tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG), ước tính 124,6 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Động thái này được coi là chiến lược mở đường cho Bộ TT&TT trong việc đón các nhà đầu tư nước ngoài. Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Về MB, nhà băng vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhà băng mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ chấp nhận chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng với giá 0 đồng. Sau lúc thực hiện tái cơ cấu, MB có ba phương án xử lý: (1) sáp nhập vào MB; (2) bán tổ chức tín dụng này thì quyền sở hữu tổ chức tín dụng này thuộc về MB, MB có thể IPO hoặc (3) bán toàn thể với tư cách là khoản đầu tư của MB.

Hai quỹ đầu tư của MB bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Hai quỹ đầu tư của MB là 227;  bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ MB: Nhà băng nhận chuyển nhượng buộc phải với giá 0 đồng thì bán hoặc tổ chức tín dụng IPO nhận.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

Chứng khoán MB lãi gấp đôi quý I, nhóm VN30 chiếm phần lớn danh mục giao dịch cổ phiếu

Phương Nga


Thông tin thêm

Quỹ đầu tư của MB muốn bán hết cổ phiếu MBB để giải thể quỹ

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 393.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MBB) để giải thể quỹ.

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (26/4), giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.350 đồng / cổ phiếu. Ước tính, với trị giá này, JAMBF sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.

JAMBF là quỹ dưới sự quản lý của MB Capital. Thành viên Hội đồng quản trị MB, bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB - đơn vị quản lý của JAMBF.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

Mới đây, JAMBF đã bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu được tổ chức tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG), ước tính 124,6 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Động thái này được coi là chiến lược mở đường cho Bộ TT&TT trong việc đón các nhà đầu tư nước ngoài. Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Về MB, nhà băng vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhà băng mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ chấp nhận chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng với giá 0 đồng. Sau lúc thực hiện tái cơ cấu, MB có ba phương án xử lý: (1) sáp nhập vào MB; (2) bán tổ chức tín dụng này thì quyền sở hữu tổ chức tín dụng này thuộc về MB, MB có thể IPO hoặc (3) bán toàn thể với tư cách là khoản đầu tư của MB.

Hai quỹ đầu tư của MB bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Hai quỹ đầu tư của MB là 227;  bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ MB: Nhà băng nhận chuyển nhượng buộc phải với giá 0 đồng thì bán hoặc tổ chức tín dụng IPO nhận.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

Chứng khoán MB lãi gấp đôi quý I, nhóm VN30 chiếm phần lớn danh mục giao dịch cổ phiếu

Phương Nga


Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 393.000 cổ phiếu sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân đội (MBB) để giải thể quỹ.

Giao dịch dự kiến ​​thực hiện từ 29/4 tới 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (26/4), giá cổ phiếu MBB ngừng ở mức 29.350 đồng / cổ phiếu. Ước tính, với trị giá này, JAMBF sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.

JAMBF là quỹ dưới sự quản lý của MB Capital. Thành viên Hội đồng quản trị MB, bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB – đơn vị quản lý của JAMBF.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

Mới đây, JAMBF đã bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu được tổ chức tại Tổng Doanh nghiệp Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG), ước tính 124,6 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3 tới 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Động thái này được coi là chiến lược mở đường cho Bộ TT&TT trong việc đón các nhà đầu tư nước ngoài. Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.

Về MB, nhà băng vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhà băng mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến ​​tăng 19.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Đặc trưng, ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ chấp nhận chuyển nhượng buộc phải một tổ chức tín dụng với giá 0 đồng. Sau lúc thực hiện tái cơ cấu, MB có ba phương án xử lý: (1) sáp nhập vào MB; (2) bán tổ chức tín dụng này thì quyền sở hữu tổ chức tín dụng này thuộc về MB, MB có thể IPO hoặc (3) bán toàn thể với tư cách là khoản đầu tư của MB.

Hai quỹ đầu tư của MB bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Hai quỹ đầu tư của MB là 227;  bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ MB: Nhà băng nhận chuyển nhượng buộc phải với giá 0 đồng thì bán hoặc tổ chức tín dụng IPO nhận.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

Chứng khoán MB lãi gấp đôi quý I, nhóm VN30 chiếm phần lớn danh mục giao dịch cổ phiếu

Phương Nga

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

[rule_3_plain]

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 – 27/5 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 393.000 cổ phần sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân Đội (MBB) để giải thể quỹ.
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 – 27/5 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Kết phiên giao dịch ngày hôm nay (26/4),  giá cổ phiếu MBB ngừng ở 29.350 đồng/cp. Ước tính với trị giá này, JAMBF sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.
JAMBF đang là quỹ thuộc quản lý của MB Capital. Thành viên HĐQT MB, bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB – đơn vị quản lý JAMBF.

 Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

Gần đây, JAMBF đã bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG), ước thu 124,6 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3– 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
Động thái này được xem là chiến lược mở đường cho việc đón nhà đầu tư ngoại cho MIC. Với sự thông qua của đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và sẽ chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
Về MB, mới đây nhà băng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.
Đặc trưng, ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD với giá 0 đồng. Sau lúc triển khai tái cơ cấu, MB có ba phương án xử lý: (1) sáp nhập vào MB; (2) bán TCTD này đi, sở hữu của TCTD này là của MB, MB có thể IPO hoặc (3) bán đi hoàn toàn như một khoản đầu tư của MB.

Hai quỹ đầu tư của MB đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

25-04-2022

ĐHĐCĐ MB: Nhà băng nhận chuyển giao buộc phải với giá 0 đồng, sau đó có thể bán hoặc IPO tổ chức tín dụng nhận về

21-04-2022

Chứng khoán MB lãi gấp đôi trong quý I, nhóm VN30 chiếm phần lớn danh mục tự doanh cổ phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/quy-dau-tu-cua-mb-muon-ban-het-co-phieu-mbb-de-giai-the-quy-4220224262179278.htm

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

[rule_2_plain]

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

[rule_2_plain]

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

[rule_3_plain]

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 – 27/5 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 393.000 cổ phần sở hữu tại Nhà băng TMCP Quân Đội (MBB) để giải thể quỹ.
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/4 – 27/5 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Kết phiên giao dịch ngày hôm nay (26/4),  giá cổ phiếu MBB ngừng ở 29.350 đồng/cp. Ước tính với trị giá này, JAMBF sẽ thu về khoảng 11,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.
JAMBF đang là quỹ thuộc quản lý của MB Capital. Thành viên HĐQT MB, bà Nguyễn Thị Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB – đơn vị quản lý JAMBF.

 Diễn biến giá cổ phiếu MBB. (Nguồn: TradingView).

Gần đây, JAMBF đã bán toàn thể hơn 4,5 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã: MIG), ước thu 124,6 tỷ đồng. Giao dịch diễn ra từ ngày 25/3– 22/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
Động thái này được xem là chiến lược mở đường cho việc đón nhà đầu tư ngoại cho MIC. Với sự thông qua của đại hội đồng cổ đông, MIC sẽ tìm kiếm và sẽ chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và ko phải thực hiện thủ tục chào sắm công khai.
Về MB, mới đây nhà băng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.
Đặc trưng, ban lãnh đạo nhà băng cho biết sẽ nhận chuyển giao buộc phải một TCTD với giá 0 đồng. Sau lúc triển khai tái cơ cấu, MB có ba phương án xử lý: (1) sáp nhập vào MB; (2) bán TCTD này đi, sở hữu của TCTD này là của MB, MB có thể IPO hoặc (3) bán đi hoàn toàn như một khoản đầu tư của MB.

Hai quỹ đầu tư của MB đã bán gần 6,7 triệu cổ phiếu MIG

25-04-2022

ĐHĐCĐ MB: Nhà băng nhận chuyển giao buộc phải với giá 0 đồng, sau đó có thể bán hoặc IPO tổ chức tín dụng nhận về

21-04-2022

Chứng khoán MB lãi gấp đôi trong quý I, nhóm VN30 chiếm phần lớn danh mục tự doanh cổ phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/quy-dau-tu-cua-mb-muon-ban-het-co-phieu-mbb-de-giai-the-quy-4220224262179278.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Quỹ #đầu #tư #của #muốn #bán #hết #cổ #phiếu #MBB #để #giải #thể #quỹ

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular