Quốc hội đồng ý kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết 2023

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quốc hội đồng ý kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết 2023 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 được đánh giá là một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã đồng ý gia hạn thời hạn áp dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15. Tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, Quốc hội kiến ​​nghị Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn tại, đồng thời chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Nghị định. quyết định, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất xây dựng pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Trước đó, trong báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, lũy kế từ thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành (15/8/2017) đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng tiền xấu. nợ nần. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, nợ xấu chưa được xử lý theo Nghị quyết 42 vẫn ở mức cao là 412,7 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ khó đòi ở mức cao (so với tổng dư nợ) là 6,31% (khoảng 813.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, việc xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cần tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để tránh tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực và khi Luật chưa được ban hành, cần kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42.

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng. .

Huyền Phương


Thông tin thêm

Quốc hội đồng ý kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến hết 2023

Việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 được đánh giá là một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã đồng ý gia hạn thời hạn áp dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15. Tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, Quốc hội kiến ​​nghị Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn tại, đồng thời chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Nghị định. quyết định, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất xây dựng pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Trước đó, trong báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, lũy kế từ thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành (15/8/2017) đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng tiền xấu. nợ nần. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, nợ xấu chưa được xử lý theo Nghị quyết 42 vẫn ở mức cao là 412,7 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ khó đòi ở mức cao (so với tổng dư nợ) là 6,31% (khoảng 813.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, việc xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cần tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để tránh tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực và khi Luật chưa được ban hành, cần kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42.

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng. .

Huyền Phương


Việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 được đánh giá là một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã đồng ý gia hạn thời hạn áp dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15. Tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, Quốc hội kiến ​​nghị Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn tại, đồng thời chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Nghị định. quyết định, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất xây dựng pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023).

Trước đó, trong báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, lũy kế từ thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành (15/8/2017) đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng tiền xấu. nợ nần. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, nợ xấu chưa được xử lý theo Nghị quyết 42 vẫn ở mức cao là 412,7 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ đã bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn thành nợ khó đòi ở mức cao (so với tổng dư nợ) là 6,31% (khoảng 813.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, việc xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cần tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để tránh tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực và khi Luật chưa được ban hành, cần kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42.

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng việc kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022-2023, hướng tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng. .

Huyền Phương

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

[rule_3_plain]

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

Việc Nghị Quyết 42 được kéo dài đến cuối 2023 được đánh giá như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022 -2023, hướng tới tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023.
Trong thời gian thực hiện, Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, đồng thời chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.
Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét chậm nhất tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).
Trước đó, báo cáo Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết lũy kế từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017) đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu. Tuy vậy, sau thời gian áp dụng nợ xấu chưa xử lý theo Nghị quyết số 42 vẫn ở mức cao là 412.700 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu ở mức cao (so với tổng dư nợ) là 6,31% (khoảng 813.000 tỷ đồng).
Trong khi đó, việc xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của các TCTD cần tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, theo NHNN để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực thi hành và khi chưa ban hành được Luật, cần kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42.
Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng việc Nghị Quyết 42 được kéo dài đến cuối 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022 -2023, hướng tới tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/quoc-hoi-dong-y-keo-dai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-den-het-2023-422022617175427168.htm

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

[rule_2_plain]

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

[rule_2_plain]

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

[rule_3_plain]

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

Việc Nghị Quyết 42 được kéo dài đến cuối 2023 được đánh giá như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022 -2023, hướng tới tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023.
Trong thời gian thực hiện, Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, đồng thời chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.
Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét chậm nhất tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).
Trước đó, báo cáo Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết lũy kế từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017) đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng nợ xấu. Tuy vậy, sau thời gian áp dụng nợ xấu chưa xử lý theo Nghị quyết số 42 vẫn ở mức cao là 412.700 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC và các khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu ở mức cao (so với tổng dư nợ) là 6,31% (khoảng 813.000 tỷ đồng).
Trong khi đó, việc xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của các TCTD cần tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, theo NHNN để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết số 42 hết hiệu lực thi hành và khi chưa ban hành được Luật, cần kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42.
Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng việc Nghị Quyết 42 được kéo dài đến cuối 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế 2022 -2023, hướng tới tới nền kinh tế và ngành ngân hàng nói riêng.

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/quoc-hoi-dong-y-keo-dai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-den-het-2023-422022617175427168.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Quốc #hội #đồng #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu #đến #hết

Xem thêm thông tin hay:  Các ngân hàng đồng loạt xin nới 'room' tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất