PTI bị truy thu hơn 4,3 tỷ đồng do vi phạm về thuế

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => PTI bị truy thu hơn 4,3 tỷ đồng do vi phạm về thuế phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

PTI đã công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: PTI.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã xuất sai thuế suất, chậm xuất hóa đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty hạch toán sai chi phí hóa đơn mua của đơn vị đã bỏ địa chỉ kinh doanh; Thuế GTGT đầu ra của quà tặng được hạch toán vào giá vốn, chi phí không có đủ hồ sơ, hóa đơn theo quy định.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), PTI đã tăng thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán sai cho đơn vị, khấu trừ thuế TNCN đầu tư vốn.

Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai mức thuế phải nộp. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà PTI bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt hơn 4.721 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm công ty vẫn lỗ ròng gần 348 tỷ đồng, riêng quý 3 đã lỗ ròng tới 167 tỷ đồng.

Theo giải trình, phần chênh lệch giữa lợi nhuận riêng của PTI, 9 tháng đầu năm công ty phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững tâm An” với số tiền 327 tỷ đồng.

Năm 2022, cả nước duy trì bình thường mới với dịch COVID-19, không còn áp dụng chính sách xa cách xã hội như cùng kỳ năm trước, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ. ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngày 24 tháng 12 năm 2021

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Bảo hiểm PTI đang thay máu?

Ngày 21 tháng 12 năm 2021

Ba cá nhân đã mua toàn bộ vốn của VNPost tại PTI, với tổng giá trị ước tính hơn 1.400 tỷ đồng

Phương Nga


Thông tin thêm

PTI bị truy thu hơn 4,3 tỷ đồng do vi phạm về thuế

PTI đã công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: PTI.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã xuất sai thuế suất, chậm xuất hóa đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty hạch toán sai chi phí hóa đơn mua của đơn vị đã bỏ địa chỉ kinh doanh; Thuế GTGT đầu ra của quà tặng được hạch toán vào giá vốn, chi phí không có đủ hồ sơ, hóa đơn theo quy định.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), PTI đã tăng thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán sai cho đơn vị, khấu trừ thuế TNCN đầu tư vốn.

Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai mức thuế phải nộp. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà PTI bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt hơn 4.721 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm công ty vẫn lỗ ròng gần 348 tỷ đồng, riêng quý 3 đã lỗ ròng tới 167 tỷ đồng.

Theo giải trình, phần chênh lệch giữa lợi nhuận riêng của PTI, 9 tháng đầu năm công ty phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững tâm An” với số tiền 327 tỷ đồng.

Năm 2022, cả nước duy trì bình thường mới với dịch COVID-19, không còn áp dụng chính sách xa cách xã hội như cùng kỳ năm trước, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ. ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngày 24 tháng 12 năm 2021

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Bảo hiểm PTI đang thay máu?

Ngày 21 tháng 12 năm 2021

Ba cá nhân đã mua toàn bộ vốn của VNPost tại PTI, với tổng giá trị ước tính hơn 1.400 tỷ đồng

Phương Nga


PTI đã công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa: PTI.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã xuất sai thuế suất, chậm xuất hóa đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty hạch toán sai chi phí hóa đơn mua của đơn vị đã bỏ địa chỉ kinh doanh; Thuế GTGT đầu ra của quà tặng được hạch toán vào giá vốn, chi phí không có đủ hồ sơ, hóa đơn theo quy định.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), PTI đã tăng thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán sai cho đơn vị, khấu trừ thuế TNCN đầu tư vốn.

Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai mức thuế phải nộp. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà PTI bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt hơn 4.721 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm công ty vẫn lỗ ròng gần 348 tỷ đồng, riêng quý 3 đã lỗ ròng tới 167 tỷ đồng.

Theo giải trình, phần chênh lệch giữa lợi nhuận riêng của PTI, 9 tháng đầu năm công ty phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững tâm An” với số tiền 327 tỷ đồng.

Năm 2022, cả nước duy trì bình thường mới với dịch COVID-19, không còn áp dụng chính sách xa cách xã hội như cùng kỳ năm trước, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ. ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

IPA Group muốn chi 1.600 tỷ đồng mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngày 24 tháng 12 năm 2021

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Bảo hiểm PTI đang thay máu?

Ngày 21 tháng 12 năm 2021

Ba cá nhân đã mua toàn bộ vốn của VNPost tại PTI, với tổng giá trị ước tính hơn 1.400 tỷ đồng

Phương Nga

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

[rule_3_plain]

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

PTI công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

 Ảnh minh hoạ: PTI.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) mới công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 
Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã xuất sai thuế suất, xuất chậm hoá đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hoá đơn mua vào của doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty đã hạch toán không đúng quy định chi phí hoá đơn mua vào của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh; thuế GTGT đầu ra quà tặng đơn vị hạch toán vào giá vốn, các khoản chi phí không có đủ hồ sơ, hoá đơn theo quy định.
Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), PTI đã tăng thuế TNCN đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán không đúng cho đơn vị, khấu trừ thiếu thuế TNCN từ đầu tư vốn.
Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai tỷ lệ thuế phải nộp. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp mà PTI bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng. 
Về kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt hơn 4.721 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ và thực hiện 76% kế hoạch. Song, công ty vẫn chịu khoản lỗ ròng gần 348 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, riêng quý III lỗ ròng 167 tỷ đồng.
Theo giải trình, chênh lệch lợi nhuận riêng của PTI, trong 9 tháng đầu năm, công ty phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm An” với số tiền 327 tỷ đồng.
Năm 2022, cả nước đã duy trì tình trạng bình thường mới với dịch bệnh COVID-19, không còn áp dụng chính sách giãn cách xã hội như cùng kỳ năm trước, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 

Tập đoàn IPA muốn chi 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

24-12-2021

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Bảo hiểm PTI đang thay ‘máu’?

21-12-2021

Ba cá nhân mua lại toàn bộ phần vốn của VNPost tại PTI, tổng giá trị ước tính hơn 1.400 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pti-bi-truy-thu-hon-43-ty-dong-do-vi-pham-ve-thue-422022113175149568.htm

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

[rule_2_plain]

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

[rule_2_plain]

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

[rule_3_plain]

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

PTI công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

 Ảnh minh hoạ: PTI.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) mới công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 
Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), công ty đã xuất sai thuế suất, xuất chậm hoá đơn quà tặng, kê khai khấu trừ hoá đơn mua vào của doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty đã hạch toán không đúng quy định chi phí hoá đơn mua vào của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh; thuế GTGT đầu ra quà tặng đơn vị hạch toán vào giá vốn, các khoản chi phí không có đủ hồ sơ, hoá đơn theo quy định.
Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), PTI đã tăng thuế TNCN đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ủy quyền quyết toán không đúng cho đơn vị, khấu trừ thiếu thuế TNCN từ đầu tư vốn.
Về thuế nhà thầu, đơn vị này xác định sai tỷ lệ thuế phải nộp. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và chậm nộp mà PTI bị phạt là hơn 4,3 tỷ đồng. 
Về kết quả kinh doanh 9 tháng, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt hơn 4.721 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ và thực hiện 76% kế hoạch. Song, công ty vẫn chịu khoản lỗ ròng gần 348 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, riêng quý III lỗ ròng 167 tỷ đồng.
Theo giải trình, chênh lệch lợi nhuận riêng của PTI, trong 9 tháng đầu năm, công ty phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm An” với số tiền 327 tỷ đồng.
Năm 2022, cả nước đã duy trì tình trạng bình thường mới với dịch bệnh COVID-19, không còn áp dụng chính sách giãn cách xã hội như cùng kỳ năm trước, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 

Tập đoàn IPA muốn chi 1.600 tỷ đồng để mua cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

24-12-2021

Lãnh đạo đồng loạt thoái vốn, Bảo hiểm PTI đang thay ‘máu’?

21-12-2021

Ba cá nhân mua lại toàn bộ phần vốn của VNPost tại PTI, tổng giá trị ước tính hơn 1.400 tỷ đồng

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pti-bi-truy-thu-hon-43-ty-dong-do-vi-pham-ve-thue-422022113175149568.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#PTI #bị #truy #thu #hơn #tỷ #đồng #phạm #về #thuế

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 25/7: Tăng giá yen Nhật, nhân dân tệ

Viết một bình luận