Phương sai (Variance) là gì? Cách tính phương sai đúng nhất

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phương sai (Variance) là gì? Cách tính phương sai đúng nhất phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thuật ngữ khác tại đây => Thuật ngữ

Phương sai (tiếng Anh: Variance) là phép đo sự khác biệt giữa các số liệu trong một tập hợp dữ liệu trong thống kê. Phương sai và độ lệch chuẩn có quan hệ với nhau và có ý nghĩa.

Cho nên Phương sai là gì?? Công thức tính phương sai là gì? Nó sử dụng như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé!

Phương sai là gì?

Phương sai, còn được gọi là Phương sai, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Phương sai của bảng dữ liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của dữ liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Tập dữ liệu có phương sai nhỏ là tập dữ liệu có giá trị gần với giá trị trung bình.

Phương sai là gì?
Phương sai là gì?

Trong đầu tư tài chính, để phân bổ tài sản một cách tốt nhất, người ta sử dụng phương sai lợi nhuận của các tài sản đó trong một danh mục đầu tư.

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ đầu tư cụ thể dưới đây:

Lợi tức trên một cổ phiếu là:

 • Trong năm đầu tiên: 10%.
 • Trong năm thứ hai: 20%.
 • Trong năm thứ ba: -15%.

Lợi tức trung bình trong ba năm này là 5%. Chênh lệch giữa mỗi khoản hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Các bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

Tổng của các độ lệch bình phương này là 650%.

Chúng tôi chia tổng số 650% cho số lợi nhuận (3 trong các trường hợp này) để có phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai tạo ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Công thức đúng nhất để tính phương sai

Phương sai được tính bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi số trong tập dữ liệu và giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch sao cho chúng dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số quan sát trong tập dữ liệu.

Công thức tính phương sai cụ thể như sau:

Công thức phương sai
Công thức phương sai

Trong đó:

 • x: là giá trị trong tập dữ liệu.
 • là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 • ĐÀN BÀ là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Trong quá trình xem xét phân bổ tài sản, phương sai và hệ số tương quan là những thông số được nhà đầu tư quan tâm nhất.

Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro với mỗi khoản đầu tư của họ.

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là sự khác biệt trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình được tính toán. Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Độ lệch chuẩn của dấu x, ký hiệu: Sx

 • Nếu độ lệch chuẩn bằng 0, thì phương sai bằng 0 và các giá trị quan sát được cũng là giá trị trung bình. Nói cách khác, không có biến thể.
 • Độ lệch chuẩn càng lớn thì sự biến thiên xung quanh giá trị trung bình càng lớn.

Cách sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai đo lường sự khác biệt đối với điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, việc xác định phương sai có thể giúp các nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu khi mua một chứng khoán cụ thể.

Phương sai lớn chỉ ra rằng các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình và có sự thay đổi lớn, trong khi phương sai nhỏ cho thấy điều ngược lại.

Giá trị của phương sai bằng 0 cho biết rằng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu là giống hệt nhau. Hoặc không có lỗi. Tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Xem thêm thông tin hay:  U.S. Olympic & Paralympic Committee Announces 613-Member 2020 U.S. Olympic Team

Độ lệch chuẩn có một ứng dụng hay là giúp chuẩn hóa các giá trị của hai chuỗi số khác nhau thành cùng một miền dữ liệu.

Ưu điểm và nhược điểm của phương sai

Ưu điểm của phương sai là nó xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình như nhau bất kể hướng của chúng, vì vậy chúng không bị loại bỏ. Trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai là nó cung cấp trọng số cho các giá trị ngoại lai, các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ giải thích. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai hoặc độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một phương pháp tham số quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Sử dụng hệ số tương quan xác định phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư phân bổ tài sản hợp lý khi đầu tư. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm mức độ rủi ro cao nhất.

Kết luận

Trước khi đầu tư vào một dự án, nhà đầu tư thường tính toán và phân tích các giá trị của phương sai, độ lệch chuẩn… Nội dung bài viết này đã giúp bạn trả lời câu hỏi phương sai là gì và cách tính nó như thế nào. . Hi vọng nó đã mang lại những thông tin hữu ích.

Nội dung được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Thông tin thêm

Phương sai (Variance) là gì? Cách tính phương sai đúng nhất

Phương sai (tiếng Anh: Variance) là phép đo sự khác biệt giữa các số liệu trong một tập hợp dữ liệu trong thống kê. Phương sai và độ lệch chuẩn có quan hệ với nhau và có ý nghĩa.

Cho nên Phương sai là gì?? Công thức tính phương sai là gì? Nó sử dụng như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé!

Phương sai là gì?

Phương sai, còn được gọi là Phương sai, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Phương sai của bảng dữ liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của dữ liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Tập dữ liệu có phương sai nhỏ là tập dữ liệu có giá trị gần với giá trị trung bình.

Phương sai là gì?
Phương sai là gì?

Trong đầu tư tài chính, để phân bổ tài sản một cách tốt nhất, người ta sử dụng phương sai lợi nhuận của các tài sản đó trong một danh mục đầu tư.

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ đầu tư cụ thể dưới đây:

Lợi tức trên một cổ phiếu là:

 • Trong năm đầu tiên: 10%.
 • Trong năm thứ hai: 20%.
 • Trong năm thứ ba: -15%.

Lợi tức trung bình trong ba năm này là 5%. Chênh lệch giữa mỗi khoản hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Các bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

Tổng của các độ lệch bình phương này là 650%.

Chúng tôi chia tổng số 650% cho số lợi nhuận (3 trong các trường hợp này) để có phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai tạo ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Công thức đúng nhất để tính phương sai

Phương sai được tính bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi số trong tập dữ liệu và giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch sao cho chúng dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số quan sát trong tập dữ liệu.

Công thức tính phương sai cụ thể như sau:

Công thức phương sai
Công thức phương sai

Trong đó:

 • x: là giá trị trong tập dữ liệu.
 • là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 • ĐÀN BÀ là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Trong quá trình xem xét phân bổ tài sản, phương sai và hệ số tương quan là những thông số được nhà đầu tư quan tâm nhất.

Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro với mỗi khoản đầu tư của họ.

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là sự khác biệt trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình được tính toán. Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Độ lệch chuẩn của dấu x, ký hiệu: Sx

 • Nếu độ lệch chuẩn bằng 0, thì phương sai bằng 0 và các giá trị quan sát được cũng là giá trị trung bình. Nói cách khác, không có biến thể.
 • Độ lệch chuẩn càng lớn thì sự biến thiên xung quanh giá trị trung bình càng lớn.

Cách sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai đo lường sự khác biệt đối với điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, việc xác định phương sai có thể giúp các nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu khi mua một chứng khoán cụ thể.

Phương sai lớn chỉ ra rằng các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình và có sự thay đổi lớn, trong khi phương sai nhỏ cho thấy điều ngược lại.

Giá trị của phương sai bằng 0 cho biết rằng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu là giống hệt nhau. Hoặc không có lỗi. Tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Độ lệch chuẩn có một ứng dụng hay là giúp chuẩn hóa các giá trị của hai chuỗi số khác nhau thành cùng một miền dữ liệu.

Ưu điểm và nhược điểm của phương sai

Ưu điểm của phương sai là nó xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình như nhau bất kể hướng của chúng, vì vậy chúng không bị loại bỏ. Trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai là nó cung cấp trọng số cho các giá trị ngoại lai, các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ giải thích. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai hoặc độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một phương pháp tham số quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Sử dụng hệ số tương quan xác định phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư phân bổ tài sản hợp lý khi đầu tư. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm mức độ rủi ro cao nhất.

Kết luận

Trước khi đầu tư vào một dự án, nhà đầu tư thường tính toán và phân tích các giá trị của phương sai, độ lệch chuẩn… Nội dung bài viết này đã giúp bạn trả lời câu hỏi phương sai là gì và cách tính nó như thế nào. . Hi vọng nó đã mang lại những thông tin hữu ích.

Nội dung được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Phương sai (tiếng Anh: Variance) là phép đo sự khác biệt giữa các số liệu trong một tập hợp dữ liệu trong thống kê. Phương sai và độ lệch chuẩn có quan hệ với nhau và có ý nghĩa.

Cho nên Phương sai là gì?? Công thức tính phương sai là gì? Nó sử dụng như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé!

Phương sai là gì?

Phương sai, còn được gọi là Phương sai, có ký hiệu (σ2) trong thống kê. Phương sai của bảng dữ liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của dữ liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Tập dữ liệu có phương sai nhỏ là tập dữ liệu có giá trị gần với giá trị trung bình.

Phương sai là gì?
Phương sai là gì?

Trong đầu tư tài chính, để phân bổ tài sản một cách tốt nhất, người ta sử dụng phương sai lợi nhuận của các tài sản đó trong một danh mục đầu tư.

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ đầu tư cụ thể dưới đây:

Lợi tức trên một cổ phiếu là:

 • Trong năm đầu tiên: 10%.
 • Trong năm thứ hai: 20%.
 • Trong năm thứ ba: -15%.

Lợi tức trung bình trong ba năm này là 5%. Chênh lệch giữa mỗi khoản hoàn vốn và giá trị trung bình là 5%, 15% và -20% cho mỗi năm liên tiếp.

Các bình phương tương ứng của các độ lệch này sẽ là: 25%, 225% và 400%.

Tổng của các độ lệch bình phương này là 650%.

Chúng tôi chia tổng số 650% cho số lợi nhuận (3 trong các trường hợp này) để có phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai tạo ra độ lệch chuẩn là 14,72% cho lợi nhuận.

Công thức đúng nhất để tính phương sai

Phương sai được tính bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi số trong tập dữ liệu và giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch sao cho chúng dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số quan sát trong tập dữ liệu.

Công thức tính phương sai cụ thể như sau:

Công thức phương sai
Công thức phương sai

Trong đó:

 • x: là giá trị trong tập dữ liệu.
 • là giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 • ĐÀN BÀ là số lượng giá trị trong tập dữ liệu.

Trong quá trình xem xét phân bổ tài sản, phương sai và hệ số tương quan là những thông số được nhà đầu tư quan tâm nhất.

Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro với mỗi khoản đầu tư của họ.

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là sự khác biệt trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình được tính toán. Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Độ lệch chuẩn của dấu x, ký hiệu: Sx

 • Nếu độ lệch chuẩn bằng 0, thì phương sai bằng 0 và các giá trị quan sát được cũng là giá trị trung bình. Nói cách khác, không có biến thể.
 • Độ lệch chuẩn càng lớn thì sự biến thiên xung quanh giá trị trung bình càng lớn.

Cách sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai đo lường sự khác biệt đối với điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, việc xác định phương sai có thể giúp các nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ phải chịu khi mua một chứng khoán cụ thể.

Phương sai lớn chỉ ra rằng các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình và có sự thay đổi lớn, trong khi phương sai nhỏ cho thấy điều ngược lại.

Giá trị của phương sai bằng 0 cho biết rằng tất cả các giá trị trong tập dữ liệu là giống hệt nhau. Hoặc không có lỗi. Tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Độ lệch chuẩn có một ứng dụng hay là giúp chuẩn hóa các giá trị của hai chuỗi số khác nhau thành cùng một miền dữ liệu.

Ưu điểm và nhược điểm của phương sai

Ưu điểm của phương sai là nó xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình như nhau bất kể hướng của chúng, vì vậy chúng không bị loại bỏ. Trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai là nó cung cấp trọng số cho các giá trị ngoại lai, các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

Hạn chế của phương sai là nó không dễ giải thích. Người dùng phương sai thường sử dụng nó chủ yếu để lấy căn bậc hai hoặc độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu.

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một phương pháp tham số quan trọng trong lĩnh vực đầu tư. Sử dụng hệ số tương quan xác định phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư phân bổ tài sản hợp lý khi đầu tư. Giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm mức độ rủi ro cao nhất.

Kết luận

Trước khi đầu tư vào một dự án, nhà đầu tư thường tính toán và phân tích các giá trị của phương sai, độ lệch chuẩn… Nội dung bài viết này đã giúp bạn trả lời câu hỏi phương sai là gì và cách tính nó như thế nào. . Hi vọng nó đã mang lại những thông tin hữu ích.

Nội dung được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_3_plain]

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_1_plain]

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_2_plain]

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_2_plain]

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_3_plain]

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Phương #sai #Variance #là #gì #Cach #tinh #phương #sai #đung #nhât

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất