Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần tài sản thế chấp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần tài sản thế chấp phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Ngân hàng Nhà nước luôn coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư. tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Nguồn: NHNNVN.

Tại phiên đối thoại của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức và hỗ trợ nông dân, khôi phục và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”, vấn đề chính sách cung ứng vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được các đại biểu đặt ra. .

Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX rau VietGAP Quảng Ninh, chia sẻ, sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn về vốn để khôi phục sản xuất. Ông hỏi Chính phủ sẽ có giải pháp gì chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức cho vay để nông dân kịp thời khôi phục sản xuất?

Đồng thời cho biết, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, trong đó có quy định về cho vay. Không cần tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp cụ thể gì để nông dân trong tương lai gần thực sự được vay vốn mà không cần phải giữ tài sản bảo đảm, phù hợp với quy định hiện hành?

Trả lời 2 câu hỏi trên, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng. tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Theo Phó Thống đốc, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đến nay, có thể nói đã tạo điều kiện tự quyết cho các ngân hàng thương mại trong việc cho vay, thế chấp, cầm cố.

Do đó, về việc cho vay không có tài sản đảm bảo, Phó Thống đốc cho biết, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có tài sản đảm bảo hoặc không có bảo đảm thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm cho vay. vốn, nhất là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh làm việc với ông Lê Quang Thắng để xem xét các kiến ​​nghị chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định việc cho vay và thu nợ là nguyên tắc của tín dụng, để đảm bảo thu được nợ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng để tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không cần tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

Về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay từ khi dịch bùng phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01 nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng cơ cấu lại. các khoản cho vay. giãn nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Ngoài ra, NHNN đã hai lần sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp với diễn biến của dịch và hỗ trợ hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo dòng vốn không bị gián đoạn và không thể giải thể doanh nghiệp.

Tính đến nay, đã có 2 triệu tỷ đồng được thụ hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng được cơ cấu lại và hoãn đến hạn, hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của các ngân hàng thương mại. hỗ trợ, giảm, giãn, hoãn lợi nhuận cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có nhiều doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với nguồn lực của ngành ngân hàng, Chính phủ tiếp tục ban hành gói 350.000 tỷ đồng, trong đó có 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%. Nông nghiệp, nông thôn thông qua hoạt động của ngành ngân hàng, chính thức thực hiện từ ngày 20/5, Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03, cộng hưởng với việc ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện chủ trương giãn, giảm lãi suất thương mại. tin chắc rằng đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có nông dân.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tỷ lệ tín dụng đen giảm hơn một nửa so với năm 2017

Phó Thống đốc Đặng Minh Tú: Tỷ lệ lao động là người da đen giảm một nửa so với năm 2017

28 tháng 5 năm 2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để nới ‘room’ tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Huyền Vi


Thông tin thêm

Phó thống đốc nói gì khi nông dân muốn vay vốn không cần tài sản thế chấp

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Ngân hàng Nhà nước luôn coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư. tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Nguồn: NHNNVN.

Tại phiên đối thoại của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức và hỗ trợ nông dân, khôi phục và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”, vấn đề chính sách cung ứng vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được các đại biểu đặt ra. .

Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX rau VietGAP Quảng Ninh, chia sẻ, sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn về vốn để khôi phục sản xuất. Ông hỏi Chính phủ sẽ có giải pháp gì chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức cho vay để nông dân kịp thời khôi phục sản xuất?

Đồng thời cho biết, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, trong đó có quy định về cho vay. Không cần tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp cụ thể gì để nông dân trong tương lai gần thực sự được vay vốn mà không cần phải giữ tài sản bảo đảm, phù hợp với quy định hiện hành?

Trả lời 2 câu hỏi trên, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng. tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Theo Phó Thống đốc, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đến nay, có thể nói đã tạo điều kiện tự quyết cho các ngân hàng thương mại trong việc cho vay, thế chấp, cầm cố.

Do đó, về việc cho vay không có tài sản đảm bảo, Phó Thống đốc cho biết, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có tài sản đảm bảo hoặc không có bảo đảm thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm cho vay. vốn, nhất là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh làm việc với ông Lê Quang Thắng để xem xét các kiến ​​nghị chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định việc cho vay và thu nợ là nguyên tắc của tín dụng, để đảm bảo thu được nợ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng để tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không cần tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

Về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay từ khi dịch bùng phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01 nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng cơ cấu lại. các khoản cho vay. giãn nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Ngoài ra, NHNN đã hai lần sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp với diễn biến của dịch và hỗ trợ hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo dòng vốn không bị gián đoạn và không thể giải thể doanh nghiệp.

Tính đến nay, đã có 2 triệu tỷ đồng được thụ hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng được cơ cấu lại và hoãn đến hạn, hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của các ngân hàng thương mại. hỗ trợ, giảm, giãn, hoãn lợi nhuận cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có nhiều doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với nguồn lực của ngành ngân hàng, Chính phủ tiếp tục ban hành gói 350.000 tỷ đồng, trong đó có 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%. Nông nghiệp, nông thôn thông qua hoạt động của ngành ngân hàng, chính thức thực hiện từ ngày 20/5, Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03, cộng hưởng với việc ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện chủ trương giãn, giảm lãi suất thương mại. tin chắc rằng đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có nông dân.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tỷ lệ tín dụng đen giảm hơn một nửa so với năm 2017

Phó Thống đốc Đặng Minh Tú: Tỷ lệ lao động là người da đen giảm một nửa so với năm 2017

28 tháng 5 năm 2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để nới 'room' tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Huyền Vi


Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Ngân hàng Nhà nước luôn coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư. tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Nguồn: NHNNVN.

Tại phiên đối thoại của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức và hỗ trợ nông dân, khôi phục và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”, vấn đề chính sách cung ứng vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được các đại biểu đặt ra. .

Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX rau VietGAP Quảng Ninh, chia sẻ, sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn về vốn để khôi phục sản xuất. Ông hỏi Chính phủ sẽ có giải pháp gì chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức cho vay để nông dân kịp thời khôi phục sản xuất?

Đồng thời cho biết, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, trong đó có quy định về cho vay. Không cần tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp cụ thể gì để nông dân trong tương lai gần thực sự được vay vốn mà không cần phải giữ tài sản bảo đảm, phù hợp với quy định hiện hành?

Trả lời 2 câu hỏi trên, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng. tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

Theo Phó Thống đốc, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đến nay, có thể nói đã tạo điều kiện tự quyết cho các ngân hàng thương mại trong việc cho vay, thế chấp, cầm cố.

Do đó, về việc cho vay không có tài sản đảm bảo, Phó Thống đốc cho biết, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có tài sản đảm bảo hoặc không có bảo đảm thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm cho vay. vốn, nhất là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh làm việc với ông Lê Quang Thắng để xem xét các kiến ​​nghị chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định việc cho vay và thu nợ là nguyên tắc của tín dụng, để đảm bảo thu được nợ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng để tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không cần tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

Về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay từ khi dịch bùng phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01 nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng cơ cấu lại. các khoản cho vay. giãn nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Ngoài ra, NHNN đã hai lần sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp với diễn biến của dịch và hỗ trợ hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo dòng vốn không bị gián đoạn và không thể giải thể doanh nghiệp.

Tính đến nay, đã có 2 triệu tỷ đồng được thụ hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng được cơ cấu lại và hoãn đến hạn, hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của các ngân hàng thương mại. hỗ trợ, giảm, giãn, hoãn lợi nhuận cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có nhiều doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với nguồn lực của ngành ngân hàng, Chính phủ tiếp tục ban hành gói 350.000 tỷ đồng, trong đó có 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%. Nông nghiệp, nông thôn thông qua hoạt động của ngành ngân hàng, chính thức thực hiện từ ngày 20/5, Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03, cộng hưởng với việc ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện chủ trương giãn, giảm lãi suất thương mại. tin chắc rằng đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có nông dân.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tỷ lệ tín dụng đen giảm hơn một nửa so với năm 2017

Phó Thống đốc Đặng Minh Tú: Tỷ lệ lao động là người da đen giảm một nửa so với năm 2017

28 tháng 5 năm 2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để nới ‘room’ tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Huyền Vi

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

[rule_3_plain]

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, NHNN luôn coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Nguồn: SBV.

Tại buổi đối thoại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thông bền vững”, vấn đề về chính sách cung ứng vốn cho lĩnh vựcsản xuất nông nghiệp và nông thôn tiếp tục được các đại biểu đặt ra.
Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX Rau VietGAP đến từ Quảng Ninh, chia sẻ sau khi chịu tác động bởi dịch COVID-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn để phục hồi lại sản xuất. Ông đặt câu hỏi rằng Chính phủ sẽ có giải pháp gì để chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức vay để nông dân kịp thời phục hồi sản xuất?
Đồng thời, ông cho biết từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, trong đó có quy định về vay vốn không cần tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp cụ thể gì để trong thời gian tới nông dân thực sự được vay vốn mà không cần phải giữ tài sản để đảm bảo, phù hợp với quy định hiện hành?
Trả lời hai câu hỏi trên, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định, NHNN luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.
Theo Phó Thống đốc, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, chưa có lĩnh vực nào liên tiếp được ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đến nay, có thể nói đã tạo điều kiện trao tự quyết cho các NHTM trong việc cho vay, tín chấp hoặc thế chấp.
Chính vì vậy, về việc vay không cần tài sản thế chấp, Phó Thống đốc thông tin, các TCTD được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản, các TCTD chịu trách nhiệm cung ứng vốn, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi.
NHNN sẽ tiếp tục giao cho NHNN Quảng Ninh làm việc với bác Lê Quang Thắng, xem xét đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, cho vay và thu nợ là nguyên tắc tín dụng, để đảm bảo thu nợ.
Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân, trước tác động của dịch COVID-19, ngay từ khi có dịch, NHNN đã ban hành Thông tư 01 tạo khuôn khổ pháp lý để các tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.
Ngoài ra, NHNN đã hai lần sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với diễn biến của dịch và hỗ trợ hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo dòng vốn không bị đứt đoạn, doanh nghiệp không giải thể.
Đến thời điểm hiện nay, 2 triệu tỷ đồng đã được hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng đã được thực hiện cơ cấu, hoãn giãn những khoản nợ đến thời hạn phải trả, hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của NHTM đã hỗ trợ, giảm, giãn, hoãn các khoản lãi cho doanh nghiệp nói chung trong đó có rất nhiều doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Cùng với nguồn lực của ngành Ngân hàng, Chính phủ tiếp tục ban hành tiếp gói 350.000 tỷ đồng trong đó riêng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ 2% lãi suất, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất quan trọng trong chính sách vĩ mô hỗ trợ nông nghiệp nông thôn qua hoạt động của ngành Ngân hàng, chính thức triển khai từ ngày 20/5 Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03, cộng hưởng với chính sách tiếp tục của ngành Ngân hàng sẽ được thực hiện về việc giãn hoãn, giảm lãi suất của NHTM, tin chắc rằng sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có người nông dân.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tỷ lệ tín dụng đen giảm trên một nửa so với năm 2017

28-05-2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: NHNN sẽ tính toán để nới ‘room’ tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-thong-doc-noi-gi-khi-nong-dan-muon-vay-von-khong-can-tai-san-the-chap-4220226115185992.htm

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

[rule_2_plain]

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

[rule_2_plain]

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

[rule_3_plain]

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, NHNN luôn coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.

 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Nguồn: SBV.

Tại buổi đối thoại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thông bền vững”, vấn đề về chính sách cung ứng vốn cho lĩnh vựcsản xuất nông nghiệp và nông thôn tiếp tục được các đại biểu đặt ra.
Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX Rau VietGAP đến từ Quảng Ninh, chia sẻ sau khi chịu tác động bởi dịch COVID-19, nông dân gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn để phục hồi lại sản xuất. Ông đặt câu hỏi rằng Chính phủ sẽ có giải pháp gì để chỉ đạo các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và tăng hạn mức vay để nông dân kịp thời phục hồi sản xuất?
Đồng thời, ông cho biết từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, trong đó có quy định về vay vốn không cần tài sản thế chấp. Trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp cụ thể gì để trong thời gian tới nông dân thực sự được vay vốn mà không cần phải giữ tài sản để đảm bảo, phù hợp với quy định hiện hành?
Trả lời hai câu hỏi trên, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định, NHNN luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay.
Theo Phó Thống đốc, từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã ban hành ba Nghị định và các Thông tư hướng dẫn về chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, chưa có lĩnh vực nào liên tiếp được ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ. Đến nay, có thể nói đã tạo điều kiện trao tự quyết cho các NHTM trong việc cho vay, tín chấp hoặc thế chấp.
Chính vì vậy, về việc vay không cần tài sản thế chấp, Phó Thống đốc thông tin, các TCTD được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản, các TCTD chịu trách nhiệm cung ứng vốn, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên phải tạo điều kiện thuận lợi.
NHNN sẽ tiếp tục giao cho NHNN Quảng Ninh làm việc với bác Lê Quang Thắng, xem xét đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, cho vay và thu nợ là nguyên tắc tín dụng, để đảm bảo thu nợ.
Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân, trước tác động của dịch COVID-19, ngay từ khi có dịch, NHNN đã ban hành Thông tư 01 tạo khuôn khổ pháp lý để các tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.
Ngoài ra, NHNN đã hai lần sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với diễn biến của dịch và hỗ trợ hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo dòng vốn không bị đứt đoạn, doanh nghiệp không giải thể.
Đến thời điểm hiện nay, 2 triệu tỷ đồng đã được hưởng từ chính sách này, gần 700.000 tỷ đồng đã được thực hiện cơ cấu, hoãn giãn những khoản nợ đến thời hạn phải trả, hơn 40.000 tỷ đồng bằng nguồn lực của NHTM đã hỗ trợ, giảm, giãn, hoãn các khoản lãi cho doanh nghiệp nói chung trong đó có rất nhiều doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Cùng với nguồn lực của ngành Ngân hàng, Chính phủ tiếp tục ban hành tiếp gói 350.000 tỷ đồng trong đó riêng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ 2% lãi suất, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất quan trọng trong chính sách vĩ mô hỗ trợ nông nghiệp nông thôn qua hoạt động của ngành Ngân hàng, chính thức triển khai từ ngày 20/5 Nghị định số 31 của Chính phủ và Thông tư 03, cộng hưởng với chính sách tiếp tục của ngành Ngân hàng sẽ được thực hiện về việc giãn hoãn, giảm lãi suất của NHTM, tin chắc rằng sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có người nông dân.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tỷ lệ tín dụng đen giảm trên một nửa so với năm 2017

28-05-2022

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: NHNN sẽ tính toán để nới ‘room’ tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-thong-doc-noi-gi-khi-nong-dan-muon-vay-von-khong-can-tai-san-the-chap-4220226115185992.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Phó #thống #đốc #nói #gì #khi #nông #dân #muốn #vay #vốn #không #cần #tài #sản #thế #chấp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất