Phó Thống đốc Đào Minh Tú: NHNN sẽ tính toán để nới 'room' tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phó Thống đốc Đào Minh Tú: NHNN sẽ tính toán để nới 'room' tín dụng hợp lý cho các ngân hàng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để bơm thêm vốn vào nền kinh tế qua kênh tín dụng một cách hợp lý, đảm bảo mục tiêu vĩ mô chung và mục tiêu cụ thể để tạo dư địa cho gói hỗ trợ lãi suất. Trước mắt là 2%.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú. (Hình ảnh: NHNNVN).

Tại Hội nghị liên ngân hàng diễn ra ngày 27/5 với mục tiêu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại đều có chung đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) được nới rộng.

Theo số liệu mới cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 27/5, tổng tín dụng của nền kinh tế đã tăng 7,75% so với đầu năm, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục với nhu cầu tín dụng tăng nhanh.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, khi thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhu cầu tín dụng sẽ tăng (do chi phí đi vay rẻ hơn) nên lượng tín dụng cần bổ sung cho nền kinh tế, chưa kể số tiền bồi thường thêm do ảnh hưởng của các sự kiện thoáng qua đối với trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

Theo ông, nâng hạn mức tín dụng là một trong những đề xuất rất cần thiết của các ngân hàng thương mại.

NHNN sẽ xem xét tính toán điều hành khối lượng tín dụng cần thiết trong năm nay để đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát cũng như các quan hệ vĩ mô khác, đồng thời tạo dư địa cho gói hỗ trợ thứ 2. % được thực hiện.

“NHNN sẽ tính toán, nghiên cứu để làm thế nào để có được một lượng tín dụng bổ sung phù hợp vào nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế. Và gói hỗ trợ lãi suất 2% có đủ dư địa về mặt tín dụng để có thể thực hiện trong một cách nhanh nhất và khẩn cấp nhất, ”ông nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề quản lý tín dụng, hạn chế trục lợi chính sách, Phó Thống đốc cho rằng Nghị định 31 đã giải quyết được căn cơ, quy định chi tiết, rõ ràng thể hiện trách nhiệm rất cao. với ngành Ngân hàng trong việc quản lý và triển khai chương trình này đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng, không để trục lợi chính sách với các đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, có cả quy định về trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan, kể cả cấp địa phương khi để xảy ra vi phạm lạm thu chính sách. trái cây.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện sẽ có sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các Vụ chức năng, sự kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình, tỷ lệ lãi suất hỗ trợ 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Tăng trưởng tín dụng đến ngày 20/5 đạt 7,66%, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Diệp Bình


Thông tin thêm

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: NHNN sẽ tính toán để nới 'room' tín dụng hợp lý cho các ngân hàng

Ông Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để bơm thêm vốn vào nền kinh tế qua kênh tín dụng một cách hợp lý, đảm bảo mục tiêu vĩ mô chung và mục tiêu cụ thể để tạo dư địa cho gói hỗ trợ lãi suất. Trước mắt là 2%.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú. (Hình ảnh: NHNNVN).

Tại Hội nghị liên ngân hàng diễn ra ngày 27/5 với mục tiêu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại đều có chung đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) được nới rộng.

Theo số liệu mới cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 27/5, tổng tín dụng của nền kinh tế đã tăng 7,75% so với đầu năm, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục với nhu cầu tín dụng tăng nhanh.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, khi thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhu cầu tín dụng sẽ tăng (do chi phí đi vay rẻ hơn) nên lượng tín dụng cần bổ sung cho nền kinh tế, chưa kể số tiền bồi thường thêm do ảnh hưởng của các sự kiện thoáng qua đối với trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

Theo ông, nâng hạn mức tín dụng là một trong những đề xuất rất cần thiết của các ngân hàng thương mại.

NHNN sẽ xem xét tính toán điều hành khối lượng tín dụng cần thiết trong năm nay để đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát cũng như các quan hệ vĩ mô khác, đồng thời tạo dư địa cho gói hỗ trợ thứ 2. % được thực hiện.

"NHNN sẽ tính toán, nghiên cứu để làm thế nào để có được một lượng tín dụng bổ sung phù hợp vào nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế. Và gói hỗ trợ lãi suất 2% có đủ dư địa về mặt tín dụng để có thể thực hiện trong một cách nhanh nhất và khẩn cấp nhất, ”ông nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề quản lý tín dụng, hạn chế trục lợi chính sách, Phó Thống đốc cho rằng Nghị định 31 đã giải quyết được căn cơ, quy định chi tiết, rõ ràng thể hiện trách nhiệm rất cao. với ngành Ngân hàng trong việc quản lý và triển khai chương trình này đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng, không để trục lợi chính sách với các đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, có cả quy định về trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan, kể cả cấp địa phương khi để xảy ra vi phạm lạm thu chính sách. trái cây.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện sẽ có sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các Vụ chức năng, sự kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng 'room' tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình, tỷ lệ lãi suất hỗ trợ 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Tăng trưởng tín dụng đến ngày 20/5 đạt 7,66%, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Diệp Bình


Ông Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán để bơm thêm vốn vào nền kinh tế qua kênh tín dụng một cách hợp lý, đảm bảo mục tiêu vĩ mô chung và mục tiêu cụ thể để tạo dư địa cho gói hỗ trợ lãi suất. Trước mắt là 2%.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú. (Hình ảnh: NHNNVN).

Tại Hội nghị liên ngân hàng diễn ra ngày 27/5 với mục tiêu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại đều có chung đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) được nới rộng.

Theo số liệu mới cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 27/5, tổng tín dụng của nền kinh tế đã tăng 7,75% so với đầu năm, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục với nhu cầu tín dụng tăng nhanh.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, khi thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhu cầu tín dụng sẽ tăng (do chi phí đi vay rẻ hơn) nên lượng tín dụng cần bổ sung cho nền kinh tế, chưa kể số tiền bồi thường thêm do ảnh hưởng của các sự kiện thoáng qua đối với trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

Theo ông, nâng hạn mức tín dụng là một trong những đề xuất rất cần thiết của các ngân hàng thương mại.

NHNN sẽ xem xét tính toán điều hành khối lượng tín dụng cần thiết trong năm nay để đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát cũng như các quan hệ vĩ mô khác, đồng thời tạo dư địa cho gói hỗ trợ thứ 2. % được thực hiện.

“NHNN sẽ tính toán, nghiên cứu để làm thế nào để có được một lượng tín dụng bổ sung phù hợp vào nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế. Và gói hỗ trợ lãi suất 2% có đủ dư địa về mặt tín dụng để có thể thực hiện trong một cách nhanh nhất và khẩn cấp nhất, ”ông nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề quản lý tín dụng, hạn chế trục lợi chính sách, Phó Thống đốc cho rằng Nghị định 31 đã giải quyết được căn cơ, quy định chi tiết, rõ ràng thể hiện trách nhiệm rất cao. với ngành Ngân hàng trong việc quản lý và triển khai chương trình này đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng, không để trục lợi chính sách với các đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, có cả quy định về trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan, kể cả cấp địa phương khi để xảy ra vi phạm lạm thu chính sách. trái cây.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện sẽ có sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các Vụ chức năng, sự kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Các ngân hàng đồng loạt xin tăng ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Các bạn đồng loạt vui lòng mở 'room' tí dùng để triển khai chương trình, tỷ lệ lãi suất hỗ trợ 2%

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Tăng trưởng tín dụng đến ngày 20/5 đạt 7,66%, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Diệp Bình

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

Ông Đào Minh Tú cho biết NHNN sẽ tính toán việc bơm thêm vốn cho nền kinh tế qua kênh tín dụng một cách hợp lý để đảm bảo những mục tiêu lớn vĩ mô chung và mục tiêu cụ thể tạo dư địa cho gói hỗ trợ lãi suất 2% trước mắt.

 Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú. (Ảnh: SBV).Tại Hội nghị liên ngân hàng được tổ chức ngày 27/5 nhằm mục tiêu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại có chung đề xuất với Ngân hàng Nhà nước là được nới hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng.Theo số liệu mới cập nhật của NHNN, tính đến 27/5, tổng tín dụng nền kinh tế đã tăng 7,75% so với đầu năm, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần phục hồi với nhu cầu tín dụng tăng nhanh.Chia sẻ với chúng tôi, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% thì nhu cầu tín dụng sẽ tăng thêm (do chi phí vay rẻ hơn), do đó lượng tín dụng cần thiết cung ứng thêm cho nền kinh tế chưa kể lượng bù đắp thêm cho ảnh hưởng của những sự kiện có tính nhất thời về trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua.Theo ông, việc nâng hạn mức tín dụng là một trong những đề xuất rất cần thiết của các ngân hàng thương mại.NHNN sẽ xem xét tính toán điều hành trong những khối lượng tín dụng cần thiết đưa ra trong năm nay để vừa đáp ứng kiểm soát lạm phát cũng như những quan hệ tổng thể vĩ mô khác, đồng thời tạo dư địa để gói hỗ trợ 2% được thực hiện.”NHNN sẽ tính toán nghiên cứu để làm sao có được lượng tín dụng bổ sung vào nền kinh tế một cách phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu khôi phục nền kinh tế. Và gói hỗ trợ lãi suất 2% có đủ dư địa về mặt tín dụng để có thể thực hiện được một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất”, ông nói.Chia sẻ thêm về việc quản lý cấp tín dụng, hạn chế việc trục lợi chính sách, Phó Thống đốc cho hay Nghị định 31 đã giải quyết vấn đề căn cơ, có những điều khoản chi tiết và rõ ràng thể hiện trách nhiệm rất cao với ngành ngân hàng trong vấn đề quản lý triển khai thực hiện chương trình này để đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch rõ ràng không để trục lợi chính sách với các đối tượng thụ hưởng.Trong đó cũng có những quy định trách nhiệm các cấp quản lý có liên quan kể cả cấp địa phương khi xử lý những vi phạm lợi dụng chính sách,nếu sử dụng không đúng đối tượng sẽ phải thu hồi lại để sử dụng NSNN có hiệu quả.Đồng thời, trong quá trình triển khai sẽ có sự quản lý giám sát của NHNN và các Bộ cục chức năng và kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Tăng trưởng tín dụng tính đến 20/5 đạt 7,66%, gấp đôi so với cùng kỳ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-thong-doc-dao-minh-tu-nhnn-se-tinh-toan-de-noi-room-tin-dung-hop-ly-cho-cac-ngan-hang-42202252872521528.htm

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

Ông Đào Minh Tú cho biết NHNN sẽ tính toán việc bơm thêm vốn cho nền kinh tế qua kênh tín dụng một cách hợp lý để đảm bảo những mục tiêu lớn vĩ mô chung và mục tiêu cụ thể tạo dư địa cho gói hỗ trợ lãi suất 2% trước mắt.

 Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú. (Ảnh: SBV).Tại Hội nghị liên ngân hàng được tổ chức ngày 27/5 nhằm mục tiêu triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại có chung đề xuất với Ngân hàng Nhà nước là được nới hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng.Theo số liệu mới cập nhật của NHNN, tính đến 27/5, tổng tín dụng nền kinh tế đã tăng 7,75% so với đầu năm, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần phục hồi với nhu cầu tín dụng tăng nhanh.Chia sẻ với chúng tôi, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% thì nhu cầu tín dụng sẽ tăng thêm (do chi phí vay rẻ hơn), do đó lượng tín dụng cần thiết cung ứng thêm cho nền kinh tế chưa kể lượng bù đắp thêm cho ảnh hưởng của những sự kiện có tính nhất thời về trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua.Theo ông, việc nâng hạn mức tín dụng là một trong những đề xuất rất cần thiết của các ngân hàng thương mại.NHNN sẽ xem xét tính toán điều hành trong những khối lượng tín dụng cần thiết đưa ra trong năm nay để vừa đáp ứng kiểm soát lạm phát cũng như những quan hệ tổng thể vĩ mô khác, đồng thời tạo dư địa để gói hỗ trợ 2% được thực hiện.”NHNN sẽ tính toán nghiên cứu để làm sao có được lượng tín dụng bổ sung vào nền kinh tế một cách phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu khôi phục nền kinh tế. Và gói hỗ trợ lãi suất 2% có đủ dư địa về mặt tín dụng để có thể thực hiện được một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất”, ông nói.Chia sẻ thêm về việc quản lý cấp tín dụng, hạn chế việc trục lợi chính sách, Phó Thống đốc cho hay Nghị định 31 đã giải quyết vấn đề căn cơ, có những điều khoản chi tiết và rõ ràng thể hiện trách nhiệm rất cao với ngành ngân hàng trong vấn đề quản lý triển khai thực hiện chương trình này để đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, minh bạch rõ ràng không để trục lợi chính sách với các đối tượng thụ hưởng.Trong đó cũng có những quy định trách nhiệm các cấp quản lý có liên quan kể cả cấp địa phương khi xử lý những vi phạm lợi dụng chính sách,nếu sử dụng không đúng đối tượng sẽ phải thu hồi lại để sử dụng NSNN có hiệu quả.Đồng thời, trong quá trình triển khai sẽ có sự quản lý giám sát của NHNN và các Bộ cục chức năng và kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Các ngân hàng đồng loạt xin nới ‘room’ tín dụng để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

27-05-2022

Tăng trưởng tín dụng tính đến 20/5 đạt 7,66%, gấp đôi so với cùng kỳ

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-thong-doc-dao-minh-tu-nhnn-se-tinh-toan-de-noi-room-tin-dung-hop-ly-cho-cac-ngan-hang-42202252872521528.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Phó #Thống #đốc #Đào #Minh #Tú #NHNN #sẽ #tính #toán #để #nới #039room039 #tín #dụng #hợp #lý #cho #các #ngân #hàng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất