Phó TGĐ VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch trong năm 2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phó TGĐ VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch trong năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Phó Tổng giám đốc VIB, ông Hồ Văn Long cho biết, theo đánh giá nội bộ, VIB vẫn được NHNN xếp hạng cao nhất và lợi nhuận ngân hàng dự kiến ​​sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB, ông Hồ Văn Long. (Nguồn: VIB).

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), ông Hồ Văn Long cho biết, VIB được NHNN xếp hạng cao nhất. (NHNN) và đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng cao.

Đến nay room tín dụng của ngân hàng là 13% và thông thường NHNN sẽ có đợt phân bổ hạn mức tín dụng cuối cùng vào cuối năm, nhưng năm nay vẫn chưa chắc chắn. Theo đánh giá nội bộ, ngân hàng này vẫn được xếp hạng cao nhất, đó là lý do VIB dự kiến ​​nới room tín dụng cao trong năm tới.

Tuy nhiên, ông Long cũng cho biết, dù room tín dụng thế nào thì mô hình hoạt động của VIB vẫn rất năng động. Hạn mức tín dụng mà chính phủ cung cấp cho các khoản vay là 4-6 tháng. Và thời gian còn lại, chúng tôi dành nhiều cho mảng kinh doanh phi tín dụng bằng việc tập trung mở mới thẻ với 300.000 khách hàng Sapphire mỗi quý.

Điều này cung cấp một hạn mức tín dụng giúp giảm chi phí vốn và mở rộng sản phẩm cho khách hàng. Tương tự, ngân hàng có đủ thời gian cho hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm và các hoạt động khác.

Như vậy, một mặt VIB có thể phát triển nghiệp vụ cho vay tối đa trong hạn mức của NHNN. Mặt khác, lợi nhuận của VIB không chỉ phụ thuộc vào hoạt động cho vay mà còn phụ thuộc vào 7 hoạt động kinh doanh khác.

Về nhu cầu tín dụng, ông Long cho rằng, tại Việt Nam thị trường vốn, thị trường chứng khoán còn ở giai đoạn sơ khai nên nhu cầu huy động vốn, hỗ trợ tiêu dùng, kinh doanh còn rất hạn chế. Đó là lý do khi lãi suất tăng, các ngân hàng vẫn không thể cung ứng theo nhu cầu vay trong thời gian tới.

Lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng vượt kế hoạch đề ra

Theo lãnh đạo VIB, đối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, LNST vẫn chiếm 70-90% doanh thu, riêng VIB là khoảng 80%. Vì vậy, NIM và chi phí vốn là cực kỳ quan trọng, để quản lý chi phí vốn VIB có một số nguyên tắc như sau.

Đầu tiên, mô hình định giá cho phép ngân hàng xây dựng một hệ thống lãi suất thả nổi có thể chuyển phần lớn chi phí vốn tăng lên thông qua một hệ thống lãi suất dựa trên kỳ hạn, tiền tệ và rủi ro của khách hàng. . Do 90% danh mục đầu tư là bán lẻ và ngân hàng quản lý giá hợp lý nên NIM được duy trì trong khi chi phí vốn tăng.

Thứ hai, trong bối cảnh chi phí huy động tăng và VIB hạn chế tăng trưởng tín dụng, ngân hàng phải lựa chọn sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Đó là lý do trong 9 tháng qua, tiết kiệm qua thẻ tín dụng của các ngân hàng mỗi năm tăng khoảng 60% và cho vay bất động sản tính đến ngày 25/10 tăng 25-26%. Do đó, việc tối ưu hóa khoản vay cũng giúp VIB tăng tỷ lệ NIM.

Nguyên tắc thứ ba là tập trung vào ngân hàng giao dịch, như vậy chi phí sẽ ít phụ thuộc vào phe vé lớn. VIB cũng phải đa dạng hóa nguồn vốn và tận dụng uy tín của ngân hàng trong việc huy động vốn quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm quỹ chi phí theo thời gian.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIB đạt 7.800 tỷ đồng lợi nhuận. Riêng quý III là 2.800 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ, mục tiêu doanh thu năm nay đặt ra là 10.500 tỷ đồng, tức quý IV lãi khoảng 2.700 tỷ đồng. Đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Về động lực tăng trưởng chính cho quý IV và các quý tiếp theo, VIB có các mô hình kinh doanh chiến lược bán lẻ cạnh tranh như cho vay bán lẻ, huy động, thẻ tín dụng bán lẻ… mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

Nguồn: VIB.

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Phương Nga


Thông tin thêm

Phó TGĐ VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch trong năm 2022

Phó Tổng giám đốc VIB, ông Hồ Văn Long cho biết, theo đánh giá nội bộ, VIB vẫn được NHNN xếp hạng cao nhất và lợi nhuận ngân hàng dự kiến ​​sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB, ông Hồ Văn Long. (Nguồn: VIB).

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), ông Hồ Văn Long cho biết, VIB được NHNN xếp hạng cao nhất. (NHNN) và đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng cao.

Đến nay room tín dụng của ngân hàng là 13% và thông thường NHNN sẽ có đợt phân bổ hạn mức tín dụng cuối cùng vào cuối năm, nhưng năm nay vẫn chưa chắc chắn. Theo đánh giá nội bộ, ngân hàng này vẫn được xếp hạng cao nhất, đó là lý do VIB dự kiến ​​nới room tín dụng cao trong năm tới.

Tuy nhiên, ông Long cũng cho biết, dù room tín dụng thế nào thì mô hình hoạt động của VIB vẫn rất năng động. Hạn mức tín dụng mà chính phủ cung cấp cho các khoản vay là 4-6 tháng. Và thời gian còn lại, chúng tôi dành nhiều cho mảng kinh doanh phi tín dụng bằng việc tập trung mở mới thẻ với 300.000 khách hàng Sapphire mỗi quý.

Điều này cung cấp một hạn mức tín dụng giúp giảm chi phí vốn và mở rộng sản phẩm cho khách hàng. Tương tự, ngân hàng có đủ thời gian cho hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm và các hoạt động khác.

Như vậy, một mặt VIB có thể phát triển nghiệp vụ cho vay tối đa trong hạn mức của NHNN. Mặt khác, lợi nhuận của VIB không chỉ phụ thuộc vào hoạt động cho vay mà còn phụ thuộc vào 7 hoạt động kinh doanh khác.

Về nhu cầu tín dụng, ông Long cho rằng, tại Việt Nam thị trường vốn, thị trường chứng khoán còn ở giai đoạn sơ khai nên nhu cầu huy động vốn, hỗ trợ tiêu dùng, kinh doanh còn rất hạn chế. Đó là lý do khi lãi suất tăng, các ngân hàng vẫn không thể cung ứng theo nhu cầu vay trong thời gian tới.

Lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng vượt kế hoạch đề ra

Theo lãnh đạo VIB, đối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, LNST vẫn chiếm 70-90% doanh thu, riêng VIB là khoảng 80%. Vì vậy, NIM và chi phí vốn là cực kỳ quan trọng, để quản lý chi phí vốn VIB có một số nguyên tắc như sau.

Đầu tiên, mô hình định giá cho phép ngân hàng xây dựng một hệ thống lãi suất thả nổi có thể chuyển phần lớn chi phí vốn tăng lên thông qua một hệ thống lãi suất dựa trên kỳ hạn, tiền tệ và rủi ro của khách hàng. . Do 90% danh mục đầu tư là bán lẻ và ngân hàng quản lý giá hợp lý nên NIM được duy trì trong khi chi phí vốn tăng.

Thứ hai, trong bối cảnh chi phí huy động tăng và VIB hạn chế tăng trưởng tín dụng, ngân hàng phải lựa chọn sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Đó là lý do trong 9 tháng qua, tiết kiệm qua thẻ tín dụng của các ngân hàng mỗi năm tăng khoảng 60% và cho vay bất động sản tính đến ngày 25/10 tăng 25-26%. Do đó, việc tối ưu hóa khoản vay cũng giúp VIB tăng tỷ lệ NIM.

Nguyên tắc thứ ba là tập trung vào ngân hàng giao dịch, như vậy chi phí sẽ ít phụ thuộc vào phe vé lớn. VIB cũng phải đa dạng hóa nguồn vốn và tận dụng uy tín của ngân hàng trong việc huy động vốn quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm quỹ chi phí theo thời gian.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIB đạt 7.800 tỷ đồng lợi nhuận. Riêng quý III là 2.800 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ, mục tiêu doanh thu năm nay đặt ra là 10.500 tỷ đồng, tức quý IV lãi khoảng 2.700 tỷ đồng. Đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Về động lực tăng trưởng chính cho quý IV và các quý tiếp theo, VIB có các mô hình kinh doanh chiến lược bán lẻ cạnh tranh như cho vay bán lẻ, huy động, thẻ tín dụng bán lẻ… mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

Nguồn: VIB.

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Phương Nga


Phó Tổng giám đốc VIB, ông Hồ Văn Long cho biết, theo đánh giá nội bộ, VIB vẫn được NHNN xếp hạng cao nhất và lợi nhuận ngân hàng dự kiến ​​sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB, ông Hồ Văn Long. (Nguồn: VIB).

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), ông Hồ Văn Long cho biết, VIB được NHNN xếp hạng cao nhất. (NHNN) và đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng cao.

Đến nay room tín dụng của ngân hàng là 13% và thông thường NHNN sẽ có đợt phân bổ hạn mức tín dụng cuối cùng vào cuối năm, nhưng năm nay vẫn chưa chắc chắn. Theo đánh giá nội bộ, ngân hàng này vẫn được xếp hạng cao nhất, đó là lý do VIB dự kiến ​​nới room tín dụng cao trong năm tới.

Tuy nhiên, ông Long cũng cho biết, dù room tín dụng thế nào thì mô hình hoạt động của VIB vẫn rất năng động. Hạn mức tín dụng mà chính phủ cung cấp cho các khoản vay là 4-6 tháng. Và thời gian còn lại, chúng tôi dành nhiều cho mảng kinh doanh phi tín dụng bằng việc tập trung mở mới thẻ với 300.000 khách hàng Sapphire mỗi quý.

Điều này cung cấp một hạn mức tín dụng giúp giảm chi phí vốn và mở rộng sản phẩm cho khách hàng. Tương tự, ngân hàng có đủ thời gian cho hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm và các hoạt động khác.

Như vậy, một mặt VIB có thể phát triển nghiệp vụ cho vay tối đa trong hạn mức của NHNN. Mặt khác, lợi nhuận của VIB không chỉ phụ thuộc vào hoạt động cho vay mà còn phụ thuộc vào 7 hoạt động kinh doanh khác.

Về nhu cầu tín dụng, ông Long cho rằng, tại Việt Nam thị trường vốn, thị trường chứng khoán còn ở giai đoạn sơ khai nên nhu cầu huy động vốn, hỗ trợ tiêu dùng, kinh doanh còn rất hạn chế. Đó là lý do khi lãi suất tăng, các ngân hàng vẫn không thể cung ứng theo nhu cầu vay trong thời gian tới.

Lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng vượt kế hoạch đề ra

Theo lãnh đạo VIB, đối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, LNST vẫn chiếm 70-90% doanh thu, riêng VIB là khoảng 80%. Vì vậy, NIM và chi phí vốn là cực kỳ quan trọng, để quản lý chi phí vốn VIB có một số nguyên tắc như sau.

Đầu tiên, mô hình định giá cho phép ngân hàng xây dựng một hệ thống lãi suất thả nổi có thể chuyển phần lớn chi phí vốn tăng lên thông qua một hệ thống lãi suất dựa trên kỳ hạn, tiền tệ và rủi ro của khách hàng. . Do 90% danh mục đầu tư là bán lẻ và ngân hàng quản lý giá hợp lý nên NIM được duy trì trong khi chi phí vốn tăng.

Thứ hai, trong bối cảnh chi phí huy động tăng và VIB hạn chế tăng trưởng tín dụng, ngân hàng phải lựa chọn sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Đó là lý do trong 9 tháng qua, tiết kiệm qua thẻ tín dụng của các ngân hàng mỗi năm tăng khoảng 60% và cho vay bất động sản tính đến ngày 25/10 tăng 25-26%. Do đó, việc tối ưu hóa khoản vay cũng giúp VIB tăng tỷ lệ NIM.

Nguyên tắc thứ ba là tập trung vào ngân hàng giao dịch, như vậy chi phí sẽ ít phụ thuộc vào phe vé lớn. VIB cũng phải đa dạng hóa nguồn vốn và tận dụng uy tín của ngân hàng trong việc huy động vốn quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm quỹ chi phí theo thời gian.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIB đạt 7.800 tỷ đồng lợi nhuận. Riêng quý III là 2.800 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ, mục tiêu doanh thu năm nay đặt ra là 10.500 tỷ đồng, tức quý IV lãi khoảng 2.700 tỷ đồng. Đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Về động lực tăng trưởng chính cho quý IV và các quý tiếp theo, VIB có các mô hình kinh doanh chiến lược bán lẻ cạnh tranh như cho vay bán lẻ, huy động, thẻ tín dụng bán lẻ… mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

Nguồn: VIB.

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Thêm một lãnh đạo VIB đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể trả cổ tức tiền mặt lên tới 35% nếu được thông qua

Phương Nga

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

[rule_3_plain]

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

Phó Tổng Giám đốc VIB, ông Hồ Vân Long cho biết theo đánh giá nội bộ, VIB vẫn được xếp loại cao nhất từ NHNN và lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kết hoạch đã đề ra.

 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB, ông Hồ Vân Long. (Nguồn: VIB).

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), ông Hồ Vân Long cho biết VIB được xếp hạng cao nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và dành được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao.
Cho đến nay room tín dụng của ngân hàng là 13% và thông thường NHNN sẽ có một lần phân bổ hạn mức tín dụng cuối cùng vào cuối năm, song năm nay vẫn chưa chắc chắn. Theo đánh giá nội bộ, ngân hàng vẫn được xếp loại cao nhất, đó là lý do VIB kỳ vọng được nới room tín dụng cao trong năm tới.
Song, ông Long cũng cho biết bất kể room tín dụng là bao nhiêu thì mô hình hoạt động của VIB vẫn rất năng động. Hạn mức tín dụng mà chính phủ cung cấp cho các khoản vay là 4-6 tháng. Và trong thời gian còn lại, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động kinh doanh phi tín dụng bằng cách tập trung khách hàng mở thẻ mới với 300.000 khách hàng Sapphire mỗi quý.
Điều này mang lại hạn mức tín dụng giúp làm giảm chi phí vốn và mở rộng sản phẩm cho khách hàng. Tương tự, ngân hàng có đủ thời gian cho hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm và các hoạt động khác.
Như vậy, một mặt VIB có thể phát triển hoạt động kinh doanh cho vay đến hạn mức của NHNN. Mặt khác, lợi nhuận của VIB không chỉ phụ thuộc vào hoạt động cho vay mà còn phụ thuộc vào bảy hoạt động kinh doanh khác.
Về nhu cầu tín dụng, ông Long cho rằng ở Việt Nam, thị trường vốn và thị trường chứng khoán vẫn còn ở giai đoạn đầu nên nhu cầu huy động vốn, hỗ trợ tiêu dùng và kinh doanh còn rất hạn chế. Đó là lý do tại sao khi giao dịch lãi suất tăng cao nhưng ngân hàng vẫn không thể cung ứng được theo nhu cầu vay trong thời gian tới.
Lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra 
Theo lãnh đạo VIB, đối với hầu hết ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, thu nhập thuần vẫn chiếm 70-90% doanh thu, VIB là khoảng 80%. Vì vậy, NIM và chi phí huy động vốn là vô cùng quan trọng, để quản lý chi phí vốn VIB có một vài nguyên tắc sau.
Đầu tiên, mô hình giá cho phép ngân hàng xây dựng hệ thống lãi suất thả nổi mà có thể chuyển phần lớn chi phí vốn tăng lên thông qua hệ thống lãi suất dựa trên kỳ hạn, đơn vị tiền tệ và rủi ro của khách hàng. Bởi vì 90% danh mục là bán lẻ và ngân hàng quản lý giá hợp lý, nên NIM vẫn được duy trì trong khi chi phí vốn tăng.
Thứ hai, trong bối cảnh chi phí huy động tăng và VIB bị hạn chế về tăng trưởng tín dụng, ngân hàng phải chọn các sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao nhất. Đó là lý do tại sao trong 9 tháng qua, ngân hàng để dành cho thẻ tín dụng mỗi năm thêm khoảng 60% và cho vay bất động sản tính đến ngày 25/10 tăng khoảng 25-26%. Vì vậy, tối ưu hoá cho vay cũng góp phần giúp VIB tăng NIM.
Nguyên tắc thứ ba là tập trung vào ngân hàng giao dịch, từ đó chi phí sẽ bớt phụ thuộc vào phe vé lớn. VIB cũng phải đa dạng hoá nguồn vốn, tận dụng uy tín của ngân hàng trong việc nâng tầm các quỹ quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm quỹ chi phí của mình theo thời gian.
9 tháng đầu năm, VIB đã đạt được 7.800 tỷ đồng lợi nhuận. Riêng trong quý III là 2.800 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ đã đưa ra mục tiêu 10.500 tỷ đồng trong năm nay, nghĩa là còn khoảng 2.700 tỷ đồng lợi nhuận cho quý IV. Đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra.
Về các động lực tăng trưởng chính cho quý IV và các quý sắp tới, VIB có các mô hình kinh doanh chiến lược cạnh tranh bán lẻ như cho vay bán lẻ, tiền gửi, thẻ tín dụng bán lẻ,… Đây là nguồn mang về lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

 Nguồn: VIB.

Thêm một lãnh đạo của VIB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu

15-11-2022

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-tgd-vib-ky-vong-loi-nhuan-ngan-hang-se-vuot-ke-hoach-trong-nam-2022-4220221116202654990.htm

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

[rule_2_plain]

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

[rule_2_plain]

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

[rule_3_plain]

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

Phó Tổng Giám đốc VIB, ông Hồ Vân Long cho biết theo đánh giá nội bộ, VIB vẫn được xếp loại cao nhất từ NHNN và lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kết hoạch đã đề ra.

 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB, ông Hồ Vân Long. (Nguồn: VIB).

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), ông Hồ Vân Long cho biết VIB được xếp hạng cao nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và dành được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao.
Cho đến nay room tín dụng của ngân hàng là 13% và thông thường NHNN sẽ có một lần phân bổ hạn mức tín dụng cuối cùng vào cuối năm, song năm nay vẫn chưa chắc chắn. Theo đánh giá nội bộ, ngân hàng vẫn được xếp loại cao nhất, đó là lý do VIB kỳ vọng được nới room tín dụng cao trong năm tới.
Song, ông Long cũng cho biết bất kể room tín dụng là bao nhiêu thì mô hình hoạt động của VIB vẫn rất năng động. Hạn mức tín dụng mà chính phủ cung cấp cho các khoản vay là 4-6 tháng. Và trong thời gian còn lại, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động kinh doanh phi tín dụng bằng cách tập trung khách hàng mở thẻ mới với 300.000 khách hàng Sapphire mỗi quý.
Điều này mang lại hạn mức tín dụng giúp làm giảm chi phí vốn và mở rộng sản phẩm cho khách hàng. Tương tự, ngân hàng có đủ thời gian cho hoạt động thẻ tín dụng, bảo hiểm và các hoạt động khác.
Như vậy, một mặt VIB có thể phát triển hoạt động kinh doanh cho vay đến hạn mức của NHNN. Mặt khác, lợi nhuận của VIB không chỉ phụ thuộc vào hoạt động cho vay mà còn phụ thuộc vào bảy hoạt động kinh doanh khác.
Về nhu cầu tín dụng, ông Long cho rằng ở Việt Nam, thị trường vốn và thị trường chứng khoán vẫn còn ở giai đoạn đầu nên nhu cầu huy động vốn, hỗ trợ tiêu dùng và kinh doanh còn rất hạn chế. Đó là lý do tại sao khi giao dịch lãi suất tăng cao nhưng ngân hàng vẫn không thể cung ứng được theo nhu cầu vay trong thời gian tới.
Lợi nhuận ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra 
Theo lãnh đạo VIB, đối với hầu hết ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, thu nhập thuần vẫn chiếm 70-90% doanh thu, VIB là khoảng 80%. Vì vậy, NIM và chi phí huy động vốn là vô cùng quan trọng, để quản lý chi phí vốn VIB có một vài nguyên tắc sau.
Đầu tiên, mô hình giá cho phép ngân hàng xây dựng hệ thống lãi suất thả nổi mà có thể chuyển phần lớn chi phí vốn tăng lên thông qua hệ thống lãi suất dựa trên kỳ hạn, đơn vị tiền tệ và rủi ro của khách hàng. Bởi vì 90% danh mục là bán lẻ và ngân hàng quản lý giá hợp lý, nên NIM vẫn được duy trì trong khi chi phí vốn tăng.
Thứ hai, trong bối cảnh chi phí huy động tăng và VIB bị hạn chế về tăng trưởng tín dụng, ngân hàng phải chọn các sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao nhất. Đó là lý do tại sao trong 9 tháng qua, ngân hàng để dành cho thẻ tín dụng mỗi năm thêm khoảng 60% và cho vay bất động sản tính đến ngày 25/10 tăng khoảng 25-26%. Vì vậy, tối ưu hoá cho vay cũng góp phần giúp VIB tăng NIM.
Nguyên tắc thứ ba là tập trung vào ngân hàng giao dịch, từ đó chi phí sẽ bớt phụ thuộc vào phe vé lớn. VIB cũng phải đa dạng hoá nguồn vốn, tận dụng uy tín của ngân hàng trong việc nâng tầm các quỹ quốc tế. Điều này giúp ngân hàng giảm quỹ chi phí của mình theo thời gian.
9 tháng đầu năm, VIB đã đạt được 7.800 tỷ đồng lợi nhuận. Riêng trong quý III là 2.800 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ đã đưa ra mục tiêu 10.500 tỷ đồng trong năm nay, nghĩa là còn khoảng 2.700 tỷ đồng lợi nhuận cho quý IV. Đại diện VIB kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đã đề ra.
Về các động lực tăng trưởng chính cho quý IV và các quý sắp tới, VIB có các mô hình kinh doanh chiến lược cạnh tranh bán lẻ như cho vay bán lẻ, tiền gửi, thẻ tín dụng bán lẻ,… Đây là nguồn mang về lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

 Nguồn: VIB.

Thêm một lãnh đạo của VIB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu

15-11-2022

Lãnh đạo VIB vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu

14-11-2022

VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/pho-tgd-vib-ky-vong-loi-nhuan-ngan-hang-se-vuot-ke-hoach-trong-nam-2022-4220221116202654990.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Phó #TGĐ #VIB #kỳ #vọng #lợi #nhuận #ngân #hàng #sẽ #vượt #kế #hoạch #trong #năm

Xem thêm thông tin hay:  USD tăng giá: 'Kẻ khóc, người cười'

Viết một bình luận