Phát Mại Tài Sản Là Gì? Quy Trình Phát Mại Tài Sản Như Thế Nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phát Mại Tài Sản Là Gì? Quy Trình Phát Mại Tài Sản Như Thế Nào?  phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thuật ngữ khác tại đây => Thuật ngữ

Trước tình hình căng thẳng và phức tạp của dịch Covid-19, nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực. Nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn dẫn đến không trả nợ vay thế chấp đúng hạn, vi phạm hợp đồng thế chấp. Để xử lý tình huống này, ngân hàng sẽ sử dụng phương thức bán tài sản. Cho nên Mua bán tài sản là gì? Tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Mua bán tài sản là gì?

Buổi sáng có gì?
Bán tài sản

Bán tài sản là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cho vay thông báo công khai việc bán tài sản mà mình nhận thế chấp khi cầm cố theo đúng trình tự, thủ tục thanh toán của pháp luật. khoản vay mà bạn không có khả năng chi trả. Tài sản thương mại có thể là động sản hoặc bất động sản.

Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản Thế Chấp Không?

Theo quy định của pháp luật, ngân hàng được bán, đấu giá tài sản theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Khi ký hợp đồng vay tín chấp, ngân hàng và người vay sẽ thỏa thuận các điều kiện xử lý tài sản thế chấp. Theo đó, nếu bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay chuyển nhượng tài sản thế chấp để phát hành thương mại.

Trường hợp bên vay không tự nguyện giao tài sản thế chấp, để đảm bảo tính pháp lý, tránh rủi ro khi xử lý tài sản thì ngân hàng sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Khi Nào Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản?

Theo quy định tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015, nếu bên vay thế chấp tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản theo quy định tại Điều. 303 Bộ luật Dân sự 2015. các phương thức sau:

 • Bán đấu giá tài sản.
 • Ngân hàng tự bán tài sản.
 • Ngân hàng nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bên vay.
 • Một phương pháp khác.

Buổi sáng có gì?
Khi nào thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản?

Trường hợp hợp đồng vay tài sản không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản đó được bán đấu giá (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Nếu bên vay vi phạm hợp đồng thế chấp, không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền đúng hạn thì không có quyền định đoạt tài sản.

Quy trình Bán tài sản của Ngân hàng là gì?

Theo quy định, ngân hàng sẽ thực hiện việc bán tài sản theo 5 bước.

Bước 1: Thông báo về việc Xử lý Tài sản Thương mại

Bộ phận xử lý tài sản sẽ có văn bản thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo cho các bên liên quan, ngân hàng và khách hàng vay. Văn bản sẽ bao gồm những điều sau:

 • Lý do tài sản bị xử lý.
 • Mô tả thông tin tài sản.
 • Nghĩa vụ được đảm bảo.
 • Thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức xử lý tài sản thế chấp.

Bước 2: Định giá tài sản

Ngân hàng và người vay có thể thỏa thuận về giá trị của tài sản thế chấp. Trong trường hợp không có thỏa thuận, tài sản thế chấp sẽ được định giá tại một tổ chức thẩm định giá. Quá trình định giá phải khách quan và phù hợp với giá thị trường.

Bước 3: Bán tài sản

Trước thời điểm xử lý tài sản, nếu bên vay bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân hàng, trả đủ nợ gốc, lãi và phí phạt thì mới có quyền nhận tài sản bảo đảm. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không thỏa thuận phương thức xử lý tài sản thế chấp thì tài sản được bán đấu giá.

Bước 4: Thanh toán số tiền kiếm được từ việc xử lý giao dịch

Số tiền thu được do xử lý tài sản sau khi thanh toán chi phí lưu giữ hồ sơ, thu giữ, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp thì các bên thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định. hiệp định hoặc luật.

Xem thêm thông tin hay:  Không vào được app mb bank

Nếu số tiền xử lý tài sản sau khi đã thanh toán các chi phí nhỏ hơn giá trị tài sản để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm và các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi xử lý việc bán quyền sử dụng tài sản.

Nếu số tiền xử lý tài sản bảo đảm sau khi đã thanh toán đủ chi phí lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền sau khi có được nếu chênh lệch phải thanh toán cho người có tài sản còn lại.

Bước 5: Chuyển giao Quyền sở hữu, Quyền sử dụng Tài sản cho Người kế thừa sở hữu Tài sản bảo đảm để xử lý

Thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người có quyền sử dụng tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tôi Nên Làm Gì Để Tránh Bị Khai Thác Tài Sản?

Để tránh bị phát mãi tài sản, người vay cần thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng với ngân hàng. Thanh toán dư nợ gốc, lãi, phí nếu còn đúng ngày, không để quá hạn, cấn trừ nợ, nợ khó đòi, cưỡng chế phát mại tài sản.

Kết luận

Bán tài sản là gì? Bán tài sản là việc ngân hàng thông báo bán tài sản đảm bảo một cách công khai theo quy định của pháp luật để trả khoản nợ mà bạn không có khả năng trả đúng hạn trong hợp đồng thế chấp ..

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Thông tin thêm

Phát Mại Tài Sản Là Gì? Quy Trình Phát Mại Tài Sản Như Thế Nào?

Trước tình hình căng thẳng và phức tạp của dịch Covid-19, nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực. Nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn dẫn đến không trả nợ vay thế chấp đúng hạn, vi phạm hợp đồng thế chấp. Để xử lý tình huống này, ngân hàng sẽ sử dụng phương thức bán tài sản. Cho nên Mua bán tài sản là gì? Tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Mua bán tài sản là gì?

Buổi sáng có gì?
Bán tài sản

Bán tài sản là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cho vay thông báo công khai việc bán tài sản mà mình nhận thế chấp khi cầm cố theo đúng trình tự, thủ tục thanh toán của pháp luật. khoản vay mà bạn không có khả năng chi trả. Tài sản thương mại có thể là động sản hoặc bất động sản.

Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản Thế Chấp Không?

Theo quy định của pháp luật, ngân hàng được bán, đấu giá tài sản theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Khi ký hợp đồng vay tín chấp, ngân hàng và người vay sẽ thỏa thuận các điều kiện xử lý tài sản thế chấp. Theo đó, nếu bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay chuyển nhượng tài sản thế chấp để phát hành thương mại.

Trường hợp bên vay không tự nguyện giao tài sản thế chấp, để đảm bảo tính pháp lý, tránh rủi ro khi xử lý tài sản thì ngân hàng sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Khi Nào Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản?

Theo quy định tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015, nếu bên vay thế chấp tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản theo quy định tại Điều. 303 Bộ luật Dân sự 2015. các phương thức sau:

 • Bán đấu giá tài sản.
 • Ngân hàng tự bán tài sản.
 • Ngân hàng nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bên vay.
 • Một phương pháp khác.

Buổi sáng có gì?
Khi nào thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản?

Trường hợp hợp đồng vay tài sản không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản đó được bán đấu giá (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Nếu bên vay vi phạm hợp đồng thế chấp, không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền đúng hạn thì không có quyền định đoạt tài sản.

Quy trình Bán tài sản của Ngân hàng là gì?

Theo quy định, ngân hàng sẽ thực hiện việc bán tài sản theo 5 bước.

Bước 1: Thông báo về việc Xử lý Tài sản Thương mại

Bộ phận xử lý tài sản sẽ có văn bản thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo cho các bên liên quan, ngân hàng và khách hàng vay. Văn bản sẽ bao gồm những điều sau:

 • Lý do tài sản bị xử lý.
 • Mô tả thông tin tài sản.
 • Nghĩa vụ được đảm bảo.
 • Thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức xử lý tài sản thế chấp.

Bước 2: Định giá tài sản

Ngân hàng và người vay có thể thỏa thuận về giá trị của tài sản thế chấp. Trong trường hợp không có thỏa thuận, tài sản thế chấp sẽ được định giá tại một tổ chức thẩm định giá. Quá trình định giá phải khách quan và phù hợp với giá thị trường.

Bước 3: Bán tài sản

Trước thời điểm xử lý tài sản, nếu bên vay bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân hàng, trả đủ nợ gốc, lãi và phí phạt thì mới có quyền nhận tài sản bảo đảm. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không thỏa thuận phương thức xử lý tài sản thế chấp thì tài sản được bán đấu giá.

Bước 4: Thanh toán số tiền kiếm được từ việc xử lý giao dịch

Số tiền thu được do xử lý tài sản sau khi thanh toán chi phí lưu giữ hồ sơ, thu giữ, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp thì các bên thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định. hiệp định hoặc luật.

Nếu số tiền xử lý tài sản sau khi đã thanh toán các chi phí nhỏ hơn giá trị tài sản để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm và các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi xử lý việc bán quyền sử dụng tài sản.

Nếu số tiền xử lý tài sản bảo đảm sau khi đã thanh toán đủ chi phí lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền sau khi có được nếu chênh lệch phải thanh toán cho người có tài sản còn lại.

Bước 5: Chuyển giao Quyền sở hữu, Quyền sử dụng Tài sản cho Người kế thừa sở hữu Tài sản bảo đảm để xử lý

Thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người có quyền sử dụng tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tôi Nên Làm Gì Để Tránh Bị Khai Thác Tài Sản?

Để tránh bị phát mãi tài sản, người vay cần thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng với ngân hàng. Thanh toán dư nợ gốc, lãi, phí nếu còn đúng ngày, không để quá hạn, cấn trừ nợ, nợ khó đòi, cưỡng chế phát mại tài sản.

Kết luận

Bán tài sản là gì? Bán tài sản là việc ngân hàng thông báo bán tài sản đảm bảo một cách công khai theo quy định của pháp luật để trả khoản nợ mà bạn không có khả năng trả đúng hạn trong hợp đồng thế chấp ..

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn


Trước tình hình căng thẳng và phức tạp của dịch Covid-19, nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực. Nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn dẫn đến không trả nợ vay thế chấp đúng hạn, vi phạm hợp đồng thế chấp. Để xử lý tình huống này, ngân hàng sẽ sử dụng phương thức bán tài sản. Cho nên Mua bán tài sản là gì? Tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Mua bán tài sản là gì?

Buổi sáng có gì?
Bán tài sản

Bán tài sản là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cho vay thông báo công khai việc bán tài sản mà mình nhận thế chấp khi cầm cố theo đúng trình tự, thủ tục thanh toán của pháp luật. khoản vay mà bạn không có khả năng chi trả. Tài sản thương mại có thể là động sản hoặc bất động sản.

Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản Thế Chấp Không?

Theo quy định của pháp luật, ngân hàng được bán, đấu giá tài sản theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Khi ký hợp đồng vay tín chấp, ngân hàng và người vay sẽ thỏa thuận các điều kiện xử lý tài sản thế chấp. Theo đó, nếu bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu bên vay chuyển nhượng tài sản thế chấp để phát hành thương mại.

Trường hợp bên vay không tự nguyện giao tài sản thế chấp, để đảm bảo tính pháp lý, tránh rủi ro khi xử lý tài sản thì ngân hàng sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Khi Nào Ngân Hàng Có Quyền Bán Tài Sản?

Theo quy định tại Điều 303 Bộ luật Dân sự 2015, nếu bên vay thế chấp tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản theo quy định tại Điều. 303 Bộ luật Dân sự 2015. các phương thức sau:

 • Bán đấu giá tài sản.
 • Ngân hàng tự bán tài sản.
 • Ngân hàng nhận tài sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ của bên vay.
 • Một phương pháp khác.

Buổi sáng có gì?
Khi nào thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản?

Trường hợp hợp đồng vay tài sản không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì tài sản đó được bán đấu giá (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Nếu bên vay vi phạm hợp đồng thế chấp, không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền đúng hạn thì không có quyền định đoạt tài sản.

Quy trình Bán tài sản của Ngân hàng là gì?

Theo quy định, ngân hàng sẽ thực hiện việc bán tài sản theo 5 bước.

Bước 1: Thông báo về việc Xử lý Tài sản Thương mại

Bộ phận xử lý tài sản sẽ có văn bản thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo cho các bên liên quan, ngân hàng và khách hàng vay. Văn bản sẽ bao gồm những điều sau:

 • Lý do tài sản bị xử lý.
 • Mô tả thông tin tài sản.
 • Nghĩa vụ được đảm bảo.
 • Thông tin về địa điểm, thời gian và phương thức xử lý tài sản thế chấp.

Bước 2: Định giá tài sản

Ngân hàng và người vay có thể thỏa thuận về giá trị của tài sản thế chấp. Trong trường hợp không có thỏa thuận, tài sản thế chấp sẽ được định giá tại một tổ chức thẩm định giá. Quá trình định giá phải khách quan và phù hợp với giá thị trường.

Bước 3: Bán tài sản

Trước thời điểm xử lý tài sản, nếu bên vay bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân hàng, trả đủ nợ gốc, lãi và phí phạt thì mới có quyền nhận tài sản bảo đảm. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không thỏa thuận phương thức xử lý tài sản thế chấp thì tài sản được bán đấu giá.

Bước 4: Thanh toán số tiền kiếm được từ việc xử lý giao dịch

Số tiền thu được do xử lý tài sản sau khi thanh toán chi phí lưu giữ hồ sơ, thu giữ, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp thì các bên thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định. hiệp định hoặc luật.

Nếu số tiền xử lý tài sản sau khi đã thanh toán các chi phí nhỏ hơn giá trị tài sản để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm và các bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi xử lý việc bán quyền sử dụng tài sản.

Nếu số tiền xử lý tài sản bảo đảm sau khi đã thanh toán đủ chi phí lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền sau khi có được nếu chênh lệch phải thanh toán cho người có tài sản còn lại.

Bước 5: Chuyển giao Quyền sở hữu, Quyền sử dụng Tài sản cho Người kế thừa sở hữu Tài sản bảo đảm để xử lý

Thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người có quyền sử dụng tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tôi Nên Làm Gì Để Tránh Bị Khai Thác Tài Sản?

Để tránh bị phát mãi tài sản, người vay cần thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng với ngân hàng. Thanh toán dư nợ gốc, lãi, phí nếu còn đúng ngày, không để quá hạn, cấn trừ nợ, nợ khó đòi, cưỡng chế phát mại tài sản.

Kết luận

Bán tài sản là gì? Bán tài sản là việc ngân hàng thông báo bán tài sản đảm bảo một cách công khai theo quy định của pháp luật để trả khoản nợ mà bạn không có khả năng trả đúng hạn trong hợp đồng thế chấp ..

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_3_plain]

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_1_plain]

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_2_plain]

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_2_plain]

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_3_plain]

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Phát #Mại #Tài #Sản #Là #Gì #Quy #Trình #Phát #Mại #Tài #Sản #Như #Thế #Nào

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất