Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Victor Ngo là người kế nhiệm ông Harry Loh, người sẽ rời Việt Nam trở về Singapore lãnh đạo Khối Quản lý Rủi ro Phi Tài chính của Tập đoàn.

Ông Victor Ngo, tân Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam. (Ảnh: UOB).

UOB Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm ông Victor Ngô giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Theo UOB, ông Victor Ngo là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông gia nhập Ngân hàng UOB từ năm 2004 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tuân thủ của Tập đoàn UOB từ năm 2017 đến năm 2022.

Trước đó, ông cũng lãnh đạo Bộ phận Kiểm toán của Tập đoàn từ năm 2006. Trước khi gia nhập UOB, ông Victor Ngo đã làm việc tại Singapore và Úc cho một ngân hàng toàn cầu trong 17 năm.

Kể từ năm 2015, ông Victor Ngo đã rất tích cực trong việc kết nối với các doanh nghiệp và đối tác trong ngành tại Việt Nam. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp UOB trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2017.

Ông Victor Ngo sẽ dẫn dắt các nỗ lực của UOB Việt Nam nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật số, mở rộng các giải pháp tài chính của ngân hàng và kết nối khách hàng với các cơ hội tại Singapore. Thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới khu vực rộng khắp của Tập đoàn UOB.

Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động với tư cách là một ngân hàng độc lập vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, và là công ty con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại Châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng. tại 19 quốc gia và khu vực ở Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995.

Hiện tại, UOB Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và khách hàng nước ngoài thông qua mạng lưới khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường miền Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Ngân hàng nước ngoài tung ra sản phẩm tiết kiệm với lãi suất 10% / năm

Một người nước ngoài tung ra sản phẩm gửi tiết kiệm 10% / năm với lãi suất 10% / năm

Ngày 10 tháng 4 năm 2022

Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: Lợi nhuận phân hóa cao

22-12-2021

UOB: Tỷ giá USD sẽ đạt 23.400 VND vào cuối năm 2022

Diệp Bình


Thông tin thêm

Ông Victor Ngo làm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam

Ông Victor Ngo là người kế nhiệm ông Harry Loh, người sẽ rời Việt Nam trở về Singapore lãnh đạo Khối Quản lý Rủi ro Phi Tài chính của Tập đoàn.

Ông Victor Ngo, tân Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam. (Ảnh: UOB).

UOB Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm ông Victor Ngô giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Theo UOB, ông Victor Ngo là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông gia nhập Ngân hàng UOB từ năm 2004 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tuân thủ của Tập đoàn UOB từ năm 2017 đến năm 2022.

Trước đó, ông cũng lãnh đạo Bộ phận Kiểm toán của Tập đoàn từ năm 2006. Trước khi gia nhập UOB, ông Victor Ngo đã làm việc tại Singapore và Úc cho một ngân hàng toàn cầu trong 17 năm.

Kể từ năm 2015, ông Victor Ngo đã rất tích cực trong việc kết nối với các doanh nghiệp và đối tác trong ngành tại Việt Nam. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp UOB trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2017.

Ông Victor Ngo sẽ dẫn dắt các nỗ lực của UOB Việt Nam nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật số, mở rộng các giải pháp tài chính của ngân hàng và kết nối khách hàng với các cơ hội tại Singapore. Thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới khu vực rộng khắp của Tập đoàn UOB.

Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động với tư cách là một ngân hàng độc lập vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, và là công ty con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại Châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng. tại 19 quốc gia và khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995.

Hiện tại, UOB Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và khách hàng nước ngoài thông qua mạng lưới khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường miền Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Ngân hàng nước ngoài tung ra sản phẩm tiết kiệm với lãi suất 10% / năm

Một người nước ngoài tung ra sản phẩm gửi tiết kiệm 10% / năm với lãi suất 10% / năm

Ngày 10 tháng 4 năm 2022

Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: Lợi nhuận phân hóa cao

22-12-2021

UOB: Tỷ giá USD sẽ đạt 23.400 VND vào cuối năm 2022

Diệp Bình


Ông Victor Ngo là người kế nhiệm ông Harry Loh, người sẽ rời Việt Nam trở về Singapore lãnh đạo Khối Quản lý Rủi ro Phi Tài chính của Tập đoàn.

Ông Victor Ngo, tân Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam. (Ảnh: UOB).

UOB Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm ông Victor Ngô giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Theo UOB, ông Victor Ngo là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông gia nhập Ngân hàng UOB từ năm 2004 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tuân thủ của Tập đoàn UOB từ năm 2017 đến năm 2022.

Trước đó, ông cũng lãnh đạo Bộ phận Kiểm toán của Tập đoàn từ năm 2006. Trước khi gia nhập UOB, ông Victor Ngo đã làm việc tại Singapore và Úc cho một ngân hàng toàn cầu trong 17 năm.

Kể từ năm 2015, ông Victor Ngo đã rất tích cực trong việc kết nối với các doanh nghiệp và đối tác trong ngành tại Việt Nam. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp UOB trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập công ty con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2017.

Ông Victor Ngo sẽ dẫn dắt các nỗ lực của UOB Việt Nam nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật số, mở rộng các giải pháp tài chính của ngân hàng và kết nối khách hàng với các cơ hội tại Singapore. Thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới khu vực rộng khắp của Tập đoàn UOB.

Giới thiệu về Ngân hàng UOB Việt Nam

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động với tư cách là một ngân hàng độc lập vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, và là công ty con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại Châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng. tại 19 quốc gia và khu vực ở Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.

UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995.

Hiện tại, UOB Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và khách hàng nước ngoài thông qua mạng lưới khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường miền Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Ngân hàng nước ngoài tung ra sản phẩm tiết kiệm với lãi suất 10% / năm

Một người nước ngoài tung ra sản phẩm gửi tiết kiệm 10% / năm với lãi suất 10% / năm

Ngày 10 tháng 4 năm 2022

Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam: Lợi nhuận phân hóa cao

22-12-2021

UOB: Tỷ giá USD sẽ đạt 23.400 VND vào cuối năm 2022

Diệp Bình

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

Ông Victor Ngo là nhân sự kế nhiệm của ông Harry Loh, người sẽ rời Việt Nam và quay về Singapore để dẫn dắt Khối Quản trị rủi ro phi tài chính của Tập đoàn.

Ông Victor Ngo, tân Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam. (Ảnh: UOB).

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Victor Ngo giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Theo cho biết từ UOB, ông Victor Ngo là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông đã gia nhập Ngân hàng UOB từ năm 2004 và giữ chức vụ Giám đốc Khối Tuân thủ của tập đoàn UOB từ năm 2017 đến năm 2022.
Trước đó, ông cũng đã dẫn dắt Khối Kiểm toán của tập đoàn từ năm 2006. Trước khi gia nhập UOB, ông Victor Ngo đã có thời gian làm việc tại Singapore và Australia cho một ngân hàng toàn cầu trong 17 năm.
Kể từ năm 2015, ông Victor Ngo đã rất tích cực tham gia kết nối với các doanh nghiệp và đối tác trong ngành tại Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp UOB trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2017.
Ông Victor Ngo sẽ là người dẫn dắt những nỗ lực của Ngân hàng UOB Việt Nam trong việc khai thác sâu hơn năng lực kỹ thuật số, mở rộng những giải pháp tài chính của ngân hàng và kết nối các khách hàng với những cơ hội ở thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp trong khu vực của Tập đoàn UOB.

Về Ngân hàng UOB Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.
UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP HCM năm 1995.
Hiện nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Một ngân hàng ngoại tung sản phẩm tiết kiệm lãi suất 10%/năm

10-04-2022

Ngân hàng ngoại tại Việt Nam: Lợi nhuận phân hoá mạnh

22-12-2021

UOB: Tỷ giá USD sẽ lên mức 23.400 VND vào cuối năm 2022

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-victor-ngo-lam-tong-giam-doc-ngan-hang-uob-viet-nam-42202261104051275.htm

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

Ông Victor Ngo là nhân sự kế nhiệm của ông Harry Loh, người sẽ rời Việt Nam và quay về Singapore để dẫn dắt Khối Quản trị rủi ro phi tài chính của Tập đoàn.

Ông Victor Ngo, tân Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam. (Ảnh: UOB).

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Victor Ngo giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Theo cho biết từ UOB, ông Victor Ngo là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông đã gia nhập Ngân hàng UOB từ năm 2004 và giữ chức vụ Giám đốc Khối Tuân thủ của tập đoàn UOB từ năm 2017 đến năm 2022.
Trước đó, ông cũng đã dẫn dắt Khối Kiểm toán của tập đoàn từ năm 2006. Trước khi gia nhập UOB, ông Victor Ngo đã có thời gian làm việc tại Singapore và Australia cho một ngân hàng toàn cầu trong 17 năm.
Kể từ năm 2015, ông Victor Ngo đã rất tích cực tham gia kết nối với các doanh nghiệp và đối tác trong ngành tại Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp UOB trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2017.
Ông Victor Ngo sẽ là người dẫn dắt những nỗ lực của Ngân hàng UOB Việt Nam trong việc khai thác sâu hơn năng lực kỹ thuật số, mở rộng những giải pháp tài chính của ngân hàng và kết nối các khách hàng với những cơ hội ở thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp trong khu vực của Tập đoàn UOB.

Về Ngân hàng UOB Việt Nam
Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018, và là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ.
UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh ngân hàng tại TP HCM năm 1995.
Hiện nay, UOB Việt Nam cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho cả khách hàng Việt Nam và nước ngoài thông qua mạng lưới kết nối khu vực của UOB. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Một ngân hàng ngoại tung sản phẩm tiết kiệm lãi suất 10%/năm

10-04-2022

Ngân hàng ngoại tại Việt Nam: Lợi nhuận phân hoá mạnh

22-12-2021

UOB: Tỷ giá USD sẽ lên mức 23.400 VND vào cuối năm 2022

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-victor-ngo-lam-tong-giam-doc-ngan-hang-uob-viet-nam-42202261104051275.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ông #Victor #Ngo #làm #Tổng #Giám #đốc #Ngân #hàng #UOB #Việt #Nam

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất