Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới VIII (2021-2026). Ông Trần Ngô Phúc Vũ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB), đã bầu 6 nhân sự tham gia HĐQT và 3 nhân sự tham gia BKS của ngân hàng. nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ phiếu bầu rất cao sau khi các ứng cử viên này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định và phê duyệt.

6 thành viên HĐQT gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngọc Tâm (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ năm 2019, trước đó ông giữ chức vụ Tổng giám đốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt thời gian gần đây, hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn. thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19…

BKS nhiệm kỳ mới gồm có ông Nguyễn Vĩnh Lợi, bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thùy Vân. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng BKS ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 173.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 113.600 tỷ đồng, tăng 10,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3% lên 118.819 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 43,2% so với đầu năm lên hơn 2.310 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,57% lên hơn 2%.

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

09-12-2022

Vietcombank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn việc tăng vốn

09-12-2022

NHNN đẩy mạnh bơm thanh khoản dài hạn sau khi nới room tín dụng

Huyền Vi


Thông tin thêm

Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới VIII (2021-2026). Ông Trần Ngô Phúc Vũ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB), đã bầu 6 nhân sự tham gia HĐQT và 3 nhân sự tham gia BKS của ngân hàng. nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) với tỷ lệ phiếu bầu rất cao sau khi các ứng cử viên này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định và phê duyệt.

6 thành viên HĐQT gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngọc Tâm (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ năm 2019, trước đó ông giữ chức vụ Tổng giám đốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt thời gian gần đây, hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn. thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19…

BKS nhiệm kỳ mới gồm có ông Nguyễn Vĩnh Lợi, bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thùy Vân. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng BKS ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 173.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 113.600 tỷ đồng, tăng 10,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3% lên 118.819 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 43,2% so với đầu năm lên hơn 2.310 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,57% lên hơn 2%.

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

09-12-2022

Vietcombank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn việc tăng vốn

09-12-2022

NHNN đẩy mạnh bơm thanh khoản dài hạn sau khi nới room tín dụng

Huyền Vi


Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới VIII (2021-2026). Ông Trần Ngô Phúc Vũ trở thành tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB), đã bầu 6 nhân sự tham gia HĐQT và 3 nhân sự tham gia BKS của ngân hàng. nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ phiếu bầu rất cao sau khi các ứng cử viên này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định và phê duyệt.

6 thành viên HĐQT gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngọc Tâm (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính và ngân hàng tại Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực từ năm 2019, trước đó ông giữ chức vụ Tổng giám đốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt thời gian gần đây, hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn. thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh COVID-19…

BKS nhiệm kỳ mới gồm có ông Nguyễn Vĩnh Lợi, bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thùy Vân. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng BKS ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 173.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 113.600 tỷ đồng, tăng 10,8%. Tiền gửi của khách hàng tăng 3% lên 118.819 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 43,2% so với đầu năm lên hơn 2.310 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,57% lên hơn 2%.

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank

09-12-2022

Vietcombank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn việc tăng vốn

09-12-2022

NHNN đẩy mạnh bơm thanh khoản dài hạn sau khi nới room tín dụng

Huyền Vi

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

[rule_3_plain]

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới VIII (2021-2026). Ông Trần Ngô Phúc Vũ trở thành tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

 Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB), đã bầu chọn 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và 3 nhân sự tham gia Ban kiểm soát ngân hàng nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ bầu rất cao sau khi các ứng viên này nhận được sự thẩm định và phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
6 nhân sự tham gia HĐQT gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ cũ), ông Trần Ngọc Tâm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.
Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. 
Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng ở Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thường trực từ năm 2019, trước đó ông đã từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt là trong thời gian gần đây hệ thống các ngân hàng gặp không ít thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch COVID-19….
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Vĩnh Lợi, bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thuỳ Vân. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 82% kế hoạch năm.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 173.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 113.600 tỷ đồng, tăng đến 10,8%. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3% lên 118.819 tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 43,2% so với đầu năm lên hơn 2.310 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,57% lên hơn 2%.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về việc tăng vốn

09-12-2022

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản dài hạn sau khi nới room tín dụng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-tran-ngo-phuc-vu-lam-chu-tich-hdqt-nam-a-bank-422022129163911738.htm

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

[rule_2_plain]

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

[rule_2_plain]

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

[rule_3_plain]

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới VIII (2021-2026). Ông Trần Ngô Phúc Vũ trở thành tân Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

 Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB), đã bầu chọn 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và 3 nhân sự tham gia Ban kiểm soát ngân hàng nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ bầu rất cao sau khi các ứng viên này nhận được sự thẩm định và phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
6 nhân sự tham gia HĐQT gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ cũ), ông Trần Ngọc Tâm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.
Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. 
Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng ở Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thường trực từ năm 2019, trước đó ông đã từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt là trong thời gian gần đây hệ thống các ngân hàng gặp không ít thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch COVID-19….
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Vĩnh Lợi, bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thuỳ Vân. Ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 82% kế hoạch năm.
Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 173.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 113.600 tỷ đồng, tăng đến 10,8%. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3% lên 118.819 tỷ đồng.
Nợ xấu nội bảng của Nam A Bank tăng 43,2% so với đầu năm lên hơn 2.310 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,57% lên hơn 2%.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

09-12-2022

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về việc tăng vốn

09-12-2022

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản dài hạn sau khi nới room tín dụng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-tran-ngo-phuc-vu-lam-chu-tich-hdqt-nam-a-bank-422022129163911738.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ông #Trần #Ngô #Phúc #Vũ #làm #Chủ #tịch #HĐQT #Nam #Bank

Xem thêm thông tin hay:  Kiểm soát tín dụng bất động sản: Bước đi cần thiết nhưng kéo theo nhiều hệ lụy

Viết một bình luận