Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc VPBank

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc VPBank phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VPBank kết thúc hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hòa kể từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành nghị quyết về việc kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hòa – Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2022.

Anh Phan Ngọc Hòa. (Nguồn: VPBank).

Ông Phan Ngọc Hòa sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Đại học Kinh tế Thị thành Hồ Chí Minh. Ông Hòa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trụ sở chính phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh và Phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam kiêm Giám đốc Khối Người mua Doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, …

Tính tới cuối năm 2021, ông Hòa sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương 0,015% vốn điều lệ nhà băng, theo báo cáo thường niên năm 2021.

Vừa qua, VPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước. đạt 29.662 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 35%, …

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc sắm lại Doanh nghiệp cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VCBS: Nhà băng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

VCBS: Ngà hà mẹ VPBank có thể được nới room thêm 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các nhà băng: VPBank “gây bất thần” với mức lãi vượt 11.000 tỷ đồng, soán ngôi của Vietcombank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ rất khả thi, cổ tức 30% tiền mặt dự kiến ​​các năm sau

Phương Nga


Thông tin thêm

Ông Phan Ngọc Hòa thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc VPBank

VPBank kết thúc hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hòa kể từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành nghị quyết về việc kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hòa - Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2022.

Anh Phan Ngọc Hòa. (Nguồn: VPBank).

Ông Phan Ngọc Hòa sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Tài chính - Đại học Kinh tế Thị thành Hồ Chí Minh. Ông Hòa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trụ sở chính phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh và Phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam kiêm Giám đốc Khối Người mua Doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, ...

Tính tới cuối năm 2021, ông Hòa sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương 0,015% vốn điều lệ nhà băng, theo báo cáo thường niên năm 2021.

Vừa qua, VPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước. đạt 29.662 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 35%, ...

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc sắm lại Doanh nghiệp cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VCBS: Nhà băng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

VCBS: Ngà hà mẹ VPBank có thể được nới room thêm 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các nhà băng: VPBank "gây bất thần" với mức lãi vượt 11.000 tỷ đồng, soán ngôi của Vietcombank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ rất khả thi, cổ tức 30% tiền mặt dự kiến ​​các năm sau

Phương Nga


VPBank kết thúc hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hòa kể từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ban hành nghị quyết về việc kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hòa – Phó tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2022.

Anh Phan Ngọc Hòa. (Nguồn: VPBank).

Ông Phan Ngọc Hòa sinh năm 1971, tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Đại học Kinh tế Thị thành Hồ Chí Minh. Ông Hòa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trụ sở chính phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh và Phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam kiêm Giám đốc Khối Người mua Doanh nghiệp; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, …

Tính tới cuối năm 2021, ông Hòa sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương 0,015% vốn điều lệ nhà băng, theo báo cáo thường niên năm 2021.

Vừa qua, VPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như kế hoạch tăng vốn lên hơn 79.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước. đạt 29.662 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 35%, …

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc sắm lại Doanh nghiệp cổ phần Bảo hiểm OPES, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến ​​trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ​​ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện và tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VCBS: Nhà băng mẹ VPBank có thể nới room tín dụng lên 23%

VCBS: Ngà hà mẹ VPBank có thể được nới room thêm 23%

03-05-2022

Xếp hạng lợi nhuận các nhà băng: VPBank “gây bất thần” với mức lãi vượt 11.000 tỷ đồng, soán ngôi của Vietcombank

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ rất khả thi, cổ tức 30% tiền mặt dự kiến ​​các năm sau

Phương Nga

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

[rule_3_plain]

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

VPBank kết thúc hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hoà từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có nghị quyết về việc kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hoà – Phó Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2022. 

 Ông Phan Ngọc Hoà. (Nguồn: VPBank).

Ông Phan Ngọc Hoà sinh năm 1971, có bằng Cử ngân Tài Chính – Đại học Kinh tế TP HCM. Ông Hoà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trụ sở phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam kiêm Giám đốc Khối KHDN; Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam,…
Tính tới cuối năm 2021, ông Hoà sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,015% vốn điều lệ nhà băng, theo báo cáo thường niên 2021.
Mới đây, VPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như phương án tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 35%,…
ĐHĐCĐ cũng thông qua việc sắm lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp.
Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VCBS: Nhà băng mẹ VPBank có thể được nới room tín dụng ở mức 23%

03-05-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận các nhà băng: VPBank ‘vụt sáng’ với lợi nhuận vượt 11.000 tỷ đồng, chiếm ngôi Vietcombank

29-04-2022

ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ có tính khả thi cao, dự kiến trình chia cổ tức 30% bằng tiền mặt các năm sau

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ong-phan-ngoc-hoa-thoi-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-vpbank-422022512212747122.htm

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

[rule_2_plain]

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

[rule_2_plain]

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

[rule_3_plain]

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

VPBank kết thúc hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hoà từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Nhà băng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có nghị quyết về việc kết thúc hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hoà – Phó Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2022. 

 Ông Phan Ngọc Hoà. (Nguồn: VPBank).

Ông Phan Ngọc Hoà sinh năm 1971, có bằng Cử ngân Tài Chính – Đại học Kinh tế TP HCM. Ông Hoà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trụ sở phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam kiêm Giám đốc Khối KHDN; Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam,…
Tính tới cuối năm 2021, ông Hoà sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,015% vốn điều lệ nhà băng, theo báo cáo thường niên 2021.
Mới đây, VPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng như phương án tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 35%,…
ĐHĐCĐ cũng thông qua việc sắm lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Theo đó, VPBank sẽ sắm 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của doanh nghiệp với giá dự kiến ko quá 1,5 lần trị giá sổ sách của doanh nghiệp.
Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp thích hợp để VPBank tham gia phương án này.

VCBS: Nhà băng mẹ VPBank có thể được nới room tín dụng ở mức 23%

03-05-2022

Bảng xếp hạng lợi nhuận các nhà băng: VPBank ‘vụt sáng’ với lợi nhuận vượt 11.000 tỷ đồng, chiếm ngôi Vietcombank

29-04-2022

ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ có tính khả thi cao, dự kiến trình chia cổ tức 30% bằng tiền mặt các năm sau

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ong-phan-ngoc-hoa-thoi-giu-chuc-pho-tong-giam-doc-vpbank-422022512212747122.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ông #Phan #Ngọc #Hòa #thôi #giữ #chức #Phó #Tổng #Giám #Đốc #VPBank

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular