Ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng Giám đốc Napas

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng Giám đốc Napas phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Minh, Chủ tịch Napas Nguyễn Quang Hùng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 5 tháng 4, ôiÔng Nguyễn Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas), trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Quang Minh.

Anh Minh, anh Hùng và anh Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Napas kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. (Ảnh: Napas).

Gia nhập Napas từ tháng 12 năm 2011 với vị trí Phó Tổng Giám đốc C TCP National Financial Switching Vietnam (nay là Napas), ông Nguyễn Quang Minh đã kinh qua nhiều vị trí phụ trách các lĩnh vực không giống nhau tại doanh nghiệp,

Trước đó, anh đấy đã làm việc tại Doanh nghiệp Điện toán và Truyền số liệu (VDC). Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT của VDC vào tháng 8 năm 2003. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông đã cùng các doanh nghiệp viễn thông của VNPT thành lập Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Tổng Giám đốc VNPT EPAY vào tháng Tư. Năm 2008.

Ông nội Sáng chói đã giúp tối ưu hóa việc vận hành, lãnh đạo và quản lý nhiều dự án quan trọng ở Napas, tiêu biểu là xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Nhà băng Nhà nước. Sau đó dự án xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái thẻ nội địa; hỗ trợ các nhà băng ra mắt bộ thành phầm thẻ nội địa với đầy đủ các tính năng của thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước và thẻ đa ứng dụng gắn với các lĩnh vực khác như vận tải, y tế, bảo hiểm …

Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas) được thành lập năm 2004, là tổ chức trung gian trả tiền được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của Napas là Nhà băng Nhà nước và các nhà băng thương nghiệp.

Napas hiện đang quản lý và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối hơn 19.600 máy ATM, hơn 360.000 máy POS phục vụ hơn 120 triệu chủ thẻ với hơn 50 tổ chức thành viên là nhà băng, các tổ chức trung gian trả tiền, các tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức trả tiền quốc tế và nhiều đối tác khác.


Thông tin thêm

Ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng Giám đốc Napas

Ông Minh, Chủ tịch Napas Nguyễn Quang Hùng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 5 tháng 4, ôiÔng Nguyễn Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas), trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Quang Minh.

Anh Minh, anh Hùng và anh Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Napas kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. (Ảnh: Napas).

Gia nhập Napas từ tháng 12 năm 2011 với vị trí Phó Tổng Giám đốc C TCP National Financial Switching Vietnam (nay là Napas), ông Nguyễn Quang Minh đã kinh qua nhiều vị trí phụ trách các lĩnh vực không giống nhau tại doanh nghiệp,

Trước đó, anh đấy đã làm việc tại Doanh nghiệp Điện toán và Truyền số liệu (VDC). Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT của VDC vào tháng 8 năm 2003. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông đã cùng các doanh nghiệp viễn thông của VNPT thành lập Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Tổng Giám đốc VNPT EPAY vào tháng Tư. Năm 2008.

Ông nội Sáng chói đã giúp tối ưu hóa việc vận hành, lãnh đạo và quản lý nhiều dự án quan trọng ở Napas, tiêu biểu là xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Nhà băng Nhà nước. Sau đó dự án xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái thẻ nội địa; hỗ trợ các nhà băng ra mắt bộ thành phầm thẻ nội địa với đầy đủ các tính năng của thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước và thẻ đa ứng dụng gắn với các lĩnh vực khác như vận tải, y tế, bảo hiểm ...

Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas) được thành lập năm 2004, là tổ chức trung gian trả tiền được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của Napas là Nhà băng Nhà nước và các nhà băng thương nghiệp.

Napas hiện đang quản lý và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối hơn 19.600 máy ATM, hơn 360.000 máy POS phục vụ hơn 120 triệu chủ thẻ với hơn 50 tổ chức thành viên là nhà băng, các tổ chức trung gian trả tiền, các tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức trả tiền quốc tế và nhiều đối tác khác.


Ông Minh, Chủ tịch Napas Nguyễn Quang Hùng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 5 tháng 4, ôiÔng Nguyễn Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas), trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Quang Minh.

Anh Minh, anh Hùng và anh Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên sẽ là 3 người đại diện phần vốn nhà nước tại Napas thời kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Napas kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. (Ảnh: Napas).

Gia nhập Napas từ tháng 12 năm 2011 với vị trí Phó Tổng Giám đốc C TCP National Financial Switching Vietnam (nay là Napas), ông Nguyễn Quang Minh đã kinh qua nhiều vị trí phụ trách các lĩnh vực không giống nhau tại doanh nghiệp,

Trước đó, anh đấy đã làm việc tại Doanh nghiệp Điện toán và Truyền số liệu (VDC). Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối CNTT của VDC vào tháng 8 năm 2003. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông đã cùng các doanh nghiệp viễn thông của VNPT thành lập Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Điện tử VNPT (VNPT EPAY) và trở thành Tổng Giám đốc VNPT EPAY vào tháng Tư. Năm 2008.

Ông nội Sáng chói đã giúp tối ưu hóa việc vận hành, lãnh đạo và quản lý nhiều dự án quan trọng ở Napas, tiêu biểu là xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCCS tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Nhà băng Nhà nước. Sau đó dự án xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái thẻ nội địa; hỗ trợ các nhà băng ra mắt bộ thành phầm thẻ nội địa với đầy đủ các tính năng của thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước và thẻ đa ứng dụng gắn với các lĩnh vực khác như vận tải, y tế, bảo hiểm …

Doanh nghiệp Cổ phần Trả tiền Quốc gia Việt Nam (Napas) được thành lập năm 2004, là tổ chức trung gian trả tiền được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của Napas là Nhà băng Nhà nước và các nhà băng thương nghiệp.

Napas hiện đang quản lý và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối hơn 19.600 máy ATM, hơn 360.000 máy POS phục vụ hơn 120 triệu chủ thẻ với hơn 50 tổ chức thành viên là nhà băng, các tổ chức trung gian trả tiền, các tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức trả tiền quốc tế và nhiều đối tác khác.

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_3_plain]

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_1_plain]

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_2_plain]

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_2_plain]

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_3_plain]

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Ông #Nguyễn #Quang #Minh #làm #Tổng #Giám #đốc #Napas

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular