Ông Lương Hải Sinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ông Lương Hải Sinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/12/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Anh Lương Hải Sinh. (Hình ảnh: VDB).

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên, là Thạc sĩ kinh tế quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thạc sĩ quốc tế – Đại học Sunderland (Anh). Ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB từ tháng 10/2019.

Trước đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc DATC từ tháng 6/2016. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của VDB, ngân hàng lỗ gần 606 tỷ đồng trong năm, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân hàng này ghi nhận lỗ. Lũy kế đến cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế của VDB lên tới 7.905 tỷ đồng; Năm 2020, con số này là 7.301 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả kinh doanh không mấy khả quan, cùng với chi phí hoạt động cao. Đặc biệt, Thu nhập lãi cho vay của ngân hàng giảm 10,4% so với cùng kỳ xuống 4.063 tỷ đồng. Tổng thu nhập ngoài lãi giảm 16,5%, chỉ còn 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Thu lãi tiền gửi cũng giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động theo đó giảm 13% từ 7.901 tỷ đồng năm 2020 xuống 6.871 tỷ đồng năm 2021. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động trong kỳ của VDB lên tới 7.476 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VDB năm 2021. (Nguồn: VDB Báo Cáo Thường Niên 2021).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248.635 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2020; trong đó tiền gửi tại NHNN giảm 10.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 96%.

Về nguồn vốn huy động năm 2021, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tài chính, tín dụng tại VDB giảm 81% từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống 190 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế và khách hàng giảm 17% so với cuối năm 2020 xuống còn hơn 796 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 91.808 tỷ đồng, giảm gần 11%.

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

25 Tháng Năm, 2020

VDB lỗ nặng 4.873 tỷ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ

20 Tháng mười, 2019

Nhận án tử hình, nguyên giám đốc VDB tiếp tục bị khởi tố vụ án hình sự mới

Phương Nga


Thông tin thêm

Ông Lương Hải Sinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/12/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Anh Lương Hải Sinh. (Hình ảnh: VDB).

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên, là Thạc sĩ kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thạc sĩ quốc tế - Đại học Sunderland (Anh). Ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB từ tháng 10/2019.

Trước đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc DATC từ tháng 6/2016. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của VDB, ngân hàng lỗ gần 606 tỷ đồng trong năm, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân hàng này ghi nhận lỗ. Lũy kế đến cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế của VDB lên tới 7.905 tỷ đồng; Năm 2020, con số này là 7.301 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả kinh doanh không mấy khả quan, cùng với chi phí hoạt động cao. Đặc biệt, Thu nhập lãi cho vay của ngân hàng giảm 10,4% so với cùng kỳ xuống 4.063 tỷ đồng. Tổng thu nhập ngoài lãi giảm 16,5%, chỉ còn 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Thu lãi tiền gửi cũng giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động theo đó giảm 13% từ 7.901 tỷ đồng năm 2020 xuống 6.871 tỷ đồng năm 2021. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động trong kỳ của VDB lên tới 7.476 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VDB năm 2021. (Nguồn: VDB Báo Cáo Thường Niên 2021).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248.635 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2020; trong đó tiền gửi tại NHNN giảm 10.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 96%.

Về nguồn vốn huy động năm 2021, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tài chính, tín dụng tại VDB giảm 81% từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống 190 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế và khách hàng giảm 17% so với cuối năm 2020 xuống còn hơn 796 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 91.808 tỷ đồng, giảm gần 11%.

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

25 Tháng Năm, 2020

VDB lỗ nặng 4.873 tỷ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ

20 Tháng mười, 2019

Nhận án tử hình, nguyên giám đốc VDB tiếp tục bị khởi tố vụ án hình sự mới

Phương Nga


Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/12/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Anh Lương Hải Sinh. (Hình ảnh: VDB).

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên, là Thạc sĩ kinh tế quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thạc sĩ quốc tế – Đại học Sunderland (Anh). Ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB từ tháng 10/2019.

Trước đó, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc DATC từ tháng 6/2016. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của VDB, ngân hàng lỗ gần 606 tỷ đồng trong năm, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân hàng này ghi nhận lỗ. Lũy kế đến cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế của VDB lên tới 7.905 tỷ đồng; Năm 2020, con số này là 7.301 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả kinh doanh không mấy khả quan, cùng với chi phí hoạt động cao. Đặc biệt, Thu nhập lãi cho vay của ngân hàng giảm 10,4% so với cùng kỳ xuống 4.063 tỷ đồng. Tổng thu nhập ngoài lãi giảm 16,5%, chỉ còn 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Thu lãi tiền gửi cũng giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động theo đó giảm 13% từ 7.901 tỷ đồng năm 2020 xuống 6.871 tỷ đồng năm 2021. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động trong kỳ của VDB lên tới 7.476 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VDB năm 2021. (Nguồn: VDB Báo Cáo Thường Niên 2021).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248.635 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2020; trong đó tiền gửi tại NHNN giảm 10.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 96%.

Về nguồn vốn huy động năm 2021, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tài chính, tín dụng tại VDB giảm 81% từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống 190 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế và khách hàng giảm 17% so với cuối năm 2020 xuống còn hơn 796 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 91.808 tỷ đồng, giảm gần 11%.

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng cho VDB

25 Tháng Năm, 2020

VDB lỗ nặng 4.873 tỷ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ

20 Tháng mười, 2019

Nhận án tử hình, nguyên giám đốc VDB tiếp tục bị khởi tố vụ án hình sự mới

Phương Nga

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) , nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Ông Lương Hải Sinh. (Ảnh: VDB).

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán tỉnh Thái Nguyên, có trình độ thạc sĩ kinh tế quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sĩ quốc tế – Đại học Sunderland (Anh). Ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VDB từ tháng 10/2019.
Trước đó, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc DATC vào tháng 6/2016. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
Theo báo cáo thường niên năm 2021 của VDB, ngân hàng lỗ gần 606 tỷ đồng trong năm, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân hàng này ghi nhận lỗ. Lũy kế đến hết năm 2021, tổng lỗ lũy kế của VDB lên tới 7.905 tỷ đồng; năm 2020 con số này là 7.301 tỷ đồng. 
Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh không mấy khả quan, đi cùng với đó là chi phí hoạt động ở mức cao. Cụ thể, thu lãi cho vay của ngân hàng giảm đến 10,4% so với cùng kỳ xuống còn 4.063 tỷ đồng. Tổng thu ngoài lãi giảm 16,5% xuống chỉ còn 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Thu lãi tiền gửi cũng giảm 15,6% so với cùng kỳ.
Tổng thu nhập hoạt động, theo đó, giảm 13% từ mức 7.901 tỷ đồng năm 2020 xuống còn 6.871 tỷ đồng trong năm 2021. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động của VDB trong kỳ lên đến 7.476 tỷ đồng. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 cuae VDB. (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2021 của VDB).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248.635 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2020; trong đó tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 10.000 tỷ đồng, tương đương giảm 96%.
Về nguồn vốn huy động năm 2021, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng tại VDB giảm 81% từ hơn 1.000 tỷ xuống còn 190 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế, khách hàng giảm 17% so với cuối năm 2020 còn hơn 796 tỷ đồng. Vốn huy động từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 91.808  tỷ  đồng, giảm gần 11%.

Xem xét cấp bù 2.500 tỉ đồng cho VDB

25-05-2020

VDB lỗ nặng 4.873 tỉ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ

20-10-2019

Đã nhận án tử, nguyên giám đốc VDB tiếp tục bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-luong-hai-sinh-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hdqt-ngan-hang-phat-trien-viet-nam-422022128171534114.htm

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) , nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Ông Lương Hải Sinh. (Ảnh: VDB).

Ông Lương Hải Sinh sinh năm 1975, quê quán tỉnh Thái Nguyên, có trình độ thạc sĩ kinh tế quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sĩ quốc tế – Đại học Sunderland (Anh). Ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VDB từ tháng 10/2019.
Trước đó, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc DATC vào tháng 6/2016. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
Theo báo cáo thường niên năm 2021 của VDB, ngân hàng lỗ gần 606 tỷ đồng trong năm, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân hàng này ghi nhận lỗ. Lũy kế đến hết năm 2021, tổng lỗ lũy kế của VDB lên tới 7.905 tỷ đồng; năm 2020 con số này là 7.301 tỷ đồng. 
Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh không mấy khả quan, đi cùng với đó là chi phí hoạt động ở mức cao. Cụ thể, thu lãi cho vay của ngân hàng giảm đến 10,4% so với cùng kỳ xuống còn 4.063 tỷ đồng. Tổng thu ngoài lãi giảm 16,5% xuống chỉ còn 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Thu lãi tiền gửi cũng giảm 15,6% so với cùng kỳ.
Tổng thu nhập hoạt động, theo đó, giảm 13% từ mức 7.901 tỷ đồng năm 2020 xuống còn 6.871 tỷ đồng trong năm 2021. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động của VDB trong kỳ lên đến 7.476 tỷ đồng. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 cuae VDB. (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2021 của VDB).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 248.635 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2020; trong đó tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 10.000 tỷ đồng, tương đương giảm 96%.
Về nguồn vốn huy động năm 2021, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng tại VDB giảm 81% từ hơn 1.000 tỷ xuống còn 190 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế, khách hàng giảm 17% so với cuối năm 2020 còn hơn 796 tỷ đồng. Vốn huy động từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 91.808  tỷ  đồng, giảm gần 11%.

Xem xét cấp bù 2.500 tỉ đồng cho VDB

25-05-2020

VDB lỗ nặng 4.873 tỉ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ

20-10-2019

Đã nhận án tử, nguyên giám đốc VDB tiếp tục bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ong-luong-hai-sinh-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hdqt-ngan-hang-phat-trien-viet-nam-422022128171534114.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ông #Lương #Hải #Sinh #tiếp #tục #giữ #chức #Chủ #tịch #HĐQT #Ngân #hàng #Phát #triển #Việt #Nam

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá euro hôm nay 14/5: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Viết một bình luận