OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2022
Cổ phiếu ngân hàng giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, OCB tăng kịch trần
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 5/2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Ảnh: OCB)

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP và 8,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora, Nhật Bản) theo phương án tăng vốn. Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 12/1, OCB đã phát hành 5 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành ESOP với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm kể từ ngày phát hành, tỷ lệ 25% sau mỗi năm.

Tại ĐHCĐ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, OCB cũng đã thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 30%. Nguồn vốn chia thưởng được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này đến năm 2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu OCB có giá 19.900 đồng / cổ phiếu. Giá cổ phiếu OCB từ đầu năm giảm theo xu hướng chung của thị trường, nhưng từ giữa tháng 5 đã phục hồi và tăng 15%, hiện giao dịch quanh mức 20.000 đồng / cổ phiếu.

Một Phó Tổng Giám đốc OCB từ chức

A Phó General GiáOCB giám đốc từ chức

23 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ OCB: Sẽ thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng nợ từ Tập đoàn FLC ngay trong tháng này

02-04-2022

OCB công bố kế hoạch tăng vốn thêm 30%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Huyền Vi


Thông tin thêm

OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.758 tỷ đồng

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2022
Cổ phiếu ngân hàng giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, OCB tăng kịch trần
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 5/2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Ảnh: OCB)

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP và 8,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora, Nhật Bản) theo phương án tăng vốn. Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 12/1, OCB đã phát hành 5 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành ESOP với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm kể từ ngày phát hành, tỷ lệ 25% sau mỗi năm.

Tại ĐHCĐ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, OCB cũng đã thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 30%. Nguồn vốn chia thưởng được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này đến năm 2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu OCB có giá 19.900 đồng / cổ phiếu. Giá cổ phiếu OCB từ đầu năm giảm theo xu hướng chung của thị trường, nhưng từ giữa tháng 5 đã phục hồi và tăng 15%, hiện giao dịch quanh mức 20.000 đồng / cổ phiếu.

Một Phó Tổng Giám đốc OCB từ chức

A Phó General GiáOCB giám đốc từ chức

23 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ OCB: Sẽ thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng nợ từ Tập đoàn FLC ngay trong tháng này

02-04-2022

OCB công bố kế hoạch tăng vốn thêm 30%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Huyền Vi


Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2022
Cổ phiếu ngân hàng giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, OCB tăng kịch trần
Ngày 13 tháng 5 năm 2022
Lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông (OCB) tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 5/2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Ảnh: OCB)

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP và 8,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora, Nhật Bản) theo phương án tăng vốn. Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 12/1, OCB đã phát hành 5 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành ESOP với giá 10.000 đồng / cổ phiếu. Cổ phiếu mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm kể từ ngày phát hành, tỷ lệ 25% sau mỗi năm.

Tại ĐHCĐ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, OCB cũng đã thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 30%. Nguồn vốn chia thưởng được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này đến năm 2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu OCB có giá 19.900 đồng / cổ phiếu. Giá cổ phiếu OCB từ đầu năm giảm theo xu hướng chung của thị trường, nhưng từ giữa tháng 5 đã phục hồi và tăng 15%, hiện giao dịch quanh mức 20.000 đồng / cổ phiếu.

Một Phó Tổng Giám đốc OCB từ chức

A Phó General GiáOCB giám đốc từ chức

23 tháng 4 năm 2022

ĐHCĐ OCB: Sẽ thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng nợ từ Tập đoàn FLC ngay trong tháng này

02-04-2022

OCB công bố kế hoạch tăng vốn thêm 30%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Huyền Vi

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận trong OCB tăng vốn điều lệ.

19-05-2022
Cổ phiếu ngân hàng giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, OCB gần chạm giá trần

13-05-2022
Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Ảnh: OCB)  

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài củaNgân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Cụ thể, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng. Trong đó tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP và 8,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora, Nhật Bản) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận trong OCB tăng vốn điều lệ.
Trước đó, ngày 12/1, OCB phát hành 5 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm được chuyển nhượng 25%.
Tại ĐHĐCĐ Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, OCB cũng thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu OCB có giá 19.900 đồng/cổ phiếu. Gía cổ phiếu OCB từ đầu năm đến nay giảm theo đà chung của thị trường, tuy nhiên từ giữa tháng 5 đã hồi phục tăng 15%, hiện đang được giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Một Phó Tổng Giám đốc OCB xin từ nhiệm

23-04-2022

ĐHĐCĐ OCB: Sẽ thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng nợ từ Tập đoàn FLC ngay trong tháng này

02-04-2022

OCB công bố kế hoạch tăng vốn thêm 30%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ocb-duoc-nhnn-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-17758-ty-dong-42202253117312807.htm

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận trong OCB tăng vốn điều lệ.

19-05-2022
Cổ phiếu ngân hàng giằng co trong phiên đáo hạn phái sinh, OCB gần chạm giá trần

13-05-2022
Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Ảnh: OCB)  

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài củaNgân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Cụ thể, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58,8 tỷ đồng. Trong đó tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP và 8,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (Ngân hàng Aozora, Nhật Bản) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 17.758 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày NHNN có văn bản chấp thuận trong OCB tăng vốn điều lệ.
Trước đó, ngày 12/1, OCB phát hành 5 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần mới phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chịu hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm được chuyển nhượng 25%.
Tại ĐHĐCĐ Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, OCB cũng thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu OCB có giá 19.900 đồng/cổ phiếu. Gía cổ phiếu OCB từ đầu năm đến nay giảm theo đà chung của thị trường, tuy nhiên từ giữa tháng 5 đã hồi phục tăng 15%, hiện đang được giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Một Phó Tổng Giám đốc OCB xin từ nhiệm

23-04-2022

ĐHĐCĐ OCB: Sẽ thu hồi ít nhất 1.200 tỷ đồng nợ từ Tập đoàn FLC ngay trong tháng này

02-04-2022

OCB công bố kế hoạch tăng vốn thêm 30%, hơn 400 triệu cổ phiếu sẽ được bơm ra thị trường

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/ocb-duoc-nhnn-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-17758-ty-dong-42202253117312807.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#OCB #được #NHNN #chấp #thuận #tăng #vốn #điều #lệ #lên #tỷ #đồng

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất