Những hệ lụy khi kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Những hệ lụy khi kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Đại biểu cho rằng cần đánh giá hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42. Trong nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế, gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp.

Đại biểu Nguyễn Công Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: Quốc hội).

Tại cuộc họp tổng kết Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu chiều 2/6, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết, sau khi theo dõi các ý kiến ​​tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục xử lý nợ xấu. nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục duy trì cơ chế này, song đề nghị Chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá kỹ lưỡng tất cả những tác động tích cực và tiêu cực của cơ chế này. đây.

Theo ông Nguyễn Công Long, bất kỳ loại thuốc nào dù hiệu quả đến đâu thì luôn để lại tác dụng phụ, cơ chế xử lý theo Nghị quyết 42 là phương pháp rất hiệu quả và đã được kiểm chứng trên thực tế.

Tuy nhiên, cần phải đánh giá hậu quả của nó. Trong bất kỳ nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế và gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp. Nhưng quá trình này luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.

“Đây là cuộc thanh trừng rất nghiêm khắc, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có thể khôi phục, thu hồi hiệu quả, nếu không sẽ bị đào thải”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Công Long băn khoăn liệu cơ chế này có đang tạo ra bao cấp cho hoạt động của thị trường tín dụng. Cơ chế này nếu kéo dài có thể tạo tâm lý cho các ngân hàng thương mại làm ăn có lãi mà lỗ, nợ Nhà nước lo.

Phương thức xử lý nợ xấu phải được tạo ra như một lẽ tự nhiên của tất cả các tổ chức tín dụng, từ đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không phải chờ đợi mãi rồi mới có biện pháp xử lý. Nhà nước bao cấp như ngày xưa.

Cần pháp luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu

Tham gia phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi kết quả của Nghị quyết đã chứng minh tính đúng đắn và cần thiết của việc ban hành. thực hiện các quy định pháp luật để xử lý nợ xấu.

Các đại biểu cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn một số vướng mắc cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện như quy định về thu giữ TSBĐ, về thủ tục. rút ngắn thứ tự ưu tiên thanh toán.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nội dung Nghị quyết 42 cũng như các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng thành các quy định pháp luật khác. liên quan đến sớm ban hành các quy định về xử lý nợ xấu, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong xử lý nợ xấu.

SSI: Mở rộng Nghị quyết 42 đến cuối năm 2023 như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế

SSI: Kéo dài Độ phân giải 42 đến cuối năm 2023 giống như một biện pháp hỗ trợ kinh tế

14 tháng 4 năm 2022

Còn hơn 412.000 tỷ đồng nợ xấu phải xử lý, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2024.

07-03-2022

Đề nghị kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2025

Phương Nga


Thông tin thêm

Những hệ lụy khi kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Đại biểu cho rằng cần đánh giá hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42. Trong nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế, gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp.

Đại biểu Nguyễn Công Long - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: Quốc hội).

Tại cuộc họp tổng kết Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu chiều 2/6, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết, sau khi theo dõi các ý kiến ​​tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục xử lý nợ xấu. nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục duy trì cơ chế này, song đề nghị Chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá kỹ lưỡng tất cả những tác động tích cực và tiêu cực của cơ chế này. đây.

Theo ông Nguyễn Công Long, bất kỳ loại thuốc nào dù hiệu quả đến đâu thì luôn để lại tác dụng phụ, cơ chế xử lý theo Nghị quyết 42 là phương pháp rất hiệu quả và đã được kiểm chứng trên thực tế.

Tuy nhiên, cần phải đánh giá hậu quả của nó. Trong bất kỳ nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế và gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp. Nhưng quá trình này luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.

"Đây là cuộc thanh trừng rất nghiêm khắc, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có thể khôi phục, thu hồi hiệu quả, nếu không sẽ bị đào thải", đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Công Long băn khoăn liệu cơ chế này có đang tạo ra bao cấp cho hoạt động của thị trường tín dụng. Cơ chế này nếu kéo dài có thể tạo tâm lý cho các ngân hàng thương mại làm ăn có lãi mà lỗ, nợ Nhà nước lo.

Phương thức xử lý nợ xấu phải được tạo ra như một lẽ tự nhiên của tất cả các tổ chức tín dụng, từ đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không phải chờ đợi mãi rồi mới có biện pháp xử lý. Nhà nước bao cấp như ngày xưa.

Cần pháp luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu

Tham gia phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi kết quả của Nghị quyết đã chứng minh tính đúng đắn và cần thiết của việc ban hành. thực hiện các quy định pháp luật để xử lý nợ xấu.

Các đại biểu cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn một số vướng mắc cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện như quy định về thu giữ TSBĐ, về thủ tục. rút ngắn thứ tự ưu tiên thanh toán.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nội dung Nghị quyết 42 cũng như các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng thành các quy định pháp luật khác. liên quan đến sớm ban hành các quy định về xử lý nợ xấu, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong xử lý nợ xấu.

SSI: Mở rộng Nghị quyết 42 đến cuối năm 2023 như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế

SSI: Kéo dài Độ phân giải 42 đến cuối năm 2023 giống như một biện pháp hỗ trợ kinh tế

14 tháng 4 năm 2022

Còn hơn 412.000 tỷ đồng nợ xấu phải xử lý, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2024.

07-03-2022

Đề nghị kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2025

Phương Nga


Đại biểu cho rằng cần đánh giá hậu quả của việc kéo dài Nghị quyết 42. Trong nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế, gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp.

Đại biểu Nguyễn Công Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: Quốc hội).

Tại cuộc họp tổng kết Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu chiều 2/6, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết, sau khi theo dõi các ý kiến ​​tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục xử lý nợ xấu. nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục duy trì cơ chế này, song đề nghị Chính phủ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá kỹ lưỡng tất cả những tác động tích cực và tiêu cực của cơ chế này. đây.

Theo ông Nguyễn Công Long, bất kỳ loại thuốc nào dù hiệu quả đến đâu thì luôn để lại tác dụng phụ, cơ chế xử lý theo Nghị quyết 42 là phương pháp rất hiệu quả và đã được kiểm chứng trên thực tế.

Tuy nhiên, cần phải đánh giá hậu quả của nó. Trong bất kỳ nền kinh tế nào, khi nợ nhiều, đe dọa nền kinh tế và gây mất ổn định thì Nhà nước phải can thiệp. Nhưng quá trình này luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.

“Đây là cuộc thanh trừng rất nghiêm khắc, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có thể khôi phục, thu hồi hiệu quả, nếu không sẽ bị đào thải”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Công Long băn khoăn liệu cơ chế này có đang tạo ra bao cấp cho hoạt động của thị trường tín dụng. Cơ chế này nếu kéo dài có thể tạo tâm lý cho các ngân hàng thương mại làm ăn có lãi mà lỗ, nợ Nhà nước lo.

Phương thức xử lý nợ xấu phải được tạo ra như một lẽ tự nhiên của tất cả các tổ chức tín dụng, từ đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không phải chờ đợi mãi rồi mới có biện pháp xử lý. Nhà nước bao cấp như ngày xưa.

Cần pháp luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu

Tham gia phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi kết quả của Nghị quyết đã chứng minh tính đúng đắn và cần thiết của việc ban hành. thực hiện các quy định pháp luật để xử lý nợ xấu.

Các đại biểu cho rằng, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn một số vướng mắc cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện như quy định về thu giữ TSBĐ, về thủ tục. rút ngắn thứ tự ưu tiên thanh toán.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nội dung Nghị quyết 42 cũng như các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng thành các quy định pháp luật khác. liên quan đến sớm ban hành các quy định về xử lý nợ xấu, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong xử lý nợ xấu.

SSI: Mở rộng Nghị quyết 42 đến cuối năm 2023 như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế

SSI: Kéo dài Độ phân giải 42 đến cuối năm 2023 giống như một biện pháp hỗ trợ kinh tế

14 tháng 4 năm 2022

Còn hơn 412.000 tỷ đồng nợ xấu phải xử lý, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2024.

07-03-2022

Đề nghị kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2025

Phương Nga

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

Đại biểu cho rằng cần phải đánh giá hệ lụy của việc kéo dài Nghị quyết 42, trong bất kỳ một nền kinh tế nào khi có nợ tăng cao, đe dọa đến nền kinh tế và gây bất ổn thì Nhà nước phải can thiệp.

 Đại biểu Nguyễn Công Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: Quốc hội).

Tại phiên họp về tổng kết Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu chiều ngày 2/6, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết, qua theo dõi các ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.
Đại biểu cho rằng trong bối cảnh hiện tại vấn đề tiếp tục cơ chế này là cần thiết, tuy nhiên đề nghị Chính phủ và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá kỹ tất cả những tác động cả thuận lẫn nghịch của cơ chế này.
Theo ông Nguyễn Công Long, bất kỳ một phương thuốc nào dù có công dụng đến mấy thì luôn luôn để lại tác dụng phụ, cơ chế xử lý theo Nghị quyết 42 là phương thức rất hiệu quả và đã được chứng minh qua thực tế.
Tuy nhiên, cần phải đánh giá hệ lụy của nó, trong bất kỳ một nền kinh tế nào khi có nợ tăng cao, đe dọa đến nền kinh tế và gây bất ổn thì Nhà nước phải can thiệp. Song quá trình này luôn luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.
“Đây là một cuộc thanh lọc rất gắt gao, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại khôi phục, phục hồi hiệu quả thì tồn tại, còn không có sẽ bị thải loại,” đại biểu cho biết.
Đại biểu Nguyễn Công Long băn khoăn, phải chăng cơ chế này đang tạo ra một thứ bao cấp cho hoạt động đối với thị trường tín dụng. Nếu cơ chế này kéo dài có thể sẽ tạo ra tâm lý cho ngân hàng thương mại kinh doanh có lãi thì hưởng còn lỗ, nợ thì đã có Nhà nước lo.
Phương thức để xử lý nợ xấu phải tạo ra là yếu tố tự thân cho tất cả các tổ chức tín dụng, qua đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không thể trông chờ mãi và biện pháp bao cấp của Nhà nước như trong thời gian qua.
Cần luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu
Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi những kết quả Nghị quyết mang lại đã chứng minh tính đúng đắn, cần thiết của việc ban hành quy định pháp luật cho công tác xử lý nợ xấu. 
Đại biểu cho rằng, hiện nay việc triển khai Nghị quyết còn một số nội dung vướng mắc trong thực hiện, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện, như quy định về thu giữ tài sản bảo đảm, về thủ tục rút gọn thứ tự ưu tiên thanh toán.
Do vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các nội dung của Nghị quyết 42 cũng như các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vào các quy định pháp luật khác có liên quan để sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tạo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong công tác xử lý nợ xấu.

SSI: Kéo dài Nghị quyết 42 đến cuối 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế

14-04-2022

Vẫn còn hơn 412.000 tỷ đồng nợ xấu cần xử lý, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến 15/8/2024

07-03-2022

Đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 đến 15/8/2025

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhung-he-luy-khi-keo-dai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-4220226117402505.htm

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

Đại biểu cho rằng cần phải đánh giá hệ lụy của việc kéo dài Nghị quyết 42, trong bất kỳ một nền kinh tế nào khi có nợ tăng cao, đe dọa đến nền kinh tế và gây bất ổn thì Nhà nước phải can thiệp.

 Đại biểu Nguyễn Công Long – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. (Nguồn: Quốc hội).

Tại phiên họp về tổng kết Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu chiều ngày 2/6, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết, qua theo dõi các ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đều cho rằng cần tiếp tục xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.
Đại biểu cho rằng trong bối cảnh hiện tại vấn đề tiếp tục cơ chế này là cần thiết, tuy nhiên đề nghị Chính phủ và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá kỹ tất cả những tác động cả thuận lẫn nghịch của cơ chế này.
Theo ông Nguyễn Công Long, bất kỳ một phương thuốc nào dù có công dụng đến mấy thì luôn luôn để lại tác dụng phụ, cơ chế xử lý theo Nghị quyết 42 là phương thức rất hiệu quả và đã được chứng minh qua thực tế.
Tuy nhiên, cần phải đánh giá hệ lụy của nó, trong bất kỳ một nền kinh tế nào khi có nợ tăng cao, đe dọa đến nền kinh tế và gây bất ổn thì Nhà nước phải can thiệp. Song quá trình này luôn luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.
“Đây là một cuộc thanh lọc rất gắt gao, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại khôi phục, phục hồi hiệu quả thì tồn tại, còn không có sẽ bị thải loại,” đại biểu cho biết.
Đại biểu Nguyễn Công Long băn khoăn, phải chăng cơ chế này đang tạo ra một thứ bao cấp cho hoạt động đối với thị trường tín dụng. Nếu cơ chế này kéo dài có thể sẽ tạo ra tâm lý cho ngân hàng thương mại kinh doanh có lãi thì hưởng còn lỗ, nợ thì đã có Nhà nước lo.
Phương thức để xử lý nợ xấu phải tạo ra là yếu tố tự thân cho tất cả các tổ chức tín dụng, qua đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không thể trông chờ mãi và biện pháp bao cấp của Nhà nước như trong thời gian qua.
Cần luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu
Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị Quốc hội sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, bởi những kết quả Nghị quyết mang lại đã chứng minh tính đúng đắn, cần thiết của việc ban hành quy định pháp luật cho công tác xử lý nợ xấu. 
Đại biểu cho rằng, hiện nay việc triển khai Nghị quyết còn một số nội dung vướng mắc trong thực hiện, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện, như quy định về thu giữ tài sản bảo đảm, về thủ tục rút gọn thứ tự ưu tiên thanh toán.
Do vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các nội dung của Nghị quyết 42 cũng như các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng vào các quy định pháp luật khác có liên quan để sớm luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tạo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định và hoàn thiện hơn trong công tác xử lý nợ xấu.

SSI: Kéo dài Nghị quyết 42 đến cuối 2023 giống như một biện pháp trong gói hỗ trợ kinh tế

14-04-2022

Vẫn còn hơn 412.000 tỷ đồng nợ xấu cần xử lý, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 đến 15/8/2024

07-03-2022

Đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 đến 15/8/2025

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhung-he-luy-khi-keo-dai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-4220226117402505.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Những #hệ #lụy #khi #kéo #dài #Nghị #quyết #về #xử #lý #nợ #xấu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất