Nhóm ngân hàng tư nhân ngày càng chịu chi hơn cho nhân viên, MB tiếp tục là quán quân trong 9 tháng đầu năm 2022

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhóm ngân hàng tư nhân ngày càng chịu chi hơn cho nhân viên, MB tiếp tục là quán quân trong 9 tháng đầu năm 2022 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Vượt qua Big 4, MB trở thành ngân hàng có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2022 với mức chi 46 triệu đồng / tháng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 của 26 ngân hàng, chi phí chi cho nhân viên bình quân là 27,4 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (24,5 triệu USD). triệu đồng).

Trong đó, MB giữ vị trí đầu tiên là ngân hàng chi trả nhiều nhất với chi phí nhân viên bình quân đạt 46 triệu đồng / tháng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021 (37,6 triệu đồng).

(Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC)

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Techcombank với mức chi tiêu bình quân của nhân viên là 44,4 triệu đồng / tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí tiếp theo là ACB với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,5 triệu đồng / tháng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Các đại gia ngân hàng giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. BIDV có chi tiêu nhân viên tăng nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 38,2 triệu đồng / tháng. Tiếp đến là Vietcombank với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,1 triệu đồng / tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Vietinbank giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với chi phí bình quân cho nhân viên là 35,3 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng khác trong top 10 có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên trên 30 triệu đồng / tháng là Sacombank, TPBank và VIB. SeABank đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với mức chi tiêu cho nhân viên là 29,4 triệu đồng / tháng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, LienVietPostBank là ngân hàng có mức tăng chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong năm qua. Chi phí nhân viên bình quân của ngân hàng tăng 78,4%, từ 11,8 triệu đồng / tháng lên 21,1 triệu đồng / tháng.

Bên cạnh đó, SaigonBank cũng tăng chi tiêu cho nhân viên từ 5,7 triệu đồng / tháng lên 8,8 triệu đồng / tháng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Mặt khác, có 3 ngân hàng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là VIB, SHB và Nam A Bank. trong đó Nam A Bank là ngân hàng có mức chi nhân viên giảm mạnh nhất với mức giảm 9,6%, từ 27 triệu đồng / tháng xuống còn 24,4 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng còn lại cũng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là SHB (giảm 5,8% xuống 26,6 triệu đồng) và VIB (giảm 2,6% xuống 32,6 triệu đồng).

Chi phí nhân viên bình quân của các ngân hàng. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

28 tháng 10 năm 2022

Vietcombank tiếp tục là quán quân về lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Huyền Vi


Thông tin thêm

Nhóm ngân hàng tư nhân ngày càng chịu chi hơn cho nhân viên, MB tiếp tục là quán quân trong 9 tháng đầu năm 2022

Vượt qua Big 4, MB trở thành ngân hàng có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2022 với mức chi 46 triệu đồng / tháng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 của 26 ngân hàng, chi phí chi cho nhân viên bình quân là 27,4 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (24,5 triệu USD). triệu đồng).

Trong đó, MB giữ vị trí đầu tiên là ngân hàng chi trả nhiều nhất với chi phí nhân viên bình quân đạt 46 triệu đồng / tháng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021 (37,6 triệu đồng).

(Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC)

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Techcombank với mức chi tiêu bình quân của nhân viên là 44,4 triệu đồng / tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí tiếp theo là ACB với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,5 triệu đồng / tháng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Các đại gia ngân hàng giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. BIDV có chi tiêu nhân viên tăng nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 38,2 triệu đồng / tháng. Tiếp đến là Vietcombank với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,1 triệu đồng / tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Vietinbank giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với chi phí bình quân cho nhân viên là 35,3 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng khác trong top 10 có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên trên 30 triệu đồng / tháng là Sacombank, TPBank và VIB. SeABank đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với mức chi tiêu cho nhân viên là 29,4 triệu đồng / tháng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, LienVietPostBank là ngân hàng có mức tăng chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong năm qua. Chi phí nhân viên bình quân của ngân hàng tăng 78,4%, từ 11,8 triệu đồng / tháng lên 21,1 triệu đồng / tháng.

Bên cạnh đó, SaigonBank cũng tăng chi tiêu cho nhân viên từ 5,7 triệu đồng / tháng lên 8,8 triệu đồng / tháng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Mặt khác, có 3 ngân hàng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là VIB, SHB và Nam A Bank. trong đó Nam A Bank là ngân hàng có mức chi nhân viên giảm mạnh nhất với mức giảm 9,6%, từ 27 triệu đồng / tháng xuống còn 24,4 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng còn lại cũng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là SHB (giảm 5,8% xuống 26,6 triệu đồng) và VIB (giảm 2,6% xuống 32,6 triệu đồng).

Chi phí nhân viên bình quân của các ngân hàng. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

28 tháng 10 năm 2022

Vietcombank tiếp tục là quán quân về lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Huyền Vi


Vượt qua Big 4, MB trở thành ngân hàng có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2022 với mức chi 46 triệu đồng / tháng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III / 2022 của 26 ngân hàng, chi phí chi cho nhân viên bình quân là 27,4 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (24,5 triệu USD). triệu đồng).

Trong đó, MB giữ vị trí đầu tiên là ngân hàng chi trả nhiều nhất với chi phí nhân viên bình quân đạt 46 triệu đồng / tháng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021 (37,6 triệu đồng).

(Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC)

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Techcombank với mức chi tiêu bình quân của nhân viên là 44,4 triệu đồng / tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí tiếp theo là ACB với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,5 triệu đồng / tháng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Các đại gia ngân hàng giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. BIDV có chi tiêu nhân viên tăng nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 38,2 triệu đồng / tháng. Tiếp đến là Vietcombank với mức chi tiêu bình quân cho nhân viên là 38,1 triệu đồng / tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Vietinbank giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với chi phí bình quân cho nhân viên là 35,3 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng khác trong top 10 có mức chi tiêu bình quân cho nhân viên trên 30 triệu đồng / tháng là Sacombank, TPBank và VIB. SeABank đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với mức chi tiêu cho nhân viên là 29,4 triệu đồng / tháng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, LienVietPostBank là ngân hàng có mức tăng chi tiêu bình quân cho nhân viên cao nhất trong năm qua. Chi phí nhân viên bình quân của ngân hàng tăng 78,4%, từ 11,8 triệu đồng / tháng lên 21,1 triệu đồng / tháng.

Bên cạnh đó, SaigonBank cũng tăng chi tiêu cho nhân viên từ 5,7 triệu đồng / tháng lên 8,8 triệu đồng / tháng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Mặt khác, có 3 ngân hàng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là VIB, SHB và Nam A Bank. trong đó Nam A Bank là ngân hàng có mức chi nhân viên giảm mạnh nhất với mức giảm 9,6%, từ 27 triệu đồng / tháng xuống còn 24,4 triệu đồng / tháng.

Các ngân hàng còn lại cũng giảm chi tiêu cho nhân viên bình quân là SHB (giảm 5,8% xuống 26,6 triệu đồng) và VIB (giảm 2,6% xuống 32,6 triệu đồng).

Chi phí nhân viên bình quân của các ngân hàng. (Nguồn: Huyền Vi tổng hợp từ BCTC).

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

28 tháng 10 năm 2022

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

28 tháng 10 năm 2022

Vietcombank tiếp tục là quán quân về lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Huyền Vi

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

Vượt qua nhóm các ông lớn Big4, MB trở thành ngân hàng có mức chi bình quân nhân viên cao nhất 9 tháng đầu năm 2022 với mức chi là 46 triệu đồng/tháng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hơp nhất quý III/2022 của 26 ngân hàng, chi phí bình quân nhân viên của các ngân hàng chi cho nhân viên là 27,4 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (24,5 triệu đồng).
Trong đó, MB giữ vị trí quán quân ngân hàng chịu chi nhất với mức chi phí bình quân cho nhân viên đạt 46 triệu đồng/tháng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021 (37,6 triệu đồng). 

 (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC)

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng là Techcombank với mức chi bình quân nhân viên là 44,4 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ở vị trí tiếp theo là ACB với mức chi bình quân nhân viên là 38,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Các “ông lớn” ngân hàng giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. BIDV có mức chi nhân viên tăng nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 38,2 triệu đồng/tháng. Tiếp theo là Vietcombank với mức chi bình quân nhân viên là 38,1 triệu đồng/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Vietinbank giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với mức chi phí bình quân nhân viên là 35,3 triệu đồng/tháng.
Các ngân hàng khác trong top 10 có mức chi bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng là Sacombank, TPBank và VIB. SeABank đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với mức chi nhân viên là 29,4 triệu đồng/tháng.
Về mức tăng trưởng, LienVietPostBank là ngân hàng gia tăng chi bình quân nhân viên nhiều nhất trong năm qua. Chi phí bình quân nhân viên của ngân hàng tăng 78,4%, từ 11,8 triệu đồng/tháng lên 21,1 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, SaigonBank cũng tăng mức chi nhân viên từ 5,7 triệu đồng/tháng lên 8,8 triệu đồng/tháng, tăng 54% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, có ba ngân hàng giảm mức chi bình quân nhân viên là VIB, SHB và Nam A Bank. trong đó Nam A Bank là ngân hàng có mức chi nhân viên giảm mạnh nhất với mức giảm là 9,6%,từ 27 triệu đồng/tháng xuống 24,4 triệu đồng/tháng.
Các ngân hàng còn lại cũng giảm mức chi bình quân nhân viên là SHB (giảm 5,8% xuống 26,6 triệu đồng) và VIB (giảm 2,6% xuống 32,6 triệu đồng).

  Chi phí bình quân nhân viên của các ngân hàng. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC).  

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

28-10-2022

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

28-10-2022

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhom-ngan-hang-tu-nhan-ngay-cang-chiu-chi-hon-cho-nhan-vien-mb-tiep-tuc-la-quan-quan-trong-9-thang-dau-nam-2022-422022113172631671.htm

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

[rule_2_plain]

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

[rule_3_plain]

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

Vượt qua nhóm các ông lớn Big4, MB trở thành ngân hàng có mức chi bình quân nhân viên cao nhất 9 tháng đầu năm 2022 với mức chi là 46 triệu đồng/tháng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hơp nhất quý III/2022 của 26 ngân hàng, chi phí bình quân nhân viên của các ngân hàng chi cho nhân viên là 27,4 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (24,5 triệu đồng).
Trong đó, MB giữ vị trí quán quân ngân hàng chịu chi nhất với mức chi phí bình quân cho nhân viên đạt 46 triệu đồng/tháng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021 (37,6 triệu đồng). 

 (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC)

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng là Techcombank với mức chi bình quân nhân viên là 44,4 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ở vị trí tiếp theo là ACB với mức chi bình quân nhân viên là 38,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Các “ông lớn” ngân hàng giữ các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. BIDV có mức chi nhân viên tăng nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 38,2 triệu đồng/tháng. Tiếp theo là Vietcombank với mức chi bình quân nhân viên là 38,1 triệu đồng/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Vietinbank giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với mức chi phí bình quân nhân viên là 35,3 triệu đồng/tháng.
Các ngân hàng khác trong top 10 có mức chi bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng là Sacombank, TPBank và VIB. SeABank đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với mức chi nhân viên là 29,4 triệu đồng/tháng.
Về mức tăng trưởng, LienVietPostBank là ngân hàng gia tăng chi bình quân nhân viên nhiều nhất trong năm qua. Chi phí bình quân nhân viên của ngân hàng tăng 78,4%, từ 11,8 triệu đồng/tháng lên 21,1 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, SaigonBank cũng tăng mức chi nhân viên từ 5,7 triệu đồng/tháng lên 8,8 triệu đồng/tháng, tăng 54% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, có ba ngân hàng giảm mức chi bình quân nhân viên là VIB, SHB và Nam A Bank. trong đó Nam A Bank là ngân hàng có mức chi nhân viên giảm mạnh nhất với mức giảm là 9,6%,từ 27 triệu đồng/tháng xuống 24,4 triệu đồng/tháng.
Các ngân hàng còn lại cũng giảm mức chi bình quân nhân viên là SHB (giảm 5,8% xuống 26,6 triệu đồng) và VIB (giảm 2,6% xuống 32,6 triệu đồng).

  Chi phí bình quân nhân viên của các ngân hàng. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC).  

VietinBank lãi hơn 15.700 tỷ đồng sau 9 tháng, dự phòng rủi ro tăng gấp rưỡi cùng kỳ

28-10-2022

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

28-10-2022

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận, lãi hơn 24.900 tỷ đồng trong 9 tháng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhom-ngan-hang-tu-nhan-ngay-cang-chiu-chi-hon-cho-nhan-vien-mb-tiep-tuc-la-quan-quan-trong-9-thang-dau-nam-2022-422022113172631671.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Nhóm #ngân #hàng #tư #nhân #ngày #càng #chịu #chi #hơn #cho #nhân #viên #tiếp #tục #là #quán #quân #trong #tháng #đầu #năm

Xem thêm thông tin hay:  Giá bitcoin hôm nay 17/12: Giảm mạnh, Australian Open mở thêm bộ NFT mới

Viết một bình luận