NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó có việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát việc xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dành nguồn lực để giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn do COVID-19 gây ra. -19.

Theo Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong toàn hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ ngân sách nhà nước cho Agribank.

Đối với ba ngân hàng thương mại mua bán bắt buộc và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án tái cơ cấu.

Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là vấn đề rất lớn mà ngành ngân hàng đang tập trung thực hiện, nhưng còn nhiều khó khăn, khuôn khổ pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là xử lý ngân hàng yếu kém cần tiếp tục triển khai. có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành.

Định hướng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải đáp về cơ chế cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietcombank: Nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng đã thu hồi 3.000 tỷ nợ xấu Ngân hàng Xây dựng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 9%

Phương Nga


Thông tin thêm

NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó có việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát việc xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dành nguồn lực để giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn do COVID-19 gây ra. -19.

Theo Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong toàn hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ ngân sách nhà nước cho Agribank.

Đối với ba ngân hàng thương mại mua bán bắt buộc và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án tái cơ cấu.

Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là vấn đề rất lớn mà ngành ngân hàng đang tập trung thực hiện, nhưng còn nhiều khó khăn, khuôn khổ pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là xử lý ngân hàng yếu kém cần tiếp tục triển khai. có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành.

Định hướng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải đáp về cơ chế cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietcombank: Nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng đã thu hồi 3.000 tỷ nợ xấu Ngân hàng Xây dựng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 9%

Phương Nga


Ngân hàng Nhà nước cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó có việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát việc xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng tổ chức tín dụng để xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dành nguồn lực để giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn do COVID-19 gây ra. -19.

Theo Ngân hàng Nhà nước, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phần trong toàn hệ thống.

Để nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ ngân sách nhà nước cho Agribank.

Đối với ba ngân hàng thương mại mua bán bắt buộc và ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Ngân hàng Nhà nước đã rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án tái cơ cấu.

Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là vấn đề rất lớn mà ngành ngân hàng đang tập trung thực hiện, nhưng còn nhiều khó khăn, khuôn khổ pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là xử lý ngân hàng yếu kém cần tiếp tục triển khai. có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành.

Định hướng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tổ chức triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó có việc tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu thao túng, chi phối các tổ chức tín dụng có liên quan.

Đồng thời, tập trung thực hiện phương án tái cơ cấu, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản những khó khăn, tồn tại của các ngân hàng yếu kém, v.v.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải đáp về cơ chế cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ Vietcombank: Nhận chuyển nhượng bắt buộc tổ chức tín dụng đã thu hồi 3.000 tỷ nợ xấu Ngân hàng Xây dựng

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến ​​tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ tỷ lệ 9%

Phương Nga

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

[rule_3_plain]

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

NHNN cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần do Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo  gửi đến đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trong đó có vấn đề triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), xử lý các NHTM yếu kém.
Cụ thể, NHNN tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các TCTD trong việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát tình hình xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng TCTD để kịp thời xử lý khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong đó các NHTM Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém và dành nguồn lực để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn bởi COVID-19.
Theo NHNN, vốn điều lệ của các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn rất nhiều so với khối NHTM cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phận trong toàn hệ thống.
Để năng cao năng lực tài chính, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.
Đối với ba NHTM mua bắt buộc và NHTM cổ phần Đông Á, NHNN thực hiện rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, NHNN đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại.
Việc tái cơ cấu các TCTD là một vấn đề rất lớn mà ngàng ngân hàng đang tập trung triển khai nhưng còn gặp nhiều khó khăn, hành lang pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là trong việc xử lý các ngân hàng yếu kém, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành.
Định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chứ triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước; nâng cáo năng lực tài chính của các TCTD, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối TCTD liên quan.
Đồng thời tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản các khó khắn, tồn tại của ngân hàng yếu kém,…

Thống đốc NHNN trả lời về cơ chế cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại

29-04-2022

ĐHĐCĐ Vietcombank: Sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD, đã thu hồi được 3.000 tỷ nợ xấu từ Ngân hàng Xây dựng

29-04-2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ 9%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-trinh-phuong-an-tang-von-dieu-le-cho-4-ngan-hang-quoc-doanh-42202267113245108.htm

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

[rule_2_plain]

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

[rule_2_plain]

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

[rule_3_plain]

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

NHNN cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần do Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo  gửi đến đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trong đó có vấn đề triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), xử lý các NHTM yếu kém.
Cụ thể, NHNN tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các TCTD trong việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; theo dõi, giám sát tình hình xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng TCTD để kịp thời xử lý khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong đó các NHTM Nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD, tích cực tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém và dành nguồn lực để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn bởi COVID-19.
Theo NHNN, vốn điều lệ của các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% tăng chậm hơn rất nhiều so với khối NHTM cổ phần, ảnh hưởng đến vai trò và thị phận trong toàn hệ thống.
Để năng cao năng lực tài chính, NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.
Đối với ba NHTM mua bắt buộc và NHTM cổ phần Đông Á, NHNN thực hiện rà soát, xây dựng phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở phê duyệt, NHNN đã và đang chỉ đạo các ngân hàng này khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại.
Việc tái cơ cấu các TCTD là một vấn đề rất lớn mà ngàng ngân hàng đang tập trung triển khai nhưng còn gặp nhiều khó khăn, hành lang pháp lý còn thiếu đồng bộ, nhất là trong việc xử lý các ngân hàng yếu kém, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành.
Định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tổ chứ triển khai Đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM cổ phần Nhà nước; nâng cáo năng lực tài chính của các TCTD, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối TCTD liên quan.
Đồng thời tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại, khắc phục hạn chế, xử lý cơ bản các khó khắn, tồn tại của ngân hàng yếu kém,…

Thống đốc NHNN trả lời về cơ chế cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại

29-04-2022

ĐHĐCĐ Vietcombank: Sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD, đã thu hồi được 3.000 tỷ nợ xấu từ Ngân hàng Xây dựng

29-04-2022

ĐHĐCĐ BIDV: Dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ 9%

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-trinh-phuong-an-tang-von-dieu-le-cho-4-ngan-hang-quoc-doanh-42202267113245108.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #trình #phương #án #tăng #vốn #điều #lệ #cho #ngân #hàng #quốc #doanh

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất