NHNN TP HCM yếu cầu xử lý nghiêm ngân hàng 'ép' khách mua bảo hiểm

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN TP HCM yếu cầu xử lý nghiêm ngân hàng 'ép' khách mua bảo hiểm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP thực hiện chỉ đạo của NHNN liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, báo chí Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng. và giải ngân cho khách hàng vay theo đúng quy định.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM đã nhận được khiếu nại của các hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn về việc doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Do đó, làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, gây khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và điều này không đúng với tinh thần cải cách hành chính của ngành ngân hàng.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở từng tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số các nghiệp vụ để xử lý thủ tục cấp tín dụng. Sử dụng nhanh hơn, gia tăng tiện ích dịch vụ để giảm chi phí cho khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng, việc mở rộng và phát triển các dịch vụ nhằm tạo điều kiện ổn định lãi suất cho vay và chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về lãi suất, tín dụng, tỷ giá hối đoái và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Riêng lĩnh vực ngoại hối, NHNN TP.HCM yêu cầu các ngân hàng dịp cuối năm cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, thanh toán và thu đổi ngoại tệ.

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 31 tháng 10 năm 2022

NHNN nói gì khi dân khiếu kiện vay bị ép mua bảo hiểm nhân thọ?

Phương Nga


Thông tin thêm

NHNN TP HCM yếu cầu xử lý nghiêm ngân hàng 'ép' khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP thực hiện chỉ đạo của NHNN liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, báo chí Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng. và giải ngân cho khách hàng vay theo đúng quy định.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM đã nhận được khiếu nại của các hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn về việc doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Do đó, làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, gây khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và điều này không đúng với tinh thần cải cách hành chính của ngành ngân hàng.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở từng tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số các nghiệp vụ để xử lý thủ tục cấp tín dụng. Sử dụng nhanh hơn, gia tăng tiện ích dịch vụ để giảm chi phí cho khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng, việc mở rộng và phát triển các dịch vụ nhằm tạo điều kiện ổn định lãi suất cho vay và chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về lãi suất, tín dụng, tỷ giá hối đoái và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Riêng lĩnh vực ngoại hối, NHNN TP.HCM yêu cầu các ngân hàng dịp cuối năm cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, thanh toán và thu đổi ngoại tệ.

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 31 tháng 10 năm 2022

NHNN nói gì khi dân khiếu kiện vay bị ép mua bảo hiểm nhân thọ?

Phương Nga


Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng.

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP thực hiện chỉ đạo của NHNN liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, báo chí Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, từng ngân hàng rà soát toàn mạng lưới, xử lý nghiêm các trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng. và giải ngân cho khách hàng vay theo đúng quy định.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM đã nhận được khiếu nại của các hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn về việc doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Do đó, làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, gây khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và điều này không đúng với tinh thần cải cách hành chính của ngành ngân hàng.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở từng tổ chức tín dụng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số các nghiệp vụ để xử lý thủ tục cấp tín dụng. Sử dụng nhanh hơn, gia tăng tiện ích dịch vụ để giảm chi phí cho khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng, việc mở rộng và phát triển các dịch vụ nhằm tạo điều kiện ổn định lãi suất cho vay và chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về lãi suất, tín dụng, tỷ giá hối đoái và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Riêng lĩnh vực ngoại hối, NHNN TP.HCM yêu cầu các ngân hàng dịp cuối năm cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, thanh toán và thu đổi ngoại tệ.

Người dân ngày càng coi trọng sức khỏe, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

Ngày 31 tháng 10 năm 2022

NHNN nói gì khi dân khiếu kiện vay bị ép mua bảo hiểm nhân thọ?

Phương Nga

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

NHNN TP HCM yêu cầu mỗi ngân hàng rà soát toàn bộ mạng lưới của mình, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố thực hiện theo chỉ đạo của NHNN liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, báo Tiền Phong đưa tin.
Theo đó, mỗi ngân hàng rà soát toàn bộ mạng lưới của mình, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng vay vốn theo đúng quy định.
Trước đó, NHNN chi nhánh TP HCM đã nhận được phản ánh của các hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn nêu lên thực tế là doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Do đó, làm tăng thêm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, gây khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào đang có xu hướng tăng và việc này không đúng với tinh thần cải cách thủ tục hành chính của ngành ngân hàng.
Văn bản của NHNN yêu cầu các TCTD trên địa bàn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở mỗi TCTD ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hoạt động nhằm xử lý hồ sơ thủ tục cấp tín dụng nhanh hơn, tăng tiện ích cho dịch vụ để tiết giảm chi phí cho khách hàng.
Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng việc mở rộng và phát triển dịch vụ để tạo điều kiện giữ ổn định lãi suất cho vay và chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các TCTD tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, NHNN, UBND TP HCM về việc tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.
Các TCTD cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, tín dụng, tỷ giá và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
Riêng lĩnh vực ngoại hối,  NHNN TP HCM yêu cầu các ngân hàng trong dịp cuối năm cần tăng cường quan tâm đến các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, chi trả và thu đổi ngoại tệ.

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

15-11-2022

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

31-10-2022

NHNN nói gì khi người dân phản ánh việc vay vốn buộc phải mua kèm bảo hiểm nhân thọ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-tp-hcm-yeu-cau-xu-ly-nghiem-ngan-hang-ep-khach-mua-bao-hiem-4220221124153519928.htm

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

NHNN TP HCM yêu cầu mỗi ngân hàng rà soát toàn bộ mạng lưới của mình, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố thực hiện theo chỉ đạo của NHNN liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, báo Tiền Phong đưa tin.
Theo đó, mỗi ngân hàng rà soát toàn bộ mạng lưới của mình, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng vay vốn theo đúng quy định.
Trước đó, NHNN chi nhánh TP HCM đã nhận được phản ánh của các hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn nêu lên thực tế là doanh nghiệp muốn vay vốn phải mua bảo hiểm mới được ngân hàng xem xét cho vay. Do đó, làm tăng thêm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, gây khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào đang có xu hướng tăng và việc này không đúng với tinh thần cải cách thủ tục hành chính của ngành ngân hàng.
Văn bản của NHNN yêu cầu các TCTD trên địa bàn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở mỗi TCTD ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hoạt động nhằm xử lý hồ sơ thủ tục cấp tín dụng nhanh hơn, tăng tiện ích cho dịch vụ để tiết giảm chi phí cho khách hàng.
Ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng việc mở rộng và phát triển dịch vụ để tạo điều kiện giữ ổn định lãi suất cho vay và chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các TCTD tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất của Chính phủ, NHNN, UBND TP HCM về việc tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.
Các TCTD cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, tín dụng, tỷ giá và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
Riêng lĩnh vực ngoại hối,  NHNN TP HCM yêu cầu các ngân hàng trong dịp cuối năm cần tăng cường quan tâm đến các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại tệ, chi trả và thu đổi ngoại tệ.

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

15-11-2022

TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm thị phần lớn nhất 9 tháng đầu năm 2022

31-10-2022

NHNN nói gì khi người dân phản ánh việc vay vốn buộc phải mua kèm bảo hiểm nhân thọ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-tp-hcm-yeu-cau-xu-ly-nghiem-ngan-hang-ep-khach-mua-bao-hiem-4220221124153519928.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #HCM #yếu #cầu #xử #lý #nghiêm #ngân #hàng #039ép039 #khách #mua #bảo #hiểm

Xem thêm thông tin hay:  Giá bitcoin hôm nay 5/11: Tăng đột biến, JPMorgan nhảy vào thị trường DeFi

Viết một bình luận