NHNN tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp ngân hàng ép khách mua bảo hiểm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thông tin phản ánh từ cử tri tỉnh Bạc Liêu cho biết, khách hàng được khuyến khích mua bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn, mức phí bảo hiểm từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trả lời kiến ​​nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu về việc cần có thông tin chính thức hoặc có biện pháp chấn chỉnh kịp thời liên quan đến việc khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. tại Ngân hàng.

Cụ thể, cử tri phản ánh, khi vay vốn tại một số ngân hàng thương mại, khách hàng được khuyến khích (nhưng thực chất là ràng buộc) mua bảo hiểm nhân thọ, giá trị hợp đồng hàng trăm triệu đồng, lần đầu từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra việc này, nếu đúng thì đề xuất giải pháp xử lý kịp thời; nếu không đúng thì cũng cần có thông tin chính thức về phản ánh này đến cử tri.

Trả lời kiến ​​nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, pháp luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kinh doanh, khai thác bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm là hoạt động tự nguyện, dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.

Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán hoặc liên kết với sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm phải tuân theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trước thông tin về tình trạng một số nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức: Các tổ chức tín dụng rà soát lại việc toàn hệ thống, xử lý nghiêm các trường hợp khách hàng bị ép mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng. khách hàng đúng cách.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo việc chào bán, giải thích các điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo đúng quy định. Luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng / đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các điều khoản / điều kiện thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với việc này. hoạt động trong kế hoạch thanh tra hàng năm.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đại lý bảo hiểm, thực hiện thanh tra, kiểm tra. hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quyền tự do lựa chọn công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

22-08-2022

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu

17 tháng 8, 2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nghiêm cấm hành vi ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

Huyền Vi


Thông tin thêm

NHNN tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Thông tin phản ánh từ cử tri tỉnh Bạc Liêu cho biết, khách hàng được khuyến khích mua bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn, mức phí bảo hiểm từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trả lời kiến ​​nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu về việc cần có thông tin chính thức hoặc có biện pháp chấn chỉnh kịp thời liên quan đến việc khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. tại Ngân hàng.

Cụ thể, cử tri phản ánh, khi vay vốn tại một số ngân hàng thương mại, khách hàng được khuyến khích (nhưng thực chất là ràng buộc) mua bảo hiểm nhân thọ, giá trị hợp đồng hàng trăm triệu đồng, lần đầu từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra việc này, nếu đúng thì đề xuất giải pháp xử lý kịp thời; nếu không đúng thì cũng cần có thông tin chính thức về phản ánh này đến cử tri.

Trả lời kiến ​​nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, pháp luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kinh doanh, khai thác bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm là hoạt động tự nguyện, dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.

Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán hoặc liên kết với sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm phải tuân theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trước thông tin về tình trạng một số nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức: Các tổ chức tín dụng rà soát lại việc toàn hệ thống, xử lý nghiêm các trường hợp khách hàng bị ép mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng. khách hàng đúng cách.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo việc chào bán, giải thích các điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo đúng quy định. Luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng / đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các điều khoản / điều kiện thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với việc này. hoạt động trong kế hoạch thanh tra hàng năm.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đại lý bảo hiểm, thực hiện thanh tra, kiểm tra. hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quyền tự do lựa chọn công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

22-08-2022

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu

17 tháng 8, 2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nghiêm cấm hành vi ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

Huyền Vi


Thông tin phản ánh từ cử tri tỉnh Bạc Liêu cho biết, khách hàng được khuyến khích mua bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn, mức phí bảo hiểm từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trả lời kiến ​​nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu về việc cần có thông tin chính thức hoặc có biện pháp chấn chỉnh kịp thời liên quan đến việc khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. tại Ngân hàng.

Cụ thể, cử tri phản ánh, khi vay vốn tại một số ngân hàng thương mại, khách hàng được khuyến khích (nhưng thực chất là ràng buộc) mua bảo hiểm nhân thọ, giá trị hợp đồng hàng trăm triệu đồng, lần đầu từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận, sau đó hủy hợp đồng.

Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra việc này, nếu đúng thì đề xuất giải pháp xử lý kịp thời; nếu không đúng thì cũng cần có thông tin chính thức về phản ánh này đến cử tri.

Trả lời kiến ​​nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, pháp luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kinh doanh, khai thác bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm là hoạt động tự nguyện, dựa trên nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.

Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán hoặc liên kết với sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm phải tuân theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trước thông tin về tình trạng một số nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức: Các tổ chức tín dụng rà soát lại việc toàn hệ thống, xử lý nghiêm các trường hợp khách hàng bị ép mua bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng. khách hàng đúng cách.

Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo việc chào bán, giải thích các điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo đúng quy định. Luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng / đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các điều khoản / điều kiện thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, đặc biệt lưu ý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với việc này. hoạt động trong kế hoạch thanh tra hàng năm.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đại lý bảo hiểm, thực hiện thanh tra, kiểm tra. hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quyền tự do lựa chọn công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

22-08-2022

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu

17 tháng 8, 2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nghiêm cấm hành vi ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn

Huyền Vi

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

Thông tin phản ánh từ cử tri tỉnh Bạc Liêu cho hay khách hàng được khuyến khích mua bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn, mức đóng từ 10 đến 15 triệu đồng. Đa số khách hàng đều phải chấp nhận, sau đó bỏ hợp đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu về vấn đề cần có thông tin chính thức hoặc giải pháp chấn chỉnh kịp thời liên quan đến việc khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay tiền tại ngân hàng.
Cụ thể, cử tri phản ánh rằng khi vay tiền tại một số ngân hàng thương mại (NHTM), khách hàng được khuyến khích (nhưng thực chất là ràng buộc) mua bảo hiểm nhân thọ, giá trị hợp đồng hàng trăm triệu đồng, lần đầu từ 10 đến 15 triệu đồng. Đa số khách hàng đều phải chấp nhận, sau đó bỏ hợp đồng.
Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thống đốc NHNN chỉ đạo kiểm tra việc này, nếu đúng, kiến nghị có giải pháp chấn chỉnh kịp thời; nếu không đúng, cũng cần có thông tin chính thức về nội dung phản ánh này đến cử tri.
Phản hồi lại kiến nghị, Thống đốc NHNN cho biết pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm.
Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Trong thời gian qua, trước thông tin phản ánh về tình trạng một số nhân viên ngân hàng bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định.
Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích hợp pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với hoạt động này vào kế hoạch thanh tra hàng năm.
Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục có văn bản chỉ đạo các TCTD phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện vi phạm, NHNN sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trên cơ sở các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến đại lý bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quyền tự do lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tăng chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

22-08-2022

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

17-08-2022

Thống đốc NHNN: Nghiêm cấm hành vi bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-nghiem-truong-hop-ngan-hang-ep-khach-mua-bao-hiem-422022921865939.htm

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_2_plain]

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

[rule_3_plain]

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

Thông tin phản ánh từ cử tri tỉnh Bạc Liêu cho hay khách hàng được khuyến khích mua bảo hiểm nhân thọ khi có nhu cầu vay vốn, mức đóng từ 10 đến 15 triệu đồng. Đa số khách hàng đều phải chấp nhận, sau đó bỏ hợp đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu về vấn đề cần có thông tin chính thức hoặc giải pháp chấn chỉnh kịp thời liên quan đến việc khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ khi vay tiền tại ngân hàng.
Cụ thể, cử tri phản ánh rằng khi vay tiền tại một số ngân hàng thương mại (NHTM), khách hàng được khuyến khích (nhưng thực chất là ràng buộc) mua bảo hiểm nhân thọ, giá trị hợp đồng hàng trăm triệu đồng, lần đầu từ 10 đến 15 triệu đồng. Đa số khách hàng đều phải chấp nhận, sau đó bỏ hợp đồng.
Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thống đốc NHNN chỉ đạo kiểm tra việc này, nếu đúng, kiến nghị có giải pháp chấn chỉnh kịp thời; nếu không đúng, cũng cần có thông tin chính thức về nội dung phản ánh này đến cử tri.
Phản hồi lại kiến nghị, Thống đốc NHNN cho biết pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm, nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm.
Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Trong thời gian qua, trước thông tin phản ánh về tình trạng một số nhân viên ngân hàng bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ), NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định.
Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích hợp pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, lồng ghép nội dung thanh tra việc thực hiện chỉ đạo của NHNN đối với hoạt động này vào kế hoạch thanh tra hàng năm.
Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục có văn bản chỉ đạo các TCTD phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện vi phạm, NHNN sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trên cơ sở các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến đại lý bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quyền tự do lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tăng chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

22-08-2022

Bảo hiểm Quân đội (MIC) sắp chào bán gần 26 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp

17-08-2022

Thống đốc NHNN: Nghiêm cấm hành vi bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-tang-cuong-thanh-tra-xu-ly-nghiem-truong-hop-ngan-hang-ep-khach-mua-bao-hiem-422022921865939.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #tăng #cường #thanh #tra #xử #lý #nghiêm #trường #hợp #ngân #hàng #ép #khách #mua #bảo #hiểm

Xem thêm thông tin hay:  Ngân hàng Agribank gần đây - Danh sách chi nhánh/PGD tại Cần Thơ
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất