NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất để xử lý

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất để xử lý phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ và cho biết sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất để có biện pháp xử lý.

Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng. (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến thị trường và tốc độ tăng trưởng, lãi suất tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng căn cứ mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, chủ động nhu cầu nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hạn chế thấp nhất rủi ro kỳ hạn.

Đặc biệt tập trung cấp tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng kỹ năng cao; các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành và bàn giao, có khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, thanh khoản tốt, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng. Sử dụng cho mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó tập trung tín dụng có kiểm soát vào một số ít khách hàng/nhóm khách hàng lớn, dự án quy mô lớn, phân khúc cao cấp…

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính và các chi phí không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định của Quốc hội về chính sách tài khóa. hỗ trợ tiền cho chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.

Ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế tháng cuối năm

22-12-2022

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Ngày 21 tháng 12 năm 2022

Sau một năm thắt chặt tiền tệ, lạm phát tiếp tục gây áp lực lên chính sách lãi suất toàn cầu

Hà An


Thông tin thêm

NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất để xử lý

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ và cho biết sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất để có biện pháp xử lý.

Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng. (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến thị trường và tốc độ tăng trưởng, lãi suất tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng căn cứ mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, chủ động nhu cầu nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hạn chế thấp nhất rủi ro kỳ hạn.

Đặc biệt tập trung cấp tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng kỹ năng cao; các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành và bàn giao, có khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, thanh khoản tốt, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng. Sử dụng cho mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó tập trung tín dụng có kiểm soát vào một số ít khách hàng/nhóm khách hàng lớn, dự án quy mô lớn, phân khúc cao cấp...

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính và các chi phí không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định của Quốc hội về chính sách tài khóa. hỗ trợ tiền cho chương trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.

Ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế tháng cuối năm

22-12-2022

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Ngày 21 tháng 12 năm 2022

Sau một năm thắt chặt tiền tệ, lạm phát tiếp tục gây áp lực lên chính sách lãi suất toàn cầu

Hà An


NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ và cho biết sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất để có biện pháp xử lý.

Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng. (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến thị trường và tốc độ tăng trưởng, lãi suất tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng căn cứ mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, chủ động nhu cầu nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hạn chế thấp nhất rủi ro kỳ hạn.

Đặc biệt tập trung cấp tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng kỹ năng cao; các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành và bàn giao, có khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, thanh khoản tốt, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng. Sử dụng cho mục đích đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó tập trung tín dụng có kiểm soát vào một số ít khách hàng/nhóm khách hàng lớn, dự án quy mô lớn, phân khúc cao cấp…

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính và các chi phí không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định của Quốc hội về chính sách tài khóa. hỗ trợ tiền cho chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN sẽ theo dõi các trường hợp tổ chức tín dụng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng này.

Ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế tháng cuối năm

22-12-2022

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Ngày 21 tháng 12 năm 2022

Sau một năm thắt chặt tiền tệ, lạm phát tiếp tục gây áp lực lên chính sách lãi suất toàn cầu

Hà An

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

[rule_3_plain]

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy định của Chính phủ và cho biết, sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất để có biện pháp xử lý.

Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.
Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến của thị trường và tình hình tăng trưởng tín dụng, lãi suất của hệ thống TCTD trong thời gian gần đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN đã thông báo, chủ động cần đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn.
Đặc biệt tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghề cao; các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành xây dựng và bàn giao, có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án nhà ở thương mại với giá phù hợp.
Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng với mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong đó kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp…
Các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
NHNN sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các TCTD này.

Ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế trong tháng cuối năm

22-12-2022

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi

21-12-2022

Sau một năm thắt chặt tiền tệ, lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên chính sách lãi suất toàn cầu

Hạ An

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-se-theo-doi-cac-truong-hop-tiep-tuc-tang-lai-suat-de-xu-ly-4220221222205156179.htm

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

[rule_2_plain]

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

[rule_2_plain]

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

[rule_3_plain]

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy định của Chính phủ và cho biết, sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất để có biện pháp xử lý.

Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.
Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến của thị trường và tình hình tăng trưởng tín dụng, lãi suất của hệ thống TCTD trong thời gian gần đây, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN đã thông báo, chủ động cần đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn.
Đặc biệt tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghề cao; các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu); xây dựng khu công nghiệp; cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; các dự án bất động sản nhà ở sắp hoàn thành xây dựng và bàn giao, có khả năng trả nợ vay đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo tính pháp lý, có thanh khoản tốt, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án nhà ở thương mại với giá phù hợp.
Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh chứng khoán, lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là cấp tín dụng với mục đích đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong đó kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp…
Các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất quy định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
NHNN sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các TCTD này.

Ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế trong tháng cuối năm

22-12-2022

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi

21-12-2022

Sau một năm thắt chặt tiền tệ, lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên chính sách lãi suất toàn cầu

Hạ An

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-se-theo-doi-cac-truong-hop-tiep-tuc-tang-lai-suat-de-xu-ly-4220221222205156179.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #sẽ #theo #dõi #các #trường #hợp #tiếp #tục #tăng #lãi #suất #để #xử #lý

Xem thêm thông tin hay:  Cách vay tiền không cần sổ hộ khẩu gốc

Viết một bình luận