NHNN sắp chấm dứt bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân tại khu vực biên giới

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN sắp chấm dứt bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân tại khu vực biên giới phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

NHNN cho rằng bàn thu đổi ngoại tệ mua, bán ngoại tệ của các nước có chung biên giới đã hết vai trò lịch sử và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế. cổng

Căn cứ Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức 88/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 Năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng. Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu. đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, định hướng của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, nhất là thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tuy nhiên, để việc đổi tiền diễn ra thuận lợi, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của các nước có chung biên giới và tổ chức, cá nhân có liên quan. hoạt động trao đổi tiền tệ của các nước có chung biên giới.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định tổ chức tín dụng được phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải có trụ sở chính, chi nhánh tại tỉnh biên giới. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp phép cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản bãi bỏ bàn thu đổi ngoại tệ của cá nhân được cấp phép theo quy định tại Thông tư số 07/2001 / TT-NHNN. Để tạo điều kiện cho các bàn đổi ngoại tệ cá nhân có thời gian chuyển đổi hoạt động sang hình thức tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền phù hợp với quy định mới, cần bổ sung quy định về thời gian chuyển đổi. Phù hợp.

Cá nhân đã được cấp Giấy phép thành lập quầy thu đổi ngoại tệ trước đây được tiếp tục hoạt động đổi ngoại tệ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, Giấy phép thành lập cơ sở đổi ngoại tệ cấp cho cá nhân bàn đổi ngoại tệ đương nhiên hết hiệu lực và cá nhân phải dừng hoạt động đổi ngoại tệ.

(Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Từ những năm 2000, hoạt động giao thương của cư dân khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Lào, Campuchia ngày càng sôi động. Nhu cầu sử dụng tiền của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam trong trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hàng hóa tiêu dùng ở khu vực biên giới cũng tăng cao. Trong khi mạng lưới các tổ chức tín dụng ở khu vực biên giới chưa phát triển.

“Để đổi tiền ở biên giới, phải thành lập tổ chức kinh tế. Các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân sẽ phải dừng hoạt động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ”, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP)

Vì vậy, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam được đặt bàn thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. sản xuất kinh doanh của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của chính sách thương mại, sự phát triển của mạng lưới ngân hàng, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động thu đổi ngoại tệ cá nhân giảm sút, không phát sinh doanh số. hoặc nếu có thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Trong năm 2020 và 2021, tổng doanh số của các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân đã giảm mạnh. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Ninh – địa bàn có hoạt động thương mại, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong các tỉnh biên giới phía Bắc, doanh thu hoạt động năm 2021 chỉ bằng 9% so với năm 2020 và bằng 1,5% so với năm 2019. Tương tự. , tại Lào Cai, đến năm 2021 sẽ không thu từ hoạt động thu đổi ngoại tệ của các nước có chung biên giới.

Cá nhân muốn tiếp tục hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét, chấp thuận cho phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. chung biên giới ”, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Kho bạc Nhà nước liên tục chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tăng cao

Kho bạc Nhà nước liên quan tập quán mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá hối đoái cao hơn

11-07-2022

NHNN sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để ổn định thị trường, thời gian thắt chặt tiền tệ sẽ đến sớm hơn

20 tháng 6 năm 2022

Nếu tình hình bất lợi, NHNN sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để ổn định

Huyền Vi


Thông tin thêm

NHNN sắp chấm dứt bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân tại khu vực biên giới

NHNN cho rằng bàn thu đổi ngoại tệ mua, bán ngoại tệ của các nước có chung biên giới đã hết vai trò lịch sử và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế. cổng

Căn cứ Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức 88/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 Năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng. Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu. đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, định hướng của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, nhất là thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tuy nhiên, để việc đổi tiền diễn ra thuận lợi, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của các nước có chung biên giới và tổ chức, cá nhân có liên quan. hoạt động trao đổi tiền tệ của các nước có chung biên giới.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định tổ chức tín dụng được phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải có trụ sở chính, chi nhánh tại tỉnh biên giới. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp phép cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản bãi bỏ bàn thu đổi ngoại tệ của cá nhân được cấp phép theo quy định tại Thông tư số 07/2001 / TT-NHNN. Để tạo điều kiện cho các bàn đổi ngoại tệ cá nhân có thời gian chuyển đổi hoạt động sang hình thức tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền phù hợp với quy định mới, cần bổ sung quy định về thời gian chuyển đổi. Phù hợp.

Cá nhân đã được cấp Giấy phép thành lập quầy thu đổi ngoại tệ trước đây được tiếp tục hoạt động đổi ngoại tệ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, Giấy phép thành lập cơ sở đổi ngoại tệ cấp cho cá nhân bàn đổi ngoại tệ đương nhiên hết hiệu lực và cá nhân phải dừng hoạt động đổi ngoại tệ.

(Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Từ những năm 2000, hoạt động giao thương của cư dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Lào, Campuchia ngày càng sôi động. Nhu cầu sử dụng tiền của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam trong trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hàng hóa tiêu dùng ở khu vực biên giới cũng tăng cao. Trong khi mạng lưới các tổ chức tín dụng ở khu vực biên giới chưa phát triển.

“Để đổi tiền ở biên giới, phải thành lập tổ chức kinh tế. Các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân sẽ phải dừng hoạt động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ”, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP)

Vì vậy, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam được đặt bàn thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. sản xuất kinh doanh của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của chính sách thương mại, sự phát triển của mạng lưới ngân hàng, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động thu đổi ngoại tệ cá nhân giảm sút, không phát sinh doanh số. hoặc nếu có thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Trong năm 2020 và 2021, tổng doanh số của các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân đã giảm mạnh. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Ninh - địa bàn có hoạt động thương mại, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong các tỉnh biên giới phía Bắc, doanh thu hoạt động năm 2021 chỉ bằng 9% so với năm 2020 và bằng 1,5% so với năm 2019. Tương tự. , tại Lào Cai, đến năm 2021 sẽ không thu từ hoạt động thu đổi ngoại tệ của các nước có chung biên giới.

Cá nhân muốn tiếp tục hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét, chấp thuận cho phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. chung biên giới ”, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Kho bạc Nhà nước liên tục chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tăng cao

Kho bạc Nhà nước liên quan tập quán mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá hối đoái cao hơn

11-07-2022

NHNN sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để ổn định thị trường, thời gian thắt chặt tiền tệ sẽ đến sớm hơn

20 tháng 6 năm 2022

Nếu tình hình bất lợi, NHNN sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để ổn định

Huyền Vi


NHNN cho rằng bàn thu đổi ngoại tệ mua, bán ngoại tệ của các nước có chung biên giới đã hết vai trò lịch sử và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế. cổng

Căn cứ Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức 88/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 Năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng. Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu. đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, định hướng của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, nhất là thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tuy nhiên, để việc đổi tiền diễn ra thuận lợi, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của các nước có chung biên giới và tổ chức, cá nhân có liên quan. hoạt động trao đổi tiền tệ của các nước có chung biên giới.

Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định tổ chức tín dụng được phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải có trụ sở chính, chi nhánh tại tỉnh biên giới. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cấp phép cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản bãi bỏ bàn thu đổi ngoại tệ của cá nhân được cấp phép theo quy định tại Thông tư số 07/2001 / TT-NHNN. Để tạo điều kiện cho các bàn đổi ngoại tệ cá nhân có thời gian chuyển đổi hoạt động sang hình thức tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền phù hợp với quy định mới, cần bổ sung quy định về thời gian chuyển đổi. Phù hợp.

Cá nhân đã được cấp Giấy phép thành lập quầy thu đổi ngoại tệ trước đây được tiếp tục hoạt động đổi ngoại tệ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, Giấy phép thành lập cơ sở đổi ngoại tệ cấp cho cá nhân bàn đổi ngoại tệ đương nhiên hết hiệu lực và cá nhân phải dừng hoạt động đổi ngoại tệ.

(Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Từ những năm 2000, hoạt động giao thương của cư dân khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Lào, Campuchia ngày càng sôi động. Nhu cầu sử dụng tiền của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam trong trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hàng hóa tiêu dùng ở khu vực biên giới cũng tăng cao. Trong khi mạng lưới các tổ chức tín dụng ở khu vực biên giới chưa phát triển.

“Để đổi tiền ở biên giới, phải thành lập tổ chức kinh tế. Các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân sẽ phải dừng hoạt động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành ”, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016 / NĐ-CP)

Vì vậy, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam được đặt bàn thu đổi ngoại tệ để mua, bán tiền tệ của các nước có chung biên giới tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. sản xuất kinh doanh của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của chính sách thương mại, sự phát triển của mạng lưới ngân hàng, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động thu đổi ngoại tệ cá nhân giảm sút, không phát sinh doanh số. hoặc nếu có thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng.

Trong năm 2020 và 2021, tổng doanh số của các bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân đã giảm mạnh. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Ninh – địa bàn có hoạt động thương mại, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong các tỉnh biên giới phía Bắc, doanh thu hoạt động năm 2021 chỉ bằng 9% so với năm 2020 và bằng 1,5% so với năm 2019. Tương tự. , tại Lào Cai, đến năm 2021 sẽ không thu từ hoạt động thu đổi ngoại tệ của các nước có chung biên giới.

Cá nhân muốn tiếp tục hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét, chấp thuận cho phép hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. chung biên giới ”, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Kho bạc Nhà nước liên tục chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tăng cao

Kho bạc Nhà nước liên quan tập quán mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá hối đoái cao hơn

11-07-2022

NHNN sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để ổn định thị trường, thời gian thắt chặt tiền tệ sẽ đến sớm hơn

20 tháng 6 năm 2022

Nếu tình hình bất lợi, NHNN sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để ổn định

Huyền Vi

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

[rule_3_plain]

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

NHNN cho rằng bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới đã hoàn thành vai trò lịch sửa và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu

Theo Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung.
Theo đó, NHNN cho rằng, bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, không đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và định hướng của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, đặc biệt là thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Tuy nhiên, để việc đổi tiền vẫn diễn ra thuận lợi, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới.
Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về tổ chức tín dụng ủy quyền trong hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới là phải có trụ sở chính và/hoặc chi nhánh tại tỉnh biên giới. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cấp phép cho đối tượng là các tổ chức kinh tế có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản bãi bỏ các bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư số 07/2001/TT-NHNN. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bàn đổi ngoại tệ cá nhân có thời gian chuyển đổi hoạt động sang hình thức tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền phù hợp với quy định mới, cần bổ sung quy định về thời gian chuyển tiếp phù hợp.
Cá nhân đã được cấp giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ trước đây được tiếp tục thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ đã cấp cho bàn đổi ngoại tệ cá nhân tự động hết hiệu lực và cá nhân phải chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ.

 (Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Từ những năm 2000, hoạt động giao thương của cư dân tại khu vực biên giới của Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia ngày càng sôi động. Nhu cầu sử dụng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam trong trao đổi, buôn bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hàng hóa tiêu dùng tại khu vực biên giới cũng gia tăng. Trong khi mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng tại khu vực biên giới còn chưa phát triển.
“Muốn hoạt động đổi tiền tại biên giới, phải thành lập tổ chức kinh tế. Các bàn đổi tiền cá nhân sẽ phải chấm dứt hoạt động trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực”, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP)
Vì vậy, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam được thành lập bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch.
Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của chính sách thương mại, sự phát triển mạng lưới ngân hàng, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19, hoạt động bàn đổi ngoại tệ cá nhân bị giảm sút, không phát sinh doanh số hoặc nếu có cũng chỉ hoạt động ở mức cầm chừng.
Năm 2020 và 2021, tổng doanh số của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân đã giảm mạnh. Trong đó, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh – địa bàn có hoạt động thương mại, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong các tỉnh biên giới phía Bắc, doanh số hoạt động năm 2021 chỉ bằng 9% so với năm 2020 và bằng 1,5% so với năm 2019. Tương tự, tại Lào Cai, trong năm 2021 không phát sinh doanh số thu đổi đồng tiền của nước có chung biên giới.
“Cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cho phép thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới”, đại diện NHNN cho biết.

Kho bạc Nhà nước liên tục chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tăng cao

11-07-2022

NHNN sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để bình ổn thị trường, thời điểm thắt chặt tiền tệ sẽ đến sớm hơn

20-06-2022

Nếu diễn biến bất lợi, NHNN sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để bình ổn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-sap-cham-dut-ban-thu-doi-ngoai-te-ca-nhan-tai-khu-vuc-bien-gioi-42202272182242.htm

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

[rule_2_plain]

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

[rule_2_plain]

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

[rule_3_plain]

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

NHNN cho rằng bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới đã hoàn thành vai trò lịch sửa và không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu

Theo Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung.
Theo đó, NHNN cho rằng, bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, không đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và định hướng của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, đặc biệt là thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Tuy nhiên, để việc đổi tiền vẫn diễn ra thuận lợi, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng là tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới.
Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về tổ chức tín dụng ủy quyền trong hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới là phải có trụ sở chính và/hoặc chi nhánh tại tỉnh biên giới. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cấp phép cho đối tượng là các tổ chức kinh tế có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản bãi bỏ các bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư số 07/2001/TT-NHNN. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bàn đổi ngoại tệ cá nhân có thời gian chuyển đổi hoạt động sang hình thức tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền phù hợp với quy định mới, cần bổ sung quy định về thời gian chuyển tiếp phù hợp.
Cá nhân đã được cấp giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ trước đây được tiếp tục thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ đã cấp cho bàn đổi ngoại tệ cá nhân tự động hết hiệu lực và cá nhân phải chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ.

 (Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Từ những năm 2000, hoạt động giao thương của cư dân tại khu vực biên giới của Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia ngày càng sôi động. Nhu cầu sử dụng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam trong trao đổi, buôn bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hàng hóa tiêu dùng tại khu vực biên giới cũng gia tăng. Trong khi mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng tại khu vực biên giới còn chưa phát triển.
“Muốn hoạt động đổi tiền tại biên giới, phải thành lập tổ chức kinh tế. Các bàn đổi tiền cá nhân sẽ phải chấm dứt hoạt động trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực”, theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP)
Vì vậy, Chính phủ đã cho phép công dân Việt Nam được thành lập bàn đổi ngoại tệ để mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cư dân biên giới, khách du lịch và nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu tiểu ngạch.
Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của chính sách thương mại, sự phát triển mạng lưới ngân hàng, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19, hoạt động bàn đổi ngoại tệ cá nhân bị giảm sút, không phát sinh doanh số hoặc nếu có cũng chỉ hoạt động ở mức cầm chừng.
Năm 2020 và 2021, tổng doanh số của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân đã giảm mạnh. Trong đó, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh – địa bàn có hoạt động thương mại, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong các tỉnh biên giới phía Bắc, doanh số hoạt động năm 2021 chỉ bằng 9% so với năm 2020 và bằng 1,5% so với năm 2019. Tương tự, tại Lào Cai, trong năm 2021 không phát sinh doanh số thu đổi đồng tiền của nước có chung biên giới.
“Cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được NHNN chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cho phép thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới”, đại diện NHNN cho biết.

Kho bạc Nhà nước liên tục chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tăng cao

11-07-2022

NHNN sẽ tăng tần suất bán ngoại tệ để bình ổn thị trường, thời điểm thắt chặt tiền tệ sẽ đến sớm hơn

20-06-2022

Nếu diễn biến bất lợi, NHNN sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để bình ổn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-sap-cham-dut-ban-thu-doi-ngoai-te-ca-nhan-tai-khu-vuc-bien-gioi-42202272182242.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #sắp #chấm #dứt #bàn #thu #đổi #ngoại #tệ #cá #nhân #tại #khu #vực #biên #giới

Xem thêm thông tin hay:  Vay tiền khi đã vay ngân hàng khác có được không, vay như thế nào?
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất