NHNN: Nghiêm khắc với sở hữu chéo, cho vay BOT

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN: Nghiêm khắc với sở hữu chéo, cho vay BOT phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng. sử dụng.

Theo tờ trình bổ sung trước đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 về việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng Ánh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại của từng tổ chức tín dụng. , dựa theo TTXVN.

Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tố tụng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật …

Theo đó, quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng đã trở nên minh bạch và công khai hơn; tình trạng nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng được hạn chế và kiểm soát; lạm dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản, vay nợ với quy mô lớn dẫn đến rủi ro cho ngân hàng của các cổ đông lớn.

Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức tín dụng giảm dần; Các TCTD tích cực đẩy mạnh xử lý vi phạm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, mua lại …

Đến nay, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp với nhau cơ bản đã được khắc phục (cuối năm 2012 có 7 cặp); Chỉ còn lại 1 cặp thuộc sở hữu trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng trên thực tế, trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu, nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên số cổ phần sở hữu nhằm lách quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định của pháp luật về sở hữu chéo / sở hữu vượt mức, việc xử lý sở hữu quá mức và sở hữu chéo còn rất nhiều khó khăn.

Điều này dẫn đến việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Đồng thời chỉ có thể phát hiện, xác định được điều này thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án BOT, BT, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực này để hạn chế rủi ro thanh khoản.

Ngoài ra, giải pháp liên quan đến lãi dự thu cũng được Ngân hàng Nhà nước chú trọng trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội. Ngân hàng Nhà nước xác định việc thu lãi phù hợp với thực trạng khoản nợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để phản ánh chính xác kết quả kinh doanh.

Đối với các trường hợp khó thu hồi, Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên rà soát thực trạng các khoản nợ dự thu, nhất là các khoản nợ dự thu lớn để kịp thời thu hồi số lãi dự thu. theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước muốn siết nguồn vốn vay ngắn hạn nước ngoài để đầu tư chứng khoán và bất động sản

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Huyền Vi


Thông tin thêm

NHNN: Nghiêm khắc với sở hữu chéo, cho vay BOT

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng. sử dụng.

Theo tờ trình bổ sung trước đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 về việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng Ánh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại của từng tổ chức tín dụng. , dựa theo TTXVN.

Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tố tụng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật ...

Theo đó, quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng đã trở nên minh bạch và công khai hơn; tình trạng nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng được hạn chế và kiểm soát; lạm dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản, vay nợ với quy mô lớn dẫn đến rủi ro cho ngân hàng của các cổ đông lớn.

Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức tín dụng giảm dần; Các TCTD tích cực đẩy mạnh xử lý vi phạm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, mua lại ...

Đến nay, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp với nhau cơ bản đã được khắc phục (cuối năm 2012 có 7 cặp); Chỉ còn lại 1 cặp thuộc sở hữu trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng trên thực tế, trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu, nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên số cổ phần sở hữu nhằm lách quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định của pháp luật về sở hữu chéo / sở hữu vượt mức, việc xử lý sở hữu quá mức và sở hữu chéo còn rất nhiều khó khăn.

Điều này dẫn đến việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Đồng thời chỉ có thể phát hiện, xác định được điều này thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án BOT, BT, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực này để hạn chế rủi ro thanh khoản.

Ngoài ra, giải pháp liên quan đến lãi dự thu cũng được Ngân hàng Nhà nước chú trọng trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội. Ngân hàng Nhà nước xác định việc thu lãi phù hợp với thực trạng khoản nợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để phản ánh chính xác kết quả kinh doanh.

Đối với các trường hợp khó thu hồi, Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên rà soát thực trạng các khoản nợ dự thu, nhất là các khoản nợ dự thu lớn để kịp thời thu hồi số lãi dự thu. theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước muốn siết nguồn vốn vay ngắn hạn nước ngoài để đầu tư chứng khoán và bất động sản

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Huyền Vi


Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng. sử dụng.

Theo tờ trình bổ sung trước đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 về việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng Ánh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm rà soát, xác định và có giải pháp kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm sở hữu chéo, sở hữu chung gắn với quá trình cơ cấu lại của từng tổ chức tín dụng. , dựa theo TTXVN.

Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tố tụng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật …

Theo đó, quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng đã trở nên minh bạch và công khai hơn; tình trạng nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối ngân hàng được hạn chế và kiểm soát; lạm dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản, vay nợ với quy mô lớn dẫn đến rủi ro cho ngân hàng của các cổ đông lớn.

Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức tín dụng giảm dần; Các TCTD tích cực đẩy mạnh xử lý vi phạm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, mua lại …

Đến nay, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp với nhau cơ bản đã được khắc phục (cuối năm 2012 có 7 cặp); Chỉ còn lại 1 cặp thuộc sở hữu trực tiếp giữa ngân hàng và doanh nghiệp (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng trên thực tế, trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu, nhờ cá nhân, tổ chức khác đứng tên số cổ phần sở hữu nhằm lách quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định của pháp luật về sở hữu chéo / sở hữu vượt mức, việc xử lý sở hữu quá mức và sở hữu chéo còn rất nhiều khó khăn.

Điều này dẫn đến việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Đồng thời chỉ có thể phát hiện, xác định được điều này thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án BOT, BT, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực này để hạn chế rủi ro thanh khoản.

Ngoài ra, giải pháp liên quan đến lãi dự thu cũng được Ngân hàng Nhà nước chú trọng trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội. Ngân hàng Nhà nước xác định việc thu lãi phù hợp với thực trạng khoản nợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để phản ánh chính xác kết quả kinh doanh.

Đối với các trường hợp khó thu hồi, Ngân hàng Nhà nước cũng thường xuyên rà soát thực trạng các khoản nợ dự thu, nhất là các khoản nợ dự thu lớn để kịp thời thu hồi số lãi dự thu. theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

NHNN: Nợ xấu tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

NHNN: Nợ xấu dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Ngân hàng Nhà nước muốn siết nguồn vốn vay ngắn hạn nước ngoài để đầu tư chứng khoán và bất động sản

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Huyền Vi

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

[rule_3_plain]

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xem xét, nhận diện và có giải pháp kiểm soát, quyết liệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo bổ sung tới các đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng Anh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xem xét, nhận diện và có giải pháp kiểm soát, quyết liệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng, theo TTXVN.
Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho quá trình điều tra, tố tụng để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật…
Theo đó, sở hữu của các tổ chức tín dụng đã minh bạch và đại chúng hơn; tình trạng các nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối ngân hàng được hạn chế và được kiểm soát; tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chi phối, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản, vay vốn với quy mô lớn dẫn đến rủi ro cho ngân hàng của các cổ đông lớn.
Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo các tổ chức tín dụng đã từng bước giảm dần; các tổ chức tín dụng đã tích cực đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về giới hạn sở hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, mua lại…
Đến nay, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về cơ bản đã khắc phục (tại thời điểm cuối năm 2012 có 7 cặp); sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp chỉ còn lại 1 cặp (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp). 
Tuy nhiên, Thống đốc NHNN cho biết thực tế trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che dấu, nhờ cá nhân hoặc tổ chức khác đứng tên hộ số cổ phần sở hữu để lách quy định của pháp luật về sở hữu chéo/sở hữu vượt mức quy định thì việc xử lý vấn đề sở hữu vượt mức quy định và sở hữu chéo vẫn rất khó khăn.
Điều này dẫn tới việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu công khai, minh bạch. Đồng thời, việc này chỉ có thể được phát hiện và nhận diện thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.
Riêng đối với các dự án BOT, BT giao thông, NHNN cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực này để hạn chế rủi ro thanh khoản.
Ngoài ra, giải pháp liên quan đến lãi dự thu cũng được NHNN chú trọng trong báo cáo gửi các đạo biểu Quốc hội. NHNN xác định thực hiện dự thu lãi phù hợp với thực trạng các khoản nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật để phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh
Đối với các trường hợp khó có khả năng thu hồi, NHNN cũng thường xuyên rà soát tình hình thực tế của các khoản nợ đang dự thu lãi, đặc biệt, các khoản có lãi dự thu lớn để kịp thời thực hiện thoái lãi dự thu theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN.

NHNN: Nợ xấu dự báo tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

19-05-2022

NHNN muốn siết nguồn vay ngắn hạn nước ngoài đầu tư vào chứng khoán, bất động sản

16-05-2022

Tiền đồng giảm giá mạnh, NHNN nâng giá bán USD kỳ hạn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nhnn-nghiem-khac-voi-so-huu-cheo-cho-vay-bot-422022524103454900.htm

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

[rule_2_plain]

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

[rule_2_plain]

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

[rule_3_plain]

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xem xét, nhận diện và có giải pháp kiểm soát, quyết liệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo bổ sung tới các đại biểu Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng Anh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xem xét, nhận diện và có giải pháp kiểm soát, quyết liệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng, theo TTXVN.
Ngành ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho quá trình điều tra, tố tụng để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật…
Theo đó, sở hữu của các tổ chức tín dụng đã minh bạch và đại chúng hơn; tình trạng các nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối ngân hàng được hạn chế và được kiểm soát; tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chi phối, cố ý làm trái, sử dụng trái phép tài sản, vay vốn với quy mô lớn dẫn đến rủi ro cho ngân hàng của các cổ đông lớn.
Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo các tổ chức tín dụng đã từng bước giảm dần; các tổ chức tín dụng đã tích cực đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về giới hạn sở hữu cổ phần, sở hữu chéo thông qua chuyển nhượng, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, mua lại…
Đến nay, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về cơ bản đã khắc phục (tại thời điểm cuối năm 2012 có 7 cặp); sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp chỉ còn lại 1 cặp (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp). 
Tuy nhiên, Thống đốc NHNN cho biết thực tế trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che dấu, nhờ cá nhân hoặc tổ chức khác đứng tên hộ số cổ phần sở hữu để lách quy định của pháp luật về sở hữu chéo/sở hữu vượt mức quy định thì việc xử lý vấn đề sở hữu vượt mức quy định và sở hữu chéo vẫn rất khó khăn.
Điều này dẫn tới việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu công khai, minh bạch. Đồng thời, việc này chỉ có thể được phát hiện và nhận diện thông qua công tác điều tra, xác minh của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.
Riêng đối với các dự án BOT, BT giao thông, NHNN cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực này để hạn chế rủi ro thanh khoản.
Ngoài ra, giải pháp liên quan đến lãi dự thu cũng được NHNN chú trọng trong báo cáo gửi các đạo biểu Quốc hội. NHNN xác định thực hiện dự thu lãi phù hợp với thực trạng các khoản nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật để phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh
Đối với các trường hợp khó có khả năng thu hồi, NHNN cũng thường xuyên rà soát tình hình thực tế của các khoản nợ đang dự thu lãi, đặc biệt, các khoản có lãi dự thu lớn để kịp thời thực hiện thoái lãi dự thu theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN.

NHNN: Nợ xấu dự báo tiếp tục tăng, đặc biệt là bất động sản

19-05-2022

NHNN muốn siết nguồn vay ngắn hạn nước ngoài đầu tư vào chứng khoán, bất động sản

16-05-2022

Tiền đồng giảm giá mạnh, NHNN nâng giá bán USD kỳ hạn

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nhnn-nghiem-khac-voi-so-huu-cheo-cho-vay-bot-422022524103454900.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #Nghiêm #khắc #với #sở #hữu #chéo #cho #vay #BOT

Xem thêm thông tin hay:  4 cách để tiền gửi tiết kiệm sinh lời
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất