NHNN muốn siết nguồn vay ngắn hạn nước ngoài đầu tư vào chứng khoán, bất động sản

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN muốn siết nguồn vay ngắn hạn nước ngoài đầu tư vào chứng khoán, bất động sản phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước cho rằng quy định doanh nghiệp không được vay ngắn hạn nước ngoài cho các mục đích có độ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản, v.v.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản lấy ý kiến ​​tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn, dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp được vay ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận vay nước ngoài, nhưng không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng vay vốn với dân cư; các khoản phải trả phát sinh từ hoạt động kinh doanh chứng khoán; mua vốn góp, cổ phần của đơn vị khác; mua bất động sản đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản tăng trưởng “nóng”, “ồ ạt” tiềm ẩn rủi ro lớn vì có thể tạo ra tình trạng vốn “ảo”, “bong bóng” tài sản. , là mầm mống cho bất ổn kinh tế vĩ mô.

Do đó, trong bối cảnh dòng vốn vay nước ngoài ngắn hạn cần được quản lý chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro đảo chiều, hạn chế cho các doanh nghiệp vay nợ nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. bóng giá như chứng khoán, bất động sản.

Ngoài ra, dự thảo thông tư không cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn để nhận dự án đầu tư và mua cổ phần, phần vốn góp do thực hiện dự án, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp. Để mua lại doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập để quản lý và phát triển doanh nghiệp về lâu dài là những hoạt động lâu dài.

Do đó, nếu vay vốn ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ phát sinh từ việc sử dụng vốn trung dài hạn nêu trên sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản và đi ngược lại bản chất của dòng vốn ngắn hạn chỉ hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

Ngoài ra, trường hợp Bên vay nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác không nhằm mục đích phát triển dự án, quản lý doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chuyển nhượng dự án, bán cổ phần cho bên thứ ba, hoạt động mua bán này còn có thể tạo ra bong bóng giá, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và cần hạn chế.

Như vậy, đối với cả hai trường hợp chuyển nhượng dự án và mua cổ phần, mua vốn góp nêu trên đều có rủi ro cao và không được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Với định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, NHNN cho rằng việc doanh nghiệp không được vay nợ nước ngoài ngắn hạn với mục đích rủi ro cao nêu trên là cần thiết.

Một mặt yêu cầu các doanh nghiệp này quản lý rủi ro tốt hơn trong hoạt động, mặt khác hỗ trợ ưu tiên tập trung vốn vay nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng. cho nền kinh tế.

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Tiền đồng giảm giá.225;  mạnh, SBV nâgiá bán USD kỳ hạn

09-05-2022

SSI Research: Nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh số bán USD của NHNN sẽ hỗ trợ tiền đồng

06-05-2022

MBKE dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% để thắt chặt tiền tệ

Phương Nga


Thông tin thêm

NHNN muốn siết nguồn vay ngắn hạn nước ngoài đầu tư vào chứng khoán, bất động sản

Ngân hàng Nhà nước cho rằng quy định doanh nghiệp không được vay ngắn hạn nước ngoài cho các mục đích có độ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản, v.v.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản lấy ý kiến ​​tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn, dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp được vay ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận vay nước ngoài, nhưng không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng vay vốn với dân cư; các khoản phải trả phát sinh từ hoạt động kinh doanh chứng khoán; mua vốn góp, cổ phần của đơn vị khác; mua bất động sản đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản tăng trưởng “nóng”, “ồ ạt” tiềm ẩn rủi ro lớn vì có thể tạo ra tình trạng vốn “ảo”, “bong bóng” tài sản. , là mầm mống cho bất ổn kinh tế vĩ mô.

Do đó, trong bối cảnh dòng vốn vay nước ngoài ngắn hạn cần được quản lý chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro đảo chiều, hạn chế cho các doanh nghiệp vay nợ nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. bóng giá như chứng khoán, bất động sản.

Ngoài ra, dự thảo thông tư không cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn để nhận dự án đầu tư và mua cổ phần, phần vốn góp do thực hiện dự án, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp. Để mua lại doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập để quản lý và phát triển doanh nghiệp về lâu dài là những hoạt động lâu dài.

Do đó, nếu vay vốn ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ phát sinh từ việc sử dụng vốn trung dài hạn nêu trên sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản và đi ngược lại bản chất của dòng vốn ngắn hạn chỉ hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

Ngoài ra, trường hợp Bên vay nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác không nhằm mục đích phát triển dự án, quản lý doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chuyển nhượng dự án, bán cổ phần cho bên thứ ba, hoạt động mua bán này còn có thể tạo ra bong bóng giá, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và cần hạn chế.

Như vậy, đối với cả hai trường hợp chuyển nhượng dự án và mua cổ phần, mua vốn góp nêu trên đều có rủi ro cao và không được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Với định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, NHNN cho rằng việc doanh nghiệp không được vay nợ nước ngoài ngắn hạn với mục đích rủi ro cao nêu trên là cần thiết.

Một mặt yêu cầu các doanh nghiệp này quản lý rủi ro tốt hơn trong hoạt động, mặt khác hỗ trợ ưu tiên tập trung vốn vay nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng. cho nền kinh tế.

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Tiền đồng giảm giá.225;  mạnh, SBV nâgiá bán USD kỳ hạn

09-05-2022

SSI Research: Nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh số bán USD của NHNN sẽ hỗ trợ tiền đồng

06-05-2022

MBKE dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% để thắt chặt tiền tệ

Phương Nga


Ngân hàng Nhà nước cho rằng quy định doanh nghiệp không được vay ngắn hạn nước ngoài cho các mục đích có độ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản, v.v.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản lấy ý kiến ​​tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến hoạt động vay nước ngoài của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn, dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp được vay ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ký kết thỏa thuận vay nước ngoài, nhưng không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng vay vốn với dân cư; các khoản phải trả phát sinh từ hoạt động kinh doanh chứng khoán; mua vốn góp, cổ phần của đơn vị khác; mua bất động sản đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản tăng trưởng “nóng”, “ồ ạt” tiềm ẩn rủi ro lớn vì có thể tạo ra tình trạng vốn “ảo”, “bong bóng” tài sản. , là mầm mống cho bất ổn kinh tế vĩ mô.

Do đó, trong bối cảnh dòng vốn vay nước ngoài ngắn hạn cần được quản lý chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro đảo chiều, hạn chế cho các doanh nghiệp vay nợ nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. bóng giá như chứng khoán, bất động sản.

Ngoài ra, dự thảo thông tư không cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn để nhận dự án đầu tư và mua cổ phần, phần vốn góp do thực hiện dự án, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp. Để mua lại doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập để quản lý và phát triển doanh nghiệp về lâu dài là những hoạt động lâu dài.

Do đó, nếu vay vốn ngắn hạn nước ngoài để trả các khoản nợ phát sinh từ việc sử dụng vốn trung dài hạn nêu trên sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản và đi ngược lại bản chất của dòng vốn ngắn hạn chỉ hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

Ngoài ra, trường hợp Bên vay nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khác không nhằm mục đích phát triển dự án, quản lý doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chuyển nhượng dự án, bán cổ phần cho bên thứ ba, hoạt động mua bán này còn có thể tạo ra bong bóng giá, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và cần hạn chế.

Như vậy, đối với cả hai trường hợp chuyển nhượng dự án và mua cổ phần, mua vốn góp nêu trên đều có rủi ro cao và không được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Với định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, NHNN cho rằng việc doanh nghiệp không được vay nợ nước ngoài ngắn hạn với mục đích rủi ro cao nêu trên là cần thiết.

Một mặt yêu cầu các doanh nghiệp này quản lý rủi ro tốt hơn trong hoạt động, mặt khác hỗ trợ ưu tiên tập trung vốn vay nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng. cho nền kinh tế.

Tiền đồng mất giá mạnh, Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD kỳ hạn

Tiền đồng giảm giá.225;  mạnh, SBV nâgiá bán USD kỳ hạn

09-05-2022

SSI Research: Nhu cầu tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh số bán USD của NHNN sẽ hỗ trợ tiền đồng

06-05-2022

MBKE dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% để thắt chặt tiền tệ

Phương Nga

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

NHNN cho rằng việc quy định doanh nghiệp không được vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản,… là cần thiết

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến hoạt động vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, đối với các khoản vay ngắn hạn, dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp được vay nước ngoài ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm ký thỏa thuận vay nước ngoài song không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng vay với người cư trú; các khoản phải trả phát sinh từ mua bán chứng khoán kinh doanh; mua phần vốn góp, cổ phần của đơn vị khác; mua bất động sản đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.
NHNN cho biết thực tế việc tăng trưởng “nóng”, “ồ ạt” của thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản tiềm ẩn rủi ro lớn vì có thể tạo ta tình trạng vốn “ảo”, “bong bóng” tài sản, là mầm mống cho những bất ổn tài chính vĩ mô. 
Do đó, trong bối cảnh dòng vốn vay nước ngoài ngắn hạn cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các nguy cơ đảo chiều, cần hạn chế việc doanh nghiệp vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro bong bóng giá như chứng khoán, bất động sản.
Ngoài ra, dự thảo thông tư không cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn để nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và mua cổ phần, mua phần vốn góp do việc thực hiện dự án hoặc mua cổ phần, mua vốn góp tại doanh nghiệp nhằm thâu tóm doanh nghiệp, mua bán sáp nhập để quản lý, phát triển doanh nghiệp về lâu dài là hoạt động mang tính dài hạn.
Do đó, nếu vay vốn nước ngoài ngắn hạn để thanh toán cho khoản nợ phát sinh từ các mục đích sử dụng vốn trung dài hạn nêu trên sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản và đi ngược lại bản chất của dòng vốn ngắn hạn chỉ nhằm hỗ trợ thiếu hụt thanh khoản tạm thời.
Bên cạnh đó, trường hợp bên đi vay nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp khác nhưng không nhằm mục tiêu phát triển dự án hoặc quản lý doanh nghiệp. Thay vào đó tiếp tục chuyển nhượng dự án, bán cổ phần cho bên thứ ba thì hoạt động mua đi bán lại này cũng có thể tạo bong bóng giá, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và cần bị hạn chế.
Như vậy, đối với cả hai trường hợp chuyển nhượng dự án và mua cổ phần, mua phần vốn góp nêu trên đều tiềm ẩn rủi ro cao và không nên cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài, NHNN khẳng định.
Với định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, NHNN cho rằng việc quy định doanh nghiệp không được vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro cao nêu trên là cần thiết.
Một mặt yêu cầu chính các doanh nghiệp này quản trị rủi ro tốt hơn trong hoạt động, mặt khác hỗ trợ việc ưu tiên tập trung nguồn vốn vay nước ngoài cho các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Tiền đồng giảm giá mạnh, NHNN nâng giá bán USD kỳ hạn

09-05-2022

SSI Research: Cầu tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, nghiệp vụ bán USD của NHNN sẽ hỗ trợ tiền đồng

06-05-2022

MBKE dự báo NHNN sẽ nâng 0,5% lãi suất cơ bản để thắt chặt tiền tệ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nhnn-muon-siet-nguon-vay-ngan-han-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-chung-khoan-bat-dong-san-4220225198159895.htm

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

[rule_2_plain]

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

[rule_3_plain]

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

NHNN cho rằng việc quy định doanh nghiệp không được vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản,… là cần thiết

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định liên quan đến hoạt động vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, đối với các khoản vay ngắn hạn, dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp được vay nước ngoài ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm ký thỏa thuận vay nước ngoài song không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng vay với người cư trú; các khoản phải trả phát sinh từ mua bán chứng khoán kinh doanh; mua phần vốn góp, cổ phần của đơn vị khác; mua bất động sản đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án.
NHNN cho biết thực tế việc tăng trưởng “nóng”, “ồ ạt” của thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản tiềm ẩn rủi ro lớn vì có thể tạo ta tình trạng vốn “ảo”, “bong bóng” tài sản, là mầm mống cho những bất ổn tài chính vĩ mô. 
Do đó, trong bối cảnh dòng vốn vay nước ngoài ngắn hạn cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các nguy cơ đảo chiều, cần hạn chế việc doanh nghiệp vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro bong bóng giá như chứng khoán, bất động sản.
Ngoài ra, dự thảo thông tư không cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn để nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và mua cổ phần, mua phần vốn góp do việc thực hiện dự án hoặc mua cổ phần, mua vốn góp tại doanh nghiệp nhằm thâu tóm doanh nghiệp, mua bán sáp nhập để quản lý, phát triển doanh nghiệp về lâu dài là hoạt động mang tính dài hạn.
Do đó, nếu vay vốn nước ngoài ngắn hạn để thanh toán cho khoản nợ phát sinh từ các mục đích sử dụng vốn trung dài hạn nêu trên sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản và đi ngược lại bản chất của dòng vốn ngắn hạn chỉ nhằm hỗ trợ thiếu hụt thanh khoản tạm thời.
Bên cạnh đó, trường hợp bên đi vay nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp khác nhưng không nhằm mục tiêu phát triển dự án hoặc quản lý doanh nghiệp. Thay vào đó tiếp tục chuyển nhượng dự án, bán cổ phần cho bên thứ ba thì hoạt động mua đi bán lại này cũng có thể tạo bong bóng giá, không tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và cần bị hạn chế.
Như vậy, đối với cả hai trường hợp chuyển nhượng dự án và mua cổ phần, mua phần vốn góp nêu trên đều tiềm ẩn rủi ro cao và không nên cho phép sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài, NHNN khẳng định.
Với định hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, NHNN cho rằng việc quy định doanh nghiệp không được vay nước ngoài ngắn hạn cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro cao nêu trên là cần thiết.
Một mặt yêu cầu chính các doanh nghiệp này quản trị rủi ro tốt hơn trong hoạt động, mặt khác hỗ trợ việc ưu tiên tập trung nguồn vốn vay nước ngoài cho các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Tiền đồng giảm giá mạnh, NHNN nâng giá bán USD kỳ hạn

09-05-2022

SSI Research: Cầu tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt, nghiệp vụ bán USD của NHNN sẽ hỗ trợ tiền đồng

06-05-2022

MBKE dự báo NHNN sẽ nâng 0,5% lãi suất cơ bản để thắt chặt tiền tệ

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nhnn-muon-siet-nguon-vay-ngan-han-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-chung-khoan-bat-dong-san-4220225198159895.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #muốn #siết #nguồn #vay #ngắn #hạn #nước #ngoài #đầu #tư #vào #chứng #khoán #bất #động #sản

Xem thêm thông tin hay:  VietinBank bán đấu giá khoản nợ gần 400 tỷ đồng của 'ông lớn' một thời Giấy Bãi Bằng
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất