NHNN: Lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước chưa đến 10%/năm trong tháng 10

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN: Lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước chưa đến 10%/năm trong tháng 10 phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm vào tháng 10/2022.

Hình minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 10/2022.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ đều ở mức 8,4-9,9%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa do NHNN quy định (5,5%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn và 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.

Về huy động, lãi suất huy động bình quân bằng VND của các ngân hàng thương mại trong nước phổ biến ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;

Ở kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,4-6,5%/năm. Kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất phổ biến ở mức 5,6-6,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất ở mức 6,2-6,7%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hiện tại, tại một số ngân hàng như VPBank, GPBank đã xuất hiện mức lãi suất 10-11%/năm ở các kỳ hạn dài và khi khách hàng gửi số tiền lớn. Đối với kỳ hạn ngắn từ 1-6 tháng, một số ngân hàng cũng áp trần lãi suất 6%/năm như Bac A Bank, SCB, Sacombank…

Ngoài ra, Vietcombank mới đây cũng công bố giảm thêm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo ngân hàng, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá…

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

24-11-2022

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá không vướng lãi suất cao

24-11-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, cao nhất lên tới hơn 9%/năm

Huyền Vi


Thông tin thêm

NHNN: Lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước chưa đến 10%/năm trong tháng 10

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm vào tháng 10/2022.

Hình minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 10/2022.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ đều ở mức 8,4-9,9%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa do NHNN quy định (5,5%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn và 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.

Về huy động, lãi suất huy động bình quân bằng VND của các ngân hàng thương mại trong nước phổ biến ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;

Ở kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,4-6,5%/năm. Kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất phổ biến ở mức 5,6-6,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất ở mức 6,2-6,7%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hiện tại, tại một số ngân hàng như VPBank, GPBank đã xuất hiện mức lãi suất 10-11%/năm ở các kỳ hạn dài và khi khách hàng gửi số tiền lớn. Đối với kỳ hạn ngắn từ 1-6 tháng, một số ngân hàng cũng áp trần lãi suất 6%/năm như Bac A Bank, SCB, Sacombank…

Ngoài ra, Vietcombank mới đây cũng công bố giảm thêm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo ngân hàng, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá…

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

24-11-2022

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá không vướng lãi suất cao

24-11-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, cao nhất lên tới hơn 9%/năm

Huyền Vi


Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm vào tháng 10/2022.

Hình minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 10/2022.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ có dư nợ đều ở mức 8,4-9,9%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa do NHNN quy định (5,5%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn và 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.

Về huy động, lãi suất huy động bình quân bằng VND của các ngân hàng thương mại trong nước phổ biến ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;

Ở kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,4-6,5%/năm. Kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất phổ biến ở mức 5,6-6,8%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất ở mức 6,2-6,7%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hiện tại, tại một số ngân hàng như VPBank, GPBank đã xuất hiện mức lãi suất 10-11%/năm ở các kỳ hạn dài và khi khách hàng gửi số tiền lớn. Đối với kỳ hạn ngắn từ 1-6 tháng, một số ngân hàng cũng áp trần lãi suất 6%/năm như Bac A Bank, SCB, Sacombank…

Ngoài ra, Vietcombank mới đây cũng công bố giảm thêm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân hiện hữu với thời gian thực hiện từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Theo ngân hàng, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá…

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Vietcombank giảm 1%/năm lãi suất cho vay VND đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

24-11-2022

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá không vướng lãi suất cao

24-11-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, cao nhất lên tới hơn 9%/năm

Huyền Vi

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

[rule_3_plain]

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

Theo thông tin từ NHNN, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm trong tháng 10/2022.

Ảnh minh họa

 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng tháng 10/2022.
Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).
Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn và 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.
Về tiền gửi, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;
Đối với kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất tiền gửi ở mức 5,4-6,5%/năm. Với kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ở mức 5,6-6,8%/năm và với kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất ở mức 6,2-6,7%/năm.
Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
Hiện nay, tại một số ngân hàng như VPBank và GPBank đã xuất hiện mức lãi suất 10-11%/năm tại các kỳ hạn dài và khi khách hàng gửi số tiền lớn. Đối với các kỳ hạn ngắn 1-6 tháng, một số ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất kịch trần 6%/năm như Bac A Bank, SCB, Sacombank,…
Ngoài ra mới đây, Vietcombank đã thông báo giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu với thời gian triển khai từ 1/11/2022 đến hết 31/12/2022.
Theo ngân hàng, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá,…
 
 

Vietcombank giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

24-11-2022

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá mà không bị vướng vào tình trạng lãi suất tăng cao

24-11-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, mức cao nhất đều hơn 9%/năm

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-lai-suat-cho-vay-binh-quan-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-trong-nuoc-chua-den-10nam-trong-thang-10-422022112511612592.htm

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

[rule_2_plain]

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

[rule_2_plain]

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

[rule_3_plain]

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

Theo thông tin từ NHNN, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm trong tháng 10/2022.

Ảnh minh họa

 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng tháng 10/2022.
Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).
Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn và 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.
Về tiền gửi, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng;
Đối với kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất tiền gửi ở mức 5,4-6,5%/năm. Với kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ở mức 5,6-6,8%/năm và với kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất ở mức 6,2-6,7%/năm.
Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
Hiện nay, tại một số ngân hàng như VPBank và GPBank đã xuất hiện mức lãi suất 10-11%/năm tại các kỳ hạn dài và khi khách hàng gửi số tiền lớn. Đối với các kỳ hạn ngắn 1-6 tháng, một số ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất kịch trần 6%/năm như Bac A Bank, SCB, Sacombank,…
Ngoài ra mới đây, Vietcombank đã thông báo giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu với thời gian triển khai từ 1/11/2022 đến hết 31/12/2022.
Theo ngân hàng, chính sách giảm lãi suất này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá,…
 
 

Vietcombank giảm lãi suất 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

24-11-2022

Chuyên gia gợi ý cách điều hành tỷ giá mà không bị vướng vào tình trạng lãi suất tăng cao

24-11-2022

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, mức cao nhất đều hơn 9%/năm

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-lai-suat-cho-vay-binh-quan-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-trong-nuoc-chua-den-10nam-trong-thang-10-422022112511612592.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #Lãi #suất #cho #vay #bình #quân #của #các #ngân #hàng #thương #mại #trong #nước #chưa #đến #10năm #trong #tháng

Xem thêm thông tin hay:  Nhận nhiều phần quà với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng khi mua bảo hiểm tại FWD

Viết một bình luận