NHNN khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại SCB

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại SCB phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sáng 8/10, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyến cáo người dân không rút tiền trước thời hạn do lo ngại thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngân hàng Nhà nước. (Hình ảnh: NHNNVN).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông cáo cho biết, ngày 7/10/2022, thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến hiện tượng một số người rút tiền khỏi ngân hàng. tạm ứng tiền.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có các giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, duy trì sự ổn định của SCB. nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã từ trần vào đêm 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành cũng là thành viên HĐQT độc lập. của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ tháng 4/2017.

Ông Thành bắt đầu làm việc tại TVSI từ năm 2007, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Tân Việt vào năm 2019.

Tháng 3/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm, nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng và gia tăng vị thế trên thị trường. vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường liên quan của hai bên.

Theo đó, SCB sẽ coi TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các dịch vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB.

Cùng ngày, TVFM cũng đã ký kết hợp tác với Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để bán chéo các sản phẩm truyền thống của TVFM. Sản phẩm bao gồm: Chứng chỉ quỹ đại chúng như chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; Sản phẩm ủy thác đầu tư tiền mặt dành cho khách hàng ưu tiên / cao cấp.

Sau khi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc qua đời, Chứng khoán Tân Việt đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ trên.

Ông Nguyễn Việt Cường được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó, ông Cường là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

SCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

SCB đã bổ nhiệm hai Phó Giám đốc điều hành Phơ-roa 225;

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

SCB cảnh báo tình trạng chèn sóng tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Diệp Bình


Thông tin thêm

NHNN khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại SCB

Sáng 8/10, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyến cáo người dân không rút tiền trước thời hạn do lo ngại thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngân hàng Nhà nước. (Hình ảnh: NHNNVN).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông cáo cho biết, ngày 7/10/2022, thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến hiện tượng một số người rút tiền khỏi ngân hàng. tạm ứng tiền.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có các giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, duy trì sự ổn định của SCB. nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã từ trần vào đêm 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành cũng là thành viên HĐQT độc lập. của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ tháng 4/2017.

Ông Thành bắt đầu làm việc tại TVSI từ năm 2007, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Tân Việt vào năm 2019.

Tháng 3/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm, nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng và gia tăng vị thế trên thị trường. vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường liên quan của hai bên.

Theo đó, SCB sẽ coi TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các dịch vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB.

Cùng ngày, TVFM cũng đã ký kết hợp tác với Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để bán chéo các sản phẩm truyền thống của TVFM. Sản phẩm bao gồm: Chứng chỉ quỹ đại chúng như chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; Sản phẩm ủy thác đầu tư tiền mặt dành cho khách hàng ưu tiên / cao cấp.

Sau khi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc qua đời, Chứng khoán Tân Việt đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ trên.

Ông Nguyễn Việt Cường được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó, ông Cường là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

SCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

SCB đã bổ nhiệm hai Phó Giám đốc điều hành Phơ-roa 225;

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

SCB cảnh báo tình trạng chèn sóng tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Diệp Bình


Sáng 8/10, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyến cáo người dân không rút tiền trước thời hạn do lo ngại thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngân hàng Nhà nước. (Hình ảnh: NHNNVN).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông cáo cho biết, ngày 7/10/2022, thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến hiện tượng một số người rút tiền khỏi ngân hàng. tạm ứng tiền.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có các giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, duy trì sự ổn định của SCB. nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã từ trần vào đêm 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành cũng là thành viên HĐQT độc lập. của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ tháng 4/2017.

Ông Thành bắt đầu làm việc tại TVSI từ năm 2007, sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Tân Việt vào năm 2019.

Tháng 3/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm, nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng và gia tăng vị thế trên thị trường. vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường liên quan của hai bên.

Theo đó, SCB sẽ coi TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các dịch vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB.

Cùng ngày, TVFM cũng đã ký kết hợp tác với Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để bán chéo các sản phẩm truyền thống của TVFM. Sản phẩm bao gồm: Chứng chỉ quỹ đại chúng như chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; Sản phẩm ủy thác đầu tư tiền mặt dành cho khách hàng ưu tiên / cao cấp.

Sau khi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc qua đời, Chứng khoán Tân Việt đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, Thành viên HĐQT, giữ chức vụ trên.

Ông Nguyễn Việt Cường được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó, ông Cường là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

SCB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

SCB đã bổ nhiệm hai Phó Giám đốc điều hành Phơ-roa 225;

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

SCB cảnh báo tình trạng chèn sóng tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Diệp Bình

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

[rule_3_plain]

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

Sáng ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn do lo ngại về những thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

 Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: SBV).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông cáo cho biết vào ngày 7/10/2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.
Về việc này NHNN khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.
NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. 
Theo thông tin chúng tôi có được, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã qua đời đêm 6/10.Ông Nguyễn Tiến Thành cũng là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ tháng 4/2017. 
Ông Thành bắt đầu làm việc tại TVSI vào năm 2007 và được sau đó bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tại chi nhánh TP HCM vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch của Chứng khoán Tân Việt vào năm 2019.
Tháng 3/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ký thỏa thuận hợp tác với CTCP Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm, nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường liên quan của hai bên. 
Theo đó, SCB sẽ xem TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và Khách hàng của SCB. 
Cùng ngày, TVFM cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của TVFM. Các sản phẩm bao gồm: Chứng chỉ quỹ đại chúng như Chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; sản phẩm Ủy thác đầu tư bằng tiền mặt cho khách hàng ưu tiên/cao cấp.
Sau khi Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc qua đời, Chứng khoán Tân Việt bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường,Thành viên HĐQT, vào vị trí trên. 
Ông Nguyễn Việt Cường được bầu thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó ông Cường làm Phó Giám đốc Trung tâm tin học của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 

SCB bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc

12-09-2022

SCB cảnh báo tình trạng chèn sóng tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-nen-rut-tien-truoc-han-tai-scb-42202210863728570.htm

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

[rule_2_plain]

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

[rule_2_plain]

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

[rule_3_plain]

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

Sáng ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn do lo ngại về những thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

 Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: SBV).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông cáo cho biết vào ngày 7/10/2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.
Về việc này NHNN khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.
NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. 
Theo thông tin chúng tôi có được, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã qua đời đêm 6/10.Ông Nguyễn Tiến Thành cũng là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ tháng 4/2017. 
Ông Thành bắt đầu làm việc tại TVSI vào năm 2007 và được sau đó bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tại chi nhánh TP HCM vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch của Chứng khoán Tân Việt vào năm 2019.
Tháng 3/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ký thỏa thuận hợp tác với CTCP Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm, nhằm khai thác tối ưu mọi tiềm năng, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường liên quan của hai bên. 
Theo đó, SCB sẽ xem TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và Khách hàng của SCB. 
Cùng ngày, TVFM cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của TVFM. Các sản phẩm bao gồm: Chứng chỉ quỹ đại chúng như Chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu…; sản phẩm Ủy thác đầu tư bằng tiền mặt cho khách hàng ưu tiên/cao cấp.
Sau khi Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc qua đời, Chứng khoán Tân Việt bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường,Thành viên HĐQT, vào vị trí trên. 
Ông Nguyễn Việt Cường được bầu thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó ông Cường làm Phó Giám đốc Trung tâm tin học của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 

SCB bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc

12-09-2022

SCB cảnh báo tình trạng chèn sóng tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-nen-rut-tien-truoc-han-tai-scb-42202210863728570.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #khuyến #cáo #người #dân #không #nên #rút #tiền #trước #hạn #tại #SCB

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá USD hôm nay 2/6: USD lên giá mạnh

Viết một bình luận