NHNN: Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ nguyên room 14%

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN: Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ nguyên room 14% phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tăng trưởng tín dụng năm 2022.

Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ room 14%

Theo đó, qua giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng của các TCTD, đến nay tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng chung của toàn cầu. thống năm 2022 khoảng 14%. Do đó, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh. các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. chính quyền.

NHNN cũng nhắc nhở tăng trưởng tín dụng phải trên cơ sở đảm bảo ổn định thanh khoản, an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trong thời gian tới, NHNN căn cứ vào tình hình của hệ thống và từng tổ chức tín dụng để có giải pháp quản lý phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

22-11-2022

Tổng giám đốc FiinGroup: Nghiên cứu nới room tín dụng, dùng tiền đầu tư công để giải quyết thanh khoản trước mắt

22-11-2022

VinaCapital: Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn lành mạnh, giá cổ phiếu sẽ hồi phục khi tín dụng được nới lỏng


Thông tin thêm

NHNN: Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ nguyên room 14%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tăng trưởng tín dụng năm 2022.

Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ room 14%

Theo đó, qua giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng của các TCTD, đến nay tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng chung của toàn cầu. thống năm 2022 khoảng 14%. Do đó, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh. các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. chính quyền.

NHNN cũng nhắc nhở tăng trưởng tín dụng phải trên cơ sở đảm bảo ổn định thanh khoản, an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trong thời gian tới, NHNN căn cứ vào tình hình của hệ thống và từng tổ chức tín dụng để có giải pháp quản lý phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

22-11-2022

Tổng giám đốc FiinGroup: Nghiên cứu nới room tín dụng, dùng tiền đầu tư công để giải quyết thanh khoản trước mắt

22-11-2022

VinaCapital: Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn lành mạnh, giá cổ phiếu sẽ hồi phục khi tín dụng được nới lỏng


Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tăng trưởng tín dụng năm 2022.

Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ room 14%

Theo đó, qua giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng của các TCTD, đến nay tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng chung của toàn cầu. thống năm 2022 khoảng 14%. Do đó, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh. các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. chính quyền.

NHNN cũng nhắc nhở tăng trưởng tín dụng phải trên cơ sở đảm bảo ổn định thanh khoản, an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trong thời gian tới, NHNN căn cứ vào tình hình của hệ thống và từng tổ chức tín dụng để có giải pháp quản lý phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

Tín dụng hệ thống tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

22-11-2022

Tổng giám đốc FiinGroup: Nghiên cứu nới room tín dụng, dùng tiền đầu tư công để giải quyết thanh khoản trước mắt

22-11-2022

VinaCapital: Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn lành mạnh, giá cổ phiếu sẽ hồi phục khi tín dụng được nới lỏng

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

[rule_3_plain]

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tăng trưởng tín dụng năm 2022.

Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ nguyên room 14%

Theo đó, qua theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng cho thấy, đến nay tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5%, so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống năm 2022 khoảng 14%. Do vậy, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.
NHNN cũng nhắc nhở, việc tăng trưởng tín dụng phải trên cơ sở đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Thời gian tới, NHNN sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của hệ thống và từng tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.

Tín dụng hệ thống đã tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

22-11-2022

TGĐ FiinGroup: Nghiên cứu nới room tín dụng, dùng tiền đầu tư công để giải quyết thanh khoản trước mắt

22-11-2022

VinaCapital: Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn lành mạnh, giá cổ phiếu sẽ hồi phục khi nới lỏng tín dụng

Theo Báo Chính phủ

Link bài gốc
https://baochinhphu.vn/nhnn-du-dia-tang-tin-dung-van-con-giu-nguyen-room-14-102221123165653531.htm

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

[rule_2_plain]

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

[rule_2_plain]

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

[rule_3_plain]

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tăng trưởng tín dụng năm 2022.

Dư địa tăng tín dụng vẫn còn, giữ nguyên room 14%

Theo đó, qua theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng cho thấy, đến nay tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5%, so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống năm 2022 khoảng 14%. Do vậy, vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.
NHNN cũng nhắc nhở, việc tăng trưởng tín dụng phải trên cơ sở đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Thời gian tới, NHNN sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của hệ thống và từng tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành phù hợp theo chủ trương của Chính phủ.

Tín dụng hệ thống đã tăng 11,5%, NHNN yêu cầu ngân hàng tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

22-11-2022

TGĐ FiinGroup: Nghiên cứu nới room tín dụng, dùng tiền đầu tư công để giải quyết thanh khoản trước mắt

22-11-2022

VinaCapital: Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn lành mạnh, giá cổ phiếu sẽ hồi phục khi nới lỏng tín dụng

Theo Báo Chính phủ

Link bài gốc
https://baochinhphu.vn/nhnn-du-dia-tang-tin-dung-van-con-giu-nguyen-room-14-102221123165653531.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #Dư #địa #tăng #tín #dụng #vẫn #còn #giữ #nguyên #room

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ phú Mark Cuban: Lạm dụng thẻ tín dụng sẽ cản trở kế hoạch tự chủ tài chính của bạn

Viết một bình luận