NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm vào ngày 15/12.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân ở một số kỳ hạn chính như qua đêm và một tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt là 5,19%/năm và 6 tháng. 0,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm phần trăm lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.

Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) qua kênh OMO với tổng giá trị 32.133 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu phổ biến khoảng 6-6,4%/năm ở hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành tín phiếu mới.

Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống, và điều này cũng thường thấy trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, theo CTCP Chứng khoán SSI.

Nguồn: NHNN.

Tuần trước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã họp với các ngân hàng thành viên để kêu gọi thống nhất áp dụng lãi suất huy động ở các kỳ hạn tối đa là 9,5%/năm (bao gồm cả lãi suất huy động tối đa 9,5%/năm). kể cả các chương trình khuyến mãi cộng với lãi suất) ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với lãi suất cao 10 – 11%/năm. So với cuối năm 2021, nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động hiện tại của hệ thống ngân hàng đã tăng khoảng 3% – 4% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.

Lãi suất cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh gửi tiết kiệm. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 10, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng. tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu nhờ khách hàng dân cư.

Phía trong, tTiền gửi dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Lãi suất cao, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 10

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Các ngân hàng thống nhất đưa lãi suất huy động về tối đa 9,5%/năm

Phương Nga


Thông tin thêm

NHNN bơm thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng vẫn lên gần 11%/năm

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm vào ngày 15/12.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân ở một số kỳ hạn chính như qua đêm và một tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt là 5,19%/năm và 6 tháng. 0,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm phần trăm lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.

Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) qua kênh OMO với tổng giá trị 32.133 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu phổ biến khoảng 6-6,4%/năm ở hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành tín phiếu mới.

Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống, và điều này cũng thường thấy trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, theo CTCP Chứng khoán SSI.

Nguồn: NHNN.

Tuần trước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã họp với các ngân hàng thành viên để kêu gọi thống nhất áp dụng lãi suất huy động ở các kỳ hạn tối đa là 9,5%/năm (bao gồm cả lãi suất huy động tối đa 9,5%/năm). kể cả các chương trình khuyến mãi cộng với lãi suất) ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với lãi suất cao 10 - 11%/năm. So với cuối năm 2021, nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động hiện tại của hệ thống ngân hàng đã tăng khoảng 3% - 4% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.

Lãi suất cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh gửi tiết kiệm. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 10, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng. tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu nhờ khách hàng dân cư.

Phía trong, tTiền gửi dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Lãi suất cao, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 10

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Các ngân hàng thống nhất đưa lãi suất huy động về tối đa 9,5%/năm

Phương Nga


Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm vào ngày 15/12.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân ở một số kỳ hạn chính như qua đêm và một tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt là 5,19%/năm và 6 tháng. 0,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm phần trăm lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.

Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) qua kênh OMO với tổng giá trị 32.133 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu phổ biến khoảng 6-6,4%/năm ở hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành tín phiếu mới.

Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống, và điều này cũng thường thấy trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, theo CTCP Chứng khoán SSI.

Nguồn: NHNN.

Tuần trước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã họp với các ngân hàng thành viên để kêu gọi thống nhất áp dụng lãi suất huy động ở các kỳ hạn tối đa là 9,5%/năm (bao gồm cả lãi suất huy động tối đa 9,5%/năm). kể cả các chương trình khuyến mãi cộng với lãi suất) ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với lãi suất cao 10 – 11%/năm. So với cuối năm 2021, nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động hiện tại của hệ thống ngân hàng đã tăng khoảng 3% – 4% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.

Lãi suất cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh gửi tiết kiệm. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 10, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng. tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu nhờ khách hàng dân cư.

Phía trong, tTiền gửi dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Lãi suất cao, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 10

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Các ngân hàng thống nhất đưa lãi suất huy động về tối đa 9,5%/năm

Phương Nga

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

[rule_3_plain]

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng đã tăng lên đến 10,73%/năm và 10,93%/năm trong ngày 15/12.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt 5,19%/năm và 6,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.
Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm % lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.
Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) thông qua kênh OMO với tổng giá trị là 32.133 tỷ đồng. Mức lãi suất trúng thầu rơi vào khoảng 6-6,4%/năm tại hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành thêm tín phiếu mới.
Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm ở kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản hệ thống dài hạn hơn, và điều này cũng thường được quan sát thấy vào giai đoạn trước Tết Nguyên Đán, theo CTCP Chứng khoán SSI.

 Nguồn: NHNN.

Trong tuần trước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng hội viên để kêu gọi thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5%/năm (kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất) ổn định mặt bằng lãi suất huy động.
Tuy nhiên, thực tế nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với mức lãi suất cao từ 10 – 11%/năm. So với cuối năm 2021, nhìn chung, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện nay đã tăng khoảng 3% – 4% ở các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.
Lãi suất ở mức cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh tiết kiệm. Số liệu từ NHNN cho thấy tính đến cuối tháng 10, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với tháng 9 chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư.
Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng. 

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Lãi suất cao, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 10

15-12-2022

Các ngân hàng thống nhất đưa lãi suất huy động về tối đa 9,5%/năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-bom-thanh-khoan-lai-suat-lien-ngan-hang-van-len-gan-11nam-422022121991420428.htm

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

[rule_2_plain]

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

[rule_2_plain]

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

[rule_3_plain]

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng đã tăng lên đến 10,73%/năm và 10,93%/năm trong ngày 15/12.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 15/12, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ so với cuối tuần trước xuống lần lượt 5,19%/năm và 6,08%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng và 6 tháng tăng mạnh.
Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm % lên 7,46%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng cũng tăng lên 10,73%/năm và 10,93%/năm.
Trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm thanh khoản trong tuần (12/12-16/12) thông qua kênh OMO với tổng giá trị là 32.133 tỷ đồng. Mức lãi suất trúng thầu rơi vào khoảng 6-6,4%/năm tại hai kỳ hạn 14 ngày và 91 ngày. NHNN không phát hành thêm tín phiếu mới.
Như vậy, NHNN tiếp tục phát hành thêm ở kỳ hạn 91 ngày. Điều này cho thấy động thái cung cấp thanh khoản hệ thống dài hạn hơn, và điều này cũng thường được quan sát thấy vào giai đoạn trước Tết Nguyên Đán, theo CTCP Chứng khoán SSI.

 Nguồn: NHNN.

Trong tuần trước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng hội viên để kêu gọi thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5%/năm (kể cả các khoản khuyến mại cộng lãi suất) ổn định mặt bằng lãi suất huy động.
Tuy nhiên, thực tế nhiều ngân hàng vẫn đang huy động với mức lãi suất cao từ 10 – 11%/năm. So với cuối năm 2021, nhìn chung, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện nay đã tăng khoảng 3% – 4% ở các kỳ hạn trên 6 tháng và trên 12 tháng.
Lãi suất ở mức cao khiến dòng tiền nhàn rỗi của người dân liên tục chảy vào kênh tiết kiệm. Số liệu từ NHNN cho thấy tính đến cuối tháng 10, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với tháng 9 chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư.
Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng. 

Nhiều ngân hàng vẫn huy động với lãi suất cao

16-12-2022

Lãi suất cao, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 10

15-12-2022

Các ngân hàng thống nhất đưa lãi suất huy động về tối đa 9,5%/năm

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-bom-thanh-khoan-lai-suat-lien-ngan-hang-van-len-gan-11nam-422022121991420428.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #bơm #thanh #khoản #lãi #suất #liên #ngân #hàng #vẫn #lên #gần #11năm

Xem thêm thông tin hay:  Một ngân hàng thông báo giảm lãi suất trong bối cảnh áp lực room tín dụng

Viết một bình luận