NHNN: 94% vốn cho vay BĐS là dài hạn trong khi 80% vốn huy động ngân hàng là ngắn hạn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => NHNN: 94% vốn cho vay BĐS là dài hạn trong khi 80% vốn huy động ngân hàng là ngắn hạn phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro về thanh toán và chênh lệch kỳ hạn.

Trong phiên chất vấn chiều nay 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Phó tỉnh Kiên Giang) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm rõ quan điểm của NHNN về định hướng cấp tín dụng trong khu vực ngân hàng. chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng hiện nay trong bối cảnh thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, và các giải pháp của ngành ngân hàng để kiểm soát nợ xấu.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang). Nguồn: Hội nghị

Trả lời về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường chứng khoán có nhiều thành phần tham gia, thu hút nhiều nguồn vốn. Khi tổ chức tín dụng tham gia thị trường chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành khung pháp lý quy định khi tham gia thị trường chứng khoán, tổ chức tín dụng phải kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước quy định tổ chức tín dụng không được mua trực tiếp cổ phần của doanh nghiệp, phải thành lập công ty con, công ty liên kết mới được mua, vì nếu tổ chức tín dụng đầu tư nhiều vào cổ phiếu sẽ gặp rủi ro khi người dân rút ra. tiền bạc. Vì vậy, khi thành lập công ty con, công ty liên kết để mua cổ phần sẽ tách biệt rủi ro với ngân hàng.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ngoài vai trò là tổ chức tín dụng trực tiếp mua trái phiếu doanh nghiệp còn có vai trò cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi cho vay lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cấp tín dụng không quá 5% vốn điều lệ để đảm bảo rủi ro, còn việc cấp tín dụng do tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng. .

Về thị trường bất động sản, bà Hồng cho biết 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% tiền gửi ngân hàng là ngắn hạn. Do đó, tiềm ẩn rủi ro thanh toán, chênh lệch kỳ hạn.

Để kiểm soát cho vay bất động sản, NHNN đã quy định hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%. Còn đối với thế chấp bằng bất động sản dao động từ 30-150%. Tùy thuộc vào việc xác định rủi ro mà tổ chức tín dụng đưa ra quyết định riêng.

Ngoài ra, bà Hồng cũng nhấn mạnh một chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ này trước đây cao và hiện đang trong quá trình hạ xuống 37-40%. Đến tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước dự kiến ​​sẽ giảm 30%. Đây là một cách để các tổ chức tín dụng tự cân đối nguồn vốn của mình để cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Ngân hàng Nhà Quốc gia: Kiểm tra cấp độ 225; không cấp phép sử dụng các khu vực rủi ro

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Nhóm ngành nào sẽ được ưu đãi? Các điều khoản tín dụng là gì?

11-02-2022

Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng

Huyền Vi


Thông tin thêm

NHNN: 94% vốn cho vay BĐS là dài hạn trong khi 80% vốn huy động ngân hàng là ngắn hạn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro về thanh toán và chênh lệch kỳ hạn.

Trong phiên chất vấn chiều nay 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Phó tỉnh Kiên Giang) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm rõ quan điểm của NHNN về định hướng cấp tín dụng trong khu vực ngân hàng. chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng hiện nay trong bối cảnh thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, và các giải pháp của ngành ngân hàng để kiểm soát nợ xấu.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang). Nguồn: Hội nghị

Trả lời về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường chứng khoán có nhiều thành phần tham gia, thu hút nhiều nguồn vốn. Khi tổ chức tín dụng tham gia thị trường chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành khung pháp lý quy định khi tham gia thị trường chứng khoán, tổ chức tín dụng phải kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước quy định tổ chức tín dụng không được mua trực tiếp cổ phần của doanh nghiệp, phải thành lập công ty con, công ty liên kết mới được mua, vì nếu tổ chức tín dụng đầu tư nhiều vào cổ phiếu sẽ gặp rủi ro khi người dân rút ra. tiền bạc. Vì vậy, khi thành lập công ty con, công ty liên kết để mua cổ phần sẽ tách biệt rủi ro với ngân hàng.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ngoài vai trò là tổ chức tín dụng trực tiếp mua trái phiếu doanh nghiệp còn có vai trò cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi cho vay lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cấp tín dụng không quá 5% vốn điều lệ để đảm bảo rủi ro, còn việc cấp tín dụng do tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng. .

Về thị trường bất động sản, bà Hồng cho biết 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% tiền gửi ngân hàng là ngắn hạn. Do đó, tiềm ẩn rủi ro thanh toán, chênh lệch kỳ hạn.

Để kiểm soát cho vay bất động sản, NHNN đã quy định hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%. Còn đối với thế chấp bằng bất động sản dao động từ 30-150%. Tùy thuộc vào việc xác định rủi ro mà tổ chức tín dụng đưa ra quyết định riêng.

Ngoài ra, bà Hồng cũng nhấn mạnh một chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ này trước đây cao và hiện đang trong quá trình hạ xuống 37-40%. Đến tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước dự kiến ​​sẽ giảm 30%. Đây là một cách để các tổ chức tín dụng tự cân đối nguồn vốn của mình để cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Ngân hàng Nhà Quốc gia: Kiểm tra cấp độ 225; không cấp phép sử dụng các khu vực rủi ro

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Nhóm ngành nào sẽ được ưu đãi? Các điều khoản tín dụng là gì?

11-02-2022

Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng

Huyền Vi


Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro về thanh toán và chênh lệch kỳ hạn.

Trong phiên chất vấn chiều nay 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Phó tỉnh Kiên Giang) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm rõ quan điểm của NHNN về định hướng cấp tín dụng trong khu vực ngân hàng. chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng hiện nay trong bối cảnh thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, và các giải pháp của ngành ngân hàng để kiểm soát nợ xấu.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang). Nguồn: Hội nghị

Trả lời về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường chứng khoán có nhiều thành phần tham gia, thu hút nhiều nguồn vốn. Khi tổ chức tín dụng tham gia thị trường chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành khung pháp lý quy định khi tham gia thị trường chứng khoán, tổ chức tín dụng phải kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước quy định tổ chức tín dụng không được mua trực tiếp cổ phần của doanh nghiệp, phải thành lập công ty con, công ty liên kết mới được mua, vì nếu tổ chức tín dụng đầu tư nhiều vào cổ phiếu sẽ gặp rủi ro khi người dân rút ra. tiền bạc. Vì vậy, khi thành lập công ty con, công ty liên kết để mua cổ phần sẽ tách biệt rủi ro với ngân hàng.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ngoài vai trò là tổ chức tín dụng trực tiếp mua trái phiếu doanh nghiệp còn có vai trò cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi cho vay lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cấp tín dụng không quá 5% vốn điều lệ để đảm bảo rủi ro, còn việc cấp tín dụng do tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng. .

Về thị trường bất động sản, bà Hồng cho biết 94% cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% tiền gửi ngân hàng là ngắn hạn. Do đó, tiềm ẩn rủi ro thanh toán, chênh lệch kỳ hạn.

Để kiểm soát cho vay bất động sản, NHNN đã quy định hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%. Còn đối với thế chấp bằng bất động sản dao động từ 30-150%. Tùy thuộc vào việc xác định rủi ro mà tổ chức tín dụng đưa ra quyết định riêng.

Ngoài ra, bà Hồng cũng nhấn mạnh một chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ này trước đây cao và hiện đang trong quá trình hạ xuống 37-40%. Đến tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước dự kiến ​​sẽ giảm 30%. Đây là một cách để các tổ chức tín dụng tự cân đối nguồn vốn của mình để cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Ngân hàng Nhà Quốc gia: Kiểm tra cấp độ 225; không cấp phép sử dụng các khu vực rủi ro

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Nhóm ngành nào sẽ được ưu đãi? Các điều khoản tín dụng là gì?

11-02-2022

Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng

Huyền Vi

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

[rule_3_plain]

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết 94% vốn cho vay bất động sản là dài hạn trong khi tới 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro về chi trả, chênh lệch kỳ hạn.

Trong phiên chất vấn chiều nay 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đại biểu tỉnh Kiên Giang) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu rõ quan điểm của NHNN đối với định hướng cấp tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng (TCTD) hiện nay trong bối cảnh thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời những giải pháp của ngành ngân hàng để kiểm soát nợ xấu.Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang). Nguồn: Quốc hộiTrả lời vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường chứng khoán có nhiều chủ thể tham gia, thu hút nhiều nguôn vốn. Khi TCTD tham gia vào thị trường chứng khoán, NHNN đã ban hành khuôn khổ pháp lý quy định các TCTD khi tham gia thị trường chứng khoán thì phải kiểm soát được rủi ro.NHNN quy định các TCTD không được trực tiếp mua cổ phiếu của doanh nghiệp, phải thành lập công ty con hoặc công ty liên kết để mua, vì nếu TCTD đầu tư nhiều vào cổ phiếu thì sẽ có vấn đề rủi ro khi người dân rút tiền. Vì vậy khi thành lập công ty con hoặc công ty liên kết để mua cổ phiếu thì sẽ tách biệt rủi ro với các ngân hàng.Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ngoài vai trò các TCTD trực tiếp mua trái phiếu doanh nghiệp còn có vai trò là cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân để đầu tư vào chứng khoán. NHNN yêu cầu khi cấp tín dụng cho vay với lính vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cấp tín dụng không vượt quá 5% vốn điều lệ để đảm bảo rủi ro, còn việc cấp tín dụng do TCTD thỏa thuận với khách hàng.Với thị trường bất động sản, bà Hồng cho hay 94% vốn cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn. Do đó, tiềm ẩn rủi ro về chi trả, chênh lệch kỳ hạn. Để kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản, NHNN đã có các quy định hệ số điều chỉnh rủi ro 200%. Còn các khoản có thế chấp bằng tài sản là bất động sản giao động từ 30-150%. Tùy theo nhận diện rủi ro mà tổ chức tín dụng tự quyết định.Ngoài ra, bà Hồng cũng nhân mạnh một chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Trước đây tỷ lệ này ở mức cao và hiện đang trong quá trình đưa xuống mức 37-40%. Đến tháng 9/2023, NHNN dự kiến đưa xuống 30%. Đây là cách để các TCTD tự cân đối nguồn vốn của mình để cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro

25-02-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Nhóm ngành nào sẽ được ưu đãi? điều kiện cấp tín dụng ra sao?

11-02-2022

Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-94-von-cho-vay-bds-la-dai-han-trong-khi-80-von-huy-dong-ngan-hang-la-ngan-han-4220226819294821.htm

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

[rule_2_plain]

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

[rule_2_plain]

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

[rule_3_plain]

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết 94% vốn cho vay bất động sản là dài hạn trong khi tới 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro về chi trả, chênh lệch kỳ hạn.

Trong phiên chất vấn chiều nay 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đại biểu tỉnh Kiên Giang) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu rõ quan điểm của NHNN đối với định hướng cấp tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng (TCTD) hiện nay trong bối cảnh thị trường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời những giải pháp của ngành ngân hàng để kiểm soát nợ xấu.Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang). Nguồn: Quốc hộiTrả lời vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường chứng khoán có nhiều chủ thể tham gia, thu hút nhiều nguôn vốn. Khi TCTD tham gia vào thị trường chứng khoán, NHNN đã ban hành khuôn khổ pháp lý quy định các TCTD khi tham gia thị trường chứng khoán thì phải kiểm soát được rủi ro.NHNN quy định các TCTD không được trực tiếp mua cổ phiếu của doanh nghiệp, phải thành lập công ty con hoặc công ty liên kết để mua, vì nếu TCTD đầu tư nhiều vào cổ phiếu thì sẽ có vấn đề rủi ro khi người dân rút tiền. Vì vậy khi thành lập công ty con hoặc công ty liên kết để mua cổ phiếu thì sẽ tách biệt rủi ro với các ngân hàng.Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ngoài vai trò các TCTD trực tiếp mua trái phiếu doanh nghiệp còn có vai trò là cấp tín dụng cho tổ chức cá nhân để đầu tư vào chứng khoán. NHNN yêu cầu khi cấp tín dụng cho vay với lính vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cấp tín dụng không vượt quá 5% vốn điều lệ để đảm bảo rủi ro, còn việc cấp tín dụng do TCTD thỏa thuận với khách hàng.Với thị trường bất động sản, bà Hồng cho hay 94% vốn cho vay bất động sản là dài hạn trong khi 80% vốn huy động của ngân hàng là ngắn hạn. Do đó, tiềm ẩn rủi ro về chi trả, chênh lệch kỳ hạn. Để kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản, NHNN đã có các quy định hệ số điều chỉnh rủi ro 200%. Còn các khoản có thế chấp bằng tài sản là bất động sản giao động từ 30-150%. Tùy theo nhận diện rủi ro mà tổ chức tín dụng tự quyết định.Ngoài ra, bà Hồng cũng nhân mạnh một chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Trước đây tỷ lệ này ở mức cao và hiện đang trong quá trình đưa xuống mức 37-40%. Đến tháng 9/2023, NHNN dự kiến đưa xuống 30%. Đây là cách để các TCTD tự cân đối nguồn vốn của mình để cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro

25-02-2022

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Nhóm ngành nào sẽ được ưu đãi? điều kiện cấp tín dụng ra sao?

11-02-2022

Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhnn-94-von-cho-vay-bds-la-dai-han-trong-khi-80-von-huy-dong-ngan-hang-la-ngan-han-4220226819294821.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#NHNN #vốn #cho #vay #BĐS #là #dài #hạn #trong #khi #vốn #huy #động #ngân #hàng #là #ngắn #hạn

Xem thêm thông tin hay:  Quyết định cho người dùng vay tiền mua sắm, Apple ngày càng giống một ngân hàng
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất