Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

VPBank, MSB và OceanBank công bố giảm lãi suất huy động về 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng khác hiện đang áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 9,5%/năm.

Nhiều ngân hàng phát tín hiệu giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã giảm lãi suất đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings.

Cụ thể, trước đó ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 11%/năm đối với sản phẩm này trong tháng đầu tiên đối với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tuy nhiên, hiện tại mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này mới là mức thấp nhất. giảm xuống chỉ còn 9,25%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm tại quầy, mức lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng hiện nay là 9,3%/năm kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng. Với gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất cao nhất tại kênh này là 9,4%/năm cũng áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền 10 tỷ đồng.

(Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) cũng công bố giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,4%/năm ở một số kỳ hạn.

Trong đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,4%/năm xuống 9%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi cũng giảm 0,4%/năm xuống 8,9%/năm, trong khi kỳ hạn 6-11 tháng lãi suất giảm xuống 8,8%/năm.

Tại Occean Bank, trước đó ngân hàng này vẫn áp dụng mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, hiện mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 9,2%/năm đối với các kỳ hạn 13-36 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác đã đưa lãi suất huy động về khoảng 9-9,5%/năm như Techcombank, VPBank, Sacombank…

Trước đó, ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất huy động là Saigonbank với mức giảm tối đa lên tới 1%/năm.

Cụ thể, với sản phẩm tiết kiệm thông thường, hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân là 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, thấp hơn 1%/năm so với lãi suất huy động. Cao nhất trước đó cũng ở kỳ hạn 13 tháng.

Ở kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm cũng giảm 0,6-0,7%/năm xuống 9,3%/năm. Trước đó, ở các kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm đã vượt ngưỡng 10%/năm.

Bên cạnh đó, vẫn có ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất gần 10%/năm. SCB vẫn đang áp dụng mức lãi suất 9,95%/năm đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-36 tháng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất là 9,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng.

(Nguồn: SCB)

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng tới 2 điểm % vào năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tối đa 2,5 điểm %

Huyền Vi


Thông tin thêm

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi

VPBank, MSB và OceanBank công bố giảm lãi suất huy động về 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng khác hiện đang áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 9,5%/năm.

Nhiều ngân hàng phát tín hiệu giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã giảm lãi suất đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings.

Cụ thể, trước đó ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 11%/năm đối với sản phẩm này trong tháng đầu tiên đối với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tuy nhiên, hiện tại mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này mới là mức thấp nhất. giảm xuống chỉ còn 9,25%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm tại quầy, mức lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng hiện nay là 9,3%/năm kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng. Với gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất cao nhất tại kênh này là 9,4%/năm cũng áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền 10 tỷ đồng.

(Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) cũng công bố giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,4%/năm ở một số kỳ hạn.

Trong đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,4%/năm xuống 9%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi cũng giảm 0,4%/năm xuống 8,9%/năm, trong khi kỳ hạn 6-11 tháng lãi suất giảm xuống 8,8%/năm.

Tại Occean Bank, trước đó ngân hàng này vẫn áp dụng mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, hiện mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 9,2%/năm đối với các kỳ hạn 13-36 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác đã đưa lãi suất huy động về khoảng 9-9,5%/năm như Techcombank, VPBank, Sacombank…

Trước đó, ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất huy động là Saigonbank với mức giảm tối đa lên tới 1%/năm.

Cụ thể, với sản phẩm tiết kiệm thông thường, hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân là 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, thấp hơn 1%/năm so với lãi suất huy động. Cao nhất trước đó cũng ở kỳ hạn 13 tháng.

Ở kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm cũng giảm 0,6-0,7%/năm xuống 9,3%/năm. Trước đó, ở các kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm đã vượt ngưỡng 10%/năm.

Bên cạnh đó, vẫn có ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất gần 10%/năm. SCB vẫn đang áp dụng mức lãi suất 9,95%/năm đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-36 tháng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất là 9,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng.

(Nguồn: SCB)

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng tới 2 điểm % vào năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tối đa 2,5 điểm %

Huyền Vi


VPBank, MSB và OceanBank công bố giảm lãi suất huy động về 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng khác hiện đang áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 9,5%/năm.

Nhiều ngân hàng phát tín hiệu giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã giảm lãi suất đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings.

Cụ thể, trước đó ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 11%/năm đối với sản phẩm này trong tháng đầu tiên đối với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tuy nhiên, hiện tại mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này mới là mức thấp nhất. giảm xuống chỉ còn 9,25%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm tại quầy, mức lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng hiện nay là 9,3%/năm kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng. Với gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất cao nhất tại kênh này là 9,4%/năm cũng áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền 10 tỷ đồng.

(Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) cũng công bố giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,4%/năm ở một số kỳ hạn.

Trong đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,4%/năm xuống 9%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi cũng giảm 0,4%/năm xuống 8,9%/năm, trong khi kỳ hạn 6-11 tháng lãi suất giảm xuống 8,8%/năm.

Tại Occean Bank, trước đó ngân hàng này vẫn áp dụng mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, hiện mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 9,2%/năm đối với các kỳ hạn 13-36 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác đã đưa lãi suất huy động về khoảng 9-9,5%/năm như Techcombank, VPBank, Sacombank…

Trước đó, ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất huy động là Saigonbank với mức giảm tối đa lên tới 1%/năm.

Cụ thể, với sản phẩm tiết kiệm thông thường, hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân là 9,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, thấp hơn 1%/năm so với lãi suất huy động. Cao nhất trước đó cũng ở kỳ hạn 13 tháng.

Ở kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm cũng giảm 0,6-0,7%/năm xuống 9,3%/năm. Trước đó, ở các kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm đã vượt ngưỡng 10%/năm.

Bên cạnh đó, vẫn có ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất gần 10%/năm. SCB vẫn đang áp dụng mức lãi suất 9,95%/năm đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-36 tháng. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất là 9,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng.

(Nguồn: SCB)

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngân hàng bất ngờ tuyên bố giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng tới 2 điểm % vào năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tối đa 2,5 điểm %

Huyền Vi

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

[rule_3_plain]

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

VPBank, MSB và OceanBank thông báo giảm lãi suất huy động xuống mức 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó nhiều ngân hàng khác hiện áp dụng lãi suất huy động cao nhất về mức 9,5%/năm.

Nhiều ngân hàng đã phát đi tín hiệu giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã giảm lãi suất tại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings.
Cụ thể, trước đó ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 11%/năm tại sản phẩm này trong tháng đầu tiên ở kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tuy nhiên hiện tại lãi suất cao nhất của sản phẩm này giảm xuống chỉ còn 9,25%/năm.
Đối với tiết kiệm tại quầy, lãi suất cao nhất hiện ngân hàng áp dụng là 9,3%/năm tại các kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng. Với tiết kiệm online, lãi suất cao nhất tại kênh này là 9,4%/năm cũng tại kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng.

 (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) cũng thông báo giảm lãi suất huy động 0,2-0,4%/năm tại một số kỳ hạn.
Trong đó khi gửi tiết kiệm kênh online, lãi suất tại kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,4%/năm xuống 9%/năm. Với các kỳ hạn ngắn hơn, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động cũng giảm 0,4%/năm xuống 8,9%/năm, còn tại kỳ hạn 6-11 tháng, mức lãi suất giảm xuống còn 8,8%/năm.
Còn tại Occean Bank, trước đó ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất 10%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên hiện mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 9,2%/năm tại các kỳ hạn 13-36 tháng.
Ngoài ra, một số ngân hàng khác đã đưa mức lãi suất huy động về khoảng 9-9,5%/năm như Techcombank, VPBank, Sacombank,..
Trước đó, ngân hàng đầu tiên thông báo giảm lãi suất huy động là Saigonbank với mức giảm tối đa lên tới 1%/năm.
Cụ thể, với sản phẩm tiết kiệm thường, hiện mức lãi suất tiết kiệm cao nhất của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân là 9,5%/năm tại kỳ hạn 13 tháng, giảm 1%/năm so với mức lãi suất cao nhất trước đó cũng tại kỳ hạn 13 tháng.
Đối với các kỳ hạn dài 12 tháng và từ 18 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm cũng giảm 0,6-0,7%/năm xuống 9,3%/năm. Trước đó tại các kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm đều vượt mốc 10%/năm.
Bên cạnh đó, vẫn có ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất gần 10%/năm. SCB hiện vẫn đang áp dụng mức lãi suất 9,95%/năm tại sản phẩm tiền gửi online với các kỳ hạn 12-36 tháng. Với các kỳ hạn ngắn hơn thì mức lãi suất là 9,9%/năm tại kỳ hạn 6-11 tháng.

 (Nguồn: SCB)

 

Một ngân hàng bất ngờ thông báo giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

20-12-2022

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng đến 2 điểm % trong năm 2023

19-12-2022

Một ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất tối đa 2,5 điểm %

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhieu-ngan-hang-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-422022122211456795.htm

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

[rule_2_plain]

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

[rule_2_plain]

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

[rule_3_plain]

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

VPBank, MSB và OceanBank thông báo giảm lãi suất huy động xuống mức 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó nhiều ngân hàng khác hiện áp dụng lãi suất huy động cao nhất về mức 9,5%/năm.

Nhiều ngân hàng đã phát đi tín hiệu giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây. Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) đã giảm lãi suất tại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings.
Cụ thể, trước đó ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 11%/năm tại sản phẩm này trong tháng đầu tiên ở kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tuy nhiên hiện tại lãi suất cao nhất của sản phẩm này giảm xuống chỉ còn 9,25%/năm.
Đối với tiết kiệm tại quầy, lãi suất cao nhất hiện ngân hàng áp dụng là 9,3%/năm tại các kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng. Với tiết kiệm online, lãi suất cao nhất tại kênh này là 9,4%/năm cũng tại kỳ hạn 18-36 tháng khi gửi số tiền từ 10 tỷ đồng.

 (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – Mã: MSB) cũng thông báo giảm lãi suất huy động 0,2-0,4%/năm tại một số kỳ hạn.
Trong đó khi gửi tiết kiệm kênh online, lãi suất tại kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,4%/năm xuống 9%/năm. Với các kỳ hạn ngắn hơn, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động cũng giảm 0,4%/năm xuống 8,9%/năm, còn tại kỳ hạn 6-11 tháng, mức lãi suất giảm xuống còn 8,8%/năm.
Còn tại Occean Bank, trước đó ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất 10%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên hiện mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 9,2%/năm tại các kỳ hạn 13-36 tháng.
Ngoài ra, một số ngân hàng khác đã đưa mức lãi suất huy động về khoảng 9-9,5%/năm như Techcombank, VPBank, Sacombank,..
Trước đó, ngân hàng đầu tiên thông báo giảm lãi suất huy động là Saigonbank với mức giảm tối đa lên tới 1%/năm.
Cụ thể, với sản phẩm tiết kiệm thường, hiện mức lãi suất tiết kiệm cao nhất của ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân là 9,5%/năm tại kỳ hạn 13 tháng, giảm 1%/năm so với mức lãi suất cao nhất trước đó cũng tại kỳ hạn 13 tháng.
Đối với các kỳ hạn dài 12 tháng và từ 18 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm cũng giảm 0,6-0,7%/năm xuống 9,3%/năm. Trước đó tại các kỳ hạn này, lãi suất tiết kiệm đều vượt mốc 10%/năm.
Bên cạnh đó, vẫn có ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất gần 10%/năm. SCB hiện vẫn đang áp dụng mức lãi suất 9,95%/năm tại sản phẩm tiền gửi online với các kỳ hạn 12-36 tháng. Với các kỳ hạn ngắn hơn thì mức lãi suất là 9,9%/năm tại kỳ hạn 6-11 tháng.

 (Nguồn: SCB)

 

Một ngân hàng bất ngờ thông báo giảm lãi suất huy động, mức giảm cao nhất 1%/năm

20-12-2022

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng đến 2 điểm % trong năm 2023

19-12-2022

Một ngân hàng tung gói vay 5.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất tối đa 2,5 điểm %

Huyen Vi

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhieu-ngan-hang-dieu-chinh-giam-lai-suat-tien-gui-422022122211456795.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Nhiều #ngân #hàng #điều #chỉnh #giảm #lãi #suất #tiền #gửi

Xem thêm thông tin hay:  Giá bitcoin hôm nay 30/4: Giảm mạnh đồng loạt, Goldman Sachs cấp tín dụng với bitcoin

Viết một bình luận