Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau khi miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Lê Kim Chi, ban lãnh đạo NCB vẫn còn ba thành viên gồm Phó tổng giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn và hai Phó tổng giám đốc khác.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao và miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty AMC của Ngân hàng Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (đương thời. vào năm 1982). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NCB kể từ ngày 3/8/2022. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo ý muốn đối với bà Lê Kim Chi (SN 1975), Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính của ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc NCB cách đây một năm (3/8/2021) sau khi có Chủ tịch mới là bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính. các tổ chức tín dụng khác như VIB, BaoVietBank và MSB.

Cách đây không lâu, bà Dương Thị Lệ Hà, quyền Tổng giám đốc NCB, được bổ nhiệm cùng thời điểm với bà Dương, cũng thôi giữ chức vụ này và về làm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đình Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thường trực và 2 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang.

Quý II, kết quả kinh doanh của NCB không mấy khả quan khi ghi nhận khoản lỗ trước thuế 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng lãi gần 99 tỷ đồng do nhiều mảng thu nhập chủ chốt sụt giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ khó đòi) tăng gần 15 lần, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

ĐHCĐ NCB thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay hai thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên của NCB đã thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay cho hai tháng vinh danh Hội đồng quản trị.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Huyền Phương


Thông tin thêm

Nhân sự cấp cao của NCB tiếp tục biến động, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

Sau khi miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Lê Kim Chi, ban lãnh đạo NCB vẫn còn ba thành viên gồm Phó tổng giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn và hai Phó tổng giám đốc khác.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao và miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty AMC của Ngân hàng Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (đương thời. vào năm 1982). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NCB kể từ ngày 3/8/2022. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo ý muốn đối với bà Lê Kim Chi (SN 1975), Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính của ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc NCB cách đây một năm (3/8/2021) sau khi có Chủ tịch mới là bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính. các tổ chức tín dụng khác như VIB, BaoVietBank và MSB.

Cách đây không lâu, bà Dương Thị Lệ Hà, quyền Tổng giám đốc NCB, được bổ nhiệm cùng thời điểm với bà Dương, cũng thôi giữ chức vụ này và về làm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đình Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thường trực và 2 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang.

Quý II, kết quả kinh doanh của NCB không mấy khả quan khi ghi nhận khoản lỗ trước thuế 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng lãi gần 99 tỷ đồng do nhiều mảng thu nhập chủ chốt sụt giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ khó đòi) tăng gần 15 lần, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

ĐHCĐ NCB thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay hai thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên của NCB đã thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay cho hai tháng vinh danh Hội đồng quản trị.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Huyền Phương


Sau khi miễn nhiệm hai Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Lê Kim Chi, ban lãnh đạo NCB vẫn còn ba thành viên gồm Phó tổng giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn và hai Phó tổng giám đốc khác.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao và miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty AMC của Ngân hàng Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (đương thời. vào năm 1982). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc NCB kể từ ngày 3/8/2022. (Hình ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo ý muốn đối với bà Lê Kim Chi (SN 1975), Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tài chính của ngân hàng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc NCB cách đây một năm (3/8/2021) sau khi có Chủ tịch mới là bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính. các tổ chức tín dụng khác như VIB, BaoVietBank và MSB.

Cách đây không lâu, bà Dương Thị Lệ Hà, quyền Tổng giám đốc NCB, được bổ nhiệm cùng thời điểm với bà Dương, cũng thôi giữ chức vụ này và về làm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đình Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo NCB gồm ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thường trực và 2 Phó Tổng Giám đốc gồm: Bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang.

Quý II, kết quả kinh doanh của NCB không mấy khả quan khi ghi nhận khoản lỗ trước thuế 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng lãi gần 99 tỷ đồng do nhiều mảng thu nhập chủ chốt sụt giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ khó đòi) tăng gần 15 lần, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 2,4 lần.

Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước kế hoạch tái cơ cấu đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

ĐHCĐ NCB thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay hai thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên của NCB đã thông qua kế hoạch lãi ròng 608 tỷ đồng, thay cho hai tháng vinh danh Hội đồng quản trị.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, Bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Huyền Phương

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

[rule_3_plain]

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

Sau khi miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương và bà Lê Kim Chi, ban điều hành của NCB còn lại ba thành viên gồm Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn và hai Phó Tổng Giám đốc khác.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc.
Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã quyết định miễn nhiệmchức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty AMC của Ngân hàng Quốc Dân với bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (sinh năm 1982). Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/8/2022.

 BàNguyễn Thị Thuỳ Dương thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB từ 3/8/2022. (Ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng với bà Lê Kim Chi (sinh năm 1975), Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị tài chính của ngân hàng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB một năm trước (3/8/2021) sau khi có Tân Chủ tịch là bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro và nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng khác như VIB, BaoVietBank và MSB. 
Trước đó không lâu, bà Dương Thị Lệ Hà, quyền Tổng Giám đốc NCB được bổ nhiệm cùng thời điểm với bà Dương cũng thôi đảm nhiệm vị trí này và trở về vị trí Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đình Tuấn được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB.  
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ban điều hành của  NCB gồm có ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thường trực và 2 Phó Tổng Giám đốc gồm: bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang.
Trong quý II, kết quả kinh doanh của NCB không mấy khả quan khi ghi nhận lỗ trước thuế 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng lãi gần 99 tỷ đồng do nhiều mảng thu nhập chính bị giảm sút.Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ vỏn vẹn 19 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ. 
Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gần 15 lần, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng gấp 2,4 lần. 
Trong năm 2022, Ngân hàng Quốc dân đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Đại hội cổ đông NCB thông qua kế hoạch lợi nhuận thuần đạt 608 tỷ đồng, thay thế hai thành viên HĐQT

13-05-2022

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhan-su-cap-cao-cua-ncb-tiep-tuc-bien-dong-mien-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-4220228595916145.htm

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

[rule_2_plain]

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

[rule_2_plain]

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

[rule_3_plain]

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

Sau khi miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương và bà Lê Kim Chi, ban điều hành của NCB còn lại ba thành viên gồm Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Đình Tuấn và hai Phó Tổng Giám đốc khác.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao, miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc.
Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã quyết định miễn nhiệmchức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty AMC của Ngân hàng Quốc Dân với bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (sinh năm 1982). Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/8/2022.

 BàNguyễn Thị Thuỳ Dương thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB từ 3/8/2022. (Ảnh: NCB).

Đồng thời, NCB cũng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng với bà Lê Kim Chi (sinh năm 1975), Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị tài chính của ngân hàng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc NCB một năm trước (3/8/2021) sau khi có Tân Chủ tịch là bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Dương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà Dương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro và nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng khác như VIB, BaoVietBank và MSB. 
Trước đó không lâu, bà Dương Thị Lệ Hà, quyền Tổng Giám đốc NCB được bổ nhiệm cùng thời điểm với bà Dương cũng thôi đảm nhiệm vị trí này và trở về vị trí Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Ông Nguyễn Đình Tuấn được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB.  
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ban điều hành của  NCB gồm có ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thường trực và 2 Phó Tổng Giám đốc gồm: bà Dương Thị Lệ Hà, bà Hoàng Thu Trang.
Trong quý II, kết quả kinh doanh của NCB không mấy khả quan khi ghi nhận lỗ trước thuế 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng lãi gần 99 tỷ đồng do nhiều mảng thu nhập chính bị giảm sút.Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB chỉ vỏn vẹn 19 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ. 
Cùng với đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ 1.249 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gần 15 lần, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng gấp 2,4 lần. 
Trong năm 2022, Ngân hàng Quốc dân đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Đại hội cổ đông NCB thông qua kế hoạch lợi nhuận thuần đạt 608 tỷ đồng, thay thế hai thành viên HĐQT

13-05-2022

NCB có Phó Tổng Giám đốc thường trực mới, bà Dương Thị Lệ Hà thôi Quyền Tổng Giám đốc

Huyền Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhan-su-cap-cao-cua-ncb-tiep-tuc-bien-dong-mien-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-4220228595916145.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Nhân #sự #cấp #cao #của #NCB #tiếp #tục #biến #động #miễn #nhiệm #hai #Phó #Tổng #Giám #đốc

Xem thêm thông tin hay:  Vietcombank tuyển dụng quy mô lớn, nhiều vị trí không cần kinh nghiệm, độ tuổi lên đến 40
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất