Nguyễn Thùy Vân – Bóng hồng quyền lực nhất TTC Land là ai?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nguyễn Thùy Vân – Bóng hồng quyền lực nhất TTC Land là ai? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các thông tin bất động sản khác tại đây => Bất động sản

Bà Nguyễn Thúy Vân là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 11 tháng 3 năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch HĐQT của TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Mã chứng khoán: SCR) kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 thay cho Chủ tịch HĐQT. Đặng Thanh (hiện là Phó tổng giám đốc HD Bank).

Bà Nguyễn Thúy Vân hiện là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán CTCP Điện Gia Lai. Hiện bà đang sở hữu 391.770 cổ phiếu GEG, tương đương 0,14% cổ phần của Điện Gia Lai. Bà cũng là Kiểm toán trưởng của CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Bà Nguyễn Thúy Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land
Bà Nguyễn Thúy Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land

Xem thêm:

Tiểu sử Nguyễn Thụy Vân

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Vân
 • Sinh: 11/03/1980
 • Số ID: 023339516
 • Xuất xứ: Nam Định
 • Địa chỉ: 108/8 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Luật Kinh doanh – Đại học Tây Thái Bình Dương – Hoa Kỳ
 • Gia đình:
  • Bố: Nguyễn Văn Thanh
  • Mẹ: Trần Thị Tình

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2004 đến năm 2006: Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần Vinamit
 • Từ 2007 đến 2008: Trường Phòng Đầu tư Công nghiệp Công ty Cao su Đắk Lắk
 • Từ năm 2008 đến năm 2009: Trường Phòng Giao dịch Chứng khoán Phái sinh Công ty Cổ phần Tín Việt
 • Từ năm 2009 đến năm 2011: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Hàng hóa Sơn Tín
 • Từ năm 2011 đến năm 2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Thiên Sơn
 • Từ 2012 đến 2017: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
 • Từ 2012 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công – Kiểm toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
 • Từ 2017 – 2019: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
 • Từ ngày 18/09/2018 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai.
 • Từ 29/06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín)
Xem thêm thông tin hay:  Bà Lưu Thị Ánh Xuân – Tổng Giám đốc Vinhomes
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020

Thông tin thêm

Nguyễn Thùy Vân – Bóng hồng quyền lực nhất TTC Land là ai?

Bà Nguyễn Thúy Vân là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 11 tháng 3 năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch HĐQT của TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Mã chứng khoán: SCR) kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 thay cho Chủ tịch HĐQT. Đặng Thanh (hiện là Phó tổng giám đốc HD Bank).

Bà Nguyễn Thúy Vân hiện là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán CTCP Điện Gia Lai. Hiện bà đang sở hữu 391.770 cổ phiếu GEG, tương đương 0,14% cổ phần của Điện Gia Lai. Bà cũng là Kiểm toán trưởng của CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Bà Nguyễn Thúy Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land
Bà Nguyễn Thúy Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land

Xem thêm:

Tiểu sử Nguyễn Thụy Vân

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Vân
 • Sinh: 11/03/1980
 • Số ID: 023339516
 • Xuất xứ: Nam Định
 • Địa chỉ: 108/8 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Luật Kinh doanh - Đại học Tây Thái Bình Dương - Hoa Kỳ
 • Gia đình:
  • Bố: Nguyễn Văn Thanh
  • Mẹ: Trần Thị Tình

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2004 đến năm 2006: Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần Vinamit
 • Từ 2007 đến 2008: Trường Phòng Đầu tư Công nghiệp Công ty Cao su Đắk Lắk
 • Từ năm 2008 đến năm 2009: Trường Phòng Giao dịch Chứng khoán Phái sinh Công ty Cổ phần Tín Việt
 • Từ năm 2009 đến năm 2011: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Hàng hóa Sơn Tín
 • Từ năm 2011 đến năm 2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Thiên Sơn
 • Từ 2012 đến 2017: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
 • Từ 2012 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Kiểm toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
 • Từ 2017 - 2019: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.
 • Từ ngày 18/09/2018 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai.
 • Từ 29/06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín)
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020


Bà Nguyễn Thúy Vân là một doanh nhân Việt Nam sinh ngày 11 tháng 3 năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Chủ tịch HĐQT của TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Mã chứng khoán: SCR) kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 thay cho Chủ tịch HĐQT. Đặng Thanh (hiện là Phó tổng giám đốc HD Bank).

Bà Nguyễn Thúy Vân hiện là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán CTCP Điện Gia Lai. Hiện bà đang sở hữu 391.770 cổ phiếu GEG, tương đương 0,14% cổ phần của Điện Gia Lai. Bà cũng là Kiểm toán trưởng của CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Bà Nguyễn Thúy Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land
Bà Nguyễn Thúy Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị TTC Land

Xem thêm:

Tiểu sử Nguyễn Thụy Vân

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Vân
 • Sinh: 11/03/1980
 • Số ID: 023339516
 • Xuất xứ: Nam Định
 • Địa chỉ: 108/8 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Luật Kinh doanh – Đại học Tây Thái Bình Dương – Hoa Kỳ
 • Gia đình:
  • Bố: Nguyễn Văn Thanh
  • Mẹ: Trần Thị Tình

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2004 đến năm 2006: Trưởng Ban Tài chính Công ty Cổ phần Vinamit
 • Từ 2007 đến 2008: Trường Phòng Đầu tư Công nghiệp Công ty Cao su Đắk Lắk
 • Từ năm 2008 đến năm 2009: Trường Phòng Giao dịch Chứng khoán Phái sinh Công ty Cổ phần Tín Việt
 • Từ năm 2009 đến năm 2011: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Hàng hóa Sơn Tín
 • Từ năm 2011 đến năm 2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Thiên Sơn
 • Từ 2012 đến 2017: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
 • Từ 2012 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công – Kiểm toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
 • Từ 2017 – 2019: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
 • Từ ngày 18/09/2018 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai.
 • Từ 29/06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT TTC Land (Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín)
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020
Bà Nguyễn Thúy Vân (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch HĐQT TTC Land tại Đại hội đồng cổ đông thường niên TTC Land 2020

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_3_plain]

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_1_plain]

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_2_plain]

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_2_plain]

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_3_plain]

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

[rule_1_plain]

Nguồn: Best Tài Chính

#Nguyễn #Thùy #Vân #Bóng #hồng #quyền #lực #nhất #TTC #Land #là

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất