Người nhà Phó Tổng Giám đốc VIB mua thêm lượng lớn cổ phiếu gia tăng sở hữu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Người thân Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu ngày càng tăng sở hữu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), vợ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bà Phạm Thị Kim Ngọc đã hoàn thành việc sắm 800.000 cổ phiếu. để tăng quyền sở hữu.

Cụ thể, giao dịch thực hiện từ 28/3 tới 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân thời kỳ này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Trong lúc đó, chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh cũng mới sắm 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 8/3 tới 7/4/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VIB nhưng ông Minh sở hữu tăng lên nhiều hơn. hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tương đương 0,126% vốn điều lệ nhà băng.

Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều trái lại, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ Phó chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu VIB. Thời kì thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ ngày 4/4 tới 29/4 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục tiêu của giao dịch là theo nhu cầu đầu tư của tư nhân.

Hiện bà Hà đang sở hữu gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 2,99% vốn điều lệ nhà băng. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm sở hữu xuống 43,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 2,8%.

Ông Đặng Văn Sơn, chồng bà Hà, cũng sở hữu hơn 5,88 triệu cổ phiếu nhà băng, tương đương 0,379%.

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

Phó Tổng Giám đốc VIB đã mua một lượng lớn cổ phiếu trước khi chia thưởng.

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Giá cổ phiếu tăng mạnh, gia đình Phó Chủ tịch VIB đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu

Phương Nga


Thông tin thêm

Người thân Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu ngày càng tăng sở hữu

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), vợ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bà Phạm Thị Kim Ngọc đã hoàn thành việc sắm 800.000 cổ phiếu. để tăng quyền sở hữu.

Cụ thể, giao dịch thực hiện từ 28/3 tới 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân thời kỳ này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Trong lúc đó, chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh cũng mới sắm 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 8/3 tới 7/4/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VIB nhưng ông Minh sở hữu tăng lên nhiều hơn. hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tương đương 0,126% vốn điều lệ nhà băng.

Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều trái lại, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ Phó chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu VIB. Thời kì thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ ngày 4/4 tới 29/4 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục tiêu của giao dịch là theo nhu cầu đầu tư của tư nhân.

Hiện bà Hà đang sở hữu gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 2,99% vốn điều lệ nhà băng. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm sở hữu xuống 43,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 2,8%.

Ông Đặng Văn Sơn, chồng bà Hà, cũng sở hữu hơn 5,88 triệu cổ phiếu nhà băng, tương đương 0,379%.

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

Phó Tổng Giám đốc VIB đã mua một lượng lớn cổ phiếu trước khi chia thưởng.

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Giá cổ phiếu tăng mạnh, gia đình Phó Chủ tịch VIB đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu

Phương Nga


Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), vợ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bà Phạm Thị Kim Ngọc đã hoàn thành việc sắm 800.000 cổ phiếu. để tăng quyền sở hữu.

Cụ thể, giao dịch thực hiện từ 28/3 tới 26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Ước tính giá cổ phiếu bình quân thời kỳ này là 44.500 đồng / cổ phiếu, bà Ngọc bỏ ra khoảng 35,6 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng lượng sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Trong lúc đó, chồng bà Ngọc là ông Trần Nhật Minh cũng mới sắm 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 8/3 tới 7/4/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VIB nhưng ông Minh sở hữu tăng lên nhiều hơn. hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tương đương 0,126% vốn điều lệ nhà băng.

Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều trái lại, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ Phó chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu VIB. Thời kì thực hiện giao dịch dự kiến ​​từ ngày 4/4 tới 29/4 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Mục tiêu của giao dịch là theo nhu cầu đầu tư của tư nhân.

Hiện bà Hà đang sở hữu gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 2,99% vốn điều lệ nhà băng. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm sở hữu xuống 43,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu 2,8%.

Ông Đặng Văn Sơn, chồng bà Hà, cũng sở hữu hơn 5,88 triệu cổ phiếu nhà băng, tương đương 0,379%.

Phó TGĐ VIB sắm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

Phó Tổng Giám đốc VIB đã mua một lượng lớn cổ phiếu trước khi chia thưởng.

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… nhà băng cho bất động sản bao nhiêu vốn?

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Giá cổ phiếu tăng mạnh, gia đình Phó Chủ tịch VIB đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu

Phương Nga

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

[rule_3_plain]

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng cổ phần sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Vợ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bà Phạm Thị Kim Ngọc đã sắm xong 800.000 cổ phiếu để tăng tỉ lệ sở hữu.
Cụ thể, giao dịch diễn ra từ ngày 28/3-26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Ước tính giá cổ phiếu trung bình trong thời kỳ này là 44.500 đồng/cp, bà Ngọc chi ra khoảng 35,6 tỷ đồng
Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng cổ phần sở hữu  tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,128%.
Trong lúc đó, chồng bà Ngọc, ông Trần Nhất Minh gần đây cũng sắm vào 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong thời kì từ 8/3 tới 7/4/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VIB nhưng ông Minh sở hữu nâng lên hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 0,126% vốn điều lệ nhà băng.

 Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều trái lại, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ Phó Chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn, đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu VIB. Thời kì giao dịch dự kiến từ 4/4 tới 29/4 bằng các hình thức khớp lệnh và thoả thuận. Mục tiêu giao dịch là theo nhu cầu đầu tư tư nhân.
Hiện bà Hà đang sở hữu gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 2,99% vốn điều lệ của nhà băng. Nếu thực hiện giao dịch thành công bà sẽ giảm lượng sở hữu xuống còn 43,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu là 2,8%.
Ông Đặng Văn Sơn, chồng bà Hà, cũng đang sở hữu hơn 5,88 triệu cổ phiếu của nhà băng, tương đương tỉ lệ 0,379%.

Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… các nhà băng đang cấp bao nhiêu vốn cho bất động sản?

31-03-2022

Giá cổ phiếu tăng mạnh, người thân Phó Chủ tịch VIB đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nguoi-nha-pho-tong-giam-doc-vib-mua-them-luong-lon-co-phieu-gia-tang-so-huu-42202242621579719.htm

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

[rule_2_plain]

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

[rule_2_plain]

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

[rule_3_plain]

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng cổ phần sở hữu tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,128%.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Vợ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ Nhà băng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), bà Phạm Thị Kim Ngọc đã sắm xong 800.000 cổ phiếu để tăng tỉ lệ sở hữu.
Cụ thể, giao dịch diễn ra từ ngày 28/3-26/4/2022 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Ước tính giá cổ phiếu trung bình trong thời kỳ này là 44.500 đồng/cp, bà Ngọc chi ra khoảng 35,6 tỷ đồng
Sau giao dịch này, bà Kim Ngọc nâng cổ phần sở hữu  tại nhà băng từ 1,2 triệu lên hơn 1,9 triệu đơn vị, tương đương tỉ lệ sở hữu 0,128%.
Trong lúc đó, chồng bà Ngọc, ông Trần Nhất Minh gần đây cũng sắm vào 800.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong thời kì từ 8/3 tới 7/4/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VIB nhưng ông Minh sở hữu nâng lên hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 0,126% vốn điều lệ nhà băng.

 Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Ở chiều trái lại, bà Đặng Thị Thu Hà, vợ Phó Chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn, đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu VIB. Thời kì giao dịch dự kiến từ 4/4 tới 29/4 bằng các hình thức khớp lệnh và thoả thuận. Mục tiêu giao dịch là theo nhu cầu đầu tư tư nhân.
Hiện bà Hà đang sở hữu gần 46,5 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 2,99% vốn điều lệ của nhà băng. Nếu thực hiện giao dịch thành công bà sẽ giảm lượng sở hữu xuống còn 43,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu là 2,8%.
Ông Đặng Văn Sơn, chồng bà Hà, cũng đang sở hữu hơn 5,88 triệu cổ phiếu của nhà băng, tương đương tỉ lệ 0,379%.

Phó Tổng Giám đốc VIB sắm thêm lượng lớn cổ phiếu trước ngày chia thưởng

03-04-2022

Techcombank, VPBank, VIB,… các nhà băng đang cấp bao nhiêu vốn cho bất động sản?

31-03-2022

Giá cổ phiếu tăng mạnh, người thân Phó Chủ tịch VIB đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/nguoi-nha-pho-tong-giam-doc-vib-mua-them-luong-lon-co-phieu-gia-tang-so-huu-42202242621579719.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Người #nhà #Phó #Tổng #Giám #đốc #VIB #sắm #thêm #lượng #lớn #cổ #phiếu #gia #tăng #sở #hữu

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular